Visszacsatolását ünnepli Somoskõújfalu – Nógrád Megyei Hírlap

A Hazatérés napjaként ünnepli a Nógrád megyei Somoskõújfalu február 15-ét, 1924. február 15-én a települést visszacsatolták ugyanis Csehszlovákiától Magyarországhoz – írja a Nógrád Megyei Hírlap. A Határmegállapítási Bizottság bõ egy évvel a trianoni szerzõdés után alakult Brünnben, 1921. július 27-én.. Feladata az országhatárok ésszerû korrekciója és véglegesítése volt. A testületet Carey angol ezredes vezette, a […]

A Hazatérés napjaként ünnepli a Nógrád megyei Somoskõújfalu február 15-ét, 1924. február 15-én a települést visszacsatolták ugyanis Csehszlovákiától Magyarországhoz – írja a Nógrád Megyei Hírlap. A Határmegállapítási Bizottság bõ egy évvel a trianoni szerzõdés után alakult Brünnben, 1921. július 27-én.. Feladata az országhatárok ésszerû korrekciója és véglegesítése volt. A testületet Carey angol ezredes vezette, a magyar érdekeket Tánczos Gábor altábornagy képviselte. Somoskõújfalut és Somoskõt, valamint a település határában lévõ kõbányát és a nógrádi szénmezõ egy részét a trianoni szerzõdés kiigazításaként, néhány lokálpatrióta kitartó közbenjárására az elcsatolást követõen több mint négy évvel visszaadták Magyarországnak. Az errõl szóló szerzõdés dátuma a Hazatérés napja, amelyrõl évrõl-évre megemlékeznek a településen.