Városias jelleget ölt Hidasnémeti

Városias jelleget ölt Hidasnémeti
Teleház, tízezer kötetes könyvtár, mozi, apró konditerem bővíti a klasszikus értelemben vett művelődési ház szolgáltatásait az abaúji településen.

Mint azt Ureczky Tünde intézményvezető elmondta érdeklődésünkre, szeretnék összeépíteni az egy helyrajzi számon, de egymás tőszomszédságában álló két épületet, így a köztes helyiségekben kényelmes öltözőt, kézműves műhelyeket, próbatermet, raktárakat tudnának kialakítani. A közelmúltban felújított építmény máris meghatározó elem a község utcaképében, amit színesítenek a saját készítésű, virágtartókkal ellátott utcajelző oszlopok. A fejlesztések átszövik az alig ezerkétszáz fős települést.

Módosul az arány

Igyekeztünk minden lehetőséget megragadni, évente negyven-ötven pályázatot írtunk, közülük a legjelentősebb a HEFOP-hoz benyújtott támogatási kérelmünk, ami száztizenötmilliót eredményezett – kapcsolódik a beszélgetésbe Becse Csaba polgármester.

A szenvedélybetegek nappali ellátását célzó intézmény kialakítása egyfajta kereseti lehetőséget is nyújt majd a drog, alkohol -és játékszenvedélyből felgyógyult embereknek, az – elsősorban – kézműves képzés után. Persze itt nem csak helyi, hanem vonzáskörzethez tartozók is számításba jönnek, van arra esély, hogy javítani tudunk a község mintegy húsz százalékos, és a pátriában is kirívóan magas munkanélküliség arányán.

Megvédték az ártól

A beruházás a jövő év elején fejeződik be, ott jártunkkor Szlovákiából érkezett betonágyúkból eresztették a híg betont a már tető alatt lévő belső helyiségek aljzatára. – Túl vagyunk az iskola tetőtér beépítésén – folytatja a polgármester.

Itt új tantermeket, szertárakat alakítottunk ki, a munkálatok TRFC-től nyert tizenhárommilliót emésztettek fel, amit kiegészített a három fenntartó önkormányzat. Folyamatban van a polgármesteri hivatal rekonstrukciója és bővítése, itt két pályázat volt a segítségünkre. Az orvosi rendelő -és szolgálati lakás mellett hozzuk létre az öregek napközi otthonát és a hivatal is több helyiséggel bővül. A települést árvíztől védő körtöltés megerősítését vis major pályázat segítségével oldották meg, a beruházást szintén a közelmúltban adták át, sikerült az állandó veszélynek kitett két magánlakást és egy emlékművet biztonságossá tenni, vélhetően végérvényesen.

Ipari park

A környék lakosságából nem kevesen találtak munkát a határ másik oldalán a rendszerváltást megelőzően a kassai vasműnél, és egy kavicsbányánál. A megélhetés e forrása megszűnt a kilencvenes években – mondja Becse Csaba. – Most folynak tárgyalások arról, hogy munkaerőt fogadjanak a kenyheci ipari parkhoz, bár közel ezren máris átjárnak dolgozni.

Hidasnémeti rendelkezik olyan területtel, ami kiegészítést jelenthetne, illetve kapcsolódhatna Kenyhec ipari parkjához, ha meglenne egy alapvető feltétel, a szennyvízcsatorna hálózat. Ezzel azonban még nem rendelkezik a község. Ettől eltekintve teljes az infrastruktúra, egyszóval a fejlődés útjára lépett a település.

SFL