Helyi közélet

2009.11.06. 13:05

ÉM-vita az Avas közbiztonságáról

<p>Miskolc - A k&#246;zbiztons&#225;g j&#243;, a<br /> k&#246;z&#233;rzet pocs&#233;k. A jogszab&#225;lyok<br /> m&#243;dos&#237;t&#225;sa lenne a megold&#225;s,<br /> ennek v&#233;ghezvitele azonban lehetetlennek<br /> t&#369;nik.&#160;<A onclick="return open_window( http://media.boon.hu/pubs/Bildserie/_M_vita_az_Avas_k_zbiztons_g_r_l_2009_11_05/index.shtml , SERIE ,1000,800)" href="about:blank"><IMG border="0" alt="&#201;M-vita az Avas k&#246;zbiztons&#225;g&#225;r&#243;l 2009.11.05." src="http://apps.boon.hu/bilder/icons/kamera.png" width="13" height="13" /></A>&#160;<A href="http://video.boon.hu/video/50228/vita-az-avas-kozbiztonsagarol-1" target="_blank"><IMG border="0" src="http://www.boon.hu/bilder/icons/video.png" width="13" height="13" widht="13" /></A>&#160;<A href="http://video.boon.hu/video/50220/vita-az-avas-kozbiztonsagarol-2"><IMG border="0" src="http://www.boon.hu/bilder/icons/video.png" width="13" height="13" widht="13" /></A>&#160;<A href="http://video.boon.hu/video/50233/vita-az-avas-kozbiztonsagarol-3"><IMG border="0" src="http://www.boon.hu/bilder/icons/video.png" width="13" height="13" widht="13" /></A>&#160;<A href="http://video.boon.hu/video/50221/vita-az-avas-kozbiztonsagarol-4"><IMG border="0" src="http://www.boon.hu/bilder/icons/video.png" width="13" height="13" /></A>&#160;<A href="http://video.boon.hu/video/50229/vita-az-avas-kozbiztonsagarol-5"><IMG border="0" src="http://www.boon.hu/bilder/icons/video.png" width="13" height="13" /></A></p>

Vitafórumunkon vita volt,

konklúzió is, de nem mondhatjuk, hogy a

közeljövőben ezzel megváltozna a

helyzet az Avason.

A városrész közbiztonsága

volt ez alkalommal a témánk.

Meghívott vendégeink és a

hallgatóság talán egy dologban

jutottak közös nevezőre, hogy

megoldást csak a

törvényváltoztatás hozhatna,

arra viszont semmi esély nincs. Mert

közbiztonság az van – ez

Szerencsi Árpád, az

avasi rendőrörs parancsnoka

szavaiból ki is derült – de a

közérzet (legalábbis az

Avas egy bizonyos részén)

kritikán aluli.

Rendszeresen

járőröznek

A rendőrparancsnok sok-sok adattal is

alátámasztotta kijelentését

(nincs is okunk kételkedni bennük), hogy

talán még jobb a

közbiztonság ezen a területen

mint a város más részein. Ez

köszönhető annak is, (ezt ő is, a

városőrség és a

polgárőrség jelen

lévő képviselői is

hangoztatták) hogy „sokan vannak az

utcán”, azaz rendszeresen

járőrözik a rendőrök mellett

az említett másik két szervezet

is. A valós érzet (a

közérzet) azonban ettől még

lehet nagyon rossz. 620 alkalommal kellett kivonulniuk

csendháborítás miatt az

idén a rendőröknek, s ez csak a

regisztrált alkalmak száma. A parancsnok

szerint majdnem a duplája ennek az, amikor nem

készült jegyzőkönyv.

Nincs visszatartó

erő

– A rendőrség jogalkalmazó

és nem jogalkotó –

magyarázta Szerencsi

Árpád. Lehet, hogy tudnák

a kollégák, hogyan kell a

problémát megoldani, de kötve van a

kezük, s nem tehetik.

Példaként említette: ha sokadszor

mennek is ki a csendháborítóhoz,

ha sokadszor vonnak valakit felelősségre a

szemetelésért, a közterületen

való italozásért, maximum

pénzbüntetést róhatnak ki a

szabálysértőre. A

megbüntetettnek azonban nincs miből fizetnie,

a behajtás pedig már nem a

rendőrség dolga. Azaz, ennek a

típusú büntetésnek semmi

visszatartó ereje nincsen.

Nem vitás, hogy a

csendháborítók

számának növekedése a

Fészakrakó-üggyel van

összefüggésben. Akkortájt

vásárolták meg a főleg roma

családok könnyűszerrel a

lakásokat, s költöztek be csapatostul

a panelokba. A fórumunkon résztvevők

ecsetelték a kényszerű

együttélés részleteit, az

agresszivitást, beszéltek a

lépcsőházakat, lakásokat

elárasztó bogarakról, a hihetetlen

koszról, rongálásokról,

és a mindennapjaikat megkeserítő

hangoskodásról.

Segélyosztás

volt

– Már előre félünk a ma

estétől – mondták többen

is. – Ma érkezett a segély, ma

egész éjszaka mulatni fognak.

Ezt a rendőrség is

megerősítette, ilyenkor egész

éjjel égnek náluk a

telefonvonalak, folyamatosan hívják

őket a környéken lakók,

tegyenek már végre valamit.

Varga Zoltán, a terület

egyik önkormányzati képviselője

(egyébként jogászember) is a

törvénymódosításban

látná a megoldást. De mint mondja

ezeket csak kétharmados többséggel

lehetne módosítani. Ma viszont nincs

olyan politikai konszenzus, amivel

keresztülvihetők lennének a

módosítások. Ha nem is

ugyanebből az aspektusból, de többen

továbbfűzték a gondolatot,

szerintük már azért sem

várható

törvénymódosítás, mert

az ország másik végében

– illetve: a közepén – nem

értik meg a mi problémáinkat, ott

könnyen sütik rá az antidemokratikus,

a rasszista bélyeget.

A végső konklúziót

Orosz Lajos alpolgármester

mondta ki a vita végén. Szerinte nem

érdemes a lehetetlenre, azaz a

törvénymódosításra

várni, meg kell próbálni helyben

tenni valamit. Ígéretet tett, hogy a

jövő héten leül tárgyalni

a közös képviselőkkel és a

közüzemi szolgáltatókkal, hogy

elkészítsék az adósok

listáját, hátha ezzel

megnehezítik a nagy

hátrálékot felhalmozók

mindennapjait. Sokan felkörmölték a

számát (512-706), de

kérdés, hányan gondolták

ezt megoldásnak.

Monstre nyomozás

várható

Nánássy Miklós, a

megyei rendőrfőkapitányság

gazdaságvédelmi osztályának

vezetője a

Fészakrakó-ügyről

beszélt. Meg akarta nyugtatni az elkeseredett

lakókat, hogy a rendőrségi

nyomozás – egy teljes csoport dolgozik

rajta nap mint nap – folyik. Mégpedig 45

ügyben 550 lakást,

lakásonként átlag 7-7

személyt érint, pillanatnyilag 4

milliárd forint lehet a

kárérték (a megyében). A

megnyugtató szándék azonban nem

járt sikerrel, hiszen a nyomozás

még sokáig eltarthat – ezt az

osztályvezető is többször

hangsúlyozta, túl szövevényes

az ügy –, az ügyészségi,

bírósági

eljárásról már nem is

beszélve. Legjobb esetben sem kerül pont

2011-nél hamarabb a végére.

Megoldási

lehetőségek (?)

Fodor Zoltán, a terület

egyik önkormányzati képviselője

felvetette, bár már jó

néhány térfigyelő kamera

működik az Avason, de további

négyet szerelnek fel hamarosan, ezzel a

városrész fele lesz bekamerázva.

(Bekamerázott területen, a gyakorlat ezt

mutatja, nem történik

bűncselekmény.)

Szerencsi Árpád szerint

megoldás lehetne ha – nem várva a

törvénymódosításra

– bizonyos rendeleteket módosítana

az önkormányzat. Például azt,

hogy a bolttulajdonosok az üzletük

előtti területük

állapotáért is felelnének.

Akkor csökkenhetne a köztéri

italozás, rongálás,

szemetelés.

Szűcs Erika

önkormányzati képviselő

ígéretet tett rá, hogy kéri

az ÁNTSZ-t, menjenek ki

fertőtleníteni – akár

többször, rendszeresen is – a

csótányos, poloskás

lakásokba, lépcsőházakba. A

lakók bekiabálása: már

tavaly megígérte a

fogadóóráján, azóta

sem történt semmi!

- Hajdu Mariann - 

A

résztvevők

Orosz Lajos, Miskolc

alpolgármestere

Pásztor Albert

városi

rendőrkapitány

Papp Tamás, a

közterületfelügyelet

vezetője

Nyerges István,

a városőrség

területi igazgatója

Szakos István,

az avasi polgárőrség

vezetője

Nyírő

Pál

közbiztonsági

tanácsnok

Fodor Zoltán,

Varga Zoltán,

Szűcs Erika

önkormányzati

képviselők

Szerencsi

Árpád, az avasi

rendőrörs parancsnoka

Nánássy

Miklós, a megyei

rendőr-főkapitányság

osztályvezetője

Bűncselekmények

az Avason (2009)

Lakásbetörések

száma 20 (11 ezer lakás

van a városrészben)

Rablások száma: 7

Erőszakos

közösülés,

közveszélyokozás nem

volt

Súlyos testi

sértés: 30 (2008-as adat)

24 (idei adat)

Besurranás 29 (2008-as adat) 8

(idei adat)

Autófeltörések

száma: 47 (autók

száma az avason: több mint

4 ezer)

Gépkocsilopás: 5

Rongálás: 28

Egyéb lopás 118 (2008-as

adat) 67 (idei adat)

Tavaly 397 ügyben, az idén

287 ügyben indult nyomozás

A fő probléma az

egymás mellett

élésben van az Avason:

Intézkedés: 2768 eset

Igazoltatás. 3467

Csendháborítás:

620 (a duplája is lehetne, ha

mindet regisztrálnák!)

Fontos megjegyzés: a

bűnelkövetők 90

százalékban nem azonosak

a

csendháborítókkal.

A bűnelkövetők

máshonnan jönnek, nem itt

élnek

Kiragadott

mondatok

Jobban örülnénk, ha 33

ember béréért (a

városőrökre utalt) 15

rendőrrel lenne több az

Avason!

(Férfi a Szilvás

utcáról)


Tudnánk mi a megoldást,

de a rendelkezésünkre

álló eszközöket

alkalmazhatjuk csak. Tehetetleneknek

érezzük magunkat

Szerencsi

Árpád


Meg lehetne oldani a

problémát a jelenlegi

törvényi

szabályozással is.

Érpatakon a polgármester

garázdaságért 72

órás őrizetbe

vételt alkalmaz, a

visszaesőnek 50 nap

elzárás jár.

Jogilag lehetőség van

rá. Miért nem

alkalmazzák itt is?

Szemes István


Válasz rá: A

szabálysértésért

őrizetbe vétel

létező

jogintézmény, itt,

Miskolcon alkalmaztuk először

az országban. De a

csendháborítást, a

garázdságot az Avason

magánterületen követik

el, így nem tudjuk alkalmazni.

Pásztor Albert


A kisebbségnek is az a

jó, ha a többség

elégedett vele.

Barack Obama szavait Pásztor

Albert idézte

Nem lehet idegekkel bírni.

Söpörni lehetett a bogarat, a

lépcsőház előtt

is szaladgálnak

Egy asszony a Szilvás

utcából


Ha a banknak nem fizetnek, nem

lakoltatja ki a nemfizetőt,

inkább rábeszéli,

hogy maradjon még a

lakásban

albérlőként.

Így van még esély,

hogy pénzéhez jut.

Rengeteg joghézag van…

Fodor Zoltán


Ha mi nem fizetünk, azonnal

jön a

felszólítás.

Ők fütyülnek rá,

aztán taxival mennek a Tescoba

vásárolni.

Asszony a Szilvás

utcáról


Nap mint nap bilincsben elvisszük

őket. Mit tehetünk még

többet??!!

Szerencsi

Árpád


A lakók

többségének nem az a

problémája, hogy banki

tartozása van a

lakótársnak, hanem hogy

bekerültek a

közösségbe, s nem

tudnak velük együtt

élni.

Asszony a Szilvás

utcáról


Telefonálunk a

rendőrségre, mert nem

bírjuk a zajt. Azt

válaszolják, biztos a

tűrőképességünkkel

van a baj, és ők nem tudnak

mit csinálni.

Egy nő a

lakótelepről


Egyre rosszabbul érzem magam a

bőrömben.

Nyírő

Pál


A közös képviselő

bejelentette az ÁNTSZ-nek, hogy

iszonyú állapotok vannak

az egyik lakásban.

Kijöttek, be sem mentek a

lakásba (holott csak egy madzag

van kilincs helyett), s

nemsokára jött a hivatalos

papír, megbüntették

a társasházat 1

millió forintra az

állapotokra hivatkozva.

Lakó a Szilvás

utcáról


Nincs közrend és

közbiztonság. Ez

alkotmánysértésnek

minősül. Kapjanak még

egy hónapot,

állítsanak össze egy

programot, ha nem működik,

akkor fel kell oszlatni az

önkormányzatot.

Szemes István


Válasz rá:

Kikérem magamnak a

kollégáim nevében!

Van közbiztonság! Az

embereim keményen hajtanak. Az

más kérdés, hogy

nincs eszköz a kezükben. Ez

nem Hollywood, itt nem vehet DNS-t a

rendőr az

elkövetőtől.

Szerencsi

Árpád


Ezek akadémiai viták. Ez

olyan fölösleges, amin mi

túl vagyunk. Egy biztos,

én nem fogom megélni,

hogy jobbra foduljanak a dolgok.

Egy férfi a

Szilvás

utcából

Forrás:

Észak-Magyarország


Kapcsolódó cikkek:

Nézőpont: Akik

rászolgálnak

 • Nézőpont: "Az" Avason

 • Avasi csend és

  csendháborítás

 • ÉM vita az avasi

  közbiztonságról

 • A miskolci fészekrakó ügyben

  nincs ügyvéd

  gyanúsított

 • Hetven "fészek" gyanús az Avason

 • Kilakoltatások tucatjai jönnek

  Miskolcon?

 • Előzetes letartóztatások a

  miskolci Fészekrakó-ügyben

 • Csalva raktak fészket az Avason - hol tart

  az ügy?

 • Fészekrakó-program az Avason:

  Elveszítik otthonukat?

 • Nagy baj lesz az Avason

 • Nézőpont:

  Tűzszerésztelenül

 • Pénz nélkül is raktak

  fészket

 • "Miskolci fészekrakók": harminc

  ügyben nyomoznak

 • Fészekrakók az Avason:

  bíztatás

  nélkül   

 • Szondi telep, számozott utcák:

  irány az Avas

 • Tömeges beköltözés

  Lyukóba is? 

 • Bomba, ami bármikor felrobbanhat Miskolcon,

  Borsodban

 • Csak szóbeszéd a miskolci

  letelepítés? 

 • Vége az avasi bűnözésnek?

  – Városőrség

  alakul 


  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

  Ezek is érdekelhetik

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

  Rovatunkból ajánljuk

  További hírek a témában