Helyi közélet

2014.09.27. 19:44

Önkormányzat 2014 | Ön mit tenne Miskolcért?

Miskolc - Mit tennének a város érdekében? Erről kérdeztük a miskolci polgármesterjelölteket, hogy a válaszokkal segítsük olvasóinkat a jelöltekről való tájékozódásban. Összeállításunkban az élet fontosabb területeiről alkotott programelképzeléseiket szemlézzük. Abban a sorrendben, és olyan párttámogatottságúként szólalnak meg, ahogyan az október 12-i választáson a szavazólapon szerepelnek. A nevük előtt a szám a szavazólapon való sorrendjüket jelöli.

Miskolc - Mit tennének a város érdekében? Erről kérdeztük a miskolci polgármesterjelölteket, hogy a válaszokkal segítsük olvasóinkat a jelöltekről való tájékozódásban. Összeállításunkban az élet fontosabb területeiről alkotott programelképzeléseiket szemlézzük. Abban a sorrendben, és olyan párttámogatottságúként szólalnak meg, ahogyan az október 12-i választáson a szavazólapon szerepelnek. A nevük előtt a szám a szavazólapon való sorrendjüket jelöli.

1. Csontos Róbert, LMP

Munkahelyteremtés:

Miskolcnak nem összeszerelő üzemek kellenek, hanem valódi, értékteremtő munkahelyek. Minden eszközzel támogatni fogjuk a helyi kis- és középvállalkozásokat, hogy ne csak a túlélésért küzdjenek, hanem megerősödjenek és jól prosperáljanak. Támogatást nyújtunk azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a helyi fiatalokat foglalkoztatják, valamint azoknak a fiataloknak, akik nem vándorolnak el Miskolcról. A zöld gazdaság erősítésével a helyi termelők juthatnak óriási lehetőséghez, a gazdaság szerkezetét olyan irányba kell terelni, ami által a tőkeigényes ágazatokról átkerül a hangsúly a környezetbarát iparágakra.

Városfejlesztés:

Célunk olyan városfejlesztési stratégia létrehozása, amely a helyi közösségek érdekeit tartja szem előtt. Valódi lehetőséget nyújtunk a társadalom minden szegmensének, hogy egyenlő eséllyel léphessenek be a város életébe. Stratégiánk fő célja az itt élők életminőségének javítása, az igények teljes kiszolgálása. Programunk része olyan lakhatási támogatás létrehozása, amely a pályakezdő fiatalokat, valamint a társadalom perifériájára szorult embereket segíti, akik számára nehézkessé vagy lehetetlenné vált a lakások fenntartása vagy bérlése. A város minden fejlesztése a „Zöld Város” koncepciónak a mentén valósulna meg.

Egészségügy:

A város egészségügyi rendszere évtizedek óta romokban hever, a megoldás halaszthatatlanná vált. Olyan együttműködési és támogatási megállapodást kívánunk kötni a pályakezdő egészségügyi dolgozókkal, ami mindenkinek hasznos. Fiatal orvosok választanák leendő lakhelyükként Miskolcot, lakhatási támogatásban is részesülnének, a város egészsége és élete felpezsdülne. Racionalizálásra kerül a város minden kórházának és rendelőjének gazdálkodása. A szakmai szervezetek segítségével általános szűrési programot hozunk létre, hogy a város minden polgárának fizikai és lelki egészségét biztosítani tudjuk. A miskolciak számára elérhetőbbé tennénk a Barlangfürdő szolgáltatásait.

Oktatás:

A város oktatását jól jellemzi az utóbbi idők folyamatos botrányai, a koncepció és a pénz hiánya. Miskolc versenyképességének legfontosabb kulcsa a megfelelő oktatási rendszer. A pedagógusokat megvédjük a politikai harcoktól, száműzzük az iskolákból ezt a helytelen szemléletet. Támogatjuk a családi napközi rendszerét. A pályakezdő pedagógusok is részt vehetnek az általunk indítandó lakhatási támogatási programban, hogy ne kelljen az elvándorlás mellett dönteniük. A helyi szakmai szervetekkel és vállalkozásokkal egyeztetve létrehozunk egy átfogó gyakornoki programot: a középiskolások és a felsőfokú intézményekben tanulók, tanulmányaik idején is gyakorlatot szerezhetnek.

Tömegközlekedés:

A tömegközlekedés reformját a Zöld Város koncepció szolgálatába állítjuk, ennek mentén valósítjuk meg a miskolci közlekedési fejlesztéseket. Az eddigi városvezetések ígéretein túl, mi valóban kiépítjük Miskolc teljes kerékpárút hálózatát. Az MVK Zrt. működését és gazdálkodását úgy racionalizáljuk, hogy a miskolciak olcsóbban juthassanak hozzá a bérletekhez, jegyekhez. Bevezetjük a kisgyermekes anyukák számára a kedvezményes bérleteket, valamint az időalapú menetjegyeket, hogy az átszállással utazók pénzügyi terheit ezzel is csökkentsük. Az elavult autóbusz-állományt lecseréljük, és újabb, gazdaságosabb és környezetkímélőbb járművekkel helyettesítjük.

Pénzügyi helyzet finanszírozása:

Az önkormányzati tulajdonú javak értékesítése, a beruházások és beszerzések területén is felszámoljuk a korrupciót, a politika helyét a szakmaiság veszi át. A város pénzügyi helyzetének felügyeletére létrehozunk egy független szakmai tanácsadókból álló szervezetet, a költségvetés ellenőrzése lesz a feladata. Az önkormányzat működését a teljes átláthatóság és információhoz való hozzáférés kell jellemezze. Megszüntetjük az indokolatlan és felesleges kiszervezéseket, üzleti kapcsolatokat. A „Takarékos város” program segítségével olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek jelentősen csökkentenék a város energiafelhasználását, biztosítva Miskolc hosszú távú fenntartható fejlődését.


2. Sallai István, független

Munkahelyteremtés:

Megteremtjük a város önellátását a fenntartható fejlődés érdekében. Az ehhez kapcsolódó tevékenységek, vállalkozások szükségessége is megnő, így több száz munkahely jön létre. A termelés bővíthető mindaddig, míg nem fedezi a város intézményeinek mindennapi szükségleteit. Ezzel egyidejűleg a helyi vállalkozásokat támogatom, a terheiket csökkentem, ezáltal további kisvállalkozások beindítását ösztönzöm. Fontos a korszerű ipar meghonosítása, a meglévőek támogatása, ami környezetbarát, az egyetemi oktatásra, egyéb szakmai képzésekre épül, így adva munkát a szakembereknek, diplomásoknak, megállítva a további elvándorlásokat.

Városfejlesztés:

Átfogó és megvalósítható rendezési terv kidolgozása szükséges. Elképzelésem egy élhető város megvalósítása a lakossággal együttműködve. A parkolási rendszer barátságos, emberközpontúvá tétele. Az avasi történelmi pincesor és a kilátó környékének rendezése, műemléki negyeddé alakítása, a régi fényének visszaállítása. Tapolca üdülőkörzetté alakítása, az idegenforgalmi fejlesztések összehangolása a miskolci fejlesztésekkel. Görömbölyt Tapolcával és Komlóstetővel összekötő út megépítése. Tehermentesíteni a városi forgalmat. Közösségi terek, parkok kialakítása az élhetőség érdekében. Közterület védnöki program kidolgozása.

Egészségügy:

Az ellátást elsősorban emberközpontúvá tesszük érdekközpontú helyett. Az egészségügy a betegekről szóljon, ne a pénzről. 4 kórházunk volt, de lassan csak 1 lesz. Nem szükséges mindent központosítani, mert ez esetben nem a betegek érdekeit szolgáljuk. Miért kellene a beteg embereknek még többet utazni? Megállítjuk a leépítéseket, amik nem a betegek érdekeit szolgálják! Alternatív egészségközpontok létrehozásával lehetőséget adunk az egyéb módokon gyógyulni kívánók számára is, ennek példája az Erzsébet fürdő. A hangsúlyt a megelőzésre, az egészségmegőrzésre helyezzük. Elsődleges az egészséges életmódra nevelés.

Oktatás:

Fontosnak tartjuk, hogy a verseny alapú iskolákat, amennyire lehet, emberbaráttá tegyük, ne kelljen pszichológus az iskola elvégzéséhez. A rendszeres iskolai sportolási lehetőségek megteremtése, és szorgalmazása mellett fontos az egészségnevelési program bevezetése. A tehetségeket időben kell felismerni, hogy számukra biztosítani tudjuk a stresszmentes fejlődést, és kibontakozást. A gyerekeinket nem magolni, hanem gondolkodni akarjuk megtanítani! A tanárok felkészültségük és gyermekközpontú gondolkodásuk alapján kerüljenek az iskolákba. Fel kell gyorsítani az oktatási intézmények korszerűsítését.

Tömegközlekedés:

Felhasználóbaráttá tesszük a tömegközlekedést a csatlakozások összehangolásával, ésszerű járatsűrűséggel, kedvezmények kialakításával. A tömegközlekedés az emberekért van, nem fordítva. Az MVK szolgálja az utazókat, alkalmazkodjon az igényeikhez! Adóinkból és a jegyek, bérletek árából mi tartjuk fent ezt a szolgáltatást, ezért elvárható a minőségi szolgáltatás. A tömegközlekedést népszerűvé tesszük. Ezzel segítve a környezetvédelmet, és a város forgalmának csökkentését. Itt említeném meg a kerékpáros közlekedés erőteljes fejlesztését, kerékpárutak, tárolók kialakítását, a közkerékpár program megvalósítását.

Pénzügyi helyzet finanszírozása:

Egyrészről az uniós pályázati lehetőségek hatékony kihasználásával, illetve a lehetséges állami támogatások lehívásával kívánom a felmerülő költségeket biztosítani. A helyi bevételeket is szükséges növelni, de nem a lakosság rovására. Például idegenforgalom fellendítésével. Másrészről óriási a civil kezdeményezéseken alapuló közösségek önszerveződő ereje. A közös ügyekért való együttműködés, az önkéntesség jelentős kiaknázatlan erőforrást jelenthetne a város, és a társadalom fejlesztéséhez, megújításához. Mi nem akarunk várni tétlenül a befektetőkre, hanem elindulni és tenni azért, hogy valami változzon!


3. Rózsa Edit, Magyar Liberális Párt

Munkahelyteremtés:

Alapfeltételek: 1. elsőbbség a miskolciaknak munkát adó helyi vállalkozásoknak 2. miskolci vállalkozások támogatása hazai és külföldi pályázatokon 3. befektetéseket elősegítő infrastrukturális fejlesztések 4. szakképzés támogatása a munkahelyet biztosító vállalkozói körben. A rombolás helyett az építkezésben szánok fontos, megbecsült szerepet a közmunkának. Elő kell venni a fiókból Miskolc eddigi legszínvonalasabb, széles szakmai és társadalmi bázisra épülő városfejlesztési tervét, amely Miskolci Egyetem szakmai irányításával, miskolci szakemberek és civilek részvételével készült. A munkahelyteremtésben meghatározó a BOKIK és más gazdaságszervező, befektetői szervezetek motiválása.

Városfejlesztés:

Városfejlesztés a város polgárainak, a város polgáraival. A város legnagyobb erőforrása a helyi szürkeállomány! Számomra a sikeres és eredményes városfejlesztés nélkülük elképzelhetetlen. Miskolcnak jó lehetőségei vannak ahhoz, hogy racionalizálja energiafelhasználását, ezáltal olcsóbbá tegye működését és csökkentse a lakosság kiadásait. Folytatni fogom a panelépületek felújítását, és megóvom a város legfontosabb kincsét, az ivóvizét! Meg fogom akadályozni, hogy idegen kézbe kerüljön. Folytatni szeretném a programot, melyet több mint tíz éve kezdtem: újra felfedeztetni ennek a csodálatos városnak a páratlan természeti adottságait, kulturális és épített örökségét, újrapozicionálni a várost.

Egészségügy:

Számomra az egészségügy nem szakpolitika, hanem központi kérdés. Miskolcon ma minden harmadik ember lelki eredetű gondokkal küzd. A felnőtt lakosság több mint negyedének háztartásában tartós, krónikus beteg él. Egy testi-lelki bajoktól szenvedő város nem tud kilábalni a bajból. Kiterjedt megelőző és szűrőprogramokra van szükség, amelynek ki kell terjednie a mélyszegénységben élőkre is. Építeni fogok a nőkre, a miskolci civil szervezetekre! Nem lehet ellátatlan ember, ellátatlan család! Különösen fontosnak tartom a rendszeres méhnyakrák- és mellrákmegelőző szűréseket és az ehhez kötődő középiskolai felvilágosító munkát.

Oktatás:

Az oktatás fejlesztése a kitörés nélkülözhetetlen eszköze és lehetséges útja. Miskolc szubregionális központi szerepe csak erős, a térség fejlődésében meghatározó szerepet vállaló felsőoktatással, és szervezettebb, a piaci igényekhez igazodó szakképzéssel érhető el. A Miskolci Egyetem felkészült oktatóira, kutatóira folyamatosan számítok, hangsúlyos szerepük van a gazdaság- és településfejlesztésben, Miskolc jövőképének formálásában, a település társadalmában jelentkező feszültségek feltárásában a kiváltó okok megszüntetésében. A szakképzés összehangolásában a BOKIK bázisán a helyi vállalkozásokkal építek ki szoros és folyamatos kapcsolatot.

Tömegközlekedés:

A Zöld Nyíl projekt lehetőséget teremtett arra, hogy külső források segítségével a város felújítsa és egyúttal korszerűsítse kötöttpályás közlekedését. Fontosnak tartom, hogy még ebben az évtizedben elkészüljön az észak-déli villamosvonal és ezzel mérséklődjön a belváros terhelése. Folytatom a buszpark fejlesztését modern környezetkímélő járművek beszerzésével. A város folyamatosan változik, ennek figyelembe vételével kell folyamatosan az igényekhez igazítani a járatok sűrűségét. Programom megoldást ad a nyugodt, biztonságos utazásra, az utasbarát ellenőrzésnek pedig a közlekedési kultúrát sértő magatartással szemben kell határozottan fellépnie.

Pénzügyi helyzet finanszírozása:

Önkormányzati tulajdonban lévő cégek, szervezetek takarékos gazdálkodása, a politikai sportállások megszüntetése. Jelenleg több fölösleges szervezet, társaság működik, mint amennyi indokolt. Az egyes társaságok, szervezetek főbb tevékenységit alapul véve azok jó részének összeolvasztása, a „párt-vattaemberek”, milliós nagyságrendű fölösleges adminisztrációs kiadás radikális csökkentése. Korszerű, keresletösztönző ingatlangazdálkodás. „Íróasztalszagú” kritériumok helyett, életszerű feltételek mellett kell biztosítani a szociális juttatásokat a rászorulóknak. Visszacsatolás a szociális ellátásban, azaz a célzott támogatás felhasználásának ellenőrzése.


4. Jakab Péter, Jobbik Magyarországért Mozgalom

Munkahelyteremtés:

A Jobbik a milliárdokkal támogatott multik helyett miskolci kis- és középvállalkozásokra kívánja építeni a munkahelyteremtést, szakítva azzal, hogy városunkban debreceniek vagy felcsútiak jussanak megrendeléshez. Mi nem különböző gazdasági érdekköröknek vagyunk elkötelezve, csak a miskolciaknak, ez garancia a helyi vállalatok helyzetbe hozására. Valódi keleti fordulatot hajtunk végre: nem keleti multinacionális rabszolgatartókat keresünk a miskolciaknak, hanem keleti piacokat a helyi vállalkozásoknak. Városunkat, amennyire lehet, önfenntartóvá tesszük. A belső fogyasztás növelését, és ezzel további munkahelyek létrehozását miskolci termékekre beváltható helyi pénzzel kívánjuk segíteni.

Városfejlesztés:

A Jobbik által képviselt városfejlesztés alapja a rend. Építhetünk sétányokat, sportlétesítményeket, turisztikai látványelemeket, ha azokat a rendbontók tönkreteszik, vagy ellehetetlenítik biztonságos megközelítésüket, használatukat. Kulcskérdésnek tartjuk a gettók felszámolását, az együttélésre képtelenek eltávolítását. Minden más ezután jöhet: fejleszteni kell az önkormányzati lakásállományt, amellyel a város közösségét építő miskolciak itthon tartását kívánjuk segíteni. Növelni kell a lakótelepek zöld területeinek nagyságát, gondozottságát, a megújuló energiák felhasználását. Rendezni kell városszerte a csapadékvíz-elvezetést, a közművek kiépítettségét, és az úthálózat fejlesztését, karbantartását.

Egészségügy:

Az egészségügyi dolgozók és a betegek érdekképviselete, az ágazatban zajló folyamatok nyomon követése érdekében konzultációs bizottságokat állítunk fel az önkormányzat, az állam, az egészségügyi munkavállalók és a betegjogi egyesületek részvételével. Helyreállítjuk a vasgyári ügyeletet, megállítjuk a Semmelweis Kórház leépítését. A miskolciak gyógyulását nem egy túlzsúfolt megyei, hanem egy fejlődő városi kórház szolgálja. Meg kell teremteni a szűrővizsgálatokhoz való hozzáférés lehetőségét, meg kell erősíteni a háziorvosi rendszert, csak a sürgősségi betegellátás tehermentesítése érdekében is. Anyagilag és szakmai eszközökkel is támogatni kell az otthonápolási lehetőségek terjedését.

Oktatás:

A Jobbik stratégiai ágazatként tekint az oktatásra, mellyel meghatározhatjuk, honnan hová akarunk eljutni 4-5 év elteltével. A városvezetésnek kötelessége anyagilag is segíteni a miskolci iskolákat. Felül kell vizsgálni az intézményvezetők megválasztásának körülményeit, hogy szakmai vagy politikai alapon történik-e. A szakmailag legmegfelelőbb vezetők kiválasztásában a tantestületek, szülői és diákközösségek véleménye legyen a döntő. Az iskolai erőszak visszaszorítása érdekében a régmúlt idők pedellus rendszerének bevezetését támogatjuk. A tanulóknak azon rétegét, amely életvitele miatt nem felel meg a társadalmi elvárásoknak, szegregációval kell felemelni, erre felkészített szakemberekkel.

Tömegközlekedés:

A tömegközlekedést eddig a megszorításokhoz igazították, mi az utasokhoz szeretnénk. Olyan nem fordulhat elő, hogy a reggeli csúcsban valaki ne férjen fel a villamosra, noha 7 ezer forintba kerül egy bérlet. A járatsűrűséget a valós igényekhez, a jegyárakat az emberek pénztárcájához kell igazítani, miközben javítani kell az egyes városrészek belvárossal való összeköttetését. A rendre visszatérő szmogriadó miatt is fontos új, környezetbarát közlekedési eszközök beszerzése, az Észak-Dél irányú trolibuszhálózat kiépítése. Helyreállítjuk az utasok biztonságát a járműveken, különösen a város gettóit is érintő járatokon, amelyeken véget vetünk annak is, hogy bizonyos rétegek nem hajlandóak fizetni az utazásért.

Pénzügyi helyzet finanszírozása:

Forrásteremtő városgazdálkodással kívánjuk helyreállítani Miskolc gazdasági önrendelkezését. Az elmúlt 16 évben a várost és az országot mindig azonos színű párt vezette, a kormányzati támogatások mégis elmaradtak, miközben a bankok uzsorakamatra hiteleztek. Ezzel éltek is a városvezetők. Hitel helyett főleg saját erőforrásokra kívánjuk építeni a gazdálkodást. A Miskolc Holding feladata nem az lesz, hogy zárt ajtók mögött döntsenek milliárdokról, hanem, hogy pótlólagos forrásokhoz juttassa a várost. A gazdaság vérkeringésének beindításával, új munkahelyek létrehozásán keresztül az adók csökkentésével, az adóalanyok számának növelésével juttatjuk újabb forrásokhoz a költség­vetést.


5. Kovács István, Magyar Munkáspárt

Munkahelyteremtés:

A miskolciaknak biztos munkára van szüksége, ami biztos jövedelmet és biztos jövőt teremt számukra. A közmunka helyett értékteremtő munkára van szükség. Magyar, állami, önkormányzati vállalatokat kell beindítani. Szociális bérlakásépítésekkel otthont teremtenénk a szegényeknek és sok munkahelyet a munkanélkülieknek. Ha a külföldieknek megéri üzemeltetni az egykori vállalatainkat, akkor az nekünk is megéri. Újra meg kell nyitni a szénbányákat. A nehézipart, a vasgyártást magyar kézbe kell venni. Magyarország jövőjét nem alapozhatjuk a külföldi cégekre. A külföldi cégek helyett a magyar kis- és középvállalkozásokat kell támogatni.

Városfejlesztés:

A főutcákon lévő romos üzlethelyiségeket, kapualjakat felújítanánk. De nem csak a belvárost fejlesztenénk. A nyomortelepek helyett szociális bérlakásokat kell építeni az ott élőknek. A panelfelújításokat folytatni kell, mégpedig az ott élők bevonásával, így az önrészt nem kell megfizetniük. Folytatnánk a közintézmények, üzletek, szórakozóhelyek, utcák, terek akadálymentesítését! Az elöregedett balesetveszélyes közutak, járdák felújítását azonnal megoldanánk. A megnövekedett járműforgalmat, elkerülő utakkal, alagutakkal csökkentenénk. A DVTK focipálya újjáépítését valósítanánk meg.

Egészségügy:

Továbbra is ingyenesnek kell maradnia az orvosi ellátásnak. A MISEK-nek továbbra is városi kórházként kell üzemelnie, széles körű ellátást biztosító kórházi osztályokkal. Megakadályoznám a Diósgyőri Kórház, és Rendelőintézet további pusztulását. Valamikor szebb napokat látott Csanyiki intézményt is helyreállítanánk, légzőszervi betegek ellátása céljából, mivel a klímája erre a célra nagyon megfelelő. Egészségügyi ellátó rendszer tovább fejlesztésére van szükség, hogy ne kelljen hónapokat várni egy beavatkozásra.

Oktatás:

Az oktatás legyen ingyenes és mindenki számára hozzáférhető! A bölcsődék, óvodák, általános iskolák bővítését, fejlesztését valósítanánk meg. Legyen ingyenes az internet, a városban legyen szabad wifi-hozzáférés. Költsük a GDP 10 százalékát az oktatásra! Átfogó oktatásügyi reformot akarunk! Ingyenes szakképzést, átképzést az elhelyezkedés segítésére! A multi cégek építsenek profiljukba illő szakiskolákat, tanműhelyeket és azt finanszírozzák is. A magyar gazdaság, a magyarság fejlődése érdekében csak a jól képzett emberekre lehet alapozni. Az alkotmány foglalja magába az első lakáshoz és az első munkahelyhez való jutást.

Tömegközlekedés:

A menetrend minél jobb összehangolását oldanánk meg. A buszok minél előbbi lecserélését kell megoldani korszerű alacsonypadlós környezetkímélő típusra. Ahol nincs megvalósítva a megállóhelyek akadálymentesítése, ott megoldanánk. Megfizethető helyi tömegközlekedést valósítanánk meg. Indítsuk újra a busz-, a vagon- és gépgyártást. Magyarországon, Miskolcon közlekedjenek olcsó, magyar gyártmányú tömegközlekedési eszközök. Így nemcsak munkahelyeket teremtünk, hanem nemzeti öntudatunk is erősödik.

Pénzügyi helyzet finanszírozása:

Rengeteg pénz van ebbe az országba, csak az elosztási rendszerrel van a baj. A külföldi cégek, bankok ne vihessék ki a nyereségüket! Ezért fizessenek 98 százalékos osztalékadót! Egyszeri 40 százalékos vagyonadót fizessenek a magyar nagytőkések! Az egykulcsos személyi jövedelemadót el kell törölni. Aki többet keres, fizessen több személyi jövedelemadót! A milliárdosok, a szupergazdagok adója 45 százalék legyen! Szüntessük meg az ÁFÁ-t az alapvető élelmiszereknél, az oktatásban, az egészségügyben, a lakossági energiafogyasztásban, a lakosságot szolgáló építkezésekben! Népi felügyelő-bizottságot kell felállítani, amely képes a lakosság érdekeit képviselni és visszaszorítja a korrupciót!


6. Dr. Pásztor Albert, Magyar Szocialista Párt, Demokratikus Koalíció, Miskolc Lokálpatrióta Egyesület

Munkahelyteremtés:

A munkahelyteremtés egy polgármester alapvető feladata, nem pedig kampányígéret. Beindítjuk a helyi gazdaságot, újra helyzetbe hozzuk a miskolci szakembereket, vállalkozókat: legyenek miskolciak az elsők az egyenlők közt a városüzemeltetésben, a fejlesztéseknél, a beruházásoknál. Ismét a régió központjává tesszük Miskolcot! A nagybefektetők részére új iparfejlesztésre alkalmas területet kell kijelölni, de kellően nagyméretű szabad terület csak a környező települések terveivel összhangban, közösen állhat rendelkezésre. A gazdaságfejlesztést és befektetés-ösztönzést karcsú városi szervezettel és az egyetemmel karöltve indítjuk újra.

Városfejlesztés:

A városfejlesztést és a gazdaságfejlesztést a későbbiekben közös stratégia mentén visszük végig. Terveket, projekteket azért megállítani, mert egy választás új vezetőket és új csapatot hoz a város irányításába, óriási luxus lenne, rengeteg időt és pénzt veszítenénk vele. Az igenis meglévő miskolci szürkeállományra építve befejezzük a város érdekében indított beruházásokat, semmit nem állítunk le csak azért, mert korábban mások indították. Szövetségeseink azok, akik hozni szeretnének a városnak, nem pedig elvinni innen. Folytatjuk a panelprogramot, Tapolca és Diósgyőr fejlesztését, újraindítjuk a Miskolc Szíve programot.

Egészségügy:

Az egészségmegőrzés érdekében fokozottan kell figyelnünk a saját magunk és gyermekeink egészséges táplálkozására és rendszeres testmozgására. Gyermek nem éhezhet Miskolcon! Új egészségházakat hozunk létre, segítjük a védőnői hálózat megerősítését. A betegek, az elesettek és a velük foglalkozó szakemberek érdeke újra fontos lesz Miskolcon. Az elöregedő város problémái és az itt élők romló egészségi állapota ellen egyszerre kell fellépnünk. Aktív időskor programot indítunk: folyamatos segítségnyújtáson túl az időskor tartalmassá és aktívabbá tétele, meglévő bölcsességük, tudásuk felhasználása is fontos érdeke a városnak.

Oktatás:

A helyi közösség elveszítette azt a lehetőségét, hogy segítsen iskoláin – veszélybe kerültek országos hírű oktatási intézményeink. Másodszor fordul elő, hogy a miskolciak akarata ellenére döntenek mások, máshol. Itt az ideje, hogy a politika visszalépjen azokról a területekről, ahova soha nem is kellett volna belépnie. Polgármesterként – a város országgyűlési képviselőinek bevonásával – törvénymódosítást fogok kezdeményezni, hogy az iskolaigazgató kiválasztásának joga a szülőket és a tantestületet illesse. Kiállunk a Miskolci Egyetem fejlesztéséért, kiemelt státuszáért, rangjáért. Az egyetemi oktatás minősége a kulcs ahhoz, hogy végzős középiskolások itt folytassák tanulmányaikat.

Tömegközlekedés:

Az MVK napi anyagi gondokkal küzd, a járműpark-karbantartás visszafogása 2013 tavaszára soha nem látott mértékű járatkimaradást okozott. Új jegy- és bérlettípusokat, elektronikus jegyet vezetünk be, minden eszközzel azon leszünk, hogy bővítsük a közösségi közlekedést legálisan használók körét. A Búza tér közlekedési rendszerének átalakítása a következő ciklus feladata. A városi parkolás rendszerét a közlekedésfejlesztéssel együtt érdemben újra kell gondolni. A jelentős költséggel megvalósított mélygarázsok kihasználtsága rendkívül alacsony, a felszíni parkolás viszont lehetetlenné teszi a belváros zöldfelületeinek növelését.

Pénzügyi helyzet finanszírozása:

Bár a kormányzat átvállalta a város adósságállományát, ismeret és lobbi hiányában a Miskolc Holding hitelállományát nem tudták átcsoportosítani az átvállalt hitelek körébe, így milliárdos terheket visznek tovább a város cégei. A Miskolc Holding egyre szűkülő mozgásterű, finanszírozási gondokkal küzdő társasággá vált, melynek átszervezése és újrapozicionálása elengedhetetlen: így lehet fenntartható és hosszú távon finanszírozható a cégcsoport. Olcsó és hatékony gazdálkodással vissza fogjuk állítani a városi cégektől megvont bizalmat. Csak stabil gazdálkodású városi cégekre lehet sikeres EU-pályázatokat alapozni.


7. Váradi Gábor, Magyarországi Cigánypárt

Munkahelyteremtés:

Értékteremtő munkahelyteremtés. Programunkban kiemelt helyen kezeljük a munkahelyek teremtésének kérdését. Ennek eszközei: tőkeerős vállalkozások idevonzása. Adókedvezmények nyújtása a helyi kis- és közepes vállalkozások számára. 10 százalékos kvótarendszer kialakítása az esélyegyenlőség érdekében a Miskolcra települő nagyvállalkozások számára. Miskolcról elköltözöttek számára vállalkozást elősegítő program beindítása. Miskolc teljes lakosságának arányában alkalmazzuk a roma származású munkavállalókat.

Városfejlesztés:

Értékünk az ember. A magyar lakosság egészségügyi mutatói elmaradnak az európai átlagtól, azon belül a romák egészségügyi, halálozási mutatói jóval rosszabbak, mint a nem roma lakosságé. Az általános egészségügyi prevencióra, és a betegségek megelőzésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, különösen a szegények lakta területeken. Tény, hogy a szegények jutnak hozzá a legnehezebben az egészségügyi alapellátásokhoz, ezért meg kell erősítenünk a rendszeres szűrési vizsgálatokat, az otthonápolást. A cigánykórtermek megszüntetése. Várólisták csökkentése.

Egészségügy:

„Miskolcon maradunk”. Szociális bérlakás építési program beindítása, mert Miskolcon nincs elegendő számú bérlakás, ami akadályozza a fiatalok életkezdését, itthon maradását. Továbbá nem engedjük elüldözni a tősgyökeres miskolci lakosokat, ezért felül kívánjuk vizsgálni a város lakhatási politikáját. Átfogó rehabilitációs, infrastrukturális program kidolgozását kezdeményezzük a szegények lakta területeken. Közösségi terek, közösségi házak létrehozása a város minden lakótelepén. Hazai, illetve uniós források célzott felhasználása a roma integráció jegyében. Lakhatási szegregáció felszámolása.

Oktatás:

Értékalapú oktatás. Már az óvodákban is megjelent a szegregáció, így komoly eltérések mutatkoznak az egyes közoktatási intézményeink feladatellátási feltételei között. Célunk, hogy felszámoljuk az oktatási elkülönítés minden formáját! Alternatív pedagógiai módszerek alkalmazása, művészeti oktatás, a tehetséggondozás, a szociálisan hátrányos helyzetű és roma tanulók fejlesztése, családgondozás és továbbképzések szervezése. Családi napközik létrehozása. Városi Tanoda Hálózat, és Csellengők klubjának létrehozása, Mentorhálózat kiépítése.

Tömegközlekedés:

Közlekedés – európai értékek mentén. Minél több kerékpárút építése. Ezeknek a forrásait kormányzati, és uniós források fogják biztosítani, olcsón igénybe vehető kerékpárkölcsönzőket kell kialakítani követve az európai trendeket. A közmunkások számára kedvezményes bérlet biztosítása. Egy igazán jól összehangolt menetrend kialakítása. Egy átfogó útfelújítási koncepció kidolgozása. Egyértelműen elhelyezett közlekedési táblák, járdák, felfestett gyalogos átkelőhelyek, és forgalomirányító lámpák kialakítása. Iskolabuszok beindítása. A Víkend telep, és hasonló sűrűn lakott külterületek becsatolása a városi közlekedésbe.

Pénzügyi helyzet finanszírozása:

Értékek mentén: A város pénzügyi egyensúlyának érdekében hazai, és nemzetközi (EU) forrásokat szeretnénk bevonni. Nem szeretnénk, ha városunk hitelekre szorulna. Éppen ezért, az önkormányzatnál kialakult pénzügyi helyzet javítása érdekében, kiadáscsökkentő intézkedéseket kívánunk tenni. Például: Korlátozzuk a presztízsberuházásokat. A Miskolci Önkormányzati Rendészet további indokolatlan finanszírozását ki/meg kell váltani a civil alapon szerveződő polgárőrséggel. Kedvező vállalkozói légkör kialakítása. A közfoglalkoztatás értékteremtő jellegének az erősítése. A civil szervezetek szerepének erősítése a köz- és szolgáltatói, valamint a munkáltatói feladatokba való bevonásával.


8. Dr. Kriza Ákos, Fidesz – Magyar Polgári Szövettség, Kereszténydemokrata Néppárt

Munkahelyteremtés:

A Bosch óta az első nagyberuházó Miskolcon a Takata. Közös siker, hogy Miskolcot választották, 1000 főnek biztosítanak állást. Ez a Mercedes kecskeméti gyára óta Magyarországon is a legnagyobb zöldmezős beruházás. Céltudatosan olyan beruházókat kerestünk, akik csúcstechnológiát hoznak városunkba. Csupán néhányat kiemelve, hosszú távra tervez velünk a Bosch, a Shinhwa, a Vodafone, a Gustav Wolf. A nagy cégek a helyi kisvállalkozók számára újabb és újabb beszállítói lehetőségeket teremtenek. Az augusztusi adatok alapján ma négyezer fővel kevesebb a regisztrált munkanélküli Miskolcon, mint 2010 nyarának végén.

Városfejlesztés:

A 2010-re teljesen kiüresedett főutcát rendszeres programokkal töltöttük meg, fákat ültettünk, pihenő padokat tettünk ki, teraszok kitelepítését biztosítottuk a vendéglátók számára, a színház valódi kulturális centrummá vált. A Selyemréti Strand, a Diósgyőri Vár, a Lillafüredi Függőkert és a várva várt tapolcai strand 1. üteme után épülhet a 2. ütem, és az új stadion is! Megkezdtük a nyomortelepek felszámolását. A 2006 és 2010 közt beköltöztetett „fészekrakók” már több mint 100 ingatlant hagytak el. Fiataljainknak az önkormányzatnál és cégeinél gyakornoki programokat indítottunk, és a tízezernyi laptop is a város fejlődését szolgálja.

Egészségügy:

Orvosként, korábbi rendelőintézet igazgatóként állítom: a Csillagpont betegellátó-, irányító rendszer kialakításával Miskolc a régió egészségügyi központja lett. Hatékonyabban működik a házi- és gyermekorvosi ellátás – és az „okosabb”, vagyis számítógép-vezérelt rendszer kialakítása tovább folytatódik. Csak az idén öt orvosi rendelő épületfelújítása valósul meg. Vagyis: minden miskolci az elérhető legszakszerűbb és leggyorsabb ellátást kaphatja meg. A Salkaházi gondoskodó program időseink számára jelent segítséget, akik Miskolcon, Miskolcért dolgoztak.

Oktatás:

Munkahelyi tapasztalatot és fizetést is kínálnak a város fiatalokat támogató programjai, a „Maradj Miskolcon” és az „Otthonunk Miskolc”. A város dolga az oktatás területén a koordináció, a közvetítés. A Bosch ösztöndíjai fiatalok tucatjainak kínálnak egyedülálló lehetőséget, és a Takata is kulcsfontosságú partnerként számít az egyetemre. Az elmúlt hónap azt mutatta, az oktatásért államilag felelős KLIK, a minisztérium és a szülők, tanárok között is szükség van a közvetítésre. A Digitális Miskolc programban 17 ezren kaptak ingyen laptopot, amivel nem egy gépet, hanem a tanulás lehetőségét adtuk a miskolci családok kezébe.

Tömegközlekedés:

Egy város csak akkor élhető, ha jó a közlekedése. Az utazók lakossági fórumokon mondták el igényeiket, így alakítottuk ki az új menetrendet. Az újonnan bevezetett utastájékoztató rendszer is a kényelmünket szolgálja. A 32 világszínvonalú Skoda villamost, amelyek közül 12 már szolgálatba állt, a miskolciak szavazták meg! A helyi tömegközlekedés fejlesztése mellett az elkövetkező időszak legfontosabb projektje az Y-híd – intermodális csomópont 2014 őszén megkezdődött építése, aminek köszönhetően újjászületik a Tiszai pályaudvar és környéke. Nemcsak a közlekedés, de az ottani környezet is méltóvá válik hozzánk, miskolciakhoz.

Pénzügyi helyzet finanszírozása:

2010-ben 200 ezer forint önkormányzati adósság jutott minden egyes miskolcira. A kormány segítségével ma ez 0 forint, így újra tiszta lappal kezdhetett Miskolc és minden polgára. A gazdaság stabilizálódott, a több ezer új munkahelynek köszönhetően nőtt a vállalkozások adózás előtti nyeresége. Mindannyian tudjuk azt is, mekkora bevételt jelent a városnak egy hatalmas üzem által fizetett iparűzési adó. A kormánnyal való közös munka sikere, hogy 2013-ban megkaptuk a „Kiemelt Fejlesztési Központ” státuszt. Ez azt jelenti, hogy Miskolc 2014 és 2020 között komoly uniós forrásokra pályázhat. Ezekre az alapokra bátran építhetjük közös jövőnket.


- Észak-Magyarország -


Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában