Változik a rendszer, központban a rászorultság

Gázártámogatás
Gázártámogatás
A Szociális és Munkaügyi Minisztériumban folyamatban van a támogatási rendszer, ezen belül a számítási rendszer felülvizsgálata, de ennek részleteiről nem kívántak nyilatkozni.

Azt azonban elmondták, hogy a gázártámogatás alapkoncepcióján nem kívánnak változtatni. A rászorultság elvét viszont szigorúbban érvényesítenék a jövőben, ezért bizonyos belső elemeket – mint a támogatási kategóriák vagy a támogatás mértéke – a tapasztalatoknak megfelelően módosítják. Emellett a rendszer átalakításának célja a jogosulatlan igénybevevők hatékonyabb kiszűrése.

Potyautasok és problémás szolgáltatók

A szociális tárca jogászai – Lamperth Mónika miniszter döntése alapján – előterjesztést készítenek a potyautasok kiszűrésével kapcsolatos jogi természetű problémák megoldására, amelyben figyelembe veszik az adatvédelmi biztos ajánlásait is.

A gázszolgáltatóknál felmerült problémákkal kapcsolatosan a minisztérium álláspontja az, hogy a szolgáltatóknak ügyfélközpontúan kell működniük, és mindent meg kell tenniük azért, hogy ügyfeleik a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban tudják intézni ügyeiket. (Ismeretes, hogy sok esetben még jelenleg sem a Magyar Államkincstár által megállapított támogatás szerepel a kibocsátott számlákon, hanem annal kevesebb.)

Magyar Nemzet – Pálffy Lajos