Élő közvetítés

2021.12.16. 09:48

Ülésezett a miskolci közgyűlés

Öt rendes és tizenkettő sürgősségi napirend tárgyalásával megkezdte munkáját idei utolsó rendes ülésén Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése. A testület 28 tagja közül 24-en vannak jelen, a testület határozatképes.

Szaniszló Bálint

15:26

 

17. Javaslat ingatlanok apportálása tárgyában

 

 

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető

A miskolci piac működőképességének helyreállítása érdekében két ingatlan apportálása szükséges a város részéről a Búza téri piacot működtető társaságba.

 

 

Soós Attila, Fidesz

Miskolc emblematikus területét közvagyonból áttesszük magánvagyonnak. Ráadásul az egyik érintett terület útként funkcionál az állítások ellenére. Ráadásul látnunk kellene, hogy ki áll a piacot működtető társaság mögött. A többségi tulajdonos egy magánszemély, a kisebbségi pedig a miskolci önkormányzat. Kaptunk egy ingatlanbecslést, amely szerint egy értékes területet egy családi ház áráért odaadunk magántulajdonba. A mellékelt értékbecslés nem alkalmas a területek valós értékének megállapítására.

 

 

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető

Az őstermelőipac és a vásárcsarnok közötti út az bizony út. Ez nem vonható kétségbe. A Búza téri piaccal kapcsolatos valódi szándékot nem fedik fel és ez nagy gond. A város éléskamrájáról van szó. Mi az önkormányzat valós célja?

 

 

Szopkó Tibor alpolgármester

A fő cél a piac működőképességének biztosítása. Ehhez reorganizálni kellett a működtető társaságot. Fontos biztosítékok annak a megállapodásban. Elővásárlási jogot biztosít az önkormányzat számára. A fontos döntésekben csak minősített többséggel lehet bármilyen döntést hozni. A város tulajdonrésze nőtt a társaságban. A piacot piacként szeretnénk működtetni a jövőben is.  

 

 

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető

Értékbecslésre nem lehet apportértéket alapítani. A város vagyona csökken az apporttal. Könyvvizsgálói véleményre van szükség a döntéshez.

 

 

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető

Én nem észlelek jogi aggályokat. Miskolc város közgyűlése nem cégjogi szempontból hoz döntéseket. Más szabályrendszerről van szó.

 

 

Dr. Kovács László, KDNP

Mi a garancia rá, hogy a piac helyén piac fog működni?

 

 

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető

A város tulajdonjoga növekszik, nem elveszlik a társasában.

 

 

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető

Nő a város tulajdonrésze a piac társaságban. Minden jogi lehetőséget megvizsgáltunk a piac működőképessége megtartása érdekében. Az út átminősítése lehetséges. 

 

 

 

15:07

 

16. Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló közszolgáltatási szerződésben foglalt ellentételezés 2022.évi tervezett mértékének elfogadására.

 

 

Demeter Péter, az MVK Zrt. vezérigazgatója

Minden évben szükséges a város és a cég közötti közszolgáltatási szerződés megújítása. A 7-es busz üzemeltetése jövőre a havi 1,2 millió forintról 2,2 millió forintra emelkedik. Járatok leállítását nem tervezi a cég. Mintegy 3,5 milliárd forint bevétellel számol a cég, amely mintegy 500 millióval kevesebb, mint a "békeidőkben".  Az áram és üzemanyag áremelkedése mintegy félmilliárd többletköltséget jelent.

 

 

 

Hollósy András, KDNP

A közlekedés megszervezése nem pénzkérdés. Nem budapesti cégeket kellene megkérdezni a miskolci közösségi közlekedésről, hanem a miskolci utasokat. Ők minden nap tapasztalják a súlyos gondokat. 42 ezer kilométerrel kevesebb a futási teljesítménye a miskolci buszoknak és villamosoknak.

 

 

Kozma Istvánné, Fidesz

Egerben ingyenes lesz a közösségi közlekedés. Ezzel szemben Miskolcon budapesti cég világítja át a miskolci tömegközlekedést. Emelkedtek a jegyárak, miközben csökkent a teljesítmény. Soha nem látott méretű elégedetlenség van a miskolci tömegközlekedéssel szemben.

 

 

Badány Lajos alpolgármester

A budapesti cég miskolci alkalmazottakkal dolgozik. Ők vizsgálják a miskolci tömegközlekedést. Természetes, hogy megpróbáljuk felmérni a tartalékokat. Két vizsgálat volt. Az önkormányzat a menetrendi struktúrát, lehetőségeket vizsgálta. A másik vizsgálatot a Miskolc Holding rendelete meg és szélesebb körben végzett vizsgálatot. Mintegy 300 oldalnyi anyag keletkezett.

 

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk

 

Miközben a bliccelőknek csökkent a büntetése, a jegye és bérletek árát emeljük. Ez nagyon nem jó irány.

 

 

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető

2019-ben 3 milliárd forint támogatásra volt szükség, ugyanez a helyzet 2021-ben is. De idén teljes egészében a város fizette ki a pénzt, míg 2019-ben több forrás volt erre. Például hitelfelvétel, amelyet most kell kifizetni. Ráadásul az állam sem ad egyetlen fillér támogatást sem. A cég működéséhez szüksége mintegy 8 milliárd forint felét az önkormányzatnak kell állnia jövőre.

 

 

Bajusz Gábor, Fidesz

2019. előtt jól működő tömegközlekedése volt Miskolcnak. Ma nincs ilyen. Hibás a gondolkodás.

 

 

Bartha György, Velünk a Város

2019 előtt egy budapesti cég 800 millió forintnál több pénzért készített tanulmányt a villamosvonal Szentpéter kapu felé kiterjesztéséről.

 

 

Soós Attila, Fidesz

Féligazságokat hallottunk. Az említett 800 millió uniós forrás volt és a város teljes közösségi közlekedésére vonatkozott. Nem a város büdzséjét terhelte az összeg. Az is féligazság, hogy a kormány lenne a felelős az energia árának emelkedéséért. 2010 és 2019 között az akkori városvezetés folyamatosan működtette a színvonalas tömegközlekedést, amely ma már romokban hever. Nem maradhatnak kifizetetlen számlák az MVK-nál, hiszen a törvény szerint az iparűzési adót a közösségi közlekedés finanszírozására kellene költeni.

 

 

Dr. Kovács László, KDNP

Elég már a visszamutogatásból  

 

 

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető

Ma már lényegében nem lehet közösségi közlekedésről beszélni Miskolcon. Ez abban is látszik, hogy az emberek inkább autóval járnak kalákában s nem várnak a buszra, villamosra. Ma már helyközi busz gyakrabban közlekedik Szikszóra, mint mondjuk Görömbölyre.

 

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető

 

Felmerül a kérdés, lesz-e további teljesítménycsökkentés a miskolci tömegközlekedésben?

 

 

Bazin Levente, Velünk a Város

A menetrend javítása érdekében vettük igénybe a vizsgálatot. A miskolci fideszes országgyűlési képviselő nem támogatta dr. Varga László parlamenti javaslatát, hogy a kormány adja vissza a közösségiközlekedés támogatását Miskolcnak.

 

 

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város

A jelenlegi helyzetért az előző városvezetés és a kormány is felelős. Nem igaz, hogy mi nem csináltunk semmit. Például módosító indítványt nyújtottam be Jakab Péteren keresztül a központi költségvetéshez, de a fideszes képviselők lesöpörték az asztalról.

 

 

Szarka Dénes, Velünk a Város

A kormány hozta lehetetlen helyzetbe a miskolci tömegközlekedést.

 

 

Bajusz Gábor, Fidesz

2019 előtt működött a tömegközlekedés, most nem.

 

 

Veres Pál polgármester

Tisztában vagyunk, hogy nem jó a tömegközlekedés. Ennyire telik most. Toldozzuk-foldozzuk a nadrágot. Ha több pénz lenne, jobbat tudnánk biztosítani. Nagyon kellemetlen dolog ez a jelenlegi városvezetésnek. 

 

 

14:20

 

15. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a veszélyhelyzet és a kormányzati intézkedések miatt kieső bevételek, valamint a 2022.évi költségv. tervezése során prognosztizált megnövekedett kiadások állam felé történő kompenzációs igényének érvényesítése tárgyában.

 

Dr. Bodnár Tibor osztályvezető

Arra kéri az önkormányzat a kormányt, hogy pótolja a kieső miskolci bevételeket. A felterjesztésre az Alaptörvény ad lehetőségeket.

 

Szopkó Tibor alpolgármester

Az Alaptörvényben benne van, hogy az önkormányzat igényt tarthat állami támogatásra. Prognózisunk szerint mintegy 3,2 milliárddal kevesebb lesz a bevétel és 3,1 milliárddal nőnek a kiadások. Ez összességében 6,3 milliárd forintot jelent. Érdekes módon az ellenzék szerint komolytalan és szükségtelen ez a felterjesztés, de ez nem így van. Mi felelősséget vállalunk döntéseinkért. Ezt kellene tennie a Fidesznek és a KDNP-nek. Inkább segíteniük kellene a város sorsának javítását, nem keresztbe feküdni. Miskolc érdekeit kellene képviselniük a kormánynál.

 

Veres Pál polgármester

Kétségbeejtő mértékű a kiadásnövekedés. Például az áram árának növekedése többszörös. A megyei jogú városok nevében összeállítottunk egy kéréscsomagot. A Megyei Jogú Városok Szövetsége az indítványt elfogadta és beterjeszti a kormány elé. Ez huszonhárom város közös, egyhangú kérése. Most a miskolci közgyűlés is megerősíti ezt. Kétségtelen, hogy a város fejlesztésére jönnek támogatások, de a várost és a megvalósult beruházásokat működtetni is kell. A pandémia miatti visszaesés csökkentette a bevételeket. Az Ellipsumhoz érkezett állami segítség nem volt elegendő egész évre. Már most készülünk a Diósgyőri várral kapcsolatos működési költségekre is. Mindez terhet jelent a városnak és nem képes állai segítség nélkül végrehajtani.

 

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető

A megyei jogú városok nevében a javaslat a kormány előtt van. Miért van szükség erre a felterjesztésre? Mitől lesz ez nagyobb súlyú, mint a szövetség javaslata? Az iparűzési adót kompenzálta a kormány. Gyakran elhangzik, hogy a kormány elveszi a miskolciak pénzét. Mit szól a városvezetés ahhoz, hogy a miskolci gyermekes családok visszakapják a jövedelemadójukat, hogy a 25 év alattiaknak nem kell szja-t fizetni. Ez 10 milliárdos tétel.

 

Veres Pál, polgármester

Kisebb kompenzációt kaptunk az iparűzési adó elvonás miatt, mert nálunk kevés a 4 milliárd forint alatti adót fizető cég. Én azt mondom, hogy minden eszközt fel kell használnunk, hogy a város kellő mértékű támogatás kapjon. Arra törekszem a Megyei Jogú Városok Szövetségében is, hogy  a nagyobb városok kellő kompenzációt kapjanak. Én ezt összesen 130-150 milliárd forintra kalkulálom. Jó, hogy a miskolciaknál több pénz marad, de a város működtetésére is sok pénzre van szükség.

 

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető

A lehető legerősebb jelzést készülünk küldeni a kormánynak a város anyagi állapotát illetően. Ezt meg kell tennünk. Azt várnánk a miskolci ellenzéktől, hogy segítse ezt a munkát és ne akadályozza. A helyzetről nem a város önkormányzata tehet. Ha ez a helyzet megmarad, felsejlik a fizetésképtelenség réme. 6,2 milliárd forintról van szó, ezt nem lehet csak úgy előteremteni. A felelősség közös.

 

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város

Szomorú, hogy a fideszes miskolci országgyűlési képviselők képtelenek Miskolc érdekében tenni bármit is Miskolc érdekében.

 

Bartha György, Velünk a Város

A fideszes városok tavaly év végén kaptak szabadfelhasználású összeget, az ellenzéki városok nem kaptak. Ez tény. Ráadásul a megkapott pénzhez képest az elvonás a duplája.

 

Varga Andrea alpolgármester  

A hiány miatt az a helyzet állhat elő, hogy nem jut a városban élők dolgaira pénz.

 

Cseléné Figula Edina, Velünk a Város

Nemcsak az elvonások miatt kell a kompenzáció. Sok elkezdődött beruházás is gondokat okoz a városnak. Ezt látni például az Y-híd beruházásánál. A terelőutak például alkalmatlanok ekkora forgalom lebonyolítására.

 

Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város

Arról kellene beszélnünk, hogyan tudjuk megtartani Miskolc fizetőképességét. Hatalmas teher az energia árának iszonyatos emelkedése. Gondolkodni kell a takarékosságon, mert ezt nem tudjuk kifizetni.

 

Soós Attila, Fidesz

Zsigeri gyűlölet fröcsög a jobboldali érzelmű emberek felé. Segélykiáltásról beszélnek, közben pedig kígyót-békát kiabálnak a kormány felé. Az igencsak ellentmondásos. Harmadik éve kormányozza a baloldal a várost és még semmit sem tudtak megoldani. Jelenleg nincs felelős városvezetés Miskolcon. Ebbe a sorba beállt Veres Pál polgármester is. A kettős beszéd uralkodott el a városvezetésben is.

 

Veres Pál polgármester

Az én hozzászólásaimban egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a kormányt szidtam volna, vagy a baloldal szekerét toltam volna.

 

Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város

A kormány elveszi a lehetőségeket a várostól. Ez nem fair.

 

Dr. Kovács László, KDNP

Csúsztatás, hogy ez a kormány elvesz. A Gyurcsány kormány vett el az emberektől, amit a Fidesz kormány ad most vissza. A pandémia valóban rosszul érte az országot, de mindenkit. Az önkormányzatokat és a kormányt is. Érdekes módon a megkapott kompenzációval más városok jól tudtak gazdálkodni, Miskolc nem.

 

Varga Andrea, alpolgármester

Nem a kormányt szidtam, hanem a miskolciakról és egy értékválasztásról beszéltem. Miskolc helyzetben van, hogy alapszolgáltatásait sem biztos, hogy el tudja látni. Emberéletekről, miskolci emberéletekről van szó.

 

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető

Nem a kormány pénzéra ácsingózunk, hanem azt a pénzt várjuk, amit a miskolciak termelnek meg.

 

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város

A kettős beszédről nekem a Fidesz jut eszembe. Adócsökkentésről beszélnek például, de közben nőttek az adóbevételek. A Miskolcnak juttatott kormányzati támogatások esetében is erről van szó.

 

Bazin Levente, Velünk a Város

Mi nem plusz pénzt, hanem a kompenzációt kérjük.

 

Dr. Kovács László, KDNP

A baloldali indulatos kirohanás nekem azt mutatja, hogy félnek.

 

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető

A béremelés szinte minden szektor érint. Továbbra sem érthető, miért kell a felterjesztést kétszer megtenni?

 

Borkuti László, Velünk a Város

Továbbra is az a kérdés, hogy a hiányzó 6 milliárd miként kerül bele a város kasszájába .

 

Bartha György, Velünk a Város

Örülünk, ha a miskolciaknak több pénz marad a zsebében. De a várost is működtetni kell.

 

Szopkó Tibor, alpolgármester

A jogunk érvényesítése volt a célom az előterjesztéssel. Nincs olyan technika, amivel hatékonyabban tudnánk érvényesíteni jogunkat.

 

Soós Attila, Fidesz

A kettős beszéd él. A kormány szidása általános, miközben segítséget várunk tőle. Ez a városvezetés csődbe fogja vinni a várost. Egyre inkább ezt látom. Az ellenzéktől várják el a javaslatokat, miközben ők nem tesznek egyet sem. Mindannyiunknak ez a város a legkedvesebb. Ezt nem lehet elvitatni. Az egymás rugdosása nem vezet sehova.

 

Révész Péter, Velünk a Város

A pénz a miskolciaknál marad, de nem kérhetjük a családokat, hogy ők adjanak pénzt a város működtetésére.

 

13:20

 

13. Javaslat a Miskolc, Téglagyár u. 2. szám alatti volt Diósgyőri Vasgyári Szakképző ingatlan tanműhelyében található munkagépek értékesítése tárgyában

 

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető

Az önkormányzat tulajdonában vannak a szakképző iskola ingóságai. Ahhoz, hogy az ingatlant hasznosítani lehessen, az ott lévő munkagépeket el kell adni pályáztatással

 

Soós Attila, Fidesz

Mintegy 50 milliós közvagyonról van szó. Nem jó, ha két eredménytelen forduló után a polgármester lehetőséget kap arra, hogy akár hulladékáron eladható lesz a géppark. Ezt nem fogadjuk el. A folyamat szempontjából kényelmes ez a szemlélet, de szükség volna egy minimális ár meghatározására. Ilyen típusú döntésekre a közgyűlés nem adhat felhatalmazást.

 

Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város

Az önkormányzatnak vagy egy vagyonrendelete, amely szabályozza az értékesítéseket. Ha egyben nézzük az említett vagyont, akkor érthető az aggály. A gépek nagy része azonban olyan rossz állapotban van, hogy nem lehet érdemi áron túladni rajta.

 

Molnár Péter, KDNP frakcivezető

Ki fogja meghirdetni a pályázatot? Az iskolát korábban keresték már érdeklődők a gépek iránt.

 

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető

Az önkormányzat hirdeti meg a vagyont eladásra. Nagyon vegyes állapotú a géppark.  

 

14. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában

 

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető

A Búza téri vásárcsarnok és az őstermelői piac közötti részről van szó többek között.

 

Bajusz Gábor, Fidesz

Fontos a Búza téri termelői piac. Fontos szerepe van a miskolciak életében. Furcsa kifejezéseket hallanak az ott árusítók. Nyugtassák meg a miskolciakat, hogy az őstermelői paci megmarad.

 

Veres Pál polgármester

Rendet szeretnénk tenni a jogvitában. Megnyugtatom a miskolciakat, az őstermelői piac megmarad.

 

Szopkó Tibor alpolgármester

Évtizedek jogi problémájára igyekszik a városvezetés megoldást találni több körben. Minősített döntést igényelnek a piacot működtető társaságban a bérleti díjak, hitelfelvételekkel kapcsolatos döntések. A piac működési ideje egészen 2037-ig garantált az együttműködés révén. Nem szabad a piaci pletykáknak hinni.

 

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető

Ami a piaccal kapcsolatban történik azt támasztja alá, hogy valami gond van a piac jövőjével kapcsolatban. A város továbbra is kisebbségben marad a társaságban. Ez nem változik.

 

Bajusz Gábor, Fidesz

Azt kérem, hogy megkülönböztetett figyelemmel járjanak el a piaccal kapcsolatban.

 

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető

Kilenc éven át semmi sem történt a Búza téri piaccal, csak perek sorozata volt. Egy pert sem tudott megnyerni a várost. Ezt a helyzetet kell megoldani. A piacot működtető társaság mindezek miatt csődközeli helyzetbe került.

 

Soós Attila, Fidesz

Jobb megoldás lenne, ha a város visszaszerezné a piacát, nem egy cégben vállalna kisebbségi tulajdont. Az ominózus terület út, hiszen onnan látják el a piacot áruval. Ezt mindenki látja, aki arra jár. Aki mást állít, nem mond igazat.

 

11:30

 

11. Javaslat telepítési tanulmányterv, valamint településrendezési- és tervezési szerződés jóváhagyására, továbbá kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a Miskolc 11062/2 hrsz.-ú ingatlanra.

 

Szunyogh László főépítész

A volt húskombinát területén egy etil-acetát gyárat szeretne építeni egy cég. Ehhez szükséges a terület átminősítése kiemelt fejlesztési területté.

 

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető

Számtalan kérdés merül fel. Miért sürgősségi előterjesztésként kerül elő egy ilyen fajsúlyos anyag? Történt-e társadalmasítás az ügyben? Mi a lakosság, a civilek véleménye? Mit mond a környezetvédelem? A Fonoda utcán ma is nagy a forgalom, ha egy építkezés beindul, még nagyobb lesz. Egy barnamezős beruházás is nagyon fontos számunkra és támogatjuk is. Ebben az esetben azonban veszélyes üzemről van szó. Nincs messze például a Sajó-folyó és a város szennyvíztisztító telepe. Közel vannak a lakott területek is. Nem vagyunk nyugodtak egy ilyen beruházás miatt.

 

Veres Pál polgármester

Szigorú környezetvédelmi előírásokat kell teljesíteni. Most csak előkészítésről van szó.

 

Bartha György, Velünk a Város

A Kilián-Délen 2017-ben elindult egy tervezés, az orvosi rendelő tervezése, amelyet az akkori önkormányzat minden előzetes egyeztetés nélkül végzett el. Fura, hogy most más ügyben az egyeztetést kérik számon.

 

Varga Andrea alpolgármester

A lehetőséget elvenni magunktól botorság lenne. Az a lehetőség biztosított, hogy elinduljanak az előzetes hatástanulmányok, hogy aztán megismerhessük, milyen gyárról is van szó. Utána lehet dönteni a konkrét beruházásról.  

 

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető

Minden munkahelyteremtő beruházás fontos. De nyugodtabbak lennénk, ha kezünkben lehetnének az előzetes hatástanulmányok és azok birtokában mondanánk igent az előterjesztésre.

 

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető

Miskolc nem engedélyező hatósága egy ilyen beruházásnak. Miskolc közgyűlése nem tehet ilyet. Megvannak a hatóságok, amelyek elvégzik a vizsgálatokat és határozatokat hoznak. Nem bízunk az állami hatóságokban? Ha egy befektető jelentkezik, akkor a városnak nem akadályozni kell, hanem segíteni. A közgyűlés lehetőséget teremt.

 

Borkuti László, Velünk a Város

A város nem tud saját költségén előzetes hatástanulmányokat végeztetni. Ez a hatóság dolga.

 

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető

Én hiszek a hatóságok szakmai munkájában. Bízom abban, hogy a hatósági szakvélemények alapján majd érdemi döntést lehet hozni.

 

Szunyogh László

Rögtön az első kérdés az volt a jelentkező beruházó felé, hogy mennyire lehet veszélyes az üzem. A társadalmi egyeztetés során felmerülő valamennyi problémára választ kell kapni és erről a közgyűlés is kap tájékoztatást és ennek fényében hozhat döntést.

 

12. Javaslat a helyi közutak kezelésének, továbbá a közutak felbontásának és helyreállításának szakmai szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

Durda Péter osztályvezető

Egy új rendeletről van szó, amely egy 16 évvel ezelőtt hozott régi helyébe lép. Időközben olyan szabályváltozások voltak, amelyek szükségessé tették egy vadonatúj megalkotását. Mostanság több helyen voltak út- és járdafelbontások. Szigorúbbá válnak a szabályok az utak helyreállítása kapcsán.

 

Fodor Zoltán, Velünk a Város

Volt már egy rendelet, amelyet az idő felülírt. Látja mindenki, hogy nem tökéletes a felbontás után a helyreállítás. Ebben kell rendet teremteni. A 2005-ös rendelet meghatározta, hogy olyan szervezet állíthat helyre, amely ehhez ért. A Mivíz és a Mihő például szakszerűen állít helyre. Az új rendelet ezt még szervezettebbé teszi.

 

Badány Lajos alpolgármester

A hónapokig nyitva álló munkagödrök veszélyeztetik a közbztonságot. A problémákat folyamatosan jelzi a lakosság. A rendelet szigorú lesz, segíti a helyzet javítását.

 

Révész Péter, Velünk a Város

Sok esetben megy a kivitelezők és alvállalkozóik között az egymásra mutogatás. Ennek leküzdésében is segíthet a rendelet.  

 

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető

Egy mindenki által ismert társadalmi problémára reagál a rendelet. Fontos része a rendeletnek, hogy a lakosságot minden esetben tájékoztatni kell. Ez nagyon fontos. A zöldterületek felbontásakor gyakori volt, hogy a törmeléket csak egy vékony földréteg fedte, amelyen aztán nehezen alakult ki újra zöldterület.

 

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz

Nem látom ilyen stabilnak a Mihő és a Mivíz helyreállítási tevékenységeit. Hosszú hónapokig kell várni az elvégzett munka után az adott út helyreállítására.

 

Gazdusné Pankucsi Katalin, Fidesz

A kábelfektetések után a helyreállításban komoly károk keletkeztek. Szükség van a szigorra a helyreállításoknál.

 

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető

TOP-os pályázat lesz, amely remélhetőleg komolyabb lehetőséget ad a városnak az utak állapotának javítására. 

 

10:55

 

7. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) rendelet módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára

 

Dr. Bodnár Tibor

Ifjúságpolitikai tanácsnokot választ a testület, mert ez a terület nagyon fontos a város számára. Készülőben van az ifjúságpolitikai koncepció. Szarka Dénest (Velünk a Város) javasolják tanácsnoknak. Szopkó Tibor alpolgármesterré választása miatt megüresedett a kulturális bizottság elnöki széke. A bizottság vezetőjének Bazin Leventét (Velünk a Város) javasolják.

 

Soós Attila, Fidesz

A dolog túlmutat a szervezeti és működési szabályzat módosításán. Miért kell kivenni a humánpolitikai tanácsnok tevékenységei közül az ifjúságpolitikát? Újra a DK háttérbe szorítását látjuk, hiszen Hegedűs Andrea humánpolitikai tanácsnok munkáját csorbítják. Megtették már ezt Dr. Mokrai Mihállyal és Borkúti Lászlóval. Sokat mond, hogy egyik DK-s képviselő sincs jelent a közgyűlésen. De a legnagyobb létszámmal jelen lévő Jobbik képviselők sem játszanak meghatározó szerepet a városirányításban. Nem gondolom, hogy ez egy jó irány. Jó lenne magyarázatot kapni. Valódi koalícióként kellene működnie.

 

Veres Pál polgármester

Működik a koalíció, komoly egyeztetések nyomán alakulnak ki a döntések. Vannak vitáink, de egységesen állunk ki a döntéseink mellett.

 

Szarka Dénes, Velünk a Város

A humánpolitikai tanácsnok munkája széles spektrumú, rengeteg feladata van. Szó sincs feladatok elvonásáról. Szó sincs belharcról.  

 

Varga Andrea apolgármester

Mint a humán területért felelős alpolgármester látom a tanácsnokok komoly feladattömegét. Szarka Dénessel a kezdetektől fogva együtt dolgozunk az ifjúsági koncepción. Ez indokolja hogy kiemelt feladatként kapja meg ezt a területet.

 

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város

Szarka Dénes oroszlánrészt vállalt eddig is az ifjúságpolitikai feladatokból. A kezében megfelelő helyen lesz a terület.

 

Borkúti László. Velünk a Város:

Meg kell nyugtatnom a Fidesz-KDNP-t, hogy a koalíciós együttműködés jól működik.

 

8. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

 

Dr. Ignácz Dávid jegyző:

Technikai jellegű módosításról van szó, amely kötődik a következő uniós ciklus fejlesztési forrásainak felhasználásához. A projektfeladatok teljes egészében átkerülnek a holdingtól a hivatalhoz. Ehhez kell megalkotni a hivatalon belül a helyét a szervezetben.

 

9. Javaslat ingatlan használatba adására a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatnak és a Miskolc-Diósgyőr Római Katolikus Plébániának

Turcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető

Egy most lejáró helyiséghasználati szerződés meghosszabbításáról van szó, és arról, hogy a rekonstrukció idejére más ingatlant is kapjon a két szervezet.

 

Hollósy András, KDNP

A frakciószövetség támogatja az előterjesztést.  

 

10. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására

 

Szunyogh László főépítész

A megyei kórház területén új szívsebészeti centrumot építenének. Ehhez a szabályok szerintinél magasabb épület kell. A Búza téri piacon egy eddig útként funkcionáló terület átminősítéséről van szó.  

 

10:25

 

4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Ellenőrzési Tervének módosítására, valamint a 2022. évi Ellenőrzési Tervének elfogadására.

Csikászné Serfőző Mónika osztályvezető

Néhány ellenőrzési feladatot a jövő évi ellenőrzési terv részévé tettünk, így nem szenved hiányt a terv.

 

5. Javaslat a Közgyűlés 2022. év I. félévi munkatervének megállapítására

Dr. Nagy Ákos frakcióvezető

A elmúlt két évben keveset ülésezett a közgyűlés. Miért nem a közgyűlés maga dönt arról, hogy miről tárgyal? Az előterjesztést nem a közgyűlés készíti. Nem érthető, miért nincs a munkatervben például a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójának beszámolója, vagy a Városgazda Kft.-é, vagy a sportcentrumé, vagy az MVK Zrt-é?

 

Dr. Bodnár Tibor

Az előterjesztést a hivatal készíti, de nem ő dönt, előtte egyeztet. Az említett beszámolókat bizottsági szinten, illetve a holdingban tárgyalják meg.

 

6. Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosításának jóváhagyására

 

Dr. Bodnár Tibor

A konzorcium vagyonelemeket ad használatra a közszolgáltatás ellátása érdekében. Ezekről az eszközökől van szó.

 

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk mozgalom

Aki lakcímkártyával rendelkezik, annak kötelezően használandó szolgáltatás a hulladékszállítás. Ebben a külterületeken hiányosság van, ami azt hozza magával, hogy felhalmozódik a háztartási hulladék a közterületeken.

 

Dr. Ignácz Dávid jegyző

A rendészek ellenőriznek a problémás területeken.

 

9:55

 

2. Javaslat az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására és a kuratórium állandó tagjai melletti további négy tagjának megválasztására.

 

Tóth Csaba osztályvezető:

A kuratórium létszáma 15 fő. Dönteni kell arról, hogy a kultúráért felelős alpolgármester tagja legyen a testületnek. További négy fő a civil szakmai szférából kerül ki.

 

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Egyetértünk, hogy a kultúráért felelős alpolgármester tagja legyen a testületnek. A szakmai, civil szféra részvétele is rendben van. De szokásjog volt Miskolcon, hogy egy miskolci történelmi egyházhoz fűződő vezető is képviseltette magát a testületben. Ezt hiányoljuk most.

 

Veres Pál polgármester:

Rendszeresen találkozom a történelmi egyházak képviselőivel. Jeleztem számukra, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, hogy jelölnek személyeket városi elismerésre.

 

3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Állampolgári Részvételi Koncepciójának elfogadására és a Miskolci Civil Partnerségi Tanács megalakítására.

 

Dr. Boksó Réka osztályvezető:

A civil részvétel nagyon fontos az önkormányzat számára a helyi közügyek formálásában. A részvételi koncepció megalkotása, elfogadása ezt segíti, intézményesíti. Egy-egy ügy mentén többféle megoldási alternatíva alakulhat ki, és a megoldás is így lehet megnyugtató. Fontos a Miskolci Civil Partnerségi Tanács megalakítása, amely fontos intézménye lehet a partnerségnek.

 

Varga Andrea alpolgármester:

A demokrácia válságáról beszélünk, de abban egyetértünk, hogy megőrzése nagyon fontos az önkormányzatiság szintjén is. Az új eszközök, módszerek bevezetése fontos a bizalom visszaállítása érdekében. Ezért készítettük el a partnerségi koncepciót és az tanács megalakításának alaptételeit.  

 

9:40

 

1. Javaslat a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Forrás: Bujdos Tibor

Dr. Ignácz Dávid jegyző

Lassan tizennégy éve változatlan a köztisztviselői alap, amely ma már messze nem elegendő a jó önkormányzati munkaerő megfizetésére. Tíz százalékos illetményalap emelést javaslunk.

 

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető

A frakciószövetség az előterjesztést támogatja. Ha ez az előterjesztés biztosítja a tisztességes bért, akkor nagyon fogunk örülni. 2017-ben, dr. Kriza Ákos polgármestersége idején bruttó 20 százalékos volt a béremelés. Örömteli, hogy most év végi jutalmat is kapnak az önkormányzati dolgozók. Tavaly nem volt ilyen, most sem tudni, hogy miért nem. Kapnak-e a holdingos dolgozók jutalmat?

 

Veres Pál polgármester

Az önkormányzat és intézményei dolgozói nettó 50 ezret kapnak jelképes jutalomként. Ennek elő tudtuk teremteni a forrását. A Holding még tárgyal a jutalomról.

 

A közgyűlés kezdete előtt rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Veres Pál polgármester, hogy a miskolci önkormányzat és intézményei valamennyi dolgozója nettó 50 ezer forint év végi jutalmat kap - jelentette be Veres Pál polgármester.  Mint mondta, a pandémiától terhelt elmúlt két esztendő rendkívüli erőfeszítések elé állította az önkormányzatot és rendkívüli áldozatvállalást várt el a dolgozóktól is. Bár az önkormányzat anyagi helyzete cseppet sem rózsás, de sikerült kigazdálkodni a jutalmat, amely összességében mintegy 3 ezer embert érint.

Ezek is érdekelhetik