Helyi közélet

2010.09.13. 17:02

Borsodnádasd polgármesterjelöltjei

<p>Borsodnádasd - Barcsainé dr. Érsek Rita, Pallagi László, Papp Anna és Kormos Krisztián bemutatkozása.</p>

Borsodnádasd polgármesterjelöltje, dr. Bögös Éva (független) nem válaszolt megkeresésünkre, az ugyancsak borsodnádasdi polgármesterjelölt, Magyar János (független) pedig nem kívánt élni az Észak-Magyarország által felajánlott lehetőséggel.


Barcsainé dr. Érsek Rita, független

„Az önkormányzati döntéseknél mindhárom városrész (Falu, Telep, Mocsolyás) érdekeire fi gyelemmel kell lenni, az összetartozás tudatát erősítve. környezetszennyezés csökkentése érdekében szükség van szennyvízhálózat kiépítésére a szelektív hulladékgyűjtésre. Fontos feladat az útfelújítás a csapadékvíz elvezető árkok kiépítése, rekonstrukciója. A hiányzó források előteremtéséhez pályázati lehetőségek optimális kihasználása nyújthat fedezetet. A térségi szerep erősítése a város fejlődéséhez elengedhetetlen, az önkormányzati társulások a magasabb színvonalú feladatellátást biztosíthatják. A népességmegtartás és a szociális biztonság érdekében munkahelyteremtésre van szükség. A fő cél: az itteniek számára élhetőbbé tenni a várost.


Pallagi László, független

„Amennyiben megválasztanak polgármesternek, szeretném elérni, hogy a hivatal lakosságbarát legyen, s az intézményrendszer színvonalasan működjön. Célom, hogy a beruházásokkal, fejlesztésekkel munkahelyek létesüljenek. Együtt kívánok működni a helyi vállalkozókkal, támogatni kívánom a civil szerveződéseket. A város vezetőjeként a következő ciklusban Borsodnádasd településrészei érdekeinek összehangolására törekednék. Szeretném, ha az emberek sajátjuknak éreznék a települést és környezetét. A fi atalok megélhetést találnának, az idősek gondoskodást. A város erkölcsi normáit a keresztény szellemiség határozza meg. Az itt élők örüljenek egymás sikerének, és legyenek szolidárisak. Fontos, hogy az egyéni érdek és a közérdek összhangba kerüljön.”


Papp Anna, független

„Stabil költségvetési gazdálkodás. A pályázati források további kihasználása a város fejlesztése és a korszerű intézményrendszer fenntartása érdekében. Az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával (hőközpont kialakítása). Szennyvízberuházás megvalósítása. Belterületi utak és csapadékelvezetők rendbetétele. Pályázati forrás felkutatása a volt lemezgyári terület és halnák kármentesítésére. Közfoglalkoztatás révén a közterületek ápoltságát és rendezettségét javítani. Korrekt kapcsolat a városban működő vállalkozásokkal, civil és társadalmi szervezetekkel, kisebbségi önkormányzattal. Közbiztonsági helyzet javítása. Ügyfélbarát munka javítása érdekében a rend és fegyelem erősítése a hivatalban és intézményeiben.”


Kormos Krisztián, Fidesz- KDNP

„Megválasztásom esetén az élhetőbb, közterületeiben is mutatósabb Borsodnádasdért szeretnék dolgozni, a racionális gondolkodás, és gazdálkodás elveit követve. A következő célokat szeretném megvalósítani: a szennyvízhálózat kiépítése, a gazdasági versenyképesség és a működő tőke növelése városunkban, tájképi és természeti erőforrások turisztikai, gazdasági célú kihasználásának elősegítése. Feladatomnak tekintem a közrend, a közbiztonság megszilárdítását, a polgárőrség fejlesztését. Támogatni kívánom a sport-, a kulturális és civil szervezetek munkáját. Fontosnak tartom a fi atalok támogatását és összefogását a város jövője érdekében. Szorosabb kapcsolattartást képzelek el a lakossággal, és a problémák gyorsabb, hatékonyabb megoldására törekszem.”


Ezek is érdekelhetik