Verssel, dallal köszöntötték Máriát

Verssel, dallal köszöntötték Máriát
A Boldogasszony anyánk című közösségi énekkel vette kezdetét az a megemlékezés, amit október utolsó vasárnapján délután Mező György esperes vezetésével a nyíracsádi görög katolikus egyház szervezett a máriapócsi kegykép könnyezésének 100. évfordulója tiszteletére.

A rendezvénynek helyet adó Dózsa György Művelődési Házba már kora délutántól érkeztek hívek, vendégek, a környező települések egyházi vezetői, akik három óráig zsúfolásig megtöltötték a nagytermet.

A széksorokat padokkal egészítették ki, de még így is akadtak szép számmal, akik állva hallgatták végig a csaknem kétórás megemlékezést. Katona Gyula polgármester köszöntő szavai után az Ifjúsági Citerazenekar Kabály Ferenc vezetésével Mária énekeket adott elő.

Szívszorító volt, ahogy a többszáz fős tömeg egy emberként énekelte a jól ismert dallamokat. Kerékgyártó András kerületi esperes ünnepi köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy Nyíracsád az első község, ahol ily módon köszöntik Máriát a centenárium évében.

– Nagy öröm számomra az is – folytatta az esperes -, hogy citeraszót hallottam egyházi rendezvényen, mert ismét bebizonyosodott, hogy a vallásos énekek éppen olyan szépen szólnak népi hangszerek tolmácsolásában, mint klasszikusok kíséretében.

Megszentelte a falut a megemlékezés

Az egybegyűltek kivetítőn csodálhatták meg a szebbnél-szebb Mária-képeket, a zarándoklatokat megörökítő fotókat, miközben Janka György, a Nyíregyházi Szent Athanáz Hittudományi Főiskola professzora a kegykép könnyezésének történetét ismertette a hallgatósággal.

Könnyeket csaltak a szemekbe Jakab Viktória, Kabály Viktória, Újfalusi Szilvia és Czirják János tanulók szavalatai, valamint Pintye Sándorné Bilák Erzsike néni, az egyházközösség tagjának saját versei. Kedves György pedagógus a nap tiszteletére írt Mária-énekét Jakab Anett, Béres Petra, Kedves Flóra és a szerző adták elő, majd, személyes élmények gyűjtése alapján a régi gyalogos zarándoklatok emlékét idézték néhány gondolat erejéig.

Az általános iskola diákjai Nagy Jánosné vezetésével rövid színdarabot adtak elő a szeretetről, majd a felnőtt kórus Mária-énekei zengték be a termet. Mező György esperesnek a centenáriumi év köszöntésén kívül az volt a szándéka a megemlékezéssel, hogy megszentelje a községet a jeles évforduló alkalmából. A jelenlévők csillogó szeme tanúsította, hogy valóban áldással a szívükben távozta.

K. Z. E.