Tiszta és biztonságos a Szuha-patak

Múcsony – Az ökológiai szempontokat fokozottan vették figyelembe.

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉKÖVIZIG) a „Szuha-völgy árvízi rekonstrukciója” című pályázat keretében csaknem 91 millió forint ráfordítással árvíz-megelőzési, vízminőség-védelmi és mederfenntartási munkákat végzett a Szuha-patak mentén. A patak rekonstrukciója teljes egészében az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt zárórendezvényét tegnap délelőtt a múcsonyi művelődési házban tartották.

A Szuha-patak vízgyűjtő területe 212 négyzetkilométer, teljes hossza harminc kilométer, amelynek több mint kétharmadát az ÉKÖVIZIG kezeli. A terület teljes egészében NATURA 2000 terület, ami miatt a projekt megvalósítása során fokozottan figyelembe kellett venni a természetvédelmi, vízminőségi, ökológiai szempontokat és a természetközeli megoldásokat.

A Szuha-patak, mint a környező terület és települések csapadékvizeinek befogadója a nagy esőzések, illetve a tavaszi hóolvadások idején gyakran kilépett a medréből, elöntésekkel veszélyeztette nemcsak a környező mezőgazdasági területeket, de a partja mentén elhelyezkedő településeket is. A patak medre az elmúlt években olyan mértékben feltöltődött, feliszapolódott és helyenként a mederburkolatok úgy megrongálódtak, hogy a vízfolyás nem volt képes a domboldalról érkező csapadékvizek befogadására és kártétel nélküli levezetésére. A környezetvédelmi és vízminőségi célokat is teljesítő projekt közvetlenül növeli az érintett kilenc település – Zádorfalva, Alsószuha, Dövény, Jákfalva, Felsőnyárád, Kurityán, Izsófalva, Szuhakálló, Múcsony – árvízi biztonságát.


Tisztítottak, kotortak

A árvízi veszélyeztetettség jelentős csökkentése érdekében medertisztítást, takarítást hajtottak végre, főként a patak felső szakaszain, külterületen a települések közelében eltávolították a lerakódott iszapot, az illegálisan elhelyezett kommunális hulladékot és a bedőlt fákat. Alsószuha területén a patak kotrásával mederbővítést hajtottak végre, de ügyeltek arra, hogy egy oldalon bővítsék a medret, hogy minél kisebb mértékben avatkozzanak be a természetes állapotba. Felsőnyárádon szintén a patakmedret kotorták, Szuhakálló védelme érdekében pedig víztartó depóniát készítettek. Múcsonyban a megrongálódott mederburkolatot állították helyre, és kiirtották a cserjét, valamint a patak teljes hosszán kitisztították és helyreállították a meglévő mederátjárókat.

ÉM-SZP