Megjelent Kozma Andor költő válogatott műveinek kötete

Budapest/Miskolc – Hiánypótló könyv, Kozma Andor költő, író, újságíró, parlamenti képviselő, akadémikus (1861-1933), a 19-20. századforduló korszakának egyik jelentős alkotója válogatott műveinek kötete jelent meg A karthágói harangok címmel a Napkút Kiadó Remekírók Retró sorozatában. A bemutatót szombaton tartják a budapesti Írók Boltjában.

A válogatás a szerző több kötetéből és Merényi Oszkár 1941-ben, Kaposváron kiadott monográfiájának függelékében közreadott, a szerző életében meg nem jelent verseiből szemezget, részleteket közöl Hetedhét országból című, 1916-ban megjelent útirajzaiból, továbbá irodalmi tanulmányaiból és műfordításaiból.

Kozma Andort az irodalomtörténet az Arany János-i hagyományokat folytató népnemzeti költőiskola egyik utolsó képviselőjeként tartja számon, de markáns egyéni hangja, nemzeti és felekezeti korlátokon felülemelkedő világszemlélete, szociális érzékenysége külön helyet biztosít számára. Termékeny alkotó volt, versei, szatírái, tárcái, közéleti verses krónikái, prózai, drámai és verses epikai művei, gyerekmeséi a maga korában népszerűségnek örvendtek. “Tündöklőbb, változatosabb rímelőnk alig van nála” – írta róla Kosztolányi Dezső, aki szerint műveiben “romlatlan magyar nyelvünk kánona van megőrizve”.

Nagy szerepe volt abban, hogy Ady Endre elnyerte a főváros irodalmi díját és egyengette mások mellett Móricz Zsigmond irodalmi pályáját. Mindketten nagy megbecsüléssel írtak róla. Barátja volt Gyulai Pálnak, Mikszáth Kálmánnak, a kor számos kiválóságának. Tisza István miniszterelnök támogatójaként két cikluson át (1910-1918) országgyűlési képviselő is volt. A túlnyomórészt szlovák népességű egykori Árva vármegye képviselőjeként szlovákul is megtanult, szlovák népdalokat is fordított.

Műfordítói munkássága is jelentős, sok más között Goethe Faustjának mindkét részét lefordította, amit a Nemzeti Színház színre is vitt.

Az 1948 utáni kommunista kultúrpolitika politikai, világnézeti okokból tilalmi listára tette, de a Kádár-korszakban antológiákban már megjelenhettek egyes versei és a Magyar Rádió is több alkalommal foglalkozott munkásságával.

A válogatás adósságtörlesztés és tisztelgés is egyben egy méltatlanul feledésre ítélt jelentős alkotó előtt. Kozma Andornak a rendszerváltás után csak két önálló kötete jelent meg, 2001-ben, születésének 140. évfordulójára kiadták kéziratban maradt önéletírását, egy erdélyi kiadó pedig 2007-ben megjelentette Honfoglalás című múltidéző elbeszélő költeményét.

Kötetnyi verset írt Budapestről, melyek közül néhány a válogatásba is bekerült, de emléktáblát csak tavaly kapott egykori lakhelye, a Szent Gellért tér 3. számú ház falán. Szülővárosában, a Somogy megyei Marcaliban és Miskolcon, ahol költői pályája indult, utca őrzi nevét.

Kozma Andor legismertebb verse, versnovellája, a kötet címéül is választott A karthágói harangok, amely allegorikus formában állít emléket az 1848-49-es szabadságharcnak, és amely a két világháború között kötelező iskolai memoriter volt. A kiadvány újabb lépés az elfeledett költő rehabilitálása felé. Az utószót Szörényi László irodalomtörténész írta, a könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap és az újbudai önkormányzat támogatta.