testületi ülés

2021.09.26. 07:00

Testületi terítéken az építési telkek, vita a zöldhulladékról Tiszaújvárosban

Egymásnak feszülnek a politikai ellenfelek Tiszaújvárosban. Így volt ez a legutóbbi testületi ülésen is.

20200423 TISZAÚJVÁROS fotó: Ádám János ÁJ Észak-Magyarország A Városháza és a Dísz-tó környéke Tiszaújvárosban.

Forrás: ÉM

Fotó: Ádám János

A tiszaújvárosi önkormányzat képviselő-testületének legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a város keleti lakóövezetének kibővítéseként összesen 43 építési telket értékesít árverés útján. A telkek kikiáltási ára meghaladja a 9 millió forintot. Az a licitáló kapja meg a telket, amelyik a legtöbbet ajánlja érte.

Lényegében ehhez kapcsolódik az önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásának, valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása is, amelynek számszerűsíthető lényege, hogy a telek megvásárlásához 2 millió forint kamatmentes kölcsönt, a lakóépület elkészültét követően pedig 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak az érintett családok.

Személyeskedések

A két napirendi pont tárgyalásakor személyeskedésektől sem mentes vita alakult ki a városvezető Lokálpatrióta és az ellenzéki, Fidesz-vezette frakciók között. Dr. Fülöp György, a város polgármestere az említett rendelet tárgyalásának kezdetén kijelentette, hogy „a tiszaújvárosi képviselő-testület Lokálpatrióta frakciója a júniusi testületi ülés előtt úgy döntött, hogy Csikász Gábor (a Fidesz képviselője) elmúlt időben tanúsított magatartása miatt semmiféle észrevételére nem kíván reagálni, nem kíván semmiféle vitát folytatni vele”.

Ez – más dolgok mellett – annak tudható be, hogy – mint kiderült – Csikász Gábor már másfél évvel ezelőtt (egészen pontosan 2020. február 13-án) képviselői indítványt nyújtott be a polgármesternek, hogy az önkormányzat támogassa a családosok telekvásárlását Tiszaújvárosban. Az indítványt 30 napon belül kellett volna a jegyzőnek átvizsgálnia törvényességi szempontok alapján és jelezni a beterjesztőnek, ha valami nincs rendben az indítvánnyal. Ha nem érkezik észrevétel, akkor a polgármesternek napirendre kell tűznie a képviselői indítványt. Csikász Gábor elmondása szerint a jegyző nem tett semmit a többszöri kérdés, érdeklődés ellenére, arra hivatkozva, hogy a koronavírus-járvány miatt csak egy-két testületi ülés volt tavaly. A veszélyhelyzetet március 11-én jelentették be, tehát a február 13-i benyújtástól számítva már csak pár napja maradt a 30-ból, hogy törvényességi észrevételt tegyen, ha volt ilyen. A veszélyhelyzet alatt a testület helyett a polgármester hozta meg a döntéseket, tehát dönthetett volna a kérdésben. Tavaly június, július, augusztus, szeptember és október hónapokban is ülésezett a képviselő-testület, de nem tűzték napirendre az indítványt, és ugyanígy idén júniusban, júliusban és augusztusban sem. Csikász Gábor elmondta: „Ezzel a jegyző a képviselői jogokat csorbította...”

Esélyt a családoknak!

A mostani testületi ülésen Csikász Gábor ismertette, arról volt szó, hogy a fiatal, gyermekes családokat akarta támogatni az önkormányzat. Azzal viszont, hogy nincs korhatár megállapítva az előterjesztett rendeletben, akár egy 60-70 éves házaspár is jogosulttá válik a kedvezményekre. „Úgy gondolom, hogy az nem lehet cél, hogy olyan emberek jöjjenek Tiszaújvárosba, és őket támogassuk, akik igazából már a város lakosságszámának növekedéséhez nem tudnak hozzájárulni – fogalmazott. – A mi indítványunk, amelyet elutasítottak és napirendre sem tűztek, arról szólt, hogy ezeket az építési telkeket gyermeket vállaló családosoknak juttassuk kedvezményesen vagy ingyenesen. Én ezt szerettem volna viszontlátni ebben az előterjesztésben. Sajnos nem kerülhetett bele. Az sincs benne ebben a rendeletben, hogy 17 400 forint lesz ezeknek a telkeknek a négyzetméterenkénti kikiáltási ára. Ez iszonyatosan magas. Azt kérem az önkormányzattól, hogy vegye le a napirendről az indítványt, és dolgozza át úgy, hogy a családoknak biztosítson igazi esélyt, és ne legyen lehetőség korhatár nélkül kedvezményekhez jutni.” Csikász Gábor megfogalmazta azt a javaslatot is, hogy legalább 14 telek esetében a nagycsaládosok – a kettő vagy több gyermeket vállalók vagy annyival rendelkezők – ingyen vagy kedvezményesen, önköltségen juthassanak telekhez. Az önköltség számításaik szerint négyzetméterenként 6-7 ezer forint.

A telkeket gyermekes családoknak juttassuk kedvezményesen

Csikász Gábor

Dr. Juhos Szabolcs jegyző kifejtette, hogy más települések hasonló rendelete esetében van olyan település, amelyik élt az életkori korlát lehetőségével, más pedig nem. „Mi azt vettük figyelembe, hogy a jelenlegi ingatlan­árak és építkezési költségek ismeretében nem a húszas éveik elején járó fiatalok lesznek, akik tömegével belevágnak itt egy ilyen építkezésbe. Másik oldalról pedig azt sem tartjuk valószínűnek, hogy hatvan-hetven évesek akarnak építkezni. Azt gondoljuk, hogy a harmincas-negyvenes korosztály, amely jellemzően vállalkozik ilyesmire. De nem szeretnénk alapvetően senkit sem kizárni ebből a lehetőségből. A gyermekvállalást több állami kedvezmény támogatja, mi ezt egészítjük ki 2+2 millió forintos helyi lehetőséggel. A telkek értékesítésénél nem a nyerészkedés az alapelve az önkormányzatnak, hanem az, hogy önköltségi áron adjuk el az építési területeket. A valós önköltségi alapelven határoztuk meg a négyzetméterenkénti 17 400 forintos árverési árakat.”

A rendőrség vizsgálódik

Dr. Fülöp György polgármester a vita végén arról beszélt, hogy hosszas mérlegelés után azt gondolták, hogy a meglévő állami, lakáshoz jutási kedvezményeket ez a rendelet egészítené ki megfelelően. „Ezért fogalmaztunk meg benne minimális feltételeket. Az a tervünk, hogy október elején megtartjuk az első árveréseket. Azt gondolom, hogy annak a tapasztalatai alapján üljünk le újra és értékeljük a tapasztalatokat. Ha azt fogjuk látni például, hogy van olyan társadalmi réteg – például a háromgyerekesek –, amely kiszorul a lehetőségből, akkor tárgyaljuk újra a rendeletet, hogy a kiszorult társadalmi rétegek is lehetőséget kapjanak.”

Csikász Gábor annak fényében, hogy a rendelettervezetbe belekerül az, hogy idén december 31-ig újra napirendre tűzik, és újratárgyalják az önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásának, valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet, visszavonta saját javaslatát. A testület végül egyöntetű szavazással fogadta el a javaslatot.

Ha szükséges, újratárgyalhatjuk a támogatásról szóló rendeletet

Dr. Fülöp György

Az ingatlanértékesítések kérdése a testületi ülés 7. napirendi pontjában is előkerült. A már tárgyalt lakásépítési telkekkel kapcsolatban Csikász Gábor feltette a kérdést, hogy mennyi 1 négyzetméter önköltsége. Mint mondta, csak abban az esetben lehet megalapozott döntést hozni, ha ismert a pontos összetétele az önköltségi árnak. A 17 400 forint az értékbecslő által meghatározott ár. Csikász Gábor azt indítványozta, hogy mivel a telkek kialakítása hitelből történt, az eladásukból befolyó összeget különítsék el. A polgármester megígérte, hogy ez így fog történni. Az önkormányzat 270 millió forint hitelt vett fel a telkek kialakítására, és legalább 535 millió forint bevétele lesz a helyhatóságnak a telkek eladásából. Ráadásul a licit alkalmával az árak tovább nőhetnek. Az ingatlanértékesítés kapcsán Csikász Gábor azt is jelezte, hogy büntetőeljárások vannak folyamatban, mert felmerült a gyanú, hogy áron alul ad el vállalkozási célra telkeket az önkormányzat.

Komposzt, nem komposzt

A Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. és a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására című napirendi pont megtárgyalása sem alakult zökkenőmentesen. Csikász Gábor rákérdezett a „zöldhulladékos problémára”. Ugyanis a város határában lévő zagytéren helyezte el a zöldhulladékot a Városgazda társaság. Ezzel kapcsolatban a zöldhatóság folytat vizsgálatokat. Csikász Gábor felidézte, hogy korábban azt mondták, házi komposztálást végez a cég, és ez nem számít engedélykötelesnek, majd fél évvel később a zöldhatóság azt mondta, hogy ilyen tevékenységhez komposztálótelepet kell létesíteni. Aztán a Városgazda vezetője azt mondta, hogy tervezik a telep létesítését, de legalább három hónap ennek az előkészítése. Csikász Gábor a jegyzőtől kérdezte most, hogy mindezek fényében fenntartja-e korábbi álláspontját, hogy házi komposztálásról van szó. A képviselő idézte a szabályt: „Házi komposztálásnak az számít, hogy a saját tevékenységből származó konyhai nyers növényi hulladékot saját kertben helyezzük el. Nyilván, itt nem erről van szó...”

Dr. Juhos Szabolcs jegyző annyit válaszolt, hogy a kormányhivatal eljárása még folyamatban van, amíg ez véget nem ér, fenntartja korábbi álláspontját. Kerékgyártó István, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója megerősítette, hogy az ügy még folyamatban van.

„Én állítom, hogy házi komposztálásról van szó – mondta a cégvezető. – A Neumann János Egyetemnek van egy akkreditált laboratóriuma. Három helyen vettünk mintát a komposztból, és annak megvizsgálását követően a laborvezető azt írta le, hogy viszonylag kevés benne a nitrogén, nagyon jó minőségű talajjavító anyag, tehát nem veszélyes hulladék, érdemes itt, helyben felhasználni, vétek lenne máshová elszállítani. A zagytér, ahol a zöld növényi hulladékot elhelyeztük, kivett ipari terület, nincs ivóvízbázis felett, nem látom be, hogy miért ne lehetne ott zöld növényi hulladékot tárolni. Várjuk a hatóság állásfoglalását.”

El kellett szállítani a hulladékot

Csikász Gábor emlékeztetett, hogy arról volt szó, komposztálótelep létesítésére vonatkozó terv készül, és engedélykérelmet adnak be. Kerékgyártó István azt válaszolta, hogy nem tudnának komposztálótelepet építeni, hiszen több százmillió forintos beruházásról van szó. Csikász Gábor hangsúlyozta: „A tiszaújvárosi lakosság fizet azért, hogy elszállítsák a zöldhulladékát. Ilyen erővel mindenki egyszerűen kivihetné a zagytérre és leönthetné ott a saját szemetét. Most, hogy a Városgazda is szemétlerakóként használja a területet, megjelent az illegális szemétlerakás, és több köbméternyi hulladékot kellett onnan elszállíttatni – ahogy polgármester úr is visszajelezte – 2,7 millió forintért. Szerintem nem lehet ilyen telepeket úgy létesíteni, hogy az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.”

(A borítóképen: A járványidőszak után újraindult tiszaújvárosi képviselő-testületi üléseken több kérdésben nem ért egyet a városvezető és az ellenzéki képviselőcsoport)

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában