Zöld Nyíl: Mikor vetik be az ormányos vibrátort?

Zöld Nyíl: Mikor vetik be az ormányos vibrátort?
Miskolc – Több mint két hónap telt ez azóta, hogy a Thököly utcánál lezajlott az első „sínvágás” a Zöld Nyíllal kapcsolatban. És azóta?

Emlékezhetünk; akkor elkészült az a vágánykapcsolat, amely lehetővé tette, hogy a villamosok a kialakított ideiglenes végállomásról közlekedhessenek Diósgyőrbe. A munkálatok egyébként mindenki számára jól láthatóan, gyors ütemben zajlanak. Látványos az első – Tüzér utca és Thököly utca közötti – szakasz rekonstrukciója.

„A kívülálló számára bizonyosan nehéz követni a rekonstrukció különböző szakaszait, zavaró lehet a sok ütem és a hozzájuk kapcsolódó forgalmi változás, egy azonban biztos: zajlik a bontás és most már az építés is.” – mondta Csontos Ágnes, a Zöld Nyíl Projekt Igazgatóság projekt menedzsere. „Mivel a villamospálya átszeli a város kelet-nyugati tengelyét és több mint 40 000 ember napi tömegközlekedését befolyásolja a projekt, elengedhetetlen volt a 2010-re tervezett kivitelezés szakaszolása, hogy biztosítva legyen a tömegközlekedés, de az autósok is viszonylag zavartalanul tudjanak a városban közlekedni.”  

Mik is ezek a szakaszok?

Thököly utcai vágánykapcsolat beépítése az ideiglenes villamos-végállomás kialakításához, hogy a Thököly utca és Diósgyőr végállomás között továbbra is járhassanak a villamosok: 2010. május 3-9.

Majd május 10-én a Tüzér utca (Selyemrét) – Szinvapark között kezdődtek meg a bontási munkálatok: itt már az építés zajlik, burkolják az új pályát.

Városház tér – Ilona utca: 2010. május 26-án indult ez a szakasz, azonban június 14-én át kellett adniuk az építőknek a Dayka Gábor utcáig tartó kb. 500 méteres pályaszakaszt a MIVÍZ Kft-nek, akik ígéretük szerint 3 hétig fognak dolgozni a munkaterületen. Ez alatt az idő alatt itt nem dolgozik a Zöld Nyíl-kivitelező. A munkaterület további részén elkezdődött a burkolópanelek és a felépítmény-szerkezet bontása, a Dayka Gábor és Ilona utca között a hosszgerendák közül a földkiemelés és elszállítás.

Július 5.: elkezdik, azaz folytatják

Malomszög utca – Thököly utca: 2010. június 21-én ért el ide a rekonstrukció. A burkolópanelek elbontása, elszállítása a helyszínen megtörtént. A síneket fölszedték a teljes szakaszon és jelenleg a Malomszög utcai megállóhely környezetében nyugati irányba haladva a bebetonozott talpfás felépítmény bontása történik.

„Szinvapark – Városház tér: az Operafesztivál miatt csak július 5-én kezdik el a belváros sétálóutcájának ezt a szakaszát az ütemterv szerint.” – tudtuk meg Csontos Ágnestől. „Az említett pályaszakaszok mentén járva megfigyelhetők mind a bontás – mi tagadás, nagyon is zajos –munkálatai, mind az építés különböző fázisai is.”

JLI 


 Villamospályaépítés kezdőknek

– Eltávolítják a burkolópaneleket, melyek jó szolgálatot tettek az árvízi védekezésben, és információnk szerint a keletje van a lakosok körében is, akik a (hulladékgazdálkodási szolgáltató) AVE-től megvásárolhatják az ezeket betondarabokat.

– Fölszedik a csavarokat és elvágják a távtartókat, valamint a síneket, és feltépik őket markoló géppel a talpfáról.

– A törmeléket összegyűjtik és a bebetonozott talpfás felépítményt összetörik törőgéppel a hosszgerendák felső síkjáig.

– A hosszgerendák alsó síkjáig kiemelik a földet és a vágányvíztelenítések, fűzőaknák (a csövekben menő vezetékek miatt szükségesek), illetve a vágánykapcsolatok térségében a hosszgerendákat is összetörik.

– A pályaközépben elhelyezik az alépítményi csöveket, homok ágyazatban.

– A hosszgerendák közeit zúzott betontörmelékkel (itt megjelenik az újrahasznosítás elve, hiszen amit kiszedtek, abból készül ez a zúzott betontörmelék) feltöltik és megtömörítik.

– A hosszgerendák közeit fölbetonozzák és innen indul a pályalemezépítés.

– Zsaluzás, vasbetonháló szerelés következik, majd a betonozás.

– A síneket elhelyezik, miután bemérték a helyüket és összehegesztik őket aluminotermikus hegesztéssel.

– A hegesztési varratokat leköszörülik, majd a nyomtávtartó rudak helyén másfél méterenként a síneket kifúrják.

– Összekötik a síneket a nyomtávtartó rudakkal és fölhelyezik a talpgumit.

– Kifúrják a pályalemezen a rögzítőcsavarok helyét.

– A sínt és a talplemezeket körbezsaluzzák, majd ebbe a zsaluzatba öntik a nagy szilárdságú (gantrex) kitöltő habarcsot, ami biztosítja a pályalemez és a sín talpának kapcsolatát.

– Fölragasztják a sínkamra-kitöltő gumielemeket és leburkolják a nyomtávtartó rudakat.

– Elhelyezik a vágányvíztelenítő acélszekrényeket.

– A felső burkolat típusától függő magasságig kiöntik betonnal, és itt bizonyosodik be az, hogy a villamospálya építés különleges műveletéből sem hiányzik az erotika – hiszen ekkor vetik be az ormányos vibrátor nevű eszközt, ami a betonban lévő buborékokat távolítja el az általa keltett rezgésekkel…

– A nagyterhelésű útátjárókat és kitérőket nagyobb szilárdságú bazaltbetonnal öntik ki.

– Végezetül következik a pálya burkolatának kialakítása, ami lehet hengerelt vagy öntött aszfalt, a belvárosban pedig valamilyen díszburkolat.

– Utolsó lépésként a burkolat és a sínszálak közötti rések bitumenes kiöntése zárja a műveletek sorát.