Ülésezett Miskolc közgyűlése – 2017. november

Akt.:
Ülésezett Miskolc közgyűlése – 2017. november
Miskolc – Csütörtökön újra ülésezett a miskolci közgyűlés. Az előzetes tervek szerint 17 előterjesztés volt napirenden, többek között a város építési szabályzatának módosítása az épülő kormányzati negyed miatt, de új közterületeket is elneveztek. A Borsod Online olvasóit élőben tudósítottuk.12.10: Véget ért a miskolci önkormányzati képviselők novemberi közgyűlési ülése. A tárgyalt előterjesztések mindegyikét megszavazták (az arányokat lsd. alább.)

1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Elfogadták: 16 igen, 5 nem, 1 tartózkodás

2. Javaslat a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Elfogadták: 16 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

3. Javaslat az építményadóról szóló 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Elfogadták: 16 igen, 0 nem, 6 tartózkodás
Badány Lajos módosító indítványa (6, 0, 16)

4. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Elfogadták: 16 igen, 2 nem, 1 tartózkodás

5. Javaslat Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról szóló 32/2008. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására – elfogadták

6. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletének módosítására
Elfogadták: 16 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

7. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Elfogadták: 16 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

8. Javaslat az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntés meghozatalára
Elfogadták: 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

9. Javaslat civil és egyéb szervezetek részére helyiségek használatba adására, valamint egyéb vagyongazdálkodási döntések meghozatalára – elfogadták

11. Javaslat közterületek elnevezésére
Elfogadták: 17 igen, 4 nem, 1 tartózkodás

12. Javaslat a 2022-es és 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésére vonatkozó pályázathoz szükséges döntés meghozatalára
Elfogadták: 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

13. Javaslat a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötésére
Elfogadták: 21 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

14. Javaslat a 2018. évi ellenőrzési terv megállapítására
Elfogadták: 16 igen, 4 nem, 2 tartózkodás

Sürgősségik:
1. Javaslat az MVK Zrt.vel fennálló Közszolgáltatási Szerződésben foglalt Közszolgáltatási Követelmény és Közszolgáltatási Ellentételezés 2018. évi tervezett mértékének elfogadására
Elfogadták: 16 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
Elfogadták: 16 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

3. Javaslat a hulladékgazdálkodási integrációval kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Elfogadták: 16 igen, 4 nem, 2 tartózkodás

4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIDMAR Kft. között közszolgáltatási szerződés megkötésére
Elfogadták: 16 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

5. Javaslat a helyi közutak kezelésével és a közterületek használatával kapcsolatos döntések meghozatalára Elfogadták: 18 igen, 0 nem, 4 tartózkodás

6. Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságaival kapcsolatos döntések meghozatalára
Elfogadták: 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

7. Javaslat a közalapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Elfogadták: 17 igen, 0 nem, 5 tartózkodás

8. Javaslat a Miskolc, Nagy Imre utcában elhelyezkedő ingatlanok értékesítésére
Elfogadták: 16 igen, 0 nem, 6 tartózkodás


9.56: Hubay György (Fidesz) és Hollósy András (Fidesz) is az előbbi előterjesztés kapcsán kér szót, és szintén az előterjesztés támogatását kéri. (2022 és 2024: Európai Egyetemi Játékok megrendezésére pályázna a város.)

Bartha Gábor (Fidesz) szerint hirdetni kell Miskolc értékeit, “mert jó bornak is kell a cégér.” Ezért kell a MIDMAR Kft., mondja utalván az ezzel kapcsolatos előterjesztésre, kéri a képviselőket, hogy támogassák a cég új közszolgálati szerződését.

Pakusza Zoltán (Jobbik) jelzi, nem fogják támogatni a közterületek elnevezésével foglalkozó előterjesztést. Külterületi utakat is elnevezne ugyanis a város. A Szarkahegyre utal, ez a terület a városrendezési terület határán túl van. Szerinte itt megoldatlan a szemétszállítás, nincs víz, újabb gondokat jelent majd ez a lépés. Nem kellene újabb lakcímkártya kiadásokkal növelni a problémákat. Ne adjon a város lehetőséget újabb nyomortelepek kialakulására.

Dr. Kriza Ákos polgármester megjegyzi, örül a hozzászólásnak, de örült volna, ha módosító indítványként nyújtja be a képviselő.

Deák Bárdos Mihály (Fidesz) szerint rendezni kell ott a helyzetet. Az ellenzéki sajtó (utal szavaival az Északban megjelent cikkekre) rákapott, fogalmaz a képviselő.

A polgármester a vitát lezárja, kezdődik a zárt ülés.


9.39: A város humánszolgáltatásával kapcsolatos előterjesztések tárgyalása következik, azaz a 8, 9 11, 12, 13-as napirendi pontokat valamint a sürgősségi 1, 7 napirendi pontokat összevontan tárgyalják a képviselők.

 • Javaslat az önkormányzat elismeréseinek alapításairól és adományozásuk szabályairól szóló rendelet módosítására
 • Javaslat civil és egyéb szervezetek részére helyiségek használatba adására és egyéb vagyongazdálkodási döntések
 • Javaslat közterületek elnevezésére
 • 2022 és 2024: Európai Egyetemi Játékok megrendezésére vonatkozó pályázathoz szükséges döntés meghozatala
 • Javaslat a Miskolci operafesztivál Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötésére irányuló előterjesztéseket
 • valamint: a közalapítványokról szóló, a MIDMAR Kft.-ről szóló és a közgyűlés állandó bizottságaival kapcsolatos sürgősségi előterjesztéseket

Deák Bárdos Mihály (Fidesz) a 2022 és 2024: Európai Egyetemi Játékok megrendezésére vonatkozó pályázat kapcsán szólla fel. Lényege: Az European University Sports Association (EUSA) pályázatot írt ki a 2022-es és a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésére, a jelentkezési határidő január 15. Fontos nemzetközi esemény, írja az előterjesztés, 2016-ban Rijekában például 5000-en vettek részt 40 országból 400 egyetemről. Erre szeretne Miskolc pályázni, ehhez kell a közgyűlés támogatása


9.30: Soós Attila (Fidesz) a vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról szóló rendelet módosítása kapcsán beszél. Egy 2008-ban megalkotott rendeletet töltenek meg valós tartalommal, mondja. Nincs félév, hogy ne jelenne meg újabb befektető a városban. Amellett, hogy folyamatos a munkaerő igény, alakul az ország egyik legnagyobb ipari parkjának kiépítése 1000 hektáron. (Itt mintegy 20 Bosch férne el, jellemző a méretére) Fontos, hogy azonnal kapjanak a befektetők választ a kérdéseikre, többek közt arra, hogy miért érje meg nekik idetelepedni.

Molnár Péter (KDNP) ugyanehhez az előterjesztéshez szól hozzá. Fontos, hogy van egy ilyen rendelet, de az is fontos, hogy céllal, tartalommal csak 2010 után,a mostani városvezetés töltötte meg, mondja: azzal, hogy ösztönözzék a vállalkozások Miskolcra települését. Fontos, hogy optimális, vonzó környezetet teremtsünk, szerinte jó úton jár a város. A város reagálóképességét kell gyorsítani, növelni. Fontos, hogy a terület a befogadóképességét tudja mutatni, a változó munkaerőpiaci igényekre is gyorsan tudjon reagálni. Sok szereplő konzekvens együttműködéséről kell beszélni. És fontos, hogy az oktatási intézmények foglalkozzanak azzal, hogy legyen szakképzett munkaerő. Szerencsére mindez megvan Miskolc tekintetében, hangsúlyozza.

Hubay György (Fidesz) A Dayka utca és a Meggyesalja utca közti átkötéssel kapcsolatos vagyongazdálkodási döntés kapcsán kér szót. Az előterjesztés lényegét ismerteti: az önkormányzat döntött több ingatlan, többek között a Meggyesalja 10. alatti ingatlan megszerzéséről a Szent István tér környéki forgalom zavartalanabb lefolyásának biztosítása céljából. Ezt úgy tervezi, hogy új útszakaszt épít a Petőfi és a Meggyesalja utca között a Dayka Gábor utca folytatásaként (ez már 2012-ben megfogalmazódott közlekedésfejlesztési szándékként, be is került a helyi építési szabályzatba és szabályozási tervbe.) Az ingatlan jelenlegi vagyonkezelőjével eredményes volt a tárgyalás, értékesítés helyett csereingatlanban egyeztek meg. Mivel az nincs, így 3 ingatlan megvásárlása vált szükségessé. Az előterjesztés elfogadását kéri.

Szécsényi Marianna (Fidesz) az MVK-val kapcsolatos sürgősségi előterjesztéshez szól hozzá. Úgy gondolja, hogy a tömegközlekedést szolgáltató cég jövőre is biztosítani fogja a lakosság utaztatását, így kéri az előterjesztés elfogadását.

Badány Lajos (Jobbik) ugyanerről az előterjesztésről szól, de ő aggodalmát fejezi ki: veszteségekről szól az előterjesztés. Kérdezi, ezt hogyan tervezi kezelni az önkormányzat.

Kiss János alpolgármester: a közösségi közlekedés egész Magyarországon veszteséges, ezért emelni kellene az árakat, de ez nem célja az önkormányzatnak, nem is emelkedtek az előző években szemben a szocialista városvezetés évei alatt, hangsúlyozta az alpolgármester. ők nem ebben gondolkodnak, hanem abban, hogy az egyéb bevételeiből támogatja meg a közlekedési vállalat működését: ez a városvezetés filozófiája.

Révész Péter (Jobbik) a Nagy Imre utcában elhelyezkedő ingatlanok értékesítéséről (sürgösségi előterjesztés) beszél, azok ára iránt érdeklődik. Mennyiért értékesíti a város?

Kiss János polgármester szerint a piaci verseny során dől el.

Nagy Korsa Judit (DK) a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló rendelet módosítása kapcsán szólal fel: pár területet bevonnak a fizetős parkolásba, az előterjesztés ezeket egyébként felsorolja. Szerinte el kellene törölni a parkolási díjakat, kímélni kellene a lakókat a bújtatott adó fizetésétől.

Kiss János alpolgármester: sok helyen nincs parkolási díj, ez igaz, de ezek jellemzően kis települések. Az önkormányzat felelőssége a közlekedés fluktuációjának megszervezése. Nem a díjbeszedés a cél, hanem a közlekedés biztosítása. A tömegközlekedés díját pedig azért tartják alacsonyan, hogy minél többen azt használják. A néhány terület, amit most bevonnak a fizetős parkolásba, olyanok, ahol a lakosság kérte ezt.

Molnár Péter (KDNP) újra nyomatékosítja, nem volt díjemelés a közösségi közlekedésben, ugyanakkor fejlesztések voltak, utal a 21. századi villamosokra. Másik téma a fizetőparkolás: ez forgalomszabályozó tényező. A díjak nem növekednek, hanem a szolgáltatásokat növelik. A mostani városvezetés vezette be, hogy szombatonként iungyenes a parkolás, ezzel a belvárosi üzletekben nőtt a forgalom. Ő is említi, hogy például a Bihari utcán tőle kérték a fizetőparkolásba való bevonást, így napi 6 forintért fognak tudni az ott lakók parkolni.

Nagy Korsa Judit (DK) ahol bevezették (ott, ahol ő maga lakik), megkérdezte, ki volt, aki kérte, a falunyi lakóból ketten kérték. Szerinte nem ez lenne a megoldás.


8.49: Az önkormányzatról vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelet módosításának elfogadásáról szavaznak, ezt el is fogadják a képviselők.

A második, szintén összevont előterjesztéseket tárgyaló napirendi pont következik. Most településfejlesztéssel és -üzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztéseket, így a korábbi 5, 6, 10-es, valamint a sürgősségi 3, 4, 5 6 napirendi pontokat tárgyalja együtt a közgyűlés. Ezek a következők:

 • Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-sötönzési programjáról szóló rendelet módosítása
 • Miskolc településszerkezeti tervének és a város építési szabályzatának módosítása
 • A Dayka utca és a Meggyesalja utca közti átkötés kapcsán vagyongazdálkodási döntést hoznak

valamint a sürgősségiek:

 • Miskolc közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló rendelet módosítására
 • Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló közszolgálati szerződésben foglalt közszolgálati követelmény és -ellentételezés 2018-as mértékének elfogadására
 • a Nagy Imre utcában elhelyezkedő ingatlanok értékesítéséről
 • és javaslat a helyi közutak kezelésével és közterületek használatával kapcsolatos döntések meghozatalára.

8.35: Még mindig az első, összevont, az önkormányzat vagyonával kapcsolatos napirendi pontokhoz kapcsolódóan:

Fodor Zoltán (MSZP) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előterjesztéshez szól hozzá: van egy kis félelme, kezdi. Az elődcég, a MiReHuKöz mindent megtett azért, hogy jól működjön a szemétszállítás. Tudom, fejti ki, hogy a nemzeti vagyonhulladék gazdálkodó bekebelezi a mi cégünket, minden lesz. De ő félti a hulladákszolgáltatást, mert ezentúl felülről fogják irányítani, mindent Pestről vezényelnek majd, és nem hiszi, hogy így ez jó lesz. Nem kér választ, mondja, de ezt szerette volna elmondani.

Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) elmondja, hogy miről szól a távhőszolgáltatással kapcsolatos tervezett rendeletmódosítás. Eddig mindig emelték az árakat, most viszont annyi a módosítás célja, hogy három különböző rendelet rendelkezéseit összesítse és módosítsa a hatályban lévő magasabb jogszabályokkal összhangban. A tervezet szerint – mondja többek közt a képviselőasszony – így átláthatóbbá válik, és jobban illeszkedik majd a fogyasztási szokásokhoz. Aki többet fogyaszt, az többet fizet majd, aki kevesebbet, az kevesebbet.

Tompa Sándor (DK) geotermikus hővel fűtünk, de arról nem hajlandó beszélni a távhőszolgáltató cég, hogy mennyibe kerül így a szolgáltatás. Ezt kellene nyilvánosságra hozni, és akkor kiderülne, hogy mennyivel csökkenhetne még a szolgáltatás ára. Szerinte nem a valós áron kapja a lakosság a távhőt.

Dr. Kriza Ákos: hatósági áras a távhő.

Tompa Sándor: Alkudjanak! – szól vissza a képviselő.

Dr. Kovács László (KDNP): a szemétszállítás terén bekövetkezett árcsökkenés mértékét ismerteti a képviselőtársaival.

Kovácsné Budai Mária (Fidesz): ma tartósan növekvőpályán van a gazdaság, gazdasági sikerekről, országos rezsicsökkentésről beszél.

Ezzel a polgármester a vitát lezárja.

Pfliegler Péter alpolgármester összegzi az elhangzottakat. Nem tart attól, mondta, hogy az új, hulladékgazdálkodási integrációval létrejövő közszolgáltatóval az árak emelkednének, és a szolgáltatás színvonala csökkenne. A vagyon megmarad, és bíznak benne, hogy még kiválóbb lesz. A 37 településen a megyében most is példaértékű a szolgáltatás. Csak javítani akarnak rajta.


8.15: Soós Attila(Fidesz) a költségvetési módosítás részleteiről beszél. Elmondja, a Smart City programra 2,4 milliárd forintot nyert, ezt kell beépíteni a költségvetésbe. Ez 600 térfigyelő kamerát jelent, amelyeknek már megvan a helye, egyeztettek az érintett utcák lakóival. A kamerarendszer a rendészet irányítása alá kerül. Az összeg az elektronikus jegyrendszer és az intelligens forgalomirányítás forrásait is tartalmazza, hogy minél többen használják a közösségi közlekedést. A Tapolca 2-es ütem, Diósgyőri vár, a Diósgyőri városközpont fejlesztésére fordítandó összeg is belekerült a költségvetésbe.
És tartalmazza a Salkaházi-program forrásait is, amellyel a nyugdíjasokat támogatják.

Kovács László (KDNP-Fidesz) a távhőszolgáltatással kapcsolatos előterjesztéshez szól hozzá, pontosabban annak kapcsán, hogy miért olyan fontos a szolgáltatás ára. 60-65 ezer távhőszolgáltatásáról van szó, így nem mindegy, milyen a minősége és ára. A városvezetés fenntartható fejlődést tervezett, jelen pillanatban nemcsak a hagyományos energiát, hanem a megújuló, geotermikus energiát is. A lakossági ár a rezsicsökkentés miatt csökkent, és több intézmény csatlakozott a rendszerhez. Több mint húsz százalékkal csökkent az ár, és a legolcsóbbak közé tartozik az országban. A megtakarítás 4 és fél milliárdos, jegyzi meg, ez családonként 200 ezres megtakarítást jelent. A jelenlegi előterjesztés azt tartalmazza, hogy a Mihő ezentúl a ténylegesen felhasznált hő értéke alapján számlázna.

Molnár Péter (KDNP) szintén a rezsicsökkentésről beszél. Visszautal arra az időszakra, amikor ellenzéki képviselő volt, akkor minden évben nőttek a közszolgálati díjak. Amióta a Fidesz-KDNP vezeti a várost, azóta épp ellenkezőleg, csökken a rezsi. Ő is elmondja, 6,4 milliárd forint maradt a miskolciak kezében, így ők is támogatják ezt a politikát.

Hubay György (Fidesz) a közbiztonságról, a 600 kamera kihelyezéséről beszél. Elmondja még, tevékenyen részt vesz a Salkaházi-program szervezésében. Beszélgetett az idős nyugdíjasokkal, akik elmondták neki, nagyon örülnek a 10 ezer forintoknak és a kulturális programoknak. Biztosította őket, hogy a támogatás jövőre is meglesz. Ő is beszél a rezsicsökkentésről, ő is számokkal támasztja alá, hogy mennyit takarított meg a lakosság

Glatz Katalin (Fidesz) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előterjesztéshez szól hozzá.Sok minden dübörög, csak az életszínvonal nem, kezd

Jakab Péter (Jobbik) felszólalásakor a Fidesz frakció kivonul. Elmondja, nem felzárkóztunk a magyar átlaghoz, hanem épp ellenkezőleg, nőtt az elszegényedés, az elvándorlás. Az elmúlt 7 évben az ország szegényházává tették a várost. Arra nem képes, hogy kicseréljenek 30 óvodai . Frakciótársa, Badány Lajos módosító indítványáról beszél.

A következő a lényege: A helyi adókról szóló törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatok részére építményadó bevezetésére – ezt az eredeti 3. napirendi pontként szereplő előterjesztés témája – Január 1-től bevezetnék a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó utáni adókötelezettséget. Vagyis az építményadó hatálya alá vonják a reklámhordozókat, így az építményadó tárgya az ingatlanon elhelyezett reklámhordozó. Az adó alanya a reklámhordozó tulajdonosa. Az adó mértékének felső határa: 12 ezer forint/négyzetméter, az adó 2018. január 1-én lép hatályba. Miskolcon egyébként 1416 reklámhordozó található, összesített reklám közzétételére használható felülete: 7724,35 négyzetméter. A tervek szerint ez 92 millió forint bevételt hozna 2018-ban.
Badány Lajos kiegészítése: ha nem üzleti célú a hirdetés, akkor 0 forint legyen az adó. A rendelettel ugyanis ellehetetlenítenék a közhasznú és nonprofit társaságokat. Ennek támogatását kéri a közgyűléstől.

Pakusza Zoltán (Jobbik) a költségvetés módosításához szól hozzá. Meglepődve olvasta, hogy orvosi rendelőktől vonnak el forrást. Kérdezi, hová csoportosították át a pénzeket, és mi lesz ezekkel az orvosi rendelőkkel. Például a perecesivel. Csak nem megszűnik? – kérdezte.

Kovács László (Fidesz-KDNP) újra a rezsicsökkentésről beszél, amelyeket újra adatokkal támaszt alá, ez alkalommal a szennyvíz árának csökkentés beszél.

Jakab Péter (Jobbik) kér szót, a Fidesz újra kivonul. A tervezett reklámadóról beszél. Plakátonként 144 ezer forinttal adóztatják meg a tulajdonosokat. Szerinte ennek egyetlen valós célja van, a legerősebb ellenzéki párt, a Jobbik kiszorítása. Ellehetetlenítik a véleménynyilvánításukat. Ám ezzel nemcsak őket, hanem azokat is sújtják, akik eddig bérbe adták a plakáthelyeket. Elfogadhatatlannak tartják, hogy képes mindent megtenni azért, hogy hatalomban maradjanak, fogalmazott az ellenzéki képviselő.

Soós Attila (Fidesz) a reklámfelületekről beszél. Szerinte a Jobbik ezzel a saját vagyonát félti. Szerinte szó sincs civil szervezetekről, közösségekről, hanem a Jobbik reklámhordozókkal rendelkezik, és azt ma sem tudni, hogy tettek erre szert. Ők féltik a vagyonukat. Meg tudja nyugtatni a miskolciakat, mondja, hogy ezután sem fognak részt venni a város életében. Ezeket a hozzászólásokat nem szabad komolyan venni, számukra csak a hatalom a fontos szerinte, semmi más.

Bartha Gábor (Fidesz) elítéli a Jakab Péter-féle megnyilvánulásokat. Elmondta, milyen felháborodást keltett a nyugdíjasok körében a képviselő korábbi megnyilvánulása, akiktől azóta sem kért bocsánatot. (A Fideszesek addig vonulnak ki felszólalásakor, ameddig ezt nem teszi meg – a szerk.)

Hollósy András (Fidesz) is szóba hozza ugyanezt, szerinte is bocsánatot kellene kérnie Jakabnak.

Pakusza Zoltán (Jobbik) kifogásolja, hogy miért sürgősségi indítványként tárgyalják a képviselők a hulladékvagyongazdálkodásról szóló előterjesztést. Szerinte azért, mert hosszabb idő kellene a döntéshez.


7.28: A közgyűlés a vagyongazdálkodásával kapcsolatos előterjesztésekkel kezdi munkáját, így az 1,2,3,4,7 valamint a 11-es és a sürgősségi 2-es előterjesztéseket kezdik tárgyalni.

Ezek a következők:

 • Javaslat a költségvetésről szóló rendelet módosítására
 • Javaslat a 2018-as átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
 • Javaslat az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosítására
  Az önkormányzatról vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelet módosítása
 • A távhőszolgáltatásról, annak díjáról, díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló rendelet módosítása
 • valamint a hulladékgazdálkodás integrációjával kapcsolatos sürgősségi napirendi pontot.

Ez utóbbit Dr. Schweickhardt Gyula, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője ismerteti:

2018. január 1-től új közszolgáltató látja el a hulladékgazdálkodási közszolgálati feladatot a MiReHuKöz Nkft. helyett mivel integrált hulladékgazdálkodási rendszer jön létre az ország teljes területén. A vagyonkezelési szerződés megszűnésével a tagönkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képező vagyonelemek visszakerülnek a 37 önkormányzatból álló konzorciumhoz. Az új közszolgáltató a BMH B.-A,-Z. Megyei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (BMH Kft)

Az ügyvezető részletezi a vagyon átadás-átvételének részleteit.

A közgyűlés megalapítja a Regihu-Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaságot, ügyvezetője Ladányi Roland. A felügyelőbizottsági tagok nevét is tartalmazza az előterjesztés.


7.16: A közgyűlés 7 sürgősségi indítványt tűz napirendre

Összevontan kezeli a gazdálkodássall foglalkozó előterjesztéseket, valamint a településfejlesztéssel foglalkozó előterjesztésekjet.

Hasonlóképp összevontan tárgyalják a humánszolgáltatásokkal foglakozó előterjesztéseket is.


7.08: Elkezdődött a novemberi közgyűlési ülés. A képviselők 14 előterjesztést és 3 sürgősségi előterjesztést tárgyalnak.

Elkezdődik az MVSC pálya felújítása, nemcsak a pálya, hanem a teljes környezet is megújul, jelentette be dr. Kriza Ákos polgármester. Ezzel a miskolci sportlétesítmények teljes egészében megújulnak, jelentette ki.


varoshaza11
Miskolc - Csütörtök reggel újra ülésezik a miskolci közgyűlés 17 előterjesztéssel a napirendjén. Megadóztatná a miskolci önkormányzat a különböző ingatlanokon elhelyezett reklámhordozókat, az ingatlan tulajdonosának éves szinten akár 12 ezer forint/négyzetmétert is kellene fizetnie 2018 januárjától...

A tervezett napirendi pontok:

1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedéves korrekció)

2. Javaslat a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat az építményadóról szóló 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról szóló 32/2008. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletének módosítására

7. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8. Javaslat az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntés meghozatalára

9. Javaslat civil és egyéb szervezetek részére helyiségek használatba adására, valamint egyéb vagyongazdálkodási döntések meghozatalára

10. Javaslat a Dayka utca és Meggyesalja utcák közötti átkötés megvalósításához kapcsolódó vagyongazdálkodási döntések meghozatalára

11. Javaslat közterületek elnevezésére

12. Javaslat a 2022-es és 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésére vonatkozó pályázathoz szükséges döntés meghozatalára

13. Javaslat a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötésére

14. Javaslat a 2018. évi ellenőrzési terv megállapítására

Zártülés :

15. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába kerülő Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára

16. Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben

17. Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi közterület-használati ügyben

Sürgősségik :

1. Javaslat az MVK Zrt.vel fennálló Közszolgáltatási Szerződésben foglalt Közszolgáltatási Követelmény és Közszolgáltatási Ellentételezés 2018. évi tervezett mértékének elfogadására

2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a hulladékgazdálkodási integrációval kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIDMAR Kft. között közszolgáltatási szerződés megkötésére

5. Javaslat a helyi közutak kezelésével és a közterületek használatával kapcsolatos döntések meghozataláraLillafüred.
BOON.HU


hirdetés