Vendégjegyzet: Állatvédelem az Emberi társadalomért

Akt.:
Vendégjegyzet: Állatvédelem az Emberi társadalomért
Utcán kóborló ebek ezrei, szemeteszsákban kidobott kiskutyák, elütött, megkínzott, elhanyagolt, magára hagyott állatok tömege. Mindannyian az emberi felelőtlenség áldozatai. Észre kell vennünk, hogy határvonalhoz érkeztünk, éreznünk kell a probléma súlyát. Itt az idő, hogy megálljt parancsoljunk ennek a folyamatnak, mert a helyzet szinte már így is kezelhetetlen. Állatvédők maroknyi csapata vívja szélmalomharcát országszerte nap mint nap, hogy segítsen ezeken a kiszolgáltatott élőlényeken, mert hisznek abban, hogy az emberek képessé válhatnak arra, hogy békében és szeretetben éljenek együtt az állatokkal, és megtanulhatnak emberi mivoltukhoz méltóan bánni ezekkel a védtelen teremtményekkel. Kristóf Adrienn jegyzete

Az állatokon való segítésnek számos útja és lehetősége van. Ahhoz, hogy valódi és maradandó változást érhessünk el, valamennyi területnek együtt kell jelen lennie, kiegészítve egymást. Ebből kiindulva szükség van tehát a bajba jutott élőlények mentésére, gyógyítására és elhelyezésére. Erre szolgál a menhelyek létesítése, ideiglenes befogadók keresése. Lényeges továbbá hogy a mindenkori törvényi háttér a gyakorlatba átültethető legyen, s az esetleges szankciók megfelelő elrettentő erővel bírjanak, s foganatosításuk ne ütközzön akadályokba. Mindez azonban hosszú távon csak akkor lehet hatékony, ha párosul egy megfelelő felvilágosító, szemléletformáló munkával. Ennek egyik formája a felnövekvő generáció tagjainak oktatása, másik pedig a felnőtt társadalom érdeklődésének felkeltése, tájékoztatása, a szükséges ismeretekkel történő ellátása. A közvetlenül a kutyákkal, macskákkal végzett munka csak egy szelete az állatvédők munkájának, a másik legalább ekkora, ha nem nagyobb része az emberekkel folytatott kommunikáció, ismeretterjesztés és segítségnyújtás.

Az állatvédelem egy rendkívül összetett és szerteágazó tevékenység. Az állattartással kapcsolatos jelenlegi – szinte már tarthatatlan – állapot megváltoztatásához összehangolt munkára, pontos tervezésre, megfontolt cselekvésre, a jogszabályok gyors és hatékony gyakorlati alkalmazására, megfelelő tárgyi felszereltségre, sok-sok emberi erőforrásra és összefogásra van szükség. Részt kell, hogy vállaljon belőle az állami szektor, a civil szervezetek, az önkéntesek, állatorvosok, a különböző cégek, oktatási intézmények és az emberi társadalom egyéb csoportjai.

Fel kell ismernünk, hogy az állatvédelem valamennyiünk ügye. Minden ember számára fontos, hogy megőrizzük az összhangot saját világunk, és a természeti környezet között, melynek részei az állatok is. Fontos továbbá az is, hogy tudunk-e tükörbe nézni tiszta lelkiismerettel, s a tükörből ki néz vissza ránk. Egy kegyetlen, keményszívű, önzéstől és birtoklási vágytól fűtött lény, vagy egy EMBER, a szó legnemesebb értelmében. Az állatvédelem tehát nem csupán négylábú, tollas vagy vízben élő barátainkról szól, hanem rólunk, emberekről is. Azzal, hogy szeretettel fordulunk feléjük, önmagunkat mentjük meg.

Kristóf Adrienn

pszichológus, a „Láthatatlan Kötelék” Alapítvány kuratóriumi elnöke