Miskolci közgyűlés

2022.05.26. 09:41

„Több rendész kellene a közterületekre”

Tizenhét - köztük 3 sürgősségi és négy zárt ülésen tárgyalandó - napirendi pont szerepel végül a miskolci közgyűlés napirendjén.

15:07

10. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására

Dr. Szekanecz Noémi osztályvezető:
Minden évben beszámolót kell az önkormányzatnak készítenie a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Erről szól az előterjesztés.  

Varga Andrea alpolgármester:
Miskolc népessége folyamatosan csökken. Az elvándorlók értelmiségiek, jó mobilizációs képességgel rendelkezők főként. Megnőtt a rosszabb helyzetben élők aránya a városban. Egyre több az egyedül élő, segítségre szoruló idősek aránya. A beszámolóból látszik, hogy egyre több a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya. A rossz anyagi helyzetű családok aránya is egyre magasabb. Jelentős társadalmi összefogásra van szükség a helyzet javításához.

15. Javaslat Miskolc MJV Önkormányzatának fenntartásában működő MIÓVI alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó intézkedések megtételére

Dr. Szekanecz Noémi osztályvezető:
Törvény rendelkezik arról, hogy az óvodai csoportok számát az önkormányzat határozza meg. Ez a szám 159. A várható beiratkozási gyermeklétszám jóval kevesebb volt a vártnál ebben az évben. Ez érinti a dolgozói létszámot. 14 dajka és 3 pedagógia asszisztens válhat szükségessé, ám nem szűnik meg az állásuk, mert részben belső átszervezéssel áthelyezik őket, illetve vannak, akik nyugdíjba mennek.

Bajusz Gábor, Fidesz:
Hogy lehet, hogy létszámhiányról beszéltek, most meg munkahelyek szűnnek meg?

Varga Andrea alpolgármester:
Pedagógushiány van. Csoportszámok csökkentésére kényszerülünk. Jelenleg 23 üres óvodapedagógus álláshelyünk van. A jelenlegi csoportszámmal ezt nem tudjuk megoldani. Nem elbocsátásokról beszélünk. Státuszok szűnnek meg dajka és pedagógia asszisztens munkakörben.

16. Javaslat a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolának helyet adó ingatlanok térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés módosítása tárgyában

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida főosztályvezető:
Öt év határozott időre kell meghosszabbítani az iskolai ingatlanok használatát.

17. Javaslat telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a Miskolc-Egyetemváros területén

Szunyogh László főépítész:
Az egyetem területén folyamatban lévő beruházások miatt válik szükségessé a változtatás.

13:55

4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. között Közszolgáltatási szerződés megkötésére 2022-2032 közötti időszakra

Korózs András, MIHŐ Kft. ügyvezető:
Van érvényes szerződés. Fejlesztési pályázatokon szeretnénk részt venni, de ehhez szükség lenne egy hosszabb távú szerződésre.

5. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva hozott 66/2020. (VI.17.) sz. határozat módosítására

Korózs András, MIHŐ Kft. ügyvezető:
A város cégei, intézményei együtt bonyolították energiabeszerzéseiket. A MIHŐ-nek azonban más szabályok szerint kell működnie, ezért ki kell lépnie ebből a közösségből.

6. Javaslat az MVK Zrt. 2021. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2021. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására

Demeter Péter, MVK Zrt. vezérigazgató:
Elkészült az MVK tevékenységéről szóló beszámoló. Az utóbbi években a járvány komoly nehézségeket okozott a működésben. A tervezettnél nagyobb teljesítményt nyújt a társaság. Hamarosan frissülni fog a buszállomány a 10 darab elektromos hajtású járművel. Van most egy utasszám és bevétel növekedés a járvány lecsengésével párhuzamosan. Baj, hogy drágult az üzemanyagok ára. 2021-ben 7,9 milliárd forint volt a bevétel 8,4 milliárd forint volt a kiadás. A különbség a veszteség.

Soós Attila, Fidesz:
Miskolc közösségi közlekedését fenntartani is drága, de igénybe venni is. A jelentés alapján az MVK megtette, amit lehet. Válságesztendők állnak mögöttünk, ezzel tisztában kellett volna lenni. Lehetett volna tehát úgy tervezni, hogy valósak az adatok. Nem lehet a bérleteladások elmaradása okozza ezt a mértékű veszteséget. A jelen városvezetésnek kellett volna pótolnia a veszteséget. Immár negyedik éve ez a helyzet. Soha ilyen rossz nem volt a város tömegközlekedése, mint most.

Dr. Kovács László, KDNP:
Egerben ingyenes a közösségi közlekedés. Debrecenben, Szegeden is olcsóbb, mint nálunk. Pécs és Miskolc a két vidéki város, ahol kiemelkedően drága a közösségi közlekedés. Félmilliárdos az MVK Zrt. tavalyi hiánya. Van olyan hely, ahol a Volán járatait használják inkább közlekedésre az MVK helyett.

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:
A közlekedés szervezése nem egyszerűen pénzkérdés, hanem hozzáértés kérdése. Nemrég vágányfelújítás volt a Vasgyár környékén. A Vasgyáron keresztül jártak a villamosok. Miért ne lehetne, hogy mindig bejár, mert így jobb lenne a közlekedés.

Soós Attila, Fidesz:
Az emberek az MVK helyett a sárga buszokat használják közlekedésre. A dubaji pénz biztos az MVK  működésére lehetne küldeni. A dubaji úttal kapcsolatos kérdésemre még mindig nem kaptam választ. A sajtóból értesültem csak az összegekről. Ez nem érte meg a városnak szerintem. Miskolc lakosság folyamatosan csökken. Ezen is gondolkodni kellene.

Veres Pál polgármester:
Jelenleg ennyi pénzünk van a közösségi közlekedésre. Mindent megteszünk, hogy javítsunk a helyzeten.

Hollósy András, KDNP:
Sok a közlekedési baleset, amelyben villamos is érintett. Szerveznek-e képzést a villamosvezetőknek ezzel kapcsolatban? Lehet-e tudni, milyen eredményt hozott a külső cég által elvégzett vizsgákat az MVK-val kapcsolatban?

Gazdusné Pankucsi Katalin, Fidesz:
Vissza kellene vezetni a 2-es tapolcai buszt legalább az idegenforgalmi szezon idejére. A Bükkszentlászlóról járó busz nem éri el a városban a csatlakozást.

Bajusz Gábor, Fidesz:
A megállók állapota nem túl rózsás, több helyen balesetveszélyesek. Például a Villanyrendőrnél, vagy a Földes Gimnáziumnál hatalmas kátyúk vannak az úton.

Szopkó Tibor alpolgármester:
Folyamatosan törekszünk, hogy felleljük a tartalékokat az MVK működésében. A város erőn felül teljesít a közösségi közlekedés fenntartásában. Magyarországon a közösségi közlekedés önkormányzati szinten fenntarthatatlan.

Badány Lajos alpolgármester:
A 2019 előtt időkben állami támogatás mellett sikerült sokmilliárdos veszteséget felhalmozni az MVK-nál. Jelenleg sokkal nagyobb önkormányzati támogatást kap a cég, mint korábban. A külső tanulmányok alapján fogjuk megtervezni a város vonalhálózatát és menetrendjét.

Szarka Dénes, Velünk a Város:
Szükséges volna, hogy több busz járjon az Avasra. A mostani rossz helyzetet akkor alakította ki az előző önkormányzat, amikor nem fizette ki az MVK-nak a neki járó támogatást. 

13:20

13:03

1. Javaslat a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Nagy László főosztályvezető:
Az önkormányzatoknak lehetősége van a személytaxi szolgáltatás legmagasabb díjának megállapítása. Miskolcon 2018-ban volt az előző szabályozás. Elvégezték a szükséges egyeztetéseket. A jelentős mértékű infláció, az üzemanyag árának emelkedése és az orosz-ukrán háború hatásai indokolják a mostani emelést.

Hollósy András, KDNP:
Legutóbb 2018-ban emelték a taxis tarifákat. Frakciónk a járvány alatt is kiállt a taxisok mellett, amikor javasoltuk a drosztdíj eltörlését. Nem támogatták a javaslatot. Úgy véljük, a miskolci taxis társaságok magas színvonalon látják el tevékenységüket. Támogatjuk a díjemelést.

Szopkó Tibor, alpolgármester:
Nem elkerülhető az emelés, mert a taxisok költségei nagyot nőttek. Ha nem tesszük, elfogyhatnak a taxisok. Csúcsidőszakban nehéz taxit kapni Miskolcon. A döntés a taxit használó miskolciakat is támogatja.

Bajusz Gábor, Fidesz:
Azért is nagy szükség van Miskolcon taxikra, mert a közösségi közlekedés olyan rossz, hogy nem lehet időre eljutni sehova.

2. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításárára törzsvagyonból kivonás tárgyában

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida főosztályvezető:
Martinkertvárosban egy önkormányzati területet ki kell vonni a törzsvagyonból.

3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására

Szunyogh László főépítész:
Négy helyen kell módosítani a városi szabályozási tervet, például a déli ipari park bővítése miatt, illetve a kerékpárút építése kapcsán  

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk:
Nagyon sok bicikliút épült már a városban. Szükség lenne egy Perecesre futó ilyen útra is. 

12:56

8. Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

Vincze Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatója:
Egy szakmai anyag fekszik a képviselők asztalán, amelyben mindenre kitértünk, ami velünk történt. Sajnos a magasabb vérrel járó munkák elszívó erővel hatnak a rendészet állományára. Volt fizetésemelés, hogy ne menjenek el a kollégák a nagyobb bér reményében. Várom személyes konzultációra a képviselőket, hogy testközelből ismerhessék meg a rendészet tevékenységét. Igyekszünk technikai fejlesztést is végrehajtani a munka hatékonysága érdekében. Kollégáim a városban élőket szolgálják. Csak tavaly 42 ezernél több intézkedést hajtottunk végre. Sok a pozitív visszajelzés a lakosság részéről. Tavaly 4500-nál több bejelentés érkezett, amely aztán intézkedést generált. Úgy gondolom ez hatékony munka. 3200 kamerafelvételt is felhasználtunk különböző esetekhez.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város:
Számtalan olyan helyzet van, amikor szükség lehet rendészre. Úgy vélem, hogy megvannak az első jelei, hogy jó úton jár a rendészet. Jelentősen megnőtt a bevethető rendészek száma. Kevesebb emberrel hatékonyabb munkát tudott végezni a szervezet. Elkezdtük lecserélni a gépjárműveket. A munkához szükséges eszközöket is beszereztünk a rendészet számára. A rendőrség is elismeri a rendészet munkáját és partnerként is kezeli a szervezet tagjait.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:
Nem csak a testület munkáját értékeljük, hanem a stratégiájáról és a vezetéséről is. Köszönjük a rendészek áldozatos munkáját. A Miskolci Önkormányzati Rendészet 2013-ban, az előző önkormányzat döntése révén jött létre. A döntés jó volt. Évről évre dinamikus volt a fejlődés. Fontos volt az azóta lényegében megszüntetett körzeti rendész funkció. Hiba volt átalakítani a rendszert. A lakók bizalommal fordultak a körzeti rendészekhez. 160 fő a rendészet keretszáma. De van-e ennyi rendész a városban? Úgy látszik, hogy ma nem szolgál annyi rendész a városban, mint korábban.

Dr. Kovács László, KDNP:
A lovas mezőőri szolgálat szerencsére újra működik és ez jó. A kutyás járőrszolgálatot tavaly hiányolta, de idén sem nagyon látom. Nem tudom, létezik-e. Jó, hogy ünnepnapon is kivezényelhetők a rendészek. A körzeti rendészet átalakítása nem volt helyes. Személyes volt a kapcsolat és ez hatékonyabbá tette a tevékenységüket. Újra kellene gondolni a helyzetet.

Hegedűs Andrea, Velünk a Város:
Köszönöm a rendészet munkáját.

Hollósy András, KDNP:
A lovas mezőőri szolgálat visszahelyezéséért érdemes volt lobbiznunk. Az Újgyőri főtéren is vannak olyan változások, amit a Fidesz-KDNP kezdeményezett.

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:
Egy lakossági levél rávilágít a rossz vezetői döntésekre. Lyukó környéki lakó nehezményezte, hogy a renitens, randalírozó személyek száma megnövekedett a környéken. A levelében hosszan sorolja az ott lakók panaszait. Azt szeretné, ha a rendészeti, rendőri jelenlét ó lenne, de segítene egy térfigyelő kamera felszerelése is. Az itt élőknek nem kellene félelemben élni. Hogy lehet az, hogy a térfigyelő kamera alatt helyezik el az illegális hulladékot.

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk:
Már csak egy lovas mezőőr van, azaz a lovas mezőőri szolgálat olyan fél éve csak elméletben létezik. Hiba volt leépíteni, mert most nem lehet találni megfelelő embert a posztok betöltésére.

Bartha György, Velünk a Város:
Az illegális szemét megkeseríti az életet. Viszont nem mindig az adott utcában élők rakják le az illegális hulladékot. A körzeti rendész egyedül járt és ez nehezítette a munkáját.

Szopkó Tibor alpolgármester:
Az biztos, hogy a rendészet nagyban segíti a rendőrség munkáját. Hozzáárul a város közbiztonságához. Jó, hogy növekedett a közterületi szolgálat. Lehet fejlődnie a rendészetnek, de az irány jó.

Kozma Istvánné, Fidesz:
Több rendész kellene a közterületekre. A körzeti rendész folyamatos jelenlétet biztosított, bizalmi kapcsolatban.

Dr. Kovács László, KDNP:
Tény, hogy a járőpárosok hatékonyabbak az egynél. De a körzeti rendész folyamatosan kapcsolatot tart a lakossággal. Korábban volt olyan, hogy a szomszédos körzeti rendészek együtt mentek ellenőrzésre. Szerintem minden körzetben kell körzeti rendész. Legyen gazdája minden területnek.

Gazdusné Pankucsi Katalin, Fidesz:  
Köszönet, hogy van mezőőri szolgálat, mert segít a külterületen élők problémái megoldásában. Nagyon fontos lenne azonban hogy legyen körzeti rendész.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város:
Nem volt hatékony, ahogy működött a körzeti rendész rendszer. Az alapelv azonban támogatható. Az volt a legnagyobb baj, hogy úgy működött, mint egy látványpékség. Nem akkor történtek a bajok, amikor ők ott voltak. Egyedül nem lehet belekezdeni intézkedésbe. Legalább két ember kell hozzá. Ez így nem működött jól.

Vincze Csaba. MIÖR igazgató:
A körzeti rendészet működését új alapokra kell helyezni. Nem biztos, hogy a jelenlegi körzethatárokhoz, hanem inkább összetartozó életterekhez kellene kötni a szolgálatot. Nagyon nehéz lovas járőrszolgálat ellátására embert találni. Hasonló a helyzet a kutyás szolgálat dolgában. Elmentek a szolgálatot korábban ellátó személyek. Folyamatosan igyekszünk pótolni a személyi állományt. Igyekszünk a lehető legnagyobb számban jelen lenni csúcsidőszakban a belvárosban.

11:50

9. Javaslat a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására.

Bajnok István, miskolci tűzoltó parancsnok:
Kollégáim alapvető munkájuk mellett nyitott szemmel járnak a városban és jelzik, ha tűzrendészeti szempontból javítani valót találnak.

Badány Lajos alpolgármester:
Tavaly egyetlen olyan tűzeset volt, amely személyi sérüléssel járt. Ez jó. Továbbra is figyelni kell a tűzgyújtási tilalmak betartására, a tűzoltósági felvonulási területek szabadon hagyására.

Hegedűs Andrea, Velünk a Város:
A cementgyár mögötti területen gyakori a tűz. Jobban figyeljenek erre. Több tűzcsap is kellene a környező utcákban.

Bartha György, Velünk a Város:
A választókerületemben nem klasszikus tűzoltómunkák miatt járnak a tűzoltók. Az árvíz azonban korábban sok munkát adott nekik.

Bajnok István, miskolci tűzoltó parancsnok:
A szárazfű tűzesetek megelőzése prioritást élvez a munkákban. Ha szükséges, bírságolunk is lenem vágott, gazos területek miatt. A tűzcsap hálózat felülvizsgálata, karbantartása önkormányzati hatáskör. 

11:19

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:
Köszönjük a miskolci rendőrség munkáját, amit Miskolc és a miskolciak érdekében folytatnak. A regisztrált bűncselekmények számának kedvező alakulása mindenképpen örömteli. A megelőzésre szeretnénk felhívni a figyelmet. A vírushelyzet nehezítette ezt a helyzetet. Azt látom, hogy a kapitányság munkatársai ebben a helyzetben is mindent megtettek. Nagyon fontos a szubjektív biztonságérzet. Örömmel látjuk a járőröző rendőröket, amelyek hozzájárulnak ehhez. Kérte, hogy a frekventált helyeken a hétvégi napokon nagyobb legyen a figyelem. A kamerarendszer szükségesség indokolt a megelőzés és a bűnfelderítés szempontjából. A kamrafejlesztés az előző önkormányzat idején kezdődött el. Hasznos munkát végeznek az iskolaőrök is.

Dr. Kovács László, KDNP:
Örömmel olvassuk a pozitív adatokat. Nem mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk, mert ebben a kérdésben soha nem lehet elégedettnek lenni. A közlekedésbiztonsági helyzet már nem olyan pozitív. Ebben van még munka bőven. Kevésnek tartom a gyalogos rendőrök jelenlétét a városban.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város:
Dicséret illeti a rendőrök áldozatos munkáját. A rendőrök megalázóan alacsony bérért végzik a munkájukat. Hosszú távon a befagyasztott illetményalapot kellene megemelni, hogy rendeződjön a rendőrök juttatása. Rendszerszintű problémák vannak a rendőri munka szervezésében. Mindez az érdemi munka elől veszi el az időt. A viszontagságok ellenére még mindig vannak Miskolcon is tettre kész rendőrök. Ez egy csoda, amit meg kell becsülnünk.

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk:
A városnak vannak olyan részei - Pereces, Lyukó, Újgyőri főtér - ahol a közbiztonság továbbra is nagyon rossz. Arra is szükség volna, hogy a rendőrök által elkapott bűnözők méltó, és szigorú büntetést kapnának. Nem ezt tapasztalom. Jó dolog, hogy lehet majd körzeti megbízottja Perecesnek. Fontos lenne, ha kiegészülne a város kamerarendszere.

Hollósy András, KDNP:
A Fidesz és a KDNP frakció támogatja a beszámolót. Frakcióink ellenezték a türelmi zóna kialakítását Miskolcon. Kérdés, hogy a rendőrség szerint betölti-e ez a szerepét. Nagyon sok közlekedési baleset a stadion és a percesi elágazás között történik reggelente. Ezen változtatni kellene.  

Veres Pál polgármester:
A türelmi zónán kívüli minden ilyen tevékenység büntethetővé vált.

Badány Lajos alpolgármester:
Örömteli a város közbiztonsági helyzetének javítása. Az általunk biztosított 80 millió forintos keret hozzájárul ehhez. Az önkormányzat máshol is segít: mobil sebességmérés, járművekbe szerelhető kamera. Társadalmi összefogással tudunk még hatékonyabb eredményeket elérni. A város neuralgikus pontjain további intézkedések kellenek. Ezen dolgozunk.

Bazin Levente, Velünk a Város:
Több közbiztonsági fórumot tartottunk év közben a neuralgikus helyeken. Fontos szerepe van például Percesen a kamerarendszernek. A nagyobb bűncselekmények száma csökkent is a kamerás megfigyelés által. A rendvédelmi dolgozók

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:
A külterületeknél azt tapasztalom, hogy nem javultak, hanem romlottak a bűnözési statisztikák. Itt komolyabb beavatkozásra, szigorúbb ellenőrzésekre lenne szükség. A közlekedési szabályokat sem tartják be, nagyon sok a gyorshajtó.

Bartha György, Velünk a Város:
Meg kell említeni a polgárőrséget. Példa értékű az együttműködés. A kamerarendszer fejlesztése ugyan elindult, de a járványra tekintettel a kormány leállította a pénz folyósítását. Ez borzasztó szomorú.

Szarka Dénes, Velünk a Város:
Kevés a bér, amit a rendőrök munkájukért kapnak. Ráadásul itt, Miskolcon nagyságrendekkel több a munkájuk. Az Avason sokan élnek, így speciálisak a problémák. Ilyen a közösségi együttélés szabályainak betartása. Egy-egy csalás egy lépcsőházéletét képes megkeseríteni. Nagy gondot okoznak a garázsboltok, a szemetelés. A városi türelmi zóna kialakítása helyes döntés volt.

Bajusz Gábor, Fidesz:
Kedvezőek a tapasztalatok a Fidesz által bevezetett rendőr-rendész párosok munkájáról. Ha a dubaji túrára költött pénzt is ide tennék, akkor még hatékonyabb lenne a munkájuk.

Erdei Sándor, Velünk a Város:
A jelenlegi városvezetés az ifjúságvédelemre nagy hangsúlyt helyez. Ehhez kiválóan illeszkedik a rendőrség megelőző tevékenysége. Fontos az internetes csalásokkal kapcsolatos felvilágosító munka. Támogatom a kamerarendszer további bővítését.

Fodor Zoltán, Velünk a Város:
Emberfeletti munkát végeznek a rendőrök. Ma már azonban a rendőrökre is kezet emelnek. Ez elfogadhatatlan.

Szopkó Tibor alpolgármester:
Ha az előző városvezetés rendesen végezte volna a munkáját a kamerarendszerrel kapcsolatban, akkor jobb lenne a helyzet. A dubaji utazás nem volt kidobott pénz, gazdaságfejlesztési haszna lesz.

Gazdusné Pankucsi Katalin, Fidesz:
Komlóstetőn kitettünk már minden táblát, amivel a sebességkorlátozást jelezzük. Ennél több kell, sűrűbben kellene ellenőrizni, mert a helyzet tarthatatlan.

Bajusz Gábor, Fidesz:
A 35 milliós luxusbuszra költött pénzt is lehetne a közbiztonságra költeni.

Veres Pál polgármester:
Nem vásároltuk a buszt,  Nem költöttünk rá ennyi pénzt. A Dubaji útra költött pénz is meg fog térülni.

Dr. Sinon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető:
Fontos, hogy a rendőrség nehézségeiről is szó esett a beszámoló kapcsán.

Soós Attila, Fidesz:
2011-re nem volt befektetésre alkalmas területe Miskolcnak. Akkor ezt örököltük.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:
A rendőrkapitány nagyra értékelte a kamerarendszert, amit nem miskolciak is elismertek. Tehát jó, hogy van. Jó lenne mindenhová kamera, de ez nem lehetséges. A reggeli dolgok nem igazán segítik a közlekedési morált. Nagyon sok a baleseti helyzet. 

10:14

A napirendek tárgyalásával folytatódik a közgyűlés:

Veres Pál bejelentette, hogy azt javasolja, Elsőként a 7. napirendi pontot, másodikként a 9. napirendi pontot, harmadikként a 8. napirendi pontot tárgyalja a közgyűlés. A közgyűlés elfogadta a javaslatot.

7. Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására.

Miskolci István, miskolci rendőrkapitány:


Büszke vagyok az elért eredményekre. Jómagam október 1-jén kerültem a posztra, minden előtte történt dolog elődöm, Bogyai Ferenc munkáját dicséri. A beszámolóban a bűnügyi adatokra vonatkozó adatok nagyon kedvezőek. Nincs szó arról, hogy elégedetten hátradőlnénk, sok munka vár ránk még. Fontos a város frekventált helyeinek szigorú ellenőrzése, a  közlekedési morál további javítása. A kábítószerbűnözés visszaszorítása fontos faladat. A prostitúció is nagyon sok munkát ad a bűnmegelőzési szakembereknek. A közlekedési helyzet nem túl jó. Több a halálos baleset például. Átszervezzük a közlekedési állomány. Az itt dolgozó kollégák külön képzést kapnak. Nagy probléma az ittas vezetés. Az idei első négy hónapban már 169 ilyen eset volt. A legtöbb intézkedésünknél használjuk az alkoholszondát. A rendőri intézkedések száma 50 százalékkal nőtt, ennek eredményei már látszanak az eredményességben. Az ismertté vált bűncselekmények száma az idei első negyedévben tovább csökkent, ami jó előjel lehet az elvégzett munkánk értékelésére vonatkozóan. Nagyon sokat segíti a rendőri munkát a város közterületi kamerarendszere, amelynek adatait felhasználják a bűnüldözésben. Sokat jelent a Miskolci Rendőrkapitányság számára a város 80 milliós támogatása, amely a közterületi jelenlétet segíti. 

9:54

Veres Pál polgármester:
Hegedűs Andrea május 28-ai nappal lemond miskolci önkormányzati képviselőségéről, mert országgyűlési képviselői mandátumot szerzett az április 3-i választáson.

Hegedűs Andrea, DK:
Az összeférhetetlenség miatt felfüggesztem tanári munkámat és lemondok helyi képviselőségről. Az időközi választási várhatóan szeptember végén rendezik meg. Arra kérem képviselőtársaim, hogy addig is kísérjék figyelemmel a 3-as számú választókörzet dolgait. Én továbbra is Miskolc érdekében fogok dolgozni, de már a Parlamentben. Szülővárosom számíthat rám. Szoros kapcsolatot akarok fenntartani a miskolci önkormányzattal. Luxusberuházások helyett a miskolciak mindennapjait segítő beruházásokra van szükség. Nyitott szemmel fogok járni. A korrupciót üldözöm. Sokat akarok az emberek között lenni és meghallgatni véleményüket.  

Hegedűs Andrea beszéde közepette a Fidesz és a KDNP frakció tagjai kivonultak az ülésteremből. 

Hollósy András, a Fidesz-KDNP szóvivője ezzel kapcsolatban kérdésünkre elmondta: „Hegedűs Andrea eredetileg köszönőbeszédre kapott felszólalási jogot a közgyűlésben, de nem tisztelve a választói akaratot, nyílt kampánybeszédet folytatott, amelyben élesen kritizálta a kormány intézkedéseit. Veres Pál polgármester nem szakította félbe, pedig a felszólalás hangvétele sérthette a Fidesz-KDNP szavazóbázisát. Az őszödi beszéd 16. évfordulóján sajnos ismét nyilvánvalóvá vált, hogy a Demokratikus Koalíció nem méltó Magyarország és Miskolc képviseletére. Úgy gondoljuk, a választáson döntöttek a miskolciak, elmondták,hogy nem kérnek a balliberális oldal ámokfutásából. A Fidesz-KDNP frakciója ezért a miskolci közgyűléshez nem méltó felszólalás alatt kivonult a teremből.”

9:43

Veres Pál polgármester:
Befektetői szemmel felértékelődött Miskolc, hiszen Debrecen ipari parki kapacitása telítődött. A Mechatronikai Ipari Parkban a Lufthansa területet visszavásárolta a város és újra értékesítette. A hozzá kapcsolódó repülőtéri területre is lesz befektető. A Chervon Autó is újabb fejlesztéseket jelentett be. A kínai cég itt hozta létre első Kínán kívüli gyárát.

A Déli Ipari Parkban is történt néhány területértékelés. 20 hektár még értékesíthető ezen a területen. Aabga Csoport egy logisztikai inkubátort hoz létre a területen. Ez egy hiánypótló beruházás, mert sok befektető igényli, hogy kész infrastruktúra várjon rá. Ugyanitt a Metal Shredder Csoport elektronikai hulladékok feldolgozását fogja végezni.

9:33
Mindkét ipari parkban infrastrukturális fejlesztéseket szeretne végrehajtani a város. 

28 képviselő közül 23-an vannak jelen, a közgyűlés így határozatképes.

Veres Pál polgármester napirend előtt:
Az elmúlt időszak örömteli volt a város számára. Ilyen volt a sikeres majális. A Miskolci Ötletmaraton sikeresen zárult, hat ötlet mutathatta meg magát a végén. Befektetők keresik meg a várost, idén eddig 29 megkeresés volt a városban, tavaly 60. Egyre nagyobbak a területigények. Nagyon jó hangulatú volt a május 11-i városünnep. Szerették ezt a napot a miskolciak az összes programjával. Soha nem látott tömegeket mozgatott meg a Borangolás. Átadta a város a népkerti futókört. Első állomása ez a park fejlesztésének. A Kassa-Miskolc Ultramaratonnal ismét bizonyítottuk, hogy a két város képes közös rendezvényeket létrehozni. Az EU klímasemlegességi programjában is részt vesz Miskolc. Munka lesz bőven. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában