Helyi közélet

2009.11.28. 11:20

"Nem élhetünk méreggócok között"

<p>Sziksz&#243; - Ism&#233;t &#225;ll a b&#225;l<br /> Sziksz&#243;n &#250;jabb titokzatos &#233;s<br /> jelent&#337;s k&#246;rnyezetszennyez&#233;s miatt. A<br /> k&#246;rnyzetv&#233;delem folyamatos<br /> ellen&#337;rz&#233;st v&#233;gez az &#250;jabb<br /> sziksz&#243;i k&#246;rnyezetszennyez&#233;s<br /> miatt.&#160;<A href="about:blank" onclick="return open_window( http://media.boon.hu/pubs/Bildserie/_jabb_k_rnyezetszennyez_s_Sziksz_n_2009_11_/index.shtml , SERIE ,1000,800)"><IMG src="http://apps.boon.hu/bilder/icons/kamera.png" border="0" width="13" height="13" alt="&#218;jabb k&#246;rnyezetszennyez&#233;s Sziksz&#243;n 2009.11.28." /></A>&#160;<A href="http://video.boon.hu/video/51198/--jabb-k--rnyezetszennyez--s-sziksz--n" target="_blank"><IMG height="13" src="http://www.boon.hu/bilder/icons/video.png" width="13" border="0" widht="13" /></A></p>

Ismét áll a bál

Szikszón újabb titokzatos

és jelentős környezetszennyezés

miatt. Két hónapja a már

bezárt szeméttelepen

üzemszerűen leengedett és

elföldelt ismeretlen eredet trutymó kavarta

fel a városlakók hangulatát. Most

pedig a

szennyvíztisztítóba

rendszeresen befolyó és

tisztító hatását

tönkre tevő ugyancsak ismeretlen eredetű

folyékony anyag miatt. Munkatársaink a

helyszínen győződtek meg a

dologról.

A Vadász patak mellett

épült a város széli

szennyvíztisztítótól

egy kilométerre pöcegödör

szagú víz folyt és

csordogált a Hernád

irányába. Mintha a wc-k, lefolyók

tartalmát egyenesen a patakba

öntenék. Pedig Szikszó

és Arlószennyvize a

csatornarendszeren keresztül jut az

ülepítőbe majd onnan folytatja

útját a Vadász patakba.

Nincs

felelős

Városszerte közbeszéd

témája volt az újabb

botrány. Vannak akik azt mondják, hogy

kicsi a tisztítómű

kapacitása ami nem képes megszűrni a

nagyfogyasztók szennyvizét is.

Kaposi Zoltánnak, a

Szikszói Természet- és

Környezetvédő Egyesület

elnökének jelentős szerepe volt a

két hónappal ezelőtti

dögszagú szennyezés

és

környezetkárosítás

feltárásában. Az ügyben

azóta vizsgálat zajlik, de nem

sikerült kiderítenie a

hatóságoknak sem a szennyező anyag

eredtét. Még azt sem, hogy mi az az

anyag. Felelősként pedig senki és

semmilyen cég nem került gyanúba.

A mostani ügyben is ugyanez a helyzet.

Kaposi Zoltán lépett

először. Neki köszönhető, hogy

az Észak-magyarországi

Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és

Vízügyi Felügyelőség

(ÉKTVF) tudomására jutott

a szennyezés. Az információt

azonban egyik hatóság sem verte

nagydobra. Állítólag a

vízügyi Környezetvédelmi

Központi Igazgatóság

honlapján rátalálhat az adatokra

az, aki tudja, hogy hol és mit kell keresni. A

lényeg azonban az, hogy egy hónapja

semmit nem javult a helyzet. Az ÉKTVF

másodfokú vízminőségi

kárelhárítási

készültséget rendelt.

Rendszeresen ellenőrzik a

szennyvíz tartalmát és

Vadász patak

összetételét.

Több hét

alatt

Az illetékes környezetvédelmi

szakember megfogalmazása szerint

nagyfokú szennyezés van jelenleg

is. A szennyvíztelep

tisztításának

technológiája felborult. Elszaporodott az

iszap. A tisztítást

végző baktériumok nem

működnek megfelelően. „Újra

oltással” lehetne

helyreállítani a tisztító

képességet 4-5 hét alatt,

amennyiben nem folyna utánpótlás

az ismeretlen anyagból. Most azt

vizsgálják, hogy a csatornarendszer

melyik részéből jön

szennyező folyadék.

Füzesséri József,

Szikszó polgármestere szerint a

szennyvíztisztítást

végző szolgáltató cég

nem végez megfelelő munkát. Az

önkormányzat nem tud mit tenni. A

szakhatóságok oldhatják

majd meg a problémát. A lényeg,

hogy szűnjön meg az újabb

környezetszennyezés.

Megfogalmazása szerint: Nem élhetnek

méreggócok közé

szorítva a település lakói. A

polgármester utalást tett arra

is, hogy októberben jogszabályba

ütközőnek és semmisnek

nyilvánította a Heves megyei

Főügyészség az

1994-ben aláírt szikszói

koncessziós szerződést, melyben

az önkormányzati törzsvagyon

részét képező

vízközművek

üzemeltetéséről

szól.

Forrás:

Észak-Magyarország

Ezek is érdekelhetik