Vizsgakérdések I.

Vizsgakérdések I.
Minden kérdést olvasson el figyelmesen! Válaszoljon az összes kérdésre! Munkaidő 45 perc, amiből 10 már letelt.

Parapszichológia

Ragassza a következő tárgyakat a testére: pogácsa, bélyeg, működő hősugárzó, tojáshéj. Egyéb feladatok: távolbalátás, távgyógyítás, elrejtett tárgyak megtalálása, mozgatása, levitáció, asztrálutazás. Teleportálja magát a Jupiterre, az ott készült polaroidképekkel igazolja magát.

Pedagógia

Oktassa ki vizsgáztatóit.

Alkalmazott mérnöki tudományok

Kössön sorba 1 izzót. (Pluszpontért ugyanezen izzót párhuzamosan is kötheti)

Ismeretelmélet

Foglaljon állást az igazság mellett vagy ellen. Bizonyítsa állásfoglalását.

Fizika

Magyarázza az anyag természetét. Hozzon létre egy zongorányi antianyagot, egyesítse az anyaggal (zongora). Írja le a látottakat.

Filozófia

Vázolja az emberi gondolkodás fejlődését. Mérje fel ennek jelentőségét. Hasonlítsa össze valamely más gondolkodás fejlődésével. Térjen ki a lét tarthatatlanságát igazoló elméletekre. Adjon kézzelfogható megoldást ( ne kövessen el öngyilkosságot a vizsga végéig).

Jog

Írja meg Hitler védőbeszédét. A védelmet építse a Berlin-Sztálingrád útvonalon elkövetett közlekedési kihágásokra, kérje a helyszíni bírság utólagos kiszabását.

Csillagászat

Bizonyítsa be az Ön által ismert elméletek segítségével, hogy a pulzáló világegyetem konvex. Válaszát 4 dimenziós rajzokkal illusztrálja. Modellezze egy kvazár működését a fiókban található protonok és fotonok segítségével. Egyéb segédeszközök (quarkok, logarléc, építőkocka, stb.) nem használhatók.

Valószínűség-számítás

Abakusz segítségével határozza meg min. 99.24167 %-os konfidenciaszint mellett a jövő heti lottószámokat.

Világirodalom
Elemezzen egy szabadon választott X-XI. századi amerikai verset.

Magyar

Ady optimista világfilozófiája. Kép, forma és jellem szintézise a kortárs alföldi irodalom kifejezésvilágában.

Képzőművészet

Hozza létre a Parlament épületének 1:1 arányú modelljét a fiókban található 3 csomag gyurma segítségével. Ügyeljen az épület belső részeinek kidolgozottságára.

Közgazdaságtan

Készítsen realisztikus tervet a következő problémák globális megoldására: elszegényedés, túlnépesedés, adósságproblematika, fenntartható növekedés, munkanélküliség, infláció. Válaszában szintetizálja a neoklasszikus, keynes-i, monetarista elméleteket. Mutassa meg a szintetizált elmélet hiányosságait. És végül jellemezzen egy olyan elfekvő eszközt, mely a fennálló tőkéből kifolyó hasznot élvezi.

Számítástechnika

Írjon BASIC nyelven egy grafikus alapú multitask operációs rendszert, amely kivédi a Windows 98 potenciális hibáit.

Nyelvtudományok

Az összehasonlító nyelvészet eredményeinek felhasználásával mutasson ki fonetikai hasonlatosságokat az óegyiptomi és szanszkrit nyelv köznapi beszélt változataiban.

Szociológia

Becsülje meg a szociológiai problémákat, amik a világ végén felmerülhetnek. Tervezzen kísérletet elmélete igazolására.

Filmművészet

Írjon forgatókönyvet az Anjou-ház életéről, majd forgasson ebből rajz- vagy rövidfilmet (max. 351 kocka).