Hajdú-Bihar

2007.11.21. 10:37

A jövő tudósai, a vidék jövője

<p><P align="justify">Debrecen -&#160;November 21-én, 13 órától &#160;a&#160;Debreceni&#160;Egyetem Agrártudományi Centruma és az MTA Debreceni Területi Bizottság&#160;Mezőgazdasági Szakbizottsága szervezésében megrendezésre kerül&#160; A JÖVŐ TUDÓSAI, A VIDÉK JÖVŐJE címmel a doktoranduszok konferenciája. <dia width="850" height="630" alt="A jövő tudósai, a vidék jövője 2007.11.19."><a href="about:blank" onclick="return open_window( /pubs/Bildserie/A_j_v__337__tud_sai__a_vid_k_j_v__337_je_20/index.shtml , SERIE ,850,630)"><img src="http://apps.haon.hu/bilder/icons/kamera.png" border="0" width="13" height="13" alt="A jövő tudósai, a vidék jövője 2007.11.19." /></a></dia></P></p>

PROGRAM
13: 00 óra Konferencia megnyitó
Helyszín: MTA DAB Székház Nagyterem

13: 30 óra Szekcióülések


Állattenyésztési Tudományok
Doktori Iskola vezető: Dr. Kovács András

„A” szekció
Szekcióelnök:   Dr. Kovács András
Társelnök:  Dr. Magyar Károly

Helyszín:  DE- AVK Fényház Tanácsterem

 

Ardó László: Aeromonas hydrophila fertőzéssel szembeni ellenálló képesség vizsgálata különböző genetikai hátterű pontyvariánsokon
Bajúsz Ildikó: Juhtej kazein frakcióinak elválasztása RP-HPLC módszerrel
Borosné Győri Anikó – Gundel J. – Hermán I-né – Csapó J.: A konjugált linolsav-tartalom növelésének lehetősége sertéshúsban
Fazekas Gergely: Tények és tévhitek a réti csík (Misgurnus fossilis) élőhelyi igényeiről (előzetes eredmények)
Harangi Sándor – Béri B. – Czeglédi L.: Ultrahangos méréstechnika reprodukálhatóságának vizsgálata növendék bikáknál
Oláh János – Pécsi T. – Kovács A. – Pécsi A. – Jávor A.: A kos sperma eltarthatósága
Peles Ferenc – Szigeti Zs. – Béri B. – Szabó A.: A tartástechnológia hatása a nyers tej mikrobiológiai állapotára
Radácsi Andrea – Bodó I. – Béri B.: A magyar szürke szarvasmarha szarvszíneződései

 

„B” szekció
Szekcióelnök:   Dr. Mihók Sándor
Társelnök:   Dr. Komlósi István

Helyszín:  DE- AVK Fényház F/4 terem

Barta Tamás: Az őz (Capreolus capreolus, L.) táplálkozásának vizsgálata mezőgazdasági  és erdősült területeken télen
Benk Ákos: A piacorientált strucctenyésztés és -tartás kockázati tényezőinek áttekintése etológiai szempontok figyelembevételével
Bodnárné Skobrák Erika: Vaddisznók fontosabb testméreteinek alakulása zárt kertekben
Csatári Gábor: Az innováció gazdasági kérdései a juhtenyésztésben
Dr. Kocsisné Gráff Myrtill: A szánentáli kecskék kondíciójának és életkorának hatása a tejtermelésre és a szaporaságra
Márkus Szilárd – Eva Nemcova – Fazekas I. – Komlósi I.: Genetikai paraméterek becslése random regresszióval
Mikó Józsefné Jónás Edit – Mucsi I. – Komlósi I.: Holstein-fríz tehenek kondíciópontszámának értékelése
Posta János – Mihók S. – Komlósi I.: Díjugratási eredmények értékelése különböző mérőszámokkal
Szendrei Zoltán: Fajtatiszta jersey állományok termelési és küllemi eredményei

 

Interdiszciplináris Agrár- és
Természettudományok
Doktori Iskola vezető: Dr. Nagy János

„A” szekció
Szekcióelnök:  Dr. Sinóros-Szabó Botond
Társelnök:  Dr. Rátonyi Tamás
Helyszín: MTA DAB Székház  B- terem


Antal József - Kondor Attila: Energetikai céllal termesztett növények támogatása Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében
Antal Zsuzsanna - Tanyi Péter: Botanikai felmérés a hajdúbagosi Nagy-nyomás legelőn
Hunyadi Gergely: Termékorientált  komposztálási technológiák kidolgozása az AKSD gyakorlatában
Katona Zsolt: Korszerű elöntéskockázati eljárások geoinformatikai környezetben
Kovács Györgyi - Szőllősi Nikolett: A talaj CO2-emissziójának mérésére szolgáló eszközök mérőhelyspecifikus fejlesztése
Rácz Csaba: A műtrágyázás hatékonysága Európa különböző klímarégióiban
Radócziné Nagy Petra: Tápanyaggazdálkodás a biogazdálkodásban
Sipos Marianna: A nehézfém-szennyezés, a nitrogén-trágyázás és a kalcium karbonát adagolás hatása az angol perje (Lolium perenne L.)elemtartalmára
Víg Róbert- Dobos Attila: Csernozjom talajok talajvizsgálati eredményeinek összehasonlító statisztikai értékelése

„B” szekció
Szekcióelnök:   Dr. Szász Gábor
Társelnök:  Dr. Huzsvai László
Helyszín: MTA DAB Klub

Antal Tamás: Gyümölcsszárítmányok egyes minőségi tulajdonságainak vizsgálata
Huisz Andrea: Tarlómaradványok hatása a talaj aggregátum- stabilitására
Irinyi László- Kövics Gy.- Sándor E.: Phorma fajok filogenetikai vizsgálata maximum likehood analízissel
Mézes Lili: Szubsztrát specifikus baktérium- bontás modellezése kreatin- tartalmú mellékterméknél
Mohácsi Márta: Corporate relations of the Centre of Agricultural Sciences, University of Debrecen
Mohácsi Márta: Innováció és vidékfejlesztés (magyar nyelvű)
Nagy Attila: Hiperspektrális technológiák alkalmazhatósága in situ fitoremediáció megalapozására
Nagyné Demeter Dóra: A családi gazdaságok az Európai Unió támogatáspolitikai rendszerében
Pregun Csaba: Hidrológiai paraméterek értékelése a Berettyó folyó, mint mesterséges víztest revitalizációs lehetőségeire


Interdiszciplináris Társadalom- és
Agrártudományok
Doktori Iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

„A” szekció
Szekcióelnök:   Dr. Szabó Gábor
Társelnök:   Dr. Nagy Géza
Titkár:    Dr. Popovics Péter András
Helyszín: DE ATC Nagytanácsterem

Baják Imre: A helyi fenntarthatósági stratégiák intézményi háttere
Balogh Viktória: Funkcionális élelmiszerek – a jövő élelmiszerei
Baráth Lajos: A mezőgazdasági jövedelmek alakulása Magyarországon és Németország új tartományaiban
Berecz Patrícia: A termelő és értékesítő szervezetek gazdasági szerepe és helye az agrárgazdaságban
Karcagi-Kováts Andrea: A vidékfejlesztésre vonatkozó célkitűzések és indikátorok az EU tagországok nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáiban
Kormányos Szilvia: Magyarország uniós előírásoknak való megfelelése a folyékony bioüzemanyagok tekintetében
Molnár Zsuzsa: Ökoturizmus és fenntarthatóság a nemzetközi gyakorlatban
Nagy Zsuzsanna: A magyar agrár-külkereskedelem a rendszerváltozást követően
Suta Éva: A Derecske-létavértesi többcélú kistérségben élők jövedelemszerzési lehetőségeinek vizsgálata
Szabó Erika: Vidékfejlesztési politikák - hasonlóságok és különbségek
Vásárhelyi Szilárd: Hegyközségek szerepvállalása a társadalmi és kulturális tőke képzésében, a helyi identitás megőrzésében

 

„B” szekció
Szekcióelnök:   Dr. Borsos János
Társelnök:   Dr. Lazányi János
Titkár:    Bittner Beáta

Helyszín:DE ATC 3.szeminárium

Bartha Andrea: Árképzés a sertéságazatban
Bittner Beáta: A dohányágazat kilátásai az uniós támogatási rendszer változásának tükrében
Csipkés Margit: Bioenergia termelés: reálisak-e a célkitűzések?
Fenyves Veronika: Hogyan határozzuk meg a várható bárányárakat?   - A magyar és az olasz báránypiaci árak elemzése
Gábor János: Az NHST célrendszerének megjelenítése a HOP tervezett támogatási intézkedéseiben
Györgyi Gyuláné: Egy zöldbab fajtajelölt bemutatása
Kormosné Koch Krisztina: Az ökológiai gazdálkodás életképessége különböző támogatási szinteken
Kovács Krisztián: Tejtermelő gazdaságok jövedelemtermelő képességének alakulása a támogatási rendszer függvényében
Mislovics Anita: Az UNITAB gazdasági stratégiája
Odor Kinga: Környezettudatos magatartás vizsgálata az Észak- alföldi régió élelmiszeripari vállalatainál
Szőllősi László: A brojler hízlalás költség- és jövedelemviszonyai Magyarországon
Wagner Vilmos: Az üzleti kockázatelemzés lehetőségei a mezőgazdaságban

 

„C” szekció
Szekcióelnök:   Dr. Herdon Miklós
Társelnök:   Nagyné Dr. Polyák Ilona
Titkár:    Dr. Szilágyi Róbert

Helyszín: DE ATC 4. szeminárium

Balla Gyula: Tehetségek vonzásának, fejlesztésének és megtartásának legjobb gyakorlatai magyarországi kutatás-fejlesztő cégek humánmenedzsment rendszerében
Csótó Mihály - Székely Levente: Híd-e az internet? - kistelepülések az információs korban
Füzesi István: Elektronikus adatcsere technológiák alkalmazása az élelmiszer nyomon követésben
Kis Krisztián: A Hódmezővásárhelyi kistérség humán erőforrásainak hierarchia-rendszerű vizsgálata
Kósáné Bilanics Ágnes: A vezetési feladatok változásainak vizsgálatai
Lengyel Péter: A Moodle e-Learning  keretrendszer alkalmazásának tapasztalatai
Péntek Ádám: Elektronikus fizetési módszerek és alkalmazási gyakorlat az e-kereskedelemben
Szabados György: A csoportok menedzselésének vezetői aspektusai
Szilágyi Barnabás: A szervezeti kultúra és az egyéni attitűdök összefüggése, különös tekintettel az individualizmus-kollektivizmus kérdésére
Tóth Réka: A felsőoktatás tandíjfizetéssel kombinált normatív finanszírozási modelljének értékelése


Növénytermesztési és Kertészeti
Tudományok

Doktori Iskola vezető: Dr. Győri Zoltán


„A” szekció
Szekcióelnök:   Prof. Dr. Győri Zoltán
Társelnök:   Dr. Prokisch József

Helyszín: MTA DAB Székház C- terem

Boros Norbert: Extenzográf alkalmazása a lisztvizsgálatban
Czipa Nikolett: A méz nyomon követhetőségéhez szükséges vizsgálatok
Nyers Tamás: Végtermékben jelentkező szermaradvány borászati technológiákban
Mezei Zoltán: Őszi búza nyersfehérje- tartalmának és aminosav- összetételének alakulása a tárolás során
Pongráczné Barancsi Ágnes- Dr. Győri Zoltán: Őszi búza lisztek alveográfos és extenzográfos vizsgálata
Rakonczás Nándor: Az intenzív koronaforma gyümölcsminőségi vonatkozásai
Erdei Éva: A cirokfélék vizsgálata energetikai szempontból
Szabó Erzsébet: Aminosavas levéltrágyázás hatása az őszi búza (Tritikum aestivum lineae) termésmennyiségére és minőségére
Kovács Elemér: Halak, mint nehézfém indikátorok alkalmazhatósága felszíni vizek szennyezettségének vizsgálatára

 

„B” szekció
Szekcióelnök:   Prof. Dr. Pepó Péter
Társelnök:   Dr. Sárvári Mihály
Helyszín: MTA DAB Székház Nagyterem

 

Mendlerné Drienyovszki Nóra: Zöldborsó nemesítési program a DE- AMTC Kutató Központban Nyíregyházán
Ungai Diána – Dr. Győri Zoltán: Levélkezelések hatása a cukorrépa terméseredményeinek alakulására
Sándor Zsolt: Különböző hebricidek összehasonlító értékelése a talaj nitrogén- körforgalom mikrobiológiai jellemzői alapján
Takács Nóra: Martonvásári kukorica genotípusok műtrágya- reakciójának összehasonlító vizsgálata tartamkísérletekben
Tállai Magdolna: Tápanyag utánpótlás különböző módjainak hatása a talaj néhány tulajdonságára
Szabó András: Napraforgó hibridek tőszámreakciójának értékelése regresszió- és stabilitásanalízissel
Dóka Lajos Fülöp: A növénytermesztési tér vízforgalma a kukorica eltérő vetésváltási rendszereiben
Kátai Zoltán: Az őszi búza fajták agronómiai, termésmennyiség és termésstabilitási paramétereinek értékelése
Boros Beáta: Az állománysűrűség hatása a kukorica termésére átlagos és szélsőségesen aszályos évjáratokban
Hornok Mária: Eltérő intenzitású növénytermesztési modellek értékelése őszi búza termesztésben


18: 00 óra Zárszó, értékelés
Helyszín: MTA DAB Székház, Nagyterem


Prof. Kovács András
Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola tapasztalatai

Prof. Nagy János
Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola tapasztalatai

Prof. Szabó Gábor
Interdiszciplináris Társadalom- és Agrártudományok Doktori Iskola tapasztalatai

Prof. Győri Zoltán
Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola tapasztalatai

Prof. Pepó Péter
Agrártudományok Doktori Tanács elnöke

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!