Állami kitüntetés a Miskolci Egyetem rektorának

By maistro
Állami kitüntetés a Miskolci Egyetem rektorának
A legmagasabb állami kitüntetések parlamenti átadásán a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét vette át prof. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora pénteken este Schmitt Pál államfőtől, Orbán Viktor miniszterelnöktől és Kövér László házelnöktől.

A legmagasabb állami kitüntetések parlamenti átadásán a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét vette át prof. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora augusztus 19-én este Schmitt Pál államfőtől, Orbán Viktor miniszterelnöktől és Kövér László házelnöktől.Dr. Patkó Gyula 1964-ben kezdte meg felsőfokú tanulmányait Miskolcon – az egyetemen, melynek ma rektora. Az akkori Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1969-ben szerzett kitüntetéses gépészmérnöki oklevelet a Szerszámgépészeti Szak Alkalmazott Mechanikai ágazatán. Egyetemi oktatói és kutatói munkáját 1969 júliusában az egyetem Mechanikai Tanszékén gyakornokként kezdte meg. 1970 januárjától a Magyar Tudományos Akadémiának a Nehézipari Műszaki Egyetem Mechanikai Tanszékéhez tartozó Akadémiai Kutató Csoportjába került, ahol dinamikai kérdésekkel, gépek lengésvizsgálatával foglalkozott, és számítógépi programokat fejlesztett. Közben részt vett a tanszék oktató munkájában is.

Vezetői tapasztalatokat a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánhelyetteseként, majd az egyetem rektorhelyetteseként, illetve a Szerszámgépek Tanszéke tanszékvezetőjeként szerzett. Kandidátusi értekezését 1985-ben védte meg „Közelítő módszer nemlineáris rezgések vizsgálatára” címmel. 1999-ben habilitált, és egyetemi tanári kinevezést kapott. Aktív szerepet vállal a tudományos közéletben, számos bizottságnak tagja, vezetője. Oktatói és kutatásszervezési munkája elismeréseként több kitüntetés birtokosa. Miskolc város díszpolgára, a Harkovi Műszaki Egyetem, a Nagybányai Egyetem és az Ungvári Állami Egyetem tiszteletbeli doktora, hallgatóitól négyszer is megkapta a „tiszteletbeli évfolyamtárs” kitüntető címet.

A Miskolci Egyetem rektori tisztségét 2006. július 1-jétől tölti be. Rektorsága idején elődei munkájának továbbvivőjeként a folyamatosságra és a megújulásra helyezi a hangsúlyt: az oktatás terén segítette a bolognai rendszerre való átállást, a kutatásszervezésben a kutatóegyetemi státuszunk erősítését, az infrastruktúra terén pedig az intézmény jelenleg is zajló, több mint 10 milliárdos felújítását. Rektorként az egyetem universitas jellegének erősítése, a gyakorlatorientált oktatás támogatása, a fiatal diplomások Észak-magyarországi régióban tartása, az intézmény kutatás-fejlesztési tevékenységének bővítése, korszerű kutatási és oktatási környezet kialakítása, illetve az egyetem régióbeli és nemzetközi kapcsolatainak építése a célja. A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .

Miskolc.
BOON.HU


hirdetés