Versszeretők a hivatalban

Akt.:
Versszeretők a hivatalban
Versszeretők a hivatalban - © Fotó: Kerékgyártó Mihály
Járdánháza – Fazekas József járdánházi költőnek a Magyar Írószövetség tagjának legújabb verseskötetét mutatták be ünnepélyes keretek között 2014. június 4-én szerda délután a Polgármesteri Hivatalban.

A szépszámú versszerető közönséget és külön is a költőt a település polgármestere, Kovács Gábor köszöntötte kedves szavakkal, hangsúlyozva, hogy Járdánháza büszke Fazekas József ny. tanár, iskolaigazgató irodalmi munkásságára. Ezt követően tanárok és diákok nagy odaadással szavalták, mondták el a számukra legjobban tetsző költeményeket. Mindezért Fazekas József meghatottan mondott köszönetet, majd dedikálta könyvét, mely a “Szárnyukon a fény hegedül” címmel látott napvilágot.

A kötethez Ködöböcz Gábor írt ajánlást. Ebben egyebek között megállapítja: Fazekas József versvilága akár unikálisnak is mondható, hiszen a verseiben megjelenő esztétikai magatartás Őnála – minő ritkaság ez manapság – a magatartás esztétikáját is jelenti. Másképpen közelítve: Fazekas József közösségi-nemzeti horizontban szemlélődő költészete azért lehet sokak számára értékes és példaszerű, mert az ő verseiben a formanívó is létezési nívónak rendelődik alá, ilyenformán az írástechnika is a minőségeszményt szolgálja. Olyannyira, hogy a lírai alany bízvást magáénak vallhatja az európai kultúra egyik Immanuel Kant által elhíresült kulcsmondatát: “Lelkemet két dolog tölti el megújuló csodálattal és áhitattal: a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem.”

Az Ózd melletti Járdánházán élő Fazekas József egyik legrokonszenvesebb vonása, hogy sohasem akar másnak, többnek és különbnek mutatkozni annál, mint ami valójában. Ez azt jelenti, hogy költőként mindig a már meghódított minőség többletével szokott a következő lépcsőfokra hágni – írja a kötetet ajánló Ködöböcz Gábor.

– Kerékgyártó Mihály –