Sajóládon búcsúztak a reformáció emlékévétől – Kezdődhet az újabb ötszáz esztendő

Akt.:
A sajóládi szoboravató ünnepségen
A sajóládi szoboravató ünnepségen - © Fotó: Ádám János
Sajólád – Templomszenteléssel és Kálvin-szobor-avatással zárult Sajóládon a református emlékév.

Október 31-én lesz pontosan ötszáz esztendeje, hogy Luther Márton közzétette tanait Wittenbergben, mely a reformáció folyamatának kiemelkedő mérföldköve volt. A történelmi esemény jeles évfordulójára emlékévet szerveztek, amely bővelkedett eseményekben.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület a reformáció 500. évfordulóját méltóképpen ünnepelte Sajóládon. A különleges alkalmat még különlegesebbé tette az a tény, hogy felszentelték a település református közösségének templomát, amely – ahogy Csomós József püspök is fogalmazott – „szívből és szeretetből épült meg”.

Emléket állítottak a reformátornak is, a templom előtt felavatták Kálvin János szobrát, amelyet a következő ötszáz esztendő reformátusai számára ajánlottak iránymutatóként. A református záró­eseményen jelen volt Tállai András, a térség országgyűlési képviselője, aki igazi közösségi összefogásnak nevezte, ahogy megépült Isten háza a sajóládiak számára.

avatas-10-aj

„Szívből és szeretetből épült meg” Sajólád község református temploma

Nem is választhatott volna jobb helyszínt a Tiszán­inneni Református Egyházkerület a reformáció 500. évfordulójáról szóló emlékév záróeseményeként, mint Sajóládot. Csomós József püspök szentelhette fel a „szívből és szeretetből épült” református templomot, amely Sajólád és Sajópetri települések reformátusai számára nyújt második otthont. „Azért épült a templom, hogy megálljatok, tudjatok örvendezni az Úr előtt és meglássátok világosságát” – mondta.

Azért épül templom, hogy örvendezhessünk az Úr előtt.” Csomós József

A méltó ünneplés része volt, hogy felavatták a templom kertjébe felállított, a nagy reformátornak ötszáz esztendő távlatából is emléket állító Kálvin-szobrot.

avatas-15-aj

A gondolattól a megvalósulásig

Victor Anna, a házigazda közösség lelkipásztora elevenítette fel az Isten háza megépülésének legfontosabb állomásait. A sajóládi missziói egyházközségben majd’ negyedszázada tartottak először istentiszteletet, a templom hiánya miatt hosszú időn át más-más helyszínen gyűltek össze a reformátusok. Az egyházközség korábban egyházkerületi támogatással lakóingatlant vásárolt, ebben alakították ki a gyülekezeti házat. Lassan már az is tíz éve volt, hogy a gondolatokban megfogalmazott épületet szeretnék kibővíteni és templommá alakítani.

A konkrét munkálatok 2014 őszén megkezdődtek. Először az alapokat erősítették meg, majd lebontották a tetőt és új koszorút, valamint födémet építettek. Erre épült aztán új tető, immár templomos formában. A második ütemben a nyílászárókat cserélték ki, aztán a belső munkákat végezték el.

avatas-06-aj

Segítők és adományozók

Hogy a közösség álma valóra váljon – mint Victor Anna hangsúlyozta –, nagyon nagy szerepet töltöttek be a hazai és külföldi magánszemélyek, szervezetek adományai, a minisztérium támogatása.

Egy templom megépítése egy közösség hitét fejezi ki.” Tállai András

Fontos momentum volt a „finanszírozásban az a 17,5 millió forint, amely a perselypénzekből jött össze.

Tudniillik a Magyarországi Református Zsinat 2009. évi határozata értelmében az október utolsó vasárnapi perselypénzt országosan egy templom építésére vagy annak befejezésére gyűjtik a református gyülekezetek. 2014-ben a Sajóládi Református Missziói Egyházközség beruházását támogatták az adományokból. A bejelentést a templom alapkőletételekor tették Sajóládon 2014 szeptemberében. A pénz nagyon sokat jelentett a templom építésének finanszírozásában és hozzájárult, hogy három esztendő elteltével, immár egy októberi vasárnapon már felszentelhessék a „szívből és szeretetből” épült templomot, amely – a lelkész asszony megfogalmazása szerint – hozzájárul, hogy tovább erősödjék Sajólád és Sajópetri gyülekezeti közössége. Mert, mint már az alapkőletételkor megfogalmazta Victor Anna: „Hiábavaló dísz lenne a templom, ha a lelkünkben nem épülne a Szentlélek temploma. Jézus Krisztus a megtartó alap, rá építve lesz az életünk igazán erős és örökké megmaradó.”

avatas-30-aj

Hajlék az imádságnak

„Azt mondják, álmodni emberi dolog, közösen álmodni kicsit több” – fogalmazott köszöntőjében Tállai András, a térség országgyűlési képviselője. – „A sajóládi emberek közösen egy templomot álmodtak. Az álomtól a megvalósulásig igen hosszú út vezetett, de a nehézségek sem tudták kioltani a sajóládi reformátusokból azt a szándékot, hogy Istennek és az imádságnak hajlékot emeljenek. Mert egy templom mindig az emberek műve és egy közösség hitét fejezi ki.”

Pozbai Zoltán, Sajólád polgármestere az egész település nevében fejezte ki köszönetét a közösségnek a kitartó munkájáért, illetve azoknak, akik pénzzel segítették a közösségi szándék megvalósulását. Mint mondta, hatalmas büszkeséggel tölti el, hogy a reformáció 500. évfordulójának emlékére szervezett sorozat záróünnepsége épp Sajóládon van.

Szaniszló BálintSajólád.
BOON.HU


hirdetés