Évet értékelt az Igazságügyi Hivatal

Évet értékelt az Igazságügyi Hivatal
Évet értékelt az Igazságügyi Hivatal
Nyíregyháza – A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Igazságügyi Hivatal csütörtökön 10 órától tartotta a Megyeháza Dísztermében a 2006. évet értékelő tanácskozását. A konferenciát Fülöp István a Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg.

Köszöntőt mondott Szakátsné Hegedűs Borbála az Igazságügyi Hivatal igazgatója. A tanácskozás során előadás hangzott el többek között: a fiatalkorúakat és felnőtteket ellátó pártfogó felügyelői osztály munkájáról, büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről (mediáció), mindennapi gyakorlatról, a nép ügyvédje a mindennapokban, áldozatsegítés és állami kárenyhítés, kárpótlási szakterület munkavégzéséről.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Igazságügyi Hivatalának egyes szakterületei az elmúlt évben mintegy 19.468 ügyféllel, illetve üggyel kerültek kapcsolatba. Ezzel kezdte Szakátsné Hegedűs Borbála megyei igazgató, amikor csütörtökön a megyeházán beszámolt a hivatal 2006. évben végzett munkájáról, majd így folytatta:
– Az Igazságügyi Hivatal feladatkörébe tartozó öt szakmai terület – Pártfogó Felügyelői Szolgálat, Jogi Segítségnyújtó szolgálat, Kárpótlási,-kárrendezési tevékenység, Áldozatsegítő Szolgálat, 2006. szeptember 1-től a lobbisták, lobbiszervezetek nyilvántartását is a hivatal vezeti, továbbá ellátja a törvény végrehajtásával kapcsolatos hatósági feladatokat – 2007 január 1-vel kiegészült a bűntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységgel a mediációval.
– Az egyes területek önállóan, de egymás szakmai tevékenységét kiegészítve végzik munkájukat. A megyei hivatal 2006. január 1-től az önálló szakterületek feladatkörét 51 fővel látta el.

Kiemelt feladatok

A büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi
eljárás bevezetése. Felkészülés
a jogi segítségnyújtás 2008. évi feladatbõvítésére,
a peres jogi segítségnyújtás bevezetése.
Az életüktõl és szabadságuktól
jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról
szóló törvényben meghatározott határidõk
ismételt megnyitásáról és kárpótlás
lezárásról szóló törvény
alapján beadott kárpótlási kérelmek
elbírálása.

Ha csak szigorúan a számokkal mérnénk eredményeinket, a megyei hivatal jelentős teljesítményt nyújtott. Persze a mi munkánk több, mint statisztika, annak szolgáltatásnak kell lenni, amely akkor hiteles, ha találkozik az azt keresők igényével.
– Az ügyészség és bíróság által elrendelt ügyek száma folyamatos növekedést mutat. 2006. évben 18 pártfogó felügyelő a bírósági és ügyészségi döntéshozatal előkészítése keretében összesen 1339 környezettanulmányt és pártfogó felügyelői véleményt készített. A szabadságvesztés kiváltására alkalmas alternatív szankciók végrehajtása keretében éves szinten 2610 üggyel foglalkoztunk. 2006. december 31-én 899 fiatalkorú és 643 felnőtt korú bűnelkövető pártfogó felügyeletét láttuk el.
– Vitathatatlanul nagy elismerés, hogy a három és féléves intézményi múlttal rendelkező Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatához telepítette a jogalkotó annak az igen korszerű, nagy reményekre jogosító jogintézménynek, a mediációnak, mint konfliktuskezelő módszernek a gyakorlását. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat eddigi munkája garanciát adhat a döntéshozók számára, hogy a mediációs tevékenység is kiemelt és eredményes feladat lesz.

– Fullajtár András –