Szabolcs-Szatmár-Bereg

2009.01.28. 13:50

Gyerek bűnözők, gyerek áldozatok

<p>Eljutott hozz&#225;nk egy vide&#243;, amelyen egy<br /> f&#225;val megpakolt babakocsi l&#225;that&#243;,<br /> illetve a n&#233;gy &#8222;elk&#246;vet&#337;&#8221;,<br /> akik egy&#252;ttesen is alig lehetnek &#246;tven<br /> &#233;vesek.&#160;<A href="http://video.szon.hu/video/36887/gyerek-b--n--z--k--gyerek---ldozatok" target="_blank"><IMG height="13" src="http://www.boon.hu/bilder/icons/video.png" width="13" border="0" widht="13" /></A></p>

Ma már egyáltalán nem

meglepő, hogy gyerekek követnek el

különféle

bűncselekményeket – a

kérdés inkább az, mit tehetnek a

hatóságok?

A szülők egyre gyakrabban

használják gyermekeiket arra,

hogy ők kövessék el a

bűncselekményeket, hiszen

velük szemben a rendőrség

egyáltalán nem, vagy csak

nehézkesen tud eljárni. A

tizennégy év alatti kor ugyanis,

büntethetőséget

kizáró ok, amelynek

értelmében a

rendőrség az

elkövetővel szemben nem tud

eljárni. Amennyiben ez az eset áll fenn,

a rendőrség annyit tehet, hogy

értesíti a gyámügy

munkatársait, akik a továbbiakban

megvizsgálják a gyermek

környezetét. Sok esetben nehézkes

bizonyítani, hogy az adott

bűncselekményre a szülő

vette-e rá a gyermeket, de amennyiben ez

helytálló, a szülő ellen

indulhat eljárás

kiskorú veszélyeztetése miatt.

Abban az esetben, ha az elkövető

már elmúlt tizennégy éves,

már büntethető, de a

bíróságok ekkor

rendszerint méltányolni szokták az

elkövető korát – enyhe

büntetés

kiszabásával.

Amennyiben az olvasónkhoz hasonló esetet

tapasztalnak, az Észak-Alföldi

Regionális Közigazgatási Hivatal

Szociális és

Gyámhivatalának munkatársa

azt tanácsolja, forduljanak a területileg

illetékes jegyzőhöz, akinek

kötelessége eljárni ilyen

ügyekben. A jegyző ilyenkor

jelzést küld a

Gyermekjóléti

Szolgálatnak, akik

megvizsgálják a család

életkörülményeit,

meghallgatják a szülőket és

megállapítják, hogy az adott

környezet veszélyezteti-e a gyermeket.

A szolgálatnak ezután három

lehetősége van – a

családgondozás, a

védelembe vétel és a gyermek

kiemelése a családból. Az

alapellátású

családgondozás a

legenyhébb szankció, amelynél

leginkább a rossz körülmények,

a nehéz helyzet felszámolása a

cél, szakemberek bevonásával.

Amennyiben nem jár sikerrel a

családgondozás, immár

hatósági intézkedés

következik, a védelembe vétel. A

védelembe vétel tehát, már

hatósági intézkedés, amely

egy tárgyalással veszi kezdetét,

ahol a jegyző - a család

együttműködésétől

függően - megfogalmazhat

különböző feltételeket,

amelyek teljesülése, vagy nem

teljesülése esetén megszüntetik

az intézkedést, vagy a gyermek

kiemelését rendeli el a

családból.

Nézze meg a videót:

A kiemelés az eddigieknél jóval

drasztikusabb eljárás, hiszen a gyermek

intézetbe helyezése sok esetben nem oldja

meg a család problémáit,

inkább tetézi azt. A gyermek

családból való

kiemelését tehát csak a

legvégsőbb esetben rendelik el, de ez nem

azt jelenti, hogy kötelező

végigjárni az intézkedések

hierarchiáját – azonnal is

elrendelheti a Gyermekjóléti

Szolgálat a kiemelést.

A hasonló esetekben azonban az

tapasztalható, hogy sokszor a

kilátástalan körülmények

között tengődő gyermekek

közvetlen közelében élők

igyekeznek tudomást sem venni az orruk

előtt zajló eseményekről.

Talán ezzel magyarázható, hogy

legtöbbször a szomszédok

értetlenül állnak a

történtek előtt, holott

nyilvánvalóan ők is naponta

szembesültek a gyermekek

helyzetével. Ez azonban alighanem

erkölcsi, mintsem

hatósági kérdés...

Kapcsolódó cikkek:

Rossz fát tesznek a tűzre

Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyében

  • Családi program a falopás?

  • Falopás a Prigyiom

    dűlőben  

    -M. István-

    Ezek is érdekelhetik