Interjú: Lőrinc Ákossal

2021.01.23. 17:30

Egészséges ivóvíz nélkül nincs élet

Egy rendkívül viszontagságos, de különösen eredményes esztendőt zárt az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Szaniszló Bálint

20200923 Rakaca fotó: Kozma István KI Észak-Magyarország A RAKACAI-VÍZTÁROZÓ KOMPLEX SZABADIDŐS ÉS ÖKO-TURISZTIKAI FEJLESZTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE” TÁRGYÚ PROJEKT SAJTÓNYILVÁNOS ZÁRÓESEMÉNYE. képen: Lőrinc Ákos vezérigazgató, ÉRV. Zrt.

Forrás: ÉM

Fotó: Kozma István

Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. jó hat évtizedes szakmai múltjával, magas működési színvonalával és kiemelkedő eredményeivel az Északkelet-Magyarország régió meghatározó víziközmű-szolgáltatója. A komoly kihívásokat jelentő 2020-as esztendőben is azt tekintette a társaság a legfőbb feladatának, hogy működési területén – Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében összességében több mint 700 ezer ember egészséges ivóvízzel való ellátásáról gondoskodjon. A rendhagyó esztendőről, a kihívásokról és az elkövetkező tervekről, feladatokról beszélgettünk Lőrinc Ákossal, a társaság vezérigazgatójával.

Majd minden gazdálkodót megviselt a koronavírus-járvány nyomán kialakult helyzet. Fokozottan érvényes lehet ez egy víziközmű-szolgáltatóra. Hogyan sikerült felülkerekedni a nehézségeken?

A nehéz időkben mutatkozik meg igazán egy közösség ereje. A hazánkat is sújtó világjárvány korábban soha nem tapasztalt kihívások elé állított bennünket, víziközmű-szolgáltatásban dolgozókat is. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. történetében 2020 egy minden szempontból egyedi és rendkívül megterhelő év volt. Különösen sok akadállyal kellett megküzdenünk, ugyanakkor kiemelkedő sikereket és eredményeket tudtunk elérni. A válságos helyzetek arra is alkalmasak, hogy kiderüljön, mennyire él bennünk a „te gondod az én gondom”, cselekvésre sarkalló gondolat. Mi, ÉRV-esek világjárvány tapasztalatával nem rendelkezve, de feltételezve és modellezve a lehetséges következményeket, azzal a nem kis felelősséggel indultunk neki az évnek, hogy nekünk minden körülmények között, a koronavírus-fertőzés terjedése ellenére is biztosítanunk kell a víziközmű-szolgáltatást, hiszen a víz az élet alapja, továbbá a pandémiás időszakban még inkább fontos a higiénia.

Milyen segítséget kaptak a munkájukhoz?

A kormány és az operatív törzs iránymutatása alapján, a Magyar Honvédség támogatását is élvezve aktualizáltuk és kiegészítettük, illetve végrehajtottuk a pandémiás tervünket, amelynek fókuszában az állt, hogy meg tudjuk őrizni folyamatos működőképességünket, meg tudjuk védeni kollégáinkat, és a társadalom segítségére tudjunk lenni a járvány terjedésének megakadályozásában. Az állam folyamatosan biztosította számunkra azokat a feltételeket, amelyek a sikeres szakmai munkához nélkülözhetetlenek voltak. Természetesen jelenleg is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az összehangolt együttműködést igénylő feladatainkra. Annak érdekében, hogy a hosszú távú célkitűzéseink elérése ne kerüljön veszélybe, a védekezésen túl koncentrálnunk kellett a stratégiai feladatok elvégzésére is. A speciális körülmények között végzett mindennapi munka még több erőbefektetést igényelt, de eredményeink azt mutatják, hogy megérte az áldozatvállalás.

Az egészséges ivóvíz biztosítása járványhelyzetben mindennél fontosabb. Hogyan alkalmazkodtak a megnövekedett kihívásokhoz?

Legfontosabb célunk, hogy a szolgáltatás minőségét folyamatosan fenntartsuk. Ennek érdekében egyes munkafolyamatokat újra kellett tervezni, illetve át kellett ütemezni. Más munkarendeket alakítottunk ki, térben és időben is biztosítani kellett a kollégák szétválasztását a minél kisebb kontaktu­s­szám eléréséért. Az adminisztratív vonalon, akinek csak tudtuk, biztosítottuk a home office feltételeit. Sok olyan tevékenységünk van, ahol közvetlen kapcsolatban állunk a felhasználókkal, így azon munkaműveletek esetében új védelmi szabályokat kellett bevezetnünk, hogy a vírus terjedése ezen érintkezések során ne következhessen be. A szolgáltatás fenntartásához új logisztikai stratégia kidolgozására volt szükség, egyrészt a védőeszközök, másrészt a termeléshez, hibaelhárításhoz és a fejlesztésekhez szükséges áruk és szolgáltatások rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

Hogyan sikerült a stabil gazdálkodást biztosítaniuk?

A kintlévőségeink átmeneti emelkedése, illetve a pandémiás költségek felmerülése még körültekintőbb gazdálkodásra kényszerített bennünket. Így minden eddiginél nagyobb jelentősége volt a költségek optimalizálására tett intézkedéseinknek.

Ugyanakkor nagyon sok fejlesztési projektje is volt, van a társaságnak. Nem szenvedtek hátrányt ezek?

A tervezett fejlesztések végrehajtása minden tekintetben elengedhetetlen volt. Egyrészt a jobb műszaki állapot segít a fajlagos költségek csökkentésében, másrészt a stratégiai célkitűzések megvalósítását támogatják a beruházások, felújítások. Jelentős hálózati, energetikai és technológiai rekonstrukciókat és fejlesztéseket hajtottunk végre mintegy 2 milliárd forint értékben az állami és a bérüzemeltetett rendszereken, a résztvevő üzemeltető, kivitelező, beruházó, beszerző és logisztikai egységek összehangolt munkájaként. A mintegy 50 milliárd forint értékű vagyonkezelt állami közműveken túlmenően 266 önkormányzat területén végeztünk fejlesztéseket, amelyekkel összefüggésben köszönettel tartozunk a képviselő-testületek együttműködéséért. Egyes fejlesztéseinket az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt rekonstrukciós, illetve energiahatékonysági pályázatok forrástámogatásával tudtuk megvalósítani. Óriási sikerként könyvelhetjük el, hogy a térség ország­gyűlési képviselőjének, a helyi önkormányzatnak, valamint a terület meghatározó termelő cégeinek összefogásával, a kormány segítségével olyan fejlesztési elképzelések végrehajtása kezdődött meg Szikszó térségében, amelyek keretében a víziközművek egyébként elengedhetetlenül szükséges bővítésére, rekonstrukciójára is sor kerül. Az ÉRV Zrt. által készített víziközmű-fejlesztési koncepciók és engedélyes tervek alapján a munkák megkezdéséhez 11,8 milliárd forint forrást ítéltek meg. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda bevonásával már 2020 végén megkezdődött a beruházások végrehajtása.

Tavaly év közben is több olyan hír látott napvilágot, amely az ÉRV által végrehajtott vízminőség-javító, szennyvízkezelő beruházásokról szólt. Miért volt szükség ezekre?

Társaságunk az országban egyedüliként üzemeltet ivóvíztározókat, amelyek közül a Hasznosi-víztározónál a megváltozott hidrometeorológiai körülmények miatt szükséges volt egy vészár­apasztó építése. Ennek az egyedi beruházásnak a megvalósítása is 2020-ban történt meg mintegy 270 millió forint értékben. Szintén kiemelt figyelmet kell fordítanunk a víztározóink hasznos térfogatának megőrzésére, amely érdekében óriási feladatot jelent a tározóink folyamatos iszapkotrása.

Az elmúlt időszakban Rakacán, illetve Hasznoson végeztünk munkálatokat. A megfelelő vízminőség biztosítása érdekében technológiai fejlesztésekre is szükség van. 2020-ban felújítottuk a még jelenleg is világszínvonalat képviselő Lázbérci víztisztító művünk ultraszűrő rendszerének egyik blokkját. Több helyszínen, de jelenleg kiemelten a dél-borsodi, valamint a borsodnádasdi térségben, illetve Heves megyében EU-s és állami források bevonásával folyamatban van több szennyvíztisztító rendszer kiépítése, rekonstrukciója, amelyekhez minden szakmai támogatást megadunk.

A klímaváltozás és az egyre nagyobb mértékű környezetszennyezés, hogyan befolyásolja a cég tevékenységét?

A jövő fejlesztéseinek előkészítése érdekében elkészítettük alkalmazkodási stratégiánkat, amely a klímaváltozás, valamint a környezetszennyezés kihívásaira, továbbá a technológiai és a gazdasági változásokra vonatkozó megoldási javaslatokat foglalja össze. Ezen túlmenően több olyan víziközmű beruházás műszaki terveit dolgoztuk ki, amelyek egy-egy térség jövőbeni ellátási problémáinak megelőzése, vagy gazdasági fejlődésének a támogatása érdekében születtek. Ezen terveinkkel szeretnénk majd források elnyerésére pályázni a KEHOP-kiírásokban.

Az ökoturisztika is kiemelt helyen áll a társaság stratégájában. Milyen eredményei voltak tavaly?

A társadalmi szerepvállalásunk keretében a vagyonkezelésünkben lévő, másodlagos vízbázisként szolgáló Rakacai-víztározónk (amely egyébként bekerült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba is) ökoturisztikai fejlesztésének előkészítése is megkezdődött. A Magyar Turisztikai Ügynökség általi forrásbiztosítással olyan szemléletformáló és élményközpont létrehozására született javaslat, amely kiemelten támogatná munkahelyek teremtését és az idelátogatók rekreációját, valamint környezettudatos nevelését.

Az ökológiai gondolkodás egyfajta szemléletváltást von maga után. Az ÉRV, hogy vesz részt ebben?

A társadalom szemléletformálására komplex programot is kidolgoztunk, amelynek keretein belül többek között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal, a Miskolci Egyetemmel, vagy például a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve több környezetvédelmi szervezettel, továbbá kiemelten a média képviselőivel a környezet és a vízbázisok védelmére, a tudatos közműhasználatra szeretnénk felhívni a figyelmet az ágazat népszerűsítése mellett.

Egy cég tevékenységében nagyon komoly szerepet tölt be a dolgozó állomány. A válság­időszakban, hogyan sikerült gondoskodni róluk?

Természetesen stratégiai céljaink között kiemelt helyet foglal el a humánerőforrás megfelelő védelme, motiválása és képzése, hiszen a kollégák jelentik a szolgáltatás egyik alapját. Hatalmas eredménynek tartjuk, hogy a kormányzat támogatásával, az érdekképviseletek aktív és konstruktív közreműködésével átlagos 10 százalékos mértékű bérfejlesztést hajthattunk végre, amely kiemelt jelentőségű volt a társaság munkavállalóinak megőrzése, illetve az ágazatba vonzás elősegítése érdekében. A járulékkedvezmények lehetőséget biztosítottak a kritikus munkakörökben dolgozó munkavállalók további motiválására. A pandémiás helyzetben kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a családok megpróbáltatásainak leküzdését munkáltatóként támogassuk. A kollégák szakmai és egyéb képzésének kiszélesítésére pedig a korábban elnyert GINOP-támogatással nyílt lehetőség. Több száz munkavállalónk vehetett részt valamilyen nyelvi, kommunikációs, informatikai és megannyi szakmai képzésen, különös figyelmet fordítva a biztonságos megvalósításra. A társadalmi felelősségvállalás jegyében pedig folytattuk a véradások szervezését, és többször szerveztünk gyűjtést rászorulók megsegítésére. Tevékenységünk sikerét jól jellemzi továbbá, hogy számos munkatársunk szakmai szervezetek általi kitüntetésben, illetve egy kolléganőnk miniszteri elismerésben részesült. Őszintén örülünk és ezúton is szívből gratulálunk!

Milyen konzekvenciákat szült az elmúlt esztendő?

A 2020-as év rávilágított arra is, ha netán elfeledtük volna, hogy melyek az igazi értékek az életben: hogy mekkora kincs az egészség, a család, a munkahelyi, baráti közösség, és hogy értékelni kell az élet apró örömeit, a mindennapokban azokból kell erőt merítenünk. És talán ebben az évben tudatosult a társadalom széles körében, amit mi, vízügyesek mindig is vallottunk, hogy a víz és az alapvető szolgáltatások nélkül nincs élet. Ugyanakkor ez az év bizonyságot adott arról is, hogy nincs lehetetlen, összefogva, egymást támogatva kitartó munkával célt érhetünk. Az előttünk álló időszakot ugyanilyen őszinte elhivatottsággal és felelősségérzettel kezdtük. Bízunk abban, hogy a jövőben is a felhasználók és partnereink megelégedésére, egyre hatékonyabban tudjuk folytatni a fenntarthatóságra törekvő tevékenységünket, hiszen ezernyi különböző szállal kapcsolódunk egymáshoz: azonos célokkal, tervekkel, tettekkel, szolgálattal.

(A borítóképen: Lőrinc Ákos: „Legfontosabb célunk, hogy a szolgáltatás minőségét folyamatosan fenntartsuk...”)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában