Változott a szabályozás

Miskolc – A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletet 2015. augusztus 15-i hatállyal felváltotta a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet.

Az új jogszabály megalkotását egyrészt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénnyel és a végrehajtására kiadott rendeletekkel történő összhang megteremtése, másrészt a szabályozás alapjául szolgáló hulladékról szóló 2008/98/EK irányelv változása – 2015. június 1-től változott a veszélyességi jellemzőket (H számok) megállapító melléklet változása (HP számok) – tette szükségessé.

Az új szabályozás rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

ÉM
hirdetés


hirdet�s