Helyi közélet

2010.09.16. 07:29

Mezőkeresztes polgármesterjelöltjei

<p>Mezőkeresztes - Besenyei István, Dr. Dózsa György Béla és Majoros János bemutatkozása.</p>

Besenyei István, Fidesz-KDNP

Mezőkeresztesen nagyon sok az öreg és egyedül élő lakos. A bűnözők elsősorban bennük látják a potenciális áldozatot. Térfigyelő kamerarendszert kell kiépíteni. Növelni kell a rendőrség létszámát. A repülőtér beruházása kapcsán is fő célom az, hogy elsősorban az itt élők jussanak munkalehetőséghez, ezáltal is növelve a városunk lakosság megtartó erejét, és csökkentve a munkanélküliek létszámát. Az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező feladatait maradéktalanul, a lakosság megelégedésére lássa el. Fontos lenne a gyógyszertár hétvégi ügyeletének a megszervezése. ”


Dr. Dózsa György Béla, független

„Ismételt megválasztásom esetén azt szeretném, ha a jövőben is meg tudnánk őrizni városunk pénzügyi stabilitását, fejlesztési ütemét, működőképességét. Azt fogom javasolni az új testületnek, hogy a munkahelyteremtés kérdésében is kiemelten fontos repülőtéri fejlesztést törekedjünk kimozdítani a holtpontból, folytassuk az infrastrukturális fejlesztéseket, az ár- és belvízveszély elhárítása, mérséklése érdekében lépjünk a csapadékvíz elvezetése, illetve a Kácsi patak szabályozása témájában, törekedjünk a költséghatékony energiafelhasználásra, a városiasodásunkkal erősítsük kistérségi szerepünket, építsünk meg egy korszerű tornacsarnokot, a közbiztonság javítása érdekében valósítsuk meg az egész városra kiterjedő térfi gyelő rendszert.”


Majoros János, független

„A településünk fő kitörési lehetősége a következő négy évben a pályázatokon kívüli helyi gazdaságfejlesztésen alapuló településfejlődés és nem a közigazgatás fejlesztés lesz. Elképzeléseim a következők. Munkahelyteremtés önkormányzati helyi ipari területek kialakításával, jelentős közép és nagyvállalkozások letelepítésével. Helyi gazdaságfejlesztés helyi jövedelemtermelési lehetőségek erősítésével. Fiatal helyi értelmiség megtartása, fiatalok számára szervezett, rendszeres programok biztosítása. Pályázatokon kívüli településfejlesztés. Közbiztonság javítása, együttélési normarendszer kialakítása és betartatása. Közösségfejlesztés a helyi civilszervezetek bevonásával és erősítésével. Települési marketing fejlesztése a kommunikáció javításával.”