Volt értelme a haláluknak?

Sárospatak – Tóth Tamás szerint az aradi vértanúk példamutatása máig ható.

Az emberi természet olyan, hogy bár tisztában van az élet mulandóságával, mégis szeretne hinni abban, ez a végesség nagyon távol van a jövőben. Az aradi vértanúk sem lehettek ezzel másképp, mégis vállalták a halált. Hogy volt-e értelme a vértanúságnak, arról Tóth Tamást, a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatóját és történelemtanárát kérdeztük.

Aradon 16 embert végeztetett ki a megtorló hatalom.” Tóth Tamás

Példamutatás

– Aradi tizenhármakról beszélünk, de azóta már tudjuk, Aradon összesen 16 embert végeztetett ki a megtorló hatalom. Egy kivégzés még augusztusban volt, később Kazinczy Ferenc legkisebb fiát, Kazinczy Lajost is kivégezték, az utolsó ítélet­végrehajtás pedig februárban volt – mondja Tóth Tamás.

– Az államhatalom a szabadságharc után példát akart statuálni, félelmet akart gerjeszteni, de ennek az ellenkezőjét sikerült elérni. A megtorlást egy elnyomó rendszer követte, amit ma Bach-korszakként nevezünk. Ebben a hazánkra fokozódó nyomásban az aradi mártírok az ellenállás szimbólumává váltak, és ez is volt az egyik oka a kiegyezésnek.

A Habsburg Birodalom Európában sorozatos vereségeket szenvedett, ráadásul a magyarok makacsul kitartottak, így a hatalomnak nem maradt más eszköze, minthogy megbékéljen Magyarországgal. A vértanúk sorsa emellett azt is sugallja, vannak olyan helyzetek, amikor az embernek kötelessége van, és ez felülírja az egyéni érdekeket.

Amikor ezek a katonák a szabadságharc oldalára álltak, esküt tettek a magyar alkotmányra és ahhoz híven éltek és dolgoztak. Ne feledjük el, a romantika korszakában voltunk, ezek az emberek pedig ebben a szellemben, a felfokozott érzelmek között nőttek fel. Úgy indultak a küldetésüknek, hogy ha kell, akkor akár meg kell halni a szabadságért. Magyarnak tekintették magukat, pedig volt köztük olyan, aki nem tudott magyarul, de az ügyet olyannyira a sajátjának tekintette, hogy németül írt búcsúlevelében is megírta, a magyar szabadságért hal meg. Példájuk máig hat, ilyen értelemben is volt értelme a mártírhalálnak.

– ÉM-BG –