Szabolcs-Szatmár-Bereg

2010.09.06. 10:18

Kompetencia alapú oktatás a Nagykállói Általános Iskolában

<p>Nagykálló Város Önkormányzatának 25 000 000 Ft támogatást ítélt az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága a "Kompetencia alapú oktatás a Nagykállói Általános Iskolában" című Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott programjának megvalósítására.</p>

A pályázat többek között a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését célozta meg. A projekt lehetőséget adott pl.: kompetenciaalapú  tananyagok, taneszközök vásárlására, egyéni fejlesztési tervek kidolgozására a lemorzsolódás csökkentése és a differenciálás érdekében valamint infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazásának bevezetésére. A projekt megvalósítása felölelte a 2009/10-es tanévet.

A pályázati programot a 3. és az 5. évfolyam osztályaiban valósította meg az intézmény. "Szövegértés-szövegalkotás" kompetencia területen 4 tanulócsoportban 108 tanuló részvételével. "Matematika” kompetencia területen 4 tanulócsoportban 101 tanuló részvételével. Angol nyelvi és Német nyelvi kompetencia területen 3 tanulócsoportban 63 tanuló részvételével. "Szociális-, életviteli- és környezeti" kompetencia területen 5 tanulócsoportban 130 tanuló részvételével. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére 155 akkreditált pedagógusképzés valósult meg. A programban részt vevő 20 fő pedagógus saját használatra 20 db hordozható számítógépet és 1 db nyomtatót kapott a program megvalósítására.

Integráció és esélynövelés

A pályázat keretében a Nagykállói Erdei Iskola program továbbfejlesztése történt meg a Nagykálló Harangod flórájának és faunájának megismertetésére. Lezajlotttovábbá az integrációt és esélynövelést segítő modulrendszerű tartalmak fejlesztése, a témahét és a háromhetet meghaladó iskolai projektek megvalósítása, a tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás elemei beépítése az intézmény pedagógia gyakorlatába.

Az IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett összes tanóráihoz képest) eléri a 30%-ot. Az IPR-módszerrel oktatott órák aránya meghaladja intézményi szinten az 50%-ot. A kompetencia alapú tanulói programcsomagokat az Iskola sokszorosította, a központi szállítás elmaradt.

A pályázatnak a keretén belül lett megvalósítva:
1.  A tantárgytömbösítés tanulásszervezési eljárásának bevezetése, módszertanának kidolgozása
2. „Adventtől karácsonyig” 3 hetet meghaladó projekt a Nagykállói Általános Iskolában
3. 1 Osztály – 1 Ország 2009/10-es tanévben
4.  Nagykállói Erdei Iskola – Tanhét a Nagykállói Általános Iskolában

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Ezek is érdekelhetik