Magyarország

2009.11.09. 18:58

Ismét elfogadta az Országgyûlés az új polgári törvénykönyvet

<p>Az Orsz&#225;ggy&#251;l&#233;s h&#233;tf&#245;n<br /> ism&#233;t megszavazta az &#225;llamf&#245;<br /> &#225;ltal kor&#225;bban megfontol&#225;sra<br /> visszak&#252;ld&#246;tt &#250;j polg&#225;ri<br /> t&#246;rv&#233;nyk&#246;nyvet. A k&#233;pvisel&#245;k<br /> - a k&#246;zt&#225;rsas&#225;gi eln&#246;k javaslatai<br /> alapj&#225;n, egyebek mellett -<br /> m&#243;dos&#237;tott&#225;k az<br /> alap&#237;tv&#225;nyokkal, illetve a<br /> rokonh&#225;zass&#225;gokkal kapcsolatos<br /> r&#233;szeket. A m&#243;dos&#237;tott<br /> jogszab&#225;lygy&#251;jtem&#233;nybe beemelt&#233;k<br /> a m&#233;lt&#243;s&#225;ghoz val&#243; jogot.</p>

A parlament több kifogásolt szabályt

is megváltoztatott az új polgári

törvénykönyv hétfõi,

megismételt

végszavazásánál.. A

kódex alapján például a

rokonházasságnál a

jegyzõnek lesz jóváhagyási

joga egy szakértõi vélemény

alapján. Az

OrszággyûlésSólyom László

javaslatainak megfelelõen

módosította az

alapítványokkal, a joggal való

visszaéléssel, a belátási

képesség hiányával, a

testvérnek testvér vér szerinti

leszármazottjával kötött

házasságával, a

társasházi tulajdonnal, az

ingatlan-nyilvántartással és a

haszonélvezeti jog

megváltásával kapcsolatos

szabályokat. A képviselõk

ugyanakkor nem szavazták meg az

elévüléssel és a

foglalóval kapcsolatos egyes szabályaira

vonatkozó államfõi javaslatokat. A

parlament 192 igen, 163 nem és 2

tartózkodás mellett fogadta el az

új polgári

törvénykönyvet, amely

várhatóan jövõ

májusban lép hatályba.

A köztársasági elnök

október 13-án küldte vissza

megfontolásra az

Országgyûlésnek, a

szeptember végén megszavazott

új polgári

törvénykönyvrõl

szóló törvénycsomagot. Az

államfõ akkori indoklása szerint a

polgári törvénykönyv

kiemelkedõ jelentõségû, a

mindennapi életben leggyakrabban alkalmazott

jogszabály, mely egyebek mellett olyan fontos

kérdéseket szabályoz, mint a

cselekvõképesség, a

személyiségvédelem, a

házasság, a tulajdonhoz

kötõdõ jogok, a

különféle szerzõdések

és az öröklés. A

polgári

törvénykönyvnek ezért

minden részletében

különösen átgondoltnak és

idõtállónak kell lennie. A

kihirdetésre megküldött

törvény Sólyom

László szerint ennek a

követelménynek nem felel meg.

Ezek is érdekelhetik