MAI ÉVFORDULÓK
Szeptember 29. ezen a napon
MAI ÉVFORDULÓK Szeptember 29. ezen a napon
Kihirdették, hogy a Szovjetunió saját felségterületének nyilvánította a "baráti szocialista országokat". (58 éve)

Ezt nevezték "Brezsnyev-doktrína"-nak. Az SZKP KB ülésén Brezsnyev kijelentette, hogy a Szovjetunió saját felségterületének tekinti a "baráti szocialista országokat". A Szovjetunió kész azokat megvédeni a külföldi támadásoktól, valamint amennyiben valamelyik testvérországban veszély fenyegetné a szocializmust, az minden szocialista ország közös ügye.

58 éve
1965
Megszületett Bíró László József, a golyóstoll feltalálója. (124 éve)

Spanyolul Ladislao José Biro, született: Schweiger László József. A későbbi feltaláló az orvosi egyetemen kezdett, majd foglalkozott grafológiától kezdve a festészeten át az autóversenyzésig sokmindennel. 1932-től több folyóiratnak és lapnak volt munkatársa, így került a nyomdák közelébe. Ott aztán addig-addig nézegette a nyomdagépeket, míg kitalálta, hogyan lehet összeállítani a folyamatosan író tollat egy tintával töltött hengerből és egy golyóból. 1938-ban két szabadalmat is bejegyeztetett Magyarországon a folyamatosan fejlesztett toll-találmányaira, a gyártáshoz folytatott kísérleteket azonban már külföldön végezte. Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja, és használható, ma is ismert golyóstollára is itt kapott szabadalmat 1943-ban. A sok más találmánnyal is rendelkező Bíró Buenos Airesben hunyt el 1985-ben. Elismertségét bizonyítja többek között, hogy választott hazájában az ő születésnapja, szeptember 29. az Argentin Feltalálók Napja.

124 éve
1899
Caravaggio-ban megszületett Caravaggio (eredeti nevén: Michelangelo Merisi) olasz festőművész (Sírba tétel). (452 éve)

Már kortársai is zseniálisnak tartottak. Caravaggio - a manierizmus hagyományaival szakítva - megteremtette a tárgyilagos és realisztikus emberábrázolást, erős fény-árnyék hatásokkal dolgozott. Festményei nagy hatással voltak a barokk festészetre Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Németalföldön is. Művei: "Máté apostol elhivatása", "Sírba tétel", "Az emmausi vacsora".

452 éve
1571
Megszületett Cervantes spanyol költő (Az elmés és nemes Don Quijote de la Mancha, Példás beszédek). (476 éve)

Szeptember 29-én született, október 9-én keresztelték meg.Alcalá de Henaresben született. Teljes nevén: Miguel de Cervantes Saavedra Cervantes  "Az elmés és nemes Don Quijote de la Mancha", "Példás beszédek" Cervantes a lovagi nemességhez tartozó vagyontalan családból származott. A hosszú ideig tartó katonai szolgálat után csak egy adószedői állást kapott. Az 1571-es Lepantonál vívott tengeri csatában is részt vett, megsebesült (fél karjára béna lett), s a törökök fogságába esett. Családja csak hosszú évek után tudta kiváltani. Az 1605-ben megjelent "Don Quijote de la Mancha" című lovagregényében - saját tapasztalatai alapján - parodizálva szembesítette a lovagkor kultuszát a megváltozott világgal. Az egykori büszke lovagot a spanyol állam nem tudja eltartani, nincs miből megélnie. Don Quijote kóbor lovaggá válik, saját elképzeléseinek foglya lesz, amibe belebolondul. A mű második részét 1615-ben adták ki.

476 éve
1547
Megszületett Tintoretto itáliai festő, aki a manierizmus egyik kiemelkedő alakja volt. (505 éve)

Eredeti nevén: Jacopo Robusti. A manierizmus, a késői reneszánsz egyik irányzata, a barokk előfutára volt. Az alakok mozgalmas ábrázolása a kor nyugtalanságát, a végtelenség illúziójának felkeltése pedig a felfedezések és találmányok hatására kitágult világképet tükrözi. Tintoretto a kor drámaiságát ábrázolta festészetében. Perspektivikusan mértéktelenül megrövidített vagy meghosszabbított alakjai különleges kifejezőerővel bírnak, amelyet a fény-árnyék hatása is megerősít. Ez látható a "Szent Márk holttestének elszállítása" című festményén is.

505 éve
1518
Boldog Türingiai Gertrúd ünnepe (796 éve)

Az 1227 és 1300 között élt, magyar származású katolikus grófleány, Türingiai Gertrúd, apáca Árpádházi Szt. Erzsébet és Türingiai Lajos őrgróf legkisebb lánya volt. Özvegy édesanyja a Wetzlar melletti Altenburg premontrei apácáinál neveltette. A kolostort soha nem hagyta el, fogadalmas apáca, majd 1248-ban apátnő lett. Házat építtetett a zárda mellett a szegények és betegek gondozására. VI. Kelemen pápa 1311-ben engedélyezte helyi tiszteletét.

796 éve
1227
Szent Mihály napja (1023 éve)

Szent Mihály arkangyal ünnepe. Az első évezred fordulóján lett az egyház ősi oltalmazója mellett a halottak szószólója is, a túlvilágra költöző lélek kísérőtársa, kalauza, bírája. Az Utolsó Ítélet angyalaként a lélek jó és gonosz cselekedeteit mérlegeli. Innen ered halottszállító saroglya Szent Mihály lova elnevezése. A középkori Magyarországon Szent István korától nagy kultusza volt. A 18. sz. közepéig Szent Mihály napja hazánkban parancsolt ünnep volt. Ezzel a nappal kezdődött az ún. kisfarsang ideje, a lakodalmak őszi időszaka, amely Katalin napjáig (november 25-ig) tartott. Szent Mihály napja a gazdasági év fordulója. A Szent György napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. Ez a nap a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja is volt. Szent Mihály napja a cselédfogadás egyik időpontja. A Bács megyei Topolyán, ha valaki arra kényszerült, hogy költözködjék, azt mondták neki: "No ennek is már Szent Mihály van". A gyergyói pásztorok pl. Szent Mihály napján tartották a farkasünnepet, hogy a csordát a hazatérés idejére megvédjék a farkasok kártételeitől. Göcsejben azt tartották, hogy annak, aki Szent Mihály napján mosott, kisebesedett a keze, aki pedig mángorolt, annak a háza felett egész éven dörögve pihentek a fellegek. Sokféle időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes Szent Mihály napra vonatkozóan. Az Ipoly menti falvakban úgy tartották, ha a fecskék még nem mentek el Szent Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani. Bácskában úgy mondják: Szent Mihálykor keleti szél - Igen komoly telet ígér. Szent Mihály napja után a fű akkor sem nőne tovább, ha harapófogóval húznák. Az őszi vetésre az előtte levő vagy utána következő két hetet tartják a legalkalmasabbnak.

1023 éve
1000
Megölték I. (Szent) Vencelt, Csehország fejedelmét, aki Csehország és a serfőzők védőszentje lett. (1088 éve)

A X. század elején élt cseh herceg és keresztény vértanú Csehország és Morvaország patrónusa, továbbá a serfőzők védőszentje. Altbunzlauban ölték meg. Apja a második keresztény cseh uralkodó Vratislav volt. A keresztségben a Vencel nevet kapta, szentként tisztelt apai nagyanyja, Ludmilla nevelte. Anyja, Drahomira férje halála után uralkodni akart, megölette Ludmillát. Lázongás hatására azonban átengedte a trónt fiának, aki I. Vencel néven 921-ben lett az ország uralkodója. Vencel a nyugati kereszténység körébe akarta vonni országát, és hűbérurául fogadta I. Henrik német - római császárt. A hűbéri fogadalommal, egyes főurak visszaéléseivel szembeni fellépésével maga ellen hangolta a cseh urakat, és saját öccse, Boleslav lépett fel vele szemben. Boleslav kíséretével Altbunzlauban orvul meggyilkolta a szent életű fiatal fejedelmet. Boleslav fivére holttestét a prágai Szt. Vitus - templomba vitette, amely a cseh keresztények híres zarándokhelye lett. Vencel koronája és személye a cseh nemzet jelképévé vált.

1088 éve