Friss hírek

2009.11.19. 16:39

Fõvárosi Bíróság: közérdekû és nyilvános minden, a sukorói ingatlanügylettel kapcsolatos adat

<p>A Fõvárosi Bíróság csütörtökön hozott elsõ fokú, nem jogerõs ítélete szerint közérdekû és nyilvános minden, a sukorói ingatlanügylettel kapcsolatos adat.</p>

A Lehet Más a Politika elnevezésû párt azért fordult a Fõvárosi Bírósághoz, hogy az kötelezze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-t arra, hogy a Vagyonkezelõ és egy magyar-izraeli állampolgár között 2008-ban sukorói, albertirsai és pilisi ingatlanok vonatkozásában létrejött csereszerzõdést, az ingatlanokról készített értékbecslést, továbbá a csereügylettel kapcsolatban a Földhivatalhoz benyújtott valamennyi dokumentumot adja ki mint közérdekû, illetve közérdekbõl nyilvános adatot.

A csütörtöki tárgyaláson a Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. jogi képviselõje arra hivatkozott, hogy idõközben az interneten nyilvánosságra hozták a csereszerzõdést. Ezzel szemben a Lehet Más a Politika jogi képviselõje, Schiffer András azzal érvelt, hogy szerintük amikor kérték, akkor még a Vagyonkezelõnek esze ágában sem volt kiadni a kért adatokat. A másik két dokumentumcsomaggal kapcsolatban a Vagyonkezelõ Zrt. jogásza azt mondta, hogy az értékbecslés nem nyilvánosságra hozható adat, hiszen úgynvezett elõkészítõ iratnak tekintendõ, ráadásul szerzõi jogi védelem alá is esik. A Földhivatalhoz benyújtott dokumentumokról pedig azt mondta, azokban olyan személyes adatok is szerepelnek, mint például a szerzõdõ fél anyjának neve, amelyek szintén nem tartoznak a nyilvánosságra.

A Fõvárosi Bíróság helyt adott a Lehet Más a Politika kérelmének, és ítéletében kötelezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-t, hogy 15 napon belül adja ki az értékbecslést és valamennyi dokumentumot, amelyeket a földhivatali bejegyzéshez benyújtottak. Kováts Judit bíró az ítélet szóbeli indoklásakor kiemelte, hogy a sukorói ingatlanügylettel kapcsolatos értékbecslés és a földhivatali iratok közérdekû, illetve közérdekbõl nyilvánosnak minõsülõ adatnak számítanak, így például nem helytállóak a Vagyonkezelõ jogászának azok az érvei, amelyekkel szerzõi jogokra hivatkozik.

Az ítélet ellen az írásba foglalt ítélet kézhezvételétõl számított 15 napon belül fellebbezni lehet.

Ezek is érdekelhetik