“Változtassunk, hogy változhassunk!”

“Változtassunk, hogy változhassunk!”
Nyíregyháza – A zöldre mázolt tábla, a fehér kréta és a sokat próbált sárga szivacs immár a múlté. A Kertvárosi Általános Iskolába beköszöntött a XXI. század.  video

Az osztályomban tanuló diákok minden reggel vidáman és tudásra szomjazva lépnek be a tanterem ajtaján. Kíváncsian várják, milyen érdekességeket, játékos feladatokat, tudáspróbákat tartogat nekik aznapra az interaktív tábla, illetve a beszélő szoftver. A számítógép alapú tanítás szerves része a napi oktatómunkámnak, amely nemcsak a diákoknak, a katedrán állóknak is tartogat olykor kihívásokat! – mesélte Horváthné Reményi Lívia, aki elsős gyerekeket tanít a Kertvárosi Általános Iskolában.

Nincs többé házi feladat

A HEFOP–projektben részt vevő pedagógus elmondta: a XXI. század digitális eszközparkja nagyban megkönnyíti az ismeretközlést. Reggelente egy kedves üzenet várja a diákokat az „Együtt könnyebb!”–gondolat jegyében, majd beszélgetőkörrel és ritmusgyakorlatokkal folytatódik a nap. Játékos, gondolkodásra késztető feladatok jelennek meg az interaktív táblán, a megoldások csapatmunkában születnek, s egy digitális ceruza segítségével kerülnek föl a képernyőre. Az oktatás dinamikusan, s rendkívül eredményesen halad, a fiatalok nem visznek haza házi feladatot, nem cipelnek súlyos könyveket.

Használható tudást kapnak

A program segítségével intenzíven fejlődhet a beszédkészség, a kommunikáció, az írásbeli kifejezőkészség, a gyorsolvasás, a szövegalkotás, a komplex anyanyelvi fejlesztés, illetve előadói készségek. A gyerekeknek nem okoz gondot a koncentráció, a lényegkiemelés, a véleményalkotás, a csapatmunka és a memorizálás sem. A változatos munkaformák, játékos feladatok, az órák oldott légköre valamennyi tanulót motiválttá teszi. A sok tevékenykedtetés a tananyag könnyebb megértését segíti. Használható, a mindennapi életben jól alkalmazható tudást kapnak a gyerekek általános iskolai pályafutásuk egésze alatt, a fiatalok végre nem kényszerként, traumaként, hanem valódi örömforrásként élik meg az iskolában töltött éveket! – összegezte Dr. Sasváriné Tamás Teréz projektvezető.

A projektről dióhéjban

A Kertvárosi Általános Iskola tavaly a HEFOP „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” nyertes pályázója lett. A két éves program gyakorlati alkalmazásában az intézmény hat pedagógusa vesz részt.
Közel 5 millió forint értékben vásárolt az iskola informatikai eszközöket: 5 db projektort, laptopot, multimédiás számítógépet, 5 db interaktív táblát, szélessávú internet-hozzáférés saját forrásból.
2008 szeptemberében várhatóan már 14 pedagógus és 205 diák élvezheti majd a korszerű oktatástechnika előnyeit.

Különbségek a hagyományos fejlesztéshez képest: módszertani megújulás, a tanulás inkább spontán, természetes módon történik, tevékenységre és tapasztalatokra épül.