Szabó Gergely: “Magasabb fokozatra kell kapcsolni”

Szabó Gergely, Harsány polgármestere
Szabó Gergely, Harsány polgármestere
Harsány – Az együttgondolkodás és az együtt cselekvés a jövő útja. Interjú: Szabó Gergellyel, Harsány polgármesterével, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagjával.

– Új ciklus, újabb típusú feladatok, kihívások állnak az önkormányzat előtt, mint az elmúlt négy évben – mondta szerkesztőségünkben Szabó Gergely, Harsány polgármestere, megyei önkormányzati képviselő.

– Azért az elmúlt négy évről is emlékezzünk meg röviden, hiszen van miről…

Szabó Gergely: A térség egyik legdinamikusabban fejlődő települése lett Harsány. Az elmúlt években mintegy 1,4 milliárd forintot fordítottunk községfejlesztésre. Ez azt jelenti, hogy magas szintű és modern infrastruktúrával rendelkezünk, közintézményeink külsőleg, belsőleg, energetikailag megújultak és a szolgáltatások színvonala is jelentősen emelkedett. Ennek a munkának a befejezése tavasszal lesz, hiszen 21 millió forint értékű energetikai pályázatot nyertünk, így napelemekkel tudjuk felszerelni azon intézményeinket is, melyeken idáig nem volt. Ezekben a létesítményekben már korábban áttértünk a biomassza fűtési rendszerre, melyek a napkollektorokkal együtt teljes mértékben energia-hatékonnyá válnak.

– A biomasszát említette, ehhez is köthető már beruházás?

Szabó Gergely: Az, hogy Harsánynak biomassza-előállító üzeme van, már egy előremutató folyamat, újfajta, a gazdaságfejlesztés célrendszerével összhangban lévő modern önkormányzati gondolkodás egyik lépése. A közfoglalkoztatás keretében zajlik az apríték begyűjtése és maga az aprítékolás. Az üzem kapacitása nemcsak Harsány igényeit tudja kielégíteni, hanem más településekre is tudunk értékesíteni fűtőanyagot. Itt felmerülhet egy kérdés, hogy miképpen lehet egyensúlyba hozni a piaci és az önkormányzati gazdasági tevékenységet. Számos konzultáció után úgy látjuk, hogy ez nemcsak gazdasági, hanem társadalompolitikai kérdés is, és a megoldása az lehet, ha a közfoglalkoztatás keretében előállított termékeket a közszférában értékesítik. Ez pedig alapja lehet annak, hogy az önkormányzatok az értékteremtő közfoglalkoztatást további, új szintre tudják fejleszteni. Harsány és Miskolc önkormányzata között a mezőgazdaság területén elindult egy ilyen együttműködés, melynek az idén már kézzelfogható, jelentős eredményei lehetnek.

– Hogyan vélekedik a közmunkaprogramról?

Szabó Gergely: Az elmúlt évek jó alapot szolgáltattak, jó példák és jól működő modellek alakultak ki ezen a területen. Számos önkormányzat tudja, hogy melyek azok a profilok, amelyeket hatékonyan meg lehet valósítani. Harsányban 2011-ben önerőből indítottuk el a konyhakerti és szántóföldi növénytermesztést, illetve állattenyésztést. Azóta a zöldségfélék és a sertéshús előállítása terén önellátóak vagyunk, melyet magyarországi jó gyakorlatként tartanak számon. Sok tapasztalat van az önkormányzatok birtokában. Fontos feladat ezeknek a jó gyakorlatoknak az összegyűjtése és átadása. A közfoglalkoztatás munkát ad, mely a társadalmi felzárkózás egyik alappillére. Nagyon fontos eszköznek tartom, mert nem az a lényeg, hogy valaki milyen formában állít elő értéket a társadalom számára. Sürgető teendő a közfoglalkoztatással kapcsolatos negatív kommunikációs folyamatok ellensúlyozása és a fizikai, mezőgazdasági munka, a különböző szakmák becsületének hangsúlyozása. Ezzel pedig visszaállítanánk az arányokat is, hiszen sok szakmában jelenleg hiány van szakemberekből: hogy ez pozitív irányba változzon, ahhoz a közfoglalkoztatáson keresztül is tudnánk lehetőséget biztosítani. A munka több, mint pénzkereseti lehetőség. A közfoglalkoztatás az anyagiakon túl az élet számos területén adhat többletet, célt – egy nehéz élethelyzetben. Ehhez pedig fontos segítség a település vezetője, aki az egészet kigondolja és irányítja, mert láthatjuk, hogy az utóbbi években ez az önkormányzatok kiemelt feladatává vált. Itt jöhet a következő lépcsőként egy termelésen alapuló közfoglalkoztatási szint létrehozása, amely továbblépési lehetőséget kínál azoknak, akik a közmunkában részt vesznek. A közfoglalkozás egy köztes állapot, és arra is eszköz, hogy rávilágítson bizonyos élethelyzetekre, feladatokra a következő generáció számára. Ebben nagyon fontos láncszem az oktatás is. Egyik alapját adhatja a diákoknak a helyben megtalálható szakmákkal való részletesebb megismertetése, akár már az általános iskolában a pályaválasztást megelőzően, önkormányzati koordináció segítségével.

– Hogyan látja az önkormányzatok jövőjét?

Szabó Gergely: Az biztos, hogy magasabb fokozatra kell kapcsolni. A teendőinket jól mutatja, hogy az uniós források jelentős része a gazdaságfejlesztést szolgálja. Ezzel a célrendszerrel összhangban lehet egyfajta modern önkormányzatiság, mely egy új szintje a helyhatóságok működésének. Ennek a feladatkörnek az eredményes ellátásához szoros, számos területet érintő együttműködést szükséges létrehozni. Választókerületünkben országgyűlési képviselőnk, Tállai András kezdeményezésére több, a fejlesztési lehetőségek összehangolására szolgáló társulás is létrejött. A megye gazdaságfejlesztését fogja segíteni a megyei önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, melyre az önkormányzatok pályázhatnak majd. Hatalmas lehetőséget látok ebben, hiszen az önkormányzatok megteremthetik azt, hogy a közfoglalkoztatás mellett a helyi gazdaság fejlesztésével tudjanak alternatívát adni. A modern, új típusú kihívásoknak megfelelő önkormányzatisággal járó feladatok megkövetelnek a településvezetőktől a társadalmi és gazdasági folyamatokat települési szinten összefüggésében kezelő, egyfajta menedzseri szemléletet, melynek központi eleme a helyi gazdasági folyamatok élénkítése. Az önkormányzatok településfejlesztési funkciójának erősítéséhez, az alapinfrastruktúra és az intézményrendszer korszerűsítése, valamint jó színvonalon történő üzemeltetésével összhangban elengedhetetlen feltétele a helyi gazdasági szektor növekedéséből adódó lehetőségek kihasználása. Ez az önkormányzat és a helyi vállalkozások összefogásával, rendszeres konzultációval, kölcsönös támogatás útján valósulhat meg. Látható, hogy eddig a gazdaságfejlesztés nem szerepelt olyan dominánsan az önkormányzatok feladatai között, mint most, főleg a kisebb településeken. A változásnak, a segítségnyújtásnak nagyon komoly szerelője lehet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A BOKIK az a szerv, ahol megjelennek a befektetési lehetőségek, kapcsolatban van a gazdasági élet szereplőivel. Olyan fórum, ahol találkozhatnak az igények és adott esetben a befogadók, tehát közvetítő, ösztönző és generáló szerepe egyaránt lehet a gazdaságfejlesztésben.

– Nagyon fontosnak tartja a térségi együttgondolkodást. Mely területek nyerhetnek még vele?

Szabó Gergely: Az együttműködés számos területen elképzelhető. Nagy lehetőségek rejlenek például a turisztikában. Itt van egymáshoz közel Lillafüred, Miskolctapolca, Harsány, sőt az egész Bükkalja. Az ebben a környezetben rejlő potenciált együtt lehetne megerősíteni, ennek a tárgyiasult formája lehetne egy kerékpár­út, ami összekötné Miskolcot, Kisgyőrt és Harsányt, sőt tovább haladva is színes paletta várná a látogatókat a Bükk­alja településein keresztül Mezőkövesden át Bogácsig. Fontos lenne Miskolcot a Bükkaljával összekötő utat rendbe tenni, hiszen kiemelt szerepe van a gazdasági folyamatok élénkítése és a munkaerő-mobilitás területén.

– Visszatérve Harsányra: sokat tesznek a családokért, a fiatalabb és idősebb generációért egyaránt.

Szabó Gergely: Minden a család köré építhető, hiszen a társadalom legkisebb és legszervesebb egysége. Ha egy családnak az életét megvizsgáljuk, jó eséllyel az egész társadalmat láthatjuk. A családalapítás egyik fontos alapja, hogy a szülőknek munkahelye legyen, és otthont tudjanak teremteni: ezt Harsányban több lépcsőben is ösztönözzük és önkormányzatunk a közelmúltban több előremutató, családokat támogató döntést hozott. Látványos fejlesztésekkel és egyedi támogatási formákkal igyekszünk olyan települést létrehozni, ahol jó élni, otthont teremteni, családot alapítani, gyermeket nevelni. A népszerű, családokat támogató rendszer első lépéseként kedvezményes árú építési telkeket, valamint lakásvásárláshoz és építkezéshez anyagi támogatást kínálunk. Ha megvan az otthon és megszületett a család szeme fénye, várja a babák és a mamák kedvelt elfoglaltsága, a zenebölcsi, vagy a babamasszázs foglalkozás. A vadonatúj óvodában magas színvonalú, családbarát nevelést kapnak a csöppségek és számtalan ingyenes foglakozás közül lehet választani. Ilyen a néptánc, a balett, a hittan, az angol nyelvoktatás, a foci, vagy a majorette, és tervezzük a lovasoktatás bevezetését is. Az egészségmegőrzés jegyében az óvodások és az iskolások rendszeresen látogatják a Harsányi Sópincét, mely a természetes gyógyulás és egészségmegőrzés egyedülálló gyöngyszeme az országban. A 40 tonna parajdi sóból kialakított sópince fertőtlenítő hatású levegője tisztítja a tüdőt, kiválóan alkalmas az asztma és más légúti betegségek megelőzésére. A tágas pinceágban játszótér teszi a gyerekek számára még vonzóbbá, különlegessé a varázslatos, föld alatti világot. Ebben az épületben folyamatban van egy helytörténeti gyűjtemény kialakítása és szeretnénk a harsányi plüssmackó-kiállításnak is helyet találni a létesítményben: a közelmúltban végrehajtott tetőcserével a padlástér is beépíthetővé vált, ide lehetne elhelyezni a hatalmas, országos szinten is egyedülálló macigyűjteményt. A helyi iskolában sikeresen folyik a helyi, kivételes természeti értékekre épülő Ökoiskola Program, és folyamatosan modernizáljuk az oktató-nevelő munkát. Az országos Tehetségpontként működő intézményben indult el a „A Zene Benned Van!” elnevezésű oktatási modell, mely a kortárs és a népzene fúzióján keresztül ismerteti meg a gyerekekkel az autentikus magyar népdalkincs felbecsülhetetlen tárházát. A program 2013-ban hazánkat képviselve megnyerte XI. Nemzetközi Iskolafesztivált Olaszországban, ahol az olasz köztársasági elnök által adományozott magas rangú állami kitüntetéssel is elismerték szakmai színvonalát és eredményességét. Az önkormányzat ingyenes buszjárattal és bérletkedvezménnyel segíti a más településekről szép számban átjáró óvodásokat és iskolásokat. A legújabb támogatási formájával pedig étkezési térítési díjkedvezményt biztosít egy-, és kétgyermekes családok számára is. A településvezetés nagy hangsúlyt fektet az egészséges étkeztetésre – nemrégiben adtuk át a teljesen megújult közkonyhánkat – és az ellenőrzött, jó minőségű, lehetőleg vegyszermentes élelmiszer-alapanyagok használatára. Ennek alapját az önkormányzati konyhakerti növénytermesztés, illetve állattenyésztés adja meg. Természetesen nem feledkezünk meg az idősekről sem, az önkormányzat jelentősen kibővítette a szociális tevékenységét a házi segítségnyújtásban. Továbbra is fontos a közlekedési infrastruktúra javítása. Folytatnunk kell a település köztereinek további fejlesztését, szépítését. A római katolikus templomunk is komoly felújítást igényel, melyen az egyházzal közösen dolgozunk. Kiemelt feladatunk az önkormányzati szolgáltatások, gazdasági tevékenységek minőségének, hatékonyságának további emelése.

– A település remek természeti adottságokkal rendelkezik, ahol a helyieket és a vendégeket is számos program várja.

Szabó Gergely: Az üde, zöld erdők és a hegyvidék közelsége friss, kristálytiszta levegőt és gyógyító csendet ajándékoz a településnek. A megannyi szépséget, értéket és hagyományt őrző falu számos olyan formáját kínálja az aktív pihenésnek, amely szellemileg és lelkileg is teljes feltöltődést ígér. A halastavak, a kalandpark és az erdei túrák mellett modern sporttelep, és aktív, több sportágat összefogó sportélet várja a mozgás szerelmeseit. A sportöltözőnkre húsz évet várt a település lakossága, de most már remek körülmények várják a látogatókat. Itt is lehetne előrelépnünk, hiszen egy judocsarnok is „elkelne”, mert a két legnépszerűbb sportágunk, a foci és a judo mintegy 120 fiatalt mozgat meg. Harsányban kiemelten fontosnak tartjuk a közösségépítést és az együttgondolkodást. Ennek jegyében egész évben folyamatosan szervezünk családi és közösségi programokat, melyek közül a legnépszerűbb a minden év augusztus második szombatján megrendezendő, több mint tízezer látogatót vonzó Harsányi Szürkemarha Fesztivál.

– Pásztor Attila –

 
hirdetés


hirdet�s