Helyi közélet

2010.09.22. 15:17

Ózd polgármesterjelöltjei

<p>Ózd - Dr. Bárdos Balázs, Benedek Mihály, Bertáné Várnay Ilona, Fürjes Pál, Gál József, Kisgergely András és Kónya Béla bemutatkozása.</p>

Dr. Bárdos Balázs, független
„Ózdon élünk, így nem lehet elmenni szó nélkül a munkahelyteremtés mellett. Korábban államtitkárként és az elmúlt négy ciklusban alpolgármesterként is tapasztaltam, hogy mennyire nehéz feladat befektetőt csábítani. Meg kell ragadni azokat az esélyeket, aminek megvalósításáért mi tehetünk a legtöbbet. Komoly lehetőséget látok a biomassza fűtőmű létrehozásában, amely olcsóbb távfűtési díjakat és legalább kétszáz új munkahelyet teremtene a városban. Legalább ennyire fontos számomra az Ózdon működő kisvállalkozók adókedvezményekkel történő segítése, mert tudom, hogy rendkívül fontos szerepük van a mindennapi gazdasági életben. Ha javítani tudjuk a foglalkoztatás arányát, akkor a közbiztonság helyzete is jobban fest majd a környéken.”

Benedek Mihály, független
„Ózd polgármestereként azon dolgoztam az elmúlt 8 évben, hogy az itt élők élete, megélhetése minél könnyebb legyen, hogy városunk minden itt lakó számára érezhetően fejlődjön. Az elmúlt években látványos fejlesztésekkel tettük vonzóbbá Ózdot a helyiek és a befektetni szándékozók számára egyaránt. Továbbra is fő célom marad a munkahelyteremtés, hamarosan termelő munkahelyek jönnek létre a 27 hektáros ipari területen. Kiemelt fi gyelmet fogok fordítani a közrend és a közbiztonság javítására, támogatva a település- és városőrök munkáját, fokozva a közterület felügyelők, a hivatal és a rendőrség közös közbiztonsági ellenőrzéseinek számát. Nagy hangsúlyt kívánok fektetni a városüzemeltetés és közszolgáltatás színvonalának emelésére.”

Bertáné Várnay Ilona, Függetlenek Választási Együttm.
„Ózdon elég veszteség közeli az anyagi helyzet, így frappáns ígéretekkel nehéz lesz előrelépést elérni. A legsürgősebb feladat a város költségvetésének vizsgálata, a közbiztonság erősítése, kapcsolatépítés a város jelentős üzemeivel, peremkerületek felzárkóztatása, a fi atalok elvándorlásának megakadályozása, idősek/ elesettek támogatása. A város meglévő értékeinek felmérése, munkahelyteremtés: az ipari park felélesztése, mezőgazdaság, állattartás és feldolgozás, turizmus. Az EU-s pályázatok kihasználása: környezetbarát technológiák, oktatás bővítése felsőfokú intézménnyel. A feladatok nem egyszerűek. Azonban ha a lakosok és a vezetőség egyöntetűen összefog, akkor végigmehetünk egy jobb és egy élhetőbb Ózdért.”

Fürjes Pál, Fidesz-KDNP
„Fő célomnak tartom a meglévő munkahelyek megőrzését, újak létesítését, amihez befektetőbarát környezetet kívánok teremteni. A bűnözés ellen határozottan kívánok fellépni. Hitvallásom, hogy ne a tisztességes emberek, a bűnözők féljenek! Célom a közüzemi díjak és a közszolgáltató önkormányzati cégek gazdálkodásának felülvizsgálata, a szolgáltatások színvonalának emelése. A helyi közösségi közlekedés korszerűsítése, gazdaságos átalakítása, valamint a város megközelíthetőségének javítása, Miskolc és Budapest irányába. A városrehabilitációs program folytatása, minőségi bérlakások építése, társasházak, panelépületek energia-hatékony felújítása, a lakhatási költségek csökkentése. A közpénzek felhasználásának átláthatóvá tétele, a korrupció visszaszorítása.”

Gál József, független
„Minden erőmmel azon leszek, hogy közös erővel szebbé és jobbá tegyem az ózdi emberek életét. Szeretném megszüntetni a parkolási díjat, a garázsadót 50 százalékkal csökkenteni. A polgármesterként kapott fi zetésemről lemondok és négy éven keresztül a teljes összeget átutalom más-más ózdi iskolának, melyet szabadon felhasználhat saját belátása szerint. Külön szeretném támogatni a nyugdíjasokat, a nyugdíjas klubokat és otthonokat, az egyházakat, valamint sportolóinkat. Ózdon olyan tevékenységeket kell végezni, melyek az emberek életét megkönnyítik, gondolok itt a mezőgazdaságra és állattenyésztésre. E tevékenységek be fogják indítani az ipart és több munkahely létesül. Mindezek mellett támogatni szeretném az ózdi vállalkozókat is. ”

Kisgergely András, Jobbik
„Célom az, hogy szülővárosom végre kitörhessen abból az ördögi körből, amit az elmúlt évtizedek hibás gazdaság- és társadalompolitikája rákényszerített. Az utolsó pillanatban vagyunk. Egyetlen esélyünk az újjászületésre, ha saját kezünkbe vesszük jövőnket. Az ózdi Jobbik városi programja minden tisztességes és igazságszerető magyar ember programja. Nem kergetünk nagy álmokat, csak olyan alapvető dolgokat szeretnénk végre elérni, mint rend, biztonság, gyarapodás és az igazság. Helyi programunk pedig nem kampányanyag, amely a választások utáni másnap már érvényét veszíti, hanem azt komolyan vesszük, mert az ott leírtakat akarjuk megvalósítani, mert ezekért az értékekért, elvekért és elképzelésekért akarunk, fogunk és érdemes küzdeni.”

Kónya Béla, Munkáspárt
„Célom, esélyegyenlőség és érdekképviselet a helyi önkormányzatban a vagyontalanoknak, a bérből és fi zetésből élőknek, a rendszerváltás vesztesének is. Erre a küldetésre, kizárólag egy rendszerváltás óta parlamenten kívüli, kisembereket képviselő párt, a Munkáspárt képviselője lehet képes napjainkban. Az egyéni példamutatás területén polgármesteri fi zetésem felét a megbízatásom teljes futamideje során városfejlesztési célokra ajánlom fel. Városfejlesztési „vízióim”: a hiányzó 8-10 000 munkahely megteremtése, a „Zöld Ózd” koncepció, egy „változásmenedzser” képző főiskola, egy „esélyegyenlőségi módszertani központ” Ózdon. Eltelt húsz év! A „kisembereknek” nincs több idejük várni. ”

 

Ezek is érdekelhetik