Helyi közélet

2009.01.25. 09:24

"Időutazás" a Csereháton...

<p>&#218;j fejl&#337;d&#233;si p&#225;ly&#225;ra<br /> k&#237;v&#225;n &#225;llni a b&#243;dvav&#246;lgyi<br /> t&#233;rs&#233;g . Hat telep&#252;l&#233;si<br /> &#246;nkorm&#225;nyzat fogott &#246;ssze ennek sikeres<br /> megval&#243;s&#237;t&#225;sa &#233;rdek&#233;ben.</p>

A Csereháti

Településszövetség

összefogásával 2008-ban hat

települési önkormányzat

(Boldva, Borsodszirák,

Szendrőlád, Szendrő,

Komjáti és

Hidvégardó), valamint egy

vállalkozó (Színpetri)

szövetkezett és adott be

pályázatot az ÉMOP

turisztikai attrakciók

fejlesztését támogató

pályázatára. A projekt sikeresen

túljutott az első körös

bírálaton, jelenleg a második

kör feladatainak

megvalósítása zajlik.

A Csereháti

Településszövetség eddigi

legnagyobb projektjének, a História

Völgynek az a koncepciója, hogy a

természeti és történelmi

emlékekben gazdag Bódva

folyó és mellékvölgyei

történelmi

örökségét egy komplex

turisztikai attrakcióként

értelmező programban a

főpályázó mellett

támogatásban részesülő

partnerek által érintett hét

és a tematikus úthoz tartozó

további 22 települést, mint a

História-völgy

magterületét fogják össze.

Mindezt annak érdekében, hogy egy-egy

történeti korhoz kötve, a helyi

örökséget és egy-egy helyi

terméket a fókuszba állítva

megteremtsük a térségbe

látogatók számára az adott

korba való bepillantás, az

„időutazás”

élményének

megéléséhez a

feltételeket– fogalmazott

Báriné Kántor

Magdolna, a projekt menedzsere. A

kívánt hatást a korhű

épületek, minden esetben interaktív

elemekkel rendelkező

kiállítások, az aktív

bekapcsolódásra lehetőséget

adó programok, rendezvények, a korabeli

viseletek, a gasztronómiai specialitások

és a megvásárolható

ajándéktárgyak egysége

biztosítja.

A koncepció szerint a

História-völgy az egész

Aggtelek-Edelény turisztikai

desztinációs térség

kulturális turisztikai

kínálatának

összefogására kiterjeszthető.

Sőt a kapcsolódó határon

túli részek is

bekapcsolhatók.

A program

tevékenységei:

1. Bemutatóhelyek

épületének

építése, illetve

felújítása,

rendezvényterek

elkészítése

2. Kiállítások

összeállítása,

interaktív elemek

3. Turista fogadópontok,

tájékoztató és

pihenőhelyek

kialakítása

4. Zsákpontokat

összekötő gyalogos

túraútvonalak

létesítése

5. Tájékoztatási

rendszer

megvalósítása

6. A bemutató helyeket és

fogadópontokat

működtető munkaerő

és a kapcsolódó

szolgáltatók

felkészítése

7. Térségi turisztikai

desztinációs menedzsment

létrehozása

8. Képzés és

közösségi

vállalkozás keretében

foglalkoztatás
A program megvalósításával

a térség turizmusból

származó jövedelmeit

kívánjuk érzékelhető

mennyiségben növelni. Részben

közvetlenül az előállított

szolgáltatások

díjbevételeként, de sokkal

inkább a kapcsolódó turisztikai

szolgáltatások forgalmának

növeléséhez való

hozzájárulásunkkal –

jelentette ki Báriné

Kántor Magdolna, a projekt menedzsere.

A turizmus

működtetésébe bevont

családok számának és

fajlagos jövedelmének

növelésével közvetlenül,

közvetve pedig a helyi piac

bővüléséhez

kapcsolódó újabb

szolgáltatásokon keresztül

járulunk hozzá a térségben

élők megélhetésének

javulásához.

A gazdasági célokon túl a

megvalósítás folyamatában,

majd a megnövelt turisztikai vonzerők

bázisán elinduló új

tevékenységek alkalmat nyújtanak a

térségi humán

erőforrások, elsősorban a

kreativitás és a

környezettudatos, a helyi értékeket

fel- és elismerő gondolkodás

széles körű

fejlesztésére, amivel további, a

térség új fejlődési

pályára állásához

szükséges gazdasági és

társadalmi tevékenységek

indukálhatók.

A program első szakaszának

összköltségvetése 568,2

millió forint– közölte lapunkkal

Csabai Gyula, a Csereháti

Településszövetség

elnöke.

B.Gy.

Ezek is érdekelhetik