Helyi közélet

2009.02.27. 12:54

Leválhatnak a miskolciak a távhőről!?

<p>Miskolc - A miskolci &#233;s a<br /> tisza&#250;jv&#225;rosi &#246;nkorm&#225;nyzat is<br /> jogtalanul akad&#225;lyozta meg, hogy a lakosok<br /> lev&#225;ljanak a<br /> t&#225;vh&#337;szolg&#225;ltat&#243;r&#243;l -<br /> err&#337;l d&#246;nt&#246;tt az<br /> Alkotm&#225;nyb&#237;r&#243;s&#225;g.&#160;<A href="url"><IMG height="13" src="http://www.boon.hu/bilder/icons/download.png" width="13" border="0" /></A><A href="http://apps.boon.hu/download/emtippek/tavho.pdf"><B>Alkotm&#225;nyb&#237;r&#243;s&#225;gi<br /> hat&#225;rozat miskolci t&#225;vh&#337;<br /> &#252;gyben</B></A> [.pdf - 85KB]</p>

Jogtalan a Miskolcon 2003-ban hozott, majd

2004-ben újraalkotott rendelet, ami

megakadályozta, hogy a lakosok leváljanak

a távhőszolgáltató

hálózatáról. Ezt az

Alkotmánybíróság

mondta ki a napokban (február 23-án)

meghozott határozatában.

Ugyanez a döntés született a

tiszaújvárosi

önkormányzat rendelete esetében is,

azaz törvénysértő. Erről

dr. Kiss György, az

Észak-Magyarországi Regionális

Államigazgatási Hivatal Miskolci

Kirendeltségének

főosztályvezető helyettese

beszélt portálunk

kérdésére. Ezt azt jelenti -

fogalmazott -, hogy mind a

tiszaújvárosiak, mind a

miskolciak leválhatnak a

távhő rendszeréről.

Az

Alkotmánybírósághoz

5 évvel ezelőtt nyújtotta be a

miskolci, később a

tiszaújvárosi rendelet

felülvizsgálati

indítványát a helyi

államigazgatási hivatal (akkor még

B.-A.-Z Megyei Közigazgatási Hivatal),

ugyanis a miskolci és

tiszaújvárosi

önkormányzat azt követően sem

helyezte hatályon kívül

szóban forgó rendeletét, hogy

annak jogtalanságára a hivatal

felhívta a figyelmet.

A vitatott rendelet szerint az "épületek

fűtéséből

származó levegőszennyezés

növekedésének

megakadályozása érdekében a

távhőszolgáltatással

ellátott épületeknél a

rendszerről való leválás,

és ezen épületek vagy

épületrészek más, kis

hőteljesítményű

kazánokkal történő

fűtése nem engedélyezhető". Az

Alkotmánybíróság

szerint helyi képviselőtestület nem

alkothat olyan rendeleteket, amelyek

ellentétesek magasabb szintű

jogszabályokkal, ebben az esetben a

távhőszolgáltatásról

szóló törvénnyel.

A két önkormányzati rendelet az

Alkotmánybírósági

határozat Közlönyben való

közzétételével egyidőben

minősül semmisnek. Vagyis február

26-tól...

Ennek ellenére akadnak kétkedők,

akik nem hiszik hogy a rendeletek hatályon

kívül helyezésével egyenes

út vezet a leváláshoz, s

példaként hozzák a

miskolci önkormányzat által

alkotott levegőtisztasági

törvényt, ami szintén

korlátozhatja a leválást.
Dr. Kiss György

kérdésünkre jelezte: az

önkormányzat levegőtisztasági

szempontból kijelölhet területeket,

ahol ajánlja a

távhőszolgáltatás

igénybevételét, de a

leválást ezzel nem tilthatja.  

Az

AlkotmánybíróságtólMegkeresésünkre az 

Alkotmánybíróságtól

az alábbi közleményt

kaptuk az ügyben:

"Az

Alkotmánybíróság

(Ab) február 23-án hozott

határozatában

törvénysértés

miatt megsemmisí­tette a

Miskolc Megyei Jogú

Város

Közgyűlése

által hozott

önkormány­zati rendelet

azon ren­delkezését,

amely megtiltotta a

távhőszolgáltatással

ellátott

épületek­nél a

távhőszolgáltatási

rendszerről való

leválást.

Az érintett rendelkezés

kimondta: „Az

épületek

fűtéséből

származó

levegőszennyezés

növekedésének

meg­akadályozása

érdeké­ben a

távhőszolgáltatással

ellátott

épületeknél a

távhőszolgáltatási

rendszerről való

leválás és ezen

épületek vagy

épületrészek

más, kis

hőteljesítményű

kazánokkal

történő

fűtése nem

engedélyezhető.” A

22/2009. (II. 26.) AB határozat

alapján a

megsemmisí­tett

rendelkezés a Magyar

Közlönyben

tör­ténő

közzétételének

napján, azaz február

26-án vesztette

hatályát.

Az ügyben a megyei

közigazgatási hivatal

vezetője fordult az

Alkotmánybíróság­hoz,

miután a

képviselő-testület

törvényességi

észrevételének nem

adott helyt. Az Ab meg­alapozottnak

találta az

indítványt. A

határozat

indokolásában

rámutatott: az

önkormány­zat rendelete

nem lehet ellentétes magasabb

színtű

jogsza­bállyal.

A

táv­hőszolgáltatás

biztosítása olyan helyi

közfeladat, amely

törvényi

sza­bályozás alatt

áll. Erre tekintettel az

önkormányzat

rendeletalkotási

szabadsága

kor­látozott, a

kép­viselő-testületet

csak a törvény

felhatalmazása alapján, a

törvények ke­retei

között illeti meg a

szabályozás joga. A

törvény

rendeletalkotási

felhatalma­zást

tartalmazó rendelkezései

alapján a

képviselő-testületnek

arra nincs felhatalma­zása,

hogy rende­letében

kötelezővé tegye a

távhőszol­gáltatás

igénybevételét,

és megtiltsa a

távhőszolgáltatási

rendszerről

történő

leválást.

Az

Alkotmánybíróság

felhívja a fi­gyelmet, hogy

a

távhőszolgáltatás

– különösen a

lakos­sági

felhasználók

tekintetében –

természetes monopolhelyzetet

élvező

szolgáltatás,

ezért a

távhőszol­gáltatás

szabá­lyozásában

kitüntetett szerepe van a

fogyasztók

védel­mének. A

távhő­szolgáltatásról

szóló törvény

felhasználó

jogaként szabályozza az

általá­nos

közüzemi

szerződés

felmondását azzal, hogy

részletesen szabályozza a

felmondás feltételeit,

ezzel bizto­sítva azt, hogy

a szerződés

felmondása más

felhasználók jogait ne

korlá­tozza, azok

tulajdonában kárt ne

okozzon, illetőleg ne

veszélyeztesse a

szolgáltatói és a

felhasz­nálói

rendszer zavartalan

működését."

A témában hamarosan további

információkat közlünk.

- olajos -

Előzmények:

távfűtésről? Füstbe

menő tervek?

 • Alkotmányellenes a

 • távhőről való

  leválás tiltása?

 • Távhőszámlasokk

 • Miskolcon

 • Irreális

 • távhőszámlák

  távhőleválást

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

  Ezek is érdekelhetik

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

  Rovatunkból ajánljuk

  További hírek a témában