Választhat a szülő: napközi vagy támogatás?

Több szülő is felhívta szerkesztőségünket, s elmondták: egy, a Magyar Államkincstártól kapott levél arra szólítja fel őket, hogy válasszanak: vagy továbbra is jár a gyerek napközibe, de akkor nem kapják a gyermeknevelési támogatást, vagy megkapják a pénzt, de abban az esetben a kötelező tanórai foglalkozás és az iskolai napközis ellátás együttes időtartama nem haladhatja meg az öt órát. 

Ez azt jelenti, hogy ha négy órája van, egyet lehet még napköziben, de ha öt, akkor egyet sem. Magyarul: vagy a napközi vagy a pénz.

11:36: Balogh Imre, a besztereci általános iskola igazgatója – a többi intézményvezetőhöz hasonlóan – semmilyen értesítést nem kapott a változásokról, annak ellenére, hogy a jogszabály módosítása szinte minden iskolát hátrányosan érint.

A gyermeknevelési támogatás
a három vagy több gyermek otthoni neveléséhez
nyújt segítséget

Ezért írja elõ a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:
Cst.), hogy a gyermeknevelési támogatásban részesülõ
személy csak legfeljebb napi négy órában végezhet
keresõtevékenységet, vagy idõkorlátozás
nélkül, ha a munkavégzés az otthonában
történik.
A gyermeknevelési támogatás az így kiesõ
jövedelem pótlásához járul hozzá.

A Cst. 2007. január 1-jét megelõzõen is hatályos
24. § (3) bekezdése szerint nem jár gyermeknevelési
támogatás annak a személynek, aki – kormányrendeletben
meghatározott kivétellel – a gyermeket napközbeni
ellátást biztosító intézményben
helyezi el.

– A szülők hozták el az iskolába a Magyar Államkincstártól kapott leveleket, mi tőlük értesültünk a változásról. Azt tapasztaljuk, hogy a szülők nagy része kiveszi a gyereket a napköziből, ami nem is csoda: a közel 25 ezer forint erős érv.  Beszterecen sok a három vagy annál több gyereket nevelő család, ők már elkezdték kiíratni a gyerekeket.

Eddig mind a két napközis csoport maximális létszámmal működött, félő, hogy ezek után csak az egyik maradhat meg. Ráadásul a szülők úgy tudják, hogy a módosítás az óvodákra is vonatkozik – egyelőre azonban nem tudunk biztosat, rengeteg még a megválaszolatlan kérdés.

12:44: Forintokra váltott napközi

A három vagy több gyermeket nevelő szülőknek dönteniük kell: a gyeremkenevelési támogatás a fontosabb számukra, vagy az, hogy a gyerek napközibe járjon?

Balogh Róbert nem érti, hogy ha egy jogszabály-módosítás – mely az életét nagy mértékben befolyásolja – január 1-jén lép életbe, arról miért csak február 27-én értesítik.

Azt sem érti, hogy miért nem tudnak róla az önkormányzatok és az iskolák, s azt pedig különösen nem: hogyan szolgálja a családok érdekeit az a rendelkezés, ami szerint a jövőben választani kell a GYET és a napközi között.
– A Magyar Államkincstártól kapott levél arra szólít fel, hogy válasszak: vagy továbbra is jár a gyerek napközibe, de akkor nem kapjuk a gyermeknevelési támogatást, vagy megkapjuk a pénzt, de abban az esetben a kötelező tanórai foglalkozás és az iskolai napközis ellátás együttes időtartama nem haladhatja meg az öt órát. Ez azt jelenti, hogy ha négy órája van, egyet lehet még napköziben, de ha öt, akkor egyet sem.

Magyarul: vagy a napközi vagy a pénz. Nekünk három gyerekünk van, kettő iskolás, egy pedig óvodás, az anyasági pótlék közel 25 ezer forint. A két kislányt már kivettük a napköziből, pedig nagy segítséget jelentett. T

anári felügyelet mellett voltak, este már csak olvasni kellett velük. A feleségem tanul, én két műszakban dolgozom, még szerencse, hogy az anyósom tud rájuk vigyázni délután – ha ő nem érne rá, nem tudom, hogyan oldanánk meg a gyerekek felügyeletét.
A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóságának Családtámogatási és Szociális Ellátási Irodájánál megtudtuk: ők is csak februárban kaptak utasítást arra, hogy a már említett leveleket postázzák. Megerősítették: az önkormányzatok és az oktatási intézmények sem tudtak a hatályba lépő jogszabály módosításáról – ezt jelzi, hogy nap mint számtalan érdeklődő hívja őket a részletekkel kapcsolatban.

Sokan szeretnék tudni, hogy mi a helyzet azokkal, akik – mivel nem tudtak a változásról – januárban és februárban napközibe járatták a gyereket és a támogatást is megkapták. A Szociális és Családügyi Minisztérium illetékesétől megtudtuk: ez a szabály már 2007-et megelőzően is vonatkozott valamennyi napközbeni ellátási formára – például bölcsőde, óvoda, iskolai napközi – , csupán az nem volt egyértelmű, hogy a közoktatási intézményben tanuló gyermek esetében a napi öt órába beleszámít-e a kötelező tanórai foglalkozás időtartama. A január 1-jétől hatályos szabályok ezt a helyzetet igyekeztek pontosítani.

Tekintettel arra azonban, hogy az új rendelkezés a jogalkalmazói gyakorlatban nem egyértelmű, a szabály további részletezésre, pontosításra a következő hetekben kerül sor. Vagyis: hogy kell-e fizetni, egyelőre kérdéses, az általunk megkérdezett szakemberek azonban úgy vélték, erre nem lesz szükség.

– Száraz Ancsa –