Sárospatak hírei

2010.09.17. 07:07

"Vissza a szülőföldre, Zemplénbe" kistérségi program Sárospatakon

<p>Zemplén hátrányos helyzetű kistérségei leszakadásának egyik széles körben tapasztalt oka, hogy a periférikus térségből felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok sem a gyakorlati helyek, sem a tanulmányaik utáni pályakezdéshez nem találnak a képzettségüknek, elképzeléseiknek megfelelő fogadó helyet, s ezért más régiókban, a fővárosban, vagy külföldön keresnek és találnak munkát. Ezt az elvándorlást kívánja lassítani egy szeptembertől induló kétéves kistérségi program.</p>

Zemplén hátrányos helyzetű kistérségei leszakadásának egyik széles körben tapasztalt oka, hogy a periférikus térségből felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok sem a gyakorlati helyek, sem a tanulmányaik utáni pályakezdéshez nem találnak a képzettségüknek, elképzeléseiknek megfelelő fogadó helyet, s ezért más régiókban, a fővárosban, vagy külföldön keresnek és találnak munkát.

Ennek következtében a régió humán erőforrás potenciálja észrevehetően meggyengült, kevés a fejlesztésekhez, vállalkozáshoz kezdeni és érteni tudó fiatal, s romlanak a demográfiai viszonyok, a szülők öregségükre magukra maradnak.

Járulékos következmény, hogy a szülők gyermekeik távoli letelepedését megtakarításaikkal is segítik, azaz nem a régióban kerülnek azok felhasználásra, elköltésre, így a térség belső kereslete is csökken.

A „Vissza a szülőföldre, Zemplénbe” projekt éppen ennek a tendenciának – ha nem is megváltoztatására,de – tompítására törekszik azáltal hogy hozzájárul a térség humán erőforrás potenciáljának növeléséhez és gazdasági fejlődésének előmozdításához, lassítja a felsőfokú képzettségű fiatalok elvándorlásának ütemét, miáltal hosszútávon javulhatnak Zemplén demográfiai viszonyai, s ezzel együtt csökkenhet a felnőtt gyermekek távoli letelepedéséhez igénylődő szülői támogatás iránti igény.

A projekt közvetlen céljai között szerepel a zempléni intézmények, vállalkozások innovációs és idegen nyelvi kommunikációs képességének és készségének, ezzel az Európai Uniós társfinanszírozású és egyéb támogatási források elérési esélyeinek javítása azáltal, hogy segíti a felsőfokú tanulmányokat befejező fiatalok itthoni elhelyezkedését, visszatelepülését, továbbá a középiskolai végzős diákok továbbtanulásának orientálását, akik így a zempléni igényeket mérlegelve dönthetnek a választandó képzési irányukról.

A következő két évben kísérleti jelleggel a sárospataki kistérségben megvalósuló projekt tervezett tevékenységei és várható eredményei:
1. A kistérség humán erőforrás potenciáljának növelése és gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében a felsőfokú tanulmányukat befejező fiatalok visszavezetése a kistérségbe. Eredményként azt várjuk, hogy a kistérségben csökken a helyi kötődésű felsőfokú végzettségűekre vonatkozó munkaerőhiány, javul a kistérség szellemi potenciálja, nő az innovációs készség és a külső fejlesztési források bevonásának képessége.
2. Vállalati és intézményi felsőfokú humánerőforrás igény feltérképezése, fogadókészségük fejlesztése a kistérség szakmai szervezeteivel együttműködve. Adatbázis kiépítésével és a megvalósító Zemplén Régióért Egyesület honlapján (www.prozemplen.hu) való közzétételével a felsőfokú végzettségűekre vonatkozó potenciális és konkrét kistérségi munkaerő-piaci igényekről tájékoztatunk, s kommunikáljuk ezeket a középiskolai tanulók pályaorientációja során is.
3. A felsőoktatásban tanuló, vagy már pályakezdő kistérségi fiatalok adatbázisának kiépítése, majd folyamatos aktualizálása hozzájárul a célcsoport hallgatói szegmensének beazonosításához, a folyamatos kapcsolattartás, eseményekre, képzésekre és konzultációkra való meghívás lehetőségének megteremtéséhez.
4. Mentorprogram kialakítása, hétvégi konzultációk, távoktatás a fiatalok munkaerő-piaci belépésre való felkészítésére. Az általános és kistérség specifikus pályaválasztási tanácsadás és mentorálás az interneten és hétvégi személyes konzultációk keretében valósul meg, s hozzájárul a hallgatói célcsoport kistérségi munkaerő-piaci ismereteinek megalapozásához; az eredményes megjelenés, tárgyalás és felvételi fellépés, személyi marketing elsajátításához, begyakorlásához.
5. A kistérségi elhelyezkedési tanácsadás és katalizálás révén a projektben minimálisan résztvevő 100 fő felsőfokú tanulmányait folytató közül, legalább 40 százalékukat gyakorlati hely ajánlathoz, vagy állásajánlathoz juttatjuk, a projekt ennek realizálásával valósul meg.
6. A „jó gyakorlatok” megismertetése a kistérségi középiskolákban és a közeli egyetemeken tanuló fiatalokkal. Ez a tevékenység azzal a hozadékkal jár, hogy a szülőföldre való visszatérés-visszavezetés kilátástalannak tűnő lehetőségével szemben egy lehetséges és reális alternatíva felmutatására kerülhet sor, s mindez megalapozza a projekt fenntarthatóságát.
7. Végül szintén a projekt fenntarthatóságát segíti elő a szülőföldön maradást ösztönző kistérségi marketing stratégia kimunkálása és a kistérségi társulás tanácsa számára megvitatásra, elfogadásra való előterjesztése.
A Zemplén térség versenyképessége szempontjából oly fontos emberi tényező megtartása, hazacsábítása tehát mindannyiunk: szülők, vállalkozók és intézmények közös ügye, szülőföldünkön való megmaradásunk záloga.
A Sárospatak és térségében lakó főiskolára, egyetemre járó, vagy már álláskereső fiatalok a Zemplén Régióért Egyesület honlapján: www.prozemplen.hu keresztül csatlakozhatnak az ingyenes mentori programhoz.

Ezek is érdekelhetik