Helyi közélet

2010.09.29. 16:10

Önkormányzati választás 2010 | Kiket választunk október 3-án ?

<p>Miskolc - Az, hogy Ön milyen tisztségre választhatja meg képviselőjét, és hány szavazólapot kap, attól függ, hogy milyen településen gyakorolja választójogát.</p>

Ha 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen lakik, három szavazólapot kap:

 • megválaszthatja a település polgármesterét – a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát,
 • megválaszthatja a település önkormányzatának képviselő-testületét: a település lakosságszámától függően akár több jelöltre is leadhatja szavazatát
Település lakosainak számaképviselő-testület létszámahány jelöltre szavazhat?
100-ig21 vagy 2
101-100041, 2, 3 vagy 4
1001-500061,2,3,4,5 vagy 6
5001-10 00081,2,3,4,5,6,7 vagy 8
 • megválaszthatja a megyei közgyűlés tagjait, a megyei listás szavazólapon 1 listára adhatja le szavazatát.

Ha 10 000-nél több lakosú olyan településen lakik, amely nem megyei jogú város, három szavazólapot kap:

 • megválaszthatja a település polgármesterét – a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát,
 • megválaszthatja a település önkormányzatának képviselő-testületét: a választókerület jelöltjei közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát (az önkormányzati képviselőknek csak egy részét választják egyéni választókerületben, a képviselők másik részét a töredékszavazatok alapján a kompenzációs listákról osztják ki),
 • megválaszthatja a megyei közgyűlés tagjait, a megyei listás szavazólapon 1 listára adhatja le szavazatát.

Ha megyei jogú városban lakik, két szavazólapot kap:

 • megválaszthatja a település polgármesterét – a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát,
 • megválaszthatja a település önkormányzatának képviselő-testületét: a választókerület jelöltjei közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát (az önkormányzati képviselőknek csak egy részét választják egyéni választókerületben, a képviselők másik részét a töredékszavazatok alapján a kompenzációs listákról osztják ki).

Mely jogszabályok határozzák meg az önkormányzati választások lebonyolításának szabályait?  

 • 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról;
 • 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról (Övjt.);
 • 1997. évi C. törvény a választási eljárásról (Ve.);
 • 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról;
 • 7/2010. (VII.21.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről;
 • 4/2010. (VII.16.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról;
 • 10/1998. (II. 20.) BM rendelet a választási adatszolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról.
 • 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről.

Kik jogosultak részt venni a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán?

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható és - amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen. Polgármesterré és főpolgármesterré magyar állampolgár választható.

A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán - amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen.

Az Alkotmány értelmében nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet alapján:

 • cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll, illetőleg
 • a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll,
 • szabadságvesztés büntetését tölti, vagy
 • büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

Külföldön élő magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson?

Nem. Amennyiben a polgár külföldi letelepedés szándékával elhagyja az országot, nem rendelkezik választójoggal.