Rendkívüli közgyűlési ülés

2022.08.29. 09:37

Lesz-e közösségi e-roller megosztó Miskolcon? Mutatjuk, hogyan döntött a közgyűlés (Frissítve! fotókkal, videóval)

Veres Pál polgármester vezetésével megkezdődött Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendkívüli ülése.

Szaniszló Bálint

Fotó: Ádám János

11:57

A napirendi pontokról aló szavazáskor az a közösségi e-roller megosztó szolgáltatás Miskolcon történő bevezetéséről szóló javaslat 17 igen szavazattal, 6 tartózkodással megkapta a szükséges többséget.

Valamennyi jelenlévő képviselő - 23 - igennel szavazott a Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban történő részvételre című előterjesztésre, azaz felhatalmazták Veres Pál polgármestert a tárgyalások megkezdésére.  

A Fidesz és a KDNP javaslata, a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2019. október 03-án hatályban lévő menetrendjének szeptember 1-jétől történő visszaállítása önmagában nem kapta meg a szükséges szavazatszámot, de a Badány Lajos alpolgármester által benyújtott módosító indítványra, amely szerint a "rendes mentrendet" 2023. január 1-jétől állítsák vissza azzal a kitétellel, hogy az ehhez szükséges 5 milliárd forintos többletköltséget a magyar állami biztosítsa, 17-en szavaztak igennel, 6-an nem vettek részt a voksolásban. A javaslatot tehát a módosítással együtt fogadták el.

A rendkívüli közgyűlési ülés ezzel véget ért.

11:47

3. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2019. október 03-án hatályban lévő menetrendjének visszaállítása

Badány Lajos alpolgármester:

Egy korábbi menetrend bevezetését kéri a Fidesz és a KDNP. Lehetetlen azonban, hogy egy szeptember 1-jétől bevezetendő menetrendről két nappal korábban döntünk és ezt végre lehet hajtani két nap alatt. Ez kivitelezhetetlen. Jobbító szándékot feltételezünk azonban. A sűrített mentrend 2023. január 1-jétől léphetne életbe. A buszokhoz szüksége gáz ára azonban tizenötszörösére emelkedett, így a költségek az egekben vannak. Ez mintegy 5 milliárd forint többeltköltéget jelent. A módosító indítványomban a jövő január 1-jei bevetést javaslom úgy, hogy a többletköltségeket a magyar állami biztosítsa.

Hollósy András, KDNP:

2019. októbere előtt járt elég busz és villamos Miskolcon, most pedig nem jár. Ezek tények. Folyamatos a közösségi közlekedés leépülése.

Varga Andrea alpolgármester:

2019 előtt ki nem fizetett szolgáltatásokkal működött a miskolci közösségi közlekedés. Az állam elvett és nem adott erre a célra Miskolc számára. Ennek az iránynak meg kell fordulnia. Az államnak adnia kellene Miskolcnak, hogy fenntartsa a közösségi közlekedését.

Bazin Levente, Velünk a Város:

A Fidesz kormánya vette el a városól az MVK támogatását. Eladósodott, tönkrement az MVK. A kormány folyamatosan emeli a tétet és egyre nehezebb helyzetbe hozza Miskolcot.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város-frakcióvezető:

Nemzetközi minta, hogy a közösségi közlekedést a mindenkori kormány támogatja. A 2019-es állapot visszaállításával egyetértünk, de akkor legyen ugyanannyi az üzemanyag ára is például. Ugyanez a helyzet a CNG gáz árával kapcsolatban. Ha ezek a feltételek teljesülnének, akkor lehetne a 2019-es menetrendet visszaállítani.

Szarka Dénes, Velünk a Város:

Értetlenül állok a Fidesz-KDNP javaslata előtt. A megváltozott körülmények ezt semmiképpen nem teszik lehetővé. Ráadásul azt már 2019. őszén tudni lehetett, az a menetrend fenntarthatatlan.

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető:

A városvezetés tehetetlenségéről van szó. Kérdezzék meg a miskolciakat a mentrendről és magyarázzák el nekik, hogy miért nem járnak a buszok.  

Veres Pál polgármester:

Mi szeretnénk, ha a 2019. októberi menetrend lépne újra életbe, de miből? Csak a gáz árának emelkedése miatt 5 milliárd forint lesz a többletköltsége az MVK-nak. Nincs meg a forrása annak, hogy bevezessük a 2019-es menetrendet. Ez álságos kérés.

Erdei Sándor, Velünk a Város:

Az MVK gazdasági helyzet nem újkeletű. Ezt a Fidesz is tudta, de nem tett ellene semmit.

Fodor Zoltán, Velünk a Város:

Miért nem fizette ki a Fidesz vezetés az 5 milliárd forintot az MVK-nak?

Szopkó Tibor alpolgármester:

Ez egy cinikus és komolytalan előterjesztés. A jelenlegi városvezetés többet tesz az MVK rendbetételéért, mint az előző.

Badány Lajos alpolgármester:

A szeptember 1-jei menetendbe beépítettük az MVK-t átvilágító cég javaslatait és azt a tényt is, hogy megnövekedik az igény a járatokra. Többletjáratokat építettünk be a menetrendbe és a csatlakozásokra is figyelünk. Lesznek garantált csatlakozások is. Az energiahordozók árának emelkedése lehetetlenné teheti a közöségi közlekedés fenntartását.

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:

A vasgyári 2-es villamos helyzete hogy alakul? Szeptember 1-jétől visszaáll a közlekedése?

10:44

2. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban történő részvételre.

Nyíri László, Mivíz Kft., stratégiai igazgató:

A víziközmű szolgáltatásban az elmúlt években a bevételek nem nőttek, a költségek viszont jelentősen emelkedtek. Az állam lehetővé tette, hogy az önkormányzat ingyen átadja a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos vagyonát és ez ellátási kötelezettséget. Az önkormányzatok nem képesek finanszírozni a szolgáltatást, a működés így nem fenntartható. Néhány hete volt egy minisztériumi egyeztetés, ahol előterjesztették az integrációs programot. Augusztus 31-ig szándéknyilatkozatot kell tenniük a tulajdonos önkormányzatoknak, hogy víziközmű vagyonukat ingyen felajánlják az állam számára, az állam pedig átvállalja a szolgáltatás levezénylését. A Nemzeti Vízművek Zrt. átvállalja az átvett víziközmű cégek ez évi veszteségét. Ezért van szükség a Mivíz esetében a közgyűlés jóváhagyó döntésére. Az egyeztetések után november 1-jével veszi át a központi cég a szolgáltatást. Amennyiben a tulajdonos nem él a lehetőséggel, további állami szerepvállalás nem lesz a helyi szolgáltatás segítésében. A Mivíz esetében a felhalmozódott veszteség - eddig 1,8 milliárd forint - más módon finanszírozhatatlannak látszik. Egyelőre csak ezt az évet látjuk, azt még nem, hogy jövőre hogyan történik majd a szolgáltatás lebonyolítása.

Veres Pál polgármester:

Most arra kérünk felhatalmazást, hogy lefolytassuk a tárgyalásokat. Ez egy szándéknyilatkozat, nem kötelezettségvállalás. Gondosan ügyelni akarunk arra, hogy nekünk is megfelelő feltételek legyenek. Szűk persze a határidő: szeptember 20-a. Fontos tényező, hogy az állam magára vállalja a szolgáltatás ellátását.

Fodor Zoltán, Velünk a Város:

Nálam az érzelmi oldal jön elő, hiszen egyedi vízbázisa van Miskolcnak, amely szinte sehol máshol nincs az országban. Most azonban az értelemnek kell előjönnie. A költségek annyira megemelkedtek, hogy a város számára ez már finanszírozhatatlan. A józan észnek megfelelően kell dönteni.

Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város:

Megrendülve szembesültem a helyzettel. A Mivíznek semmi gondja nem lenne, ha megfelelő áron értékesíthetné a szolgáltatását. A kormány felelős azért, hogy ez a cég ide jutott, mert döntéseivel, intézkedéseivel ellehetetlenítette a működését. Ennek az a célja, hogy a kormány elvegye Miskolctól a vízszolgáltató cégét. A magyar jogrendszer nem ismer szándéknyilatkozatot. Nem tudjuk a kormány igazi szándékát a Mivízzel kapcsolatban. Nem látom a garanciát arra, hogy megfelelő lesz a szolgáltatás a megállapodást követően. A vége az lesz, hogy megszerzi a kormány a Mivíz Kft. többségi tulajdonjogát. Tárgyalni kell, de okosan kell viselkednünk, hogy ne fosszanak ki bennünket.  

Bazin Levente, Velünk a Város:

A szárazság jelentősen rontotta a ivóvízhálózat állapotát, a Mivíz folyamatosan küszködik a hibák elhárításával. Tartok attól, hogy a kormány maga sem tudja, miként akarja megoldani a vízszolgáltatást az integrációt követően.

Varga Andrea alpolgármester:

Aggódom a város ivóvizéért, amely hatalmas kincse Miskolcnak. Arra kérem a polgármestert, hogy ezt a szempontot is vegye figyelembe a tárgyalások során. Értjük a gazdasági kényszerpályát, de nem bízom a kormány intézkedéseiben. A tárgyalások térjenek ki a biztosítékokra.

Szarka Dénes, Velünk a Város:

A települések folyamatosan kényszerhelyzetben vannak. A kormány intézkedései nehéz helyzetbe sodorták az önkormányzatokat. Az előterjesztést a Jobbik frakciócsoport megszavazza, de aggódással nézünk a jövő felé. Aggódunk a Mivíz dolgozóiért, a vízszolgáltatás ára miatt, és azért is, hogy lesz-e elegendő forrás az elöregedett miskolci vízhálózat rekonstrukciójára. Garancia kell arra, hogy a miskolci csapokban miskolci víz legyen.

Szopkó Tibor alpolgármester:

Hatalmas vívódás van bennünk a döntéssel kapcsolatban. A rendszerváltozással kezdődően a Mivíz volt az a cége Miskolcnak, amely folyamatosan jövedelmet termelt, amelyet a város fejlesztésére lehetett költeni. Nem tudjuk, milyen lesz az integráció után a tulajdonosi kör, milyenek lesznek a szolgáltatás feltételei a jövőben. Tárgyalni kell, hogy minél előnyösebbek legyenek a város számára a feltételek. Az bizonyos, hogy a milliárdos hiányt Miskolc nem képes finanszírozni.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város-frakcióvezető:    

Az elsődleges szempont, hogy a miskolci csapokban legyen és egészséges ivóvíz legyen. A befagyasztott árak azt eredményezték, hogy veszteséges lett a víziközmű-szolgáltatás. A közműhálózat elavult, felújításra vár. A kormánynak pótolnia kellene a veszteségeket, mert tehet arról, hogy ilyen helyzet alakult ki. Súlyos teher, hogy egy "alapélelmiszer" a legmagasabb, 27 százalékos áfát tartalmaz. Ha az integráció eredményes lesz, akkor lehet jó ez a modell, de erre ma még nincs garancia. Erről kell tárgyalni.

Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város:

A garanciákban látom a legtöbb hiányosságot. Nagyon sok a kérdőjel. Ki rendezi a tartozásokat? Ez így kiszolgáltatott rendszer.

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk:

A kormányzati szándék egyértelmű, központosítás felé haladunk. A gond, hogy biankó csekket kell kiállítania az önkormányzatnak. Nagy felelőssége lesz a polgármesternek a tárgyalások során.

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető:

A Fidesz és a KDNP megszavazza az előterjesztést. Nagyon fontosnak tartjuk a szolgáltatás biztonságát és a víz minőségét. Minden támogatást megadunk a polgármesternek, hogy a város számára előnyős feltételeket harcoljon ki. A város azonban időt vesztett, hiszen korábban lehetőség volt arra, hogy ne ingyen menjen át állami tulajdonba a víziközmű vagyon. Érdekes, hogy Szegeden nyereségesen működik a víziközmű szolgáltató társaság.

Veres Pál polgármester:

Szegeden olyan beruházásokat végeztek el, amelyekkel gazdaságosabbá vált a szolgáltatás. Mi nem tudtunk eljutni ilyen szintre.

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:

Most aggódnak a Mivízért. Akkor miért nem aggódnak, amikor csőtörések sora történik, vagy amikor közkútból hatalmas mennyiségű vizet visznek el például öntözés céljára. A Nemzeti Vízművekhez való csatlakozással lehetőség lesz fejlesztésekre, a dolgozói bérek emelésére.

Fodor Zoltán, Velünk a Város:

A csőtörések váratlanok és sokszor egyszerre több helyen történnek. Most a szárazság fokozta a helyzetet. Nincs akkora apparátusa a Mivíznek, hogy egyszerre javítsa ki valamennyit.

Nyíri László, Mivíz Kft., stratégiai igazgató:

A csőtörések esetében sorrendet kell felállítanunk és először ott elhárítani, ahol több embert érint a hiba. A mostani integrációs helyzet egy lehetőség, ha nem élünk vele, a kormány egy könnycseppet nem fog hullatni miatta.

9:37

A rendkívüliséget két fontos, közeli határidős döntés indokolja. Egyrészt az önkormányzatnak augusztus 31-ig jeleznie kell a kormány számára, hogy csatlakozik-e az állam által kezdeményezett állami integrációs programhoz, amelynek elsődleges célja, hogy ne sérüljön a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. Olyan önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-társaságok, illetve a tulajdonos önkormányzatok számára jött létre az integrációs program, ahol – különösen a veszteséges működés révén veszélybe kerülhet az ellátás biztonsága.

A közgyűlés tárgyalja a Fidesz és a KDNP frakció javaslatát, amelynek lényege, hogy szeptember 1-jétől állítsák vissza a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2019. október 3-án hatályban lévő menetrendjét.

Harmadik javaslat is napirenden van: a közösségi e-roller megosztó szolgáltatás Miskolcon történő bevezésének jóváhagyása.

A közgyűlés 27 tagja közül 23-an vannak jelen a tanácskozáson, a közgyűlés tehát határozatképes. A meghirdetett napirendet 22 igen szavazattal elfogadta.

1.  Javaslat a közösségi e-roller megosztó szolgáltatás Miskolcon történő bevezetésére

Nagy László főosztályvezető:

A város környezetvédelmi stratégiájával egyezik, hogy olyan közelekedési eszközöket tegyenek használhatóvá, amelyek a célolat segítik. Ilyen lehet az e-roller szolgáltatás. Ennek érdekében mósosítani kell a város közterület használatáról szóló rendeletét.

Badány Lajos alpolgármester:

A világ több városában jelen van az e-roller szolgáltatás, amely segítené az egyéni gépjárműhasználat visszaszorítását is. A város domborzatai miatt a kerékpározás nehezebb, így olyan eszköz kell, amely környezetkímélő motorral segíti a közlekedést. Az e-roller szolgáltatás díjszabását úgy képzelik el, hogy az összhangban legyen az MVK bérletrendszerével. Fontos, hogy a műszakilag legkorszerűbb flottát tudják Miskolcra telepíteni.

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk:

Ne csak a belvárost érintse az e-roller rendszer, a kölső városrészekben élők számára is fontos lenne az ilyen közlekedés. Figyelembe kell venni a közlelkdésbiztonsági szempontokat, hiszen egy ilyen jármű akár 40-50 kilométeres óránkénti sebességre is képes.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető:

A frakció támogatja a kezdeményezést. Fontos, hogy alapos tervezés, előkészítés után vezetik be az e-roller rendszert a városban. Fontos a működtetés szervezettsége is, mert könnyen lehet káosz a dologból. A dokkolásra kijelölt helyek segítik a rendszer stabil működését. Ez nagyon fontos szolgáltatás lesz Miskolcon és a városban élők örömmel fogják használni ezt a szolgáltatást.  

Bajusz Gábor, Fidesz:

A közösségi közlekedéssel is foglalkozni kellene, mert nem valószínű, hogy nyugdíjasok e-rollerrel mennének az sztk-ba.

Bartha Görgy, Velünk a Város:

Miskolcon nemcsak nyugdíjasok élnek.

Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város:

Támogatom a javaslatot. A közösségi közlekedést a kormánynak kellene támogatnia, e helyett elvonások vannak.

Badány Lajos alpolgármester:

Az e-roller szolgáltatás informatikai eszközökkel felügyelhető. Tehát nem lehet bárhol leparkolni. A sebesség szabályozható. Sehol sem lesz 25 kilométernél magasabb engedélyezetett sebesség. A kerékpárút hálózatra épül elsősorban a rendszer. Ezeket kell majd használniuk az e-rollereseknek.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában