Választási gyûlés: nem kell bejelenteni, de célszerû

Nem kötelezõ bejelenteni a rendõrségen a választási gyûléseket, ellentétben a más célú utcai rendezvényekkel, demonstrációkkal. A rend fenntartása az ilyen gyûléseken a szervezõk feladata, vagy felvehetnek biztonsági embereket is erre a célra. Engedélyeket a közterületet birtokló önkormányzattól lehet kérni, de ha úttesten akarják a rendezvényt megtartani, akkor a közút kezelõjétõl. A választási gyûlésekkel kapcsolatos részletes tudnivalókról kedden adott ki tájékoztatást az Országos Rendõr-fõkapitányság.

A szervezõk különbözõ, a rend fenntartását célzó felszólításokkal irányíthatják a résztvevõket, de alkalmazhatnak a biztosításra rendezõket is. A rendõrség szerint célszerû az érdeklõdõk várható létszámának 5-10 százalékának megfelelõ rendezõt alkalmazni. Aki az õ felszólításaiknak nem engedelmeskedik vagy ellenáll, szabálysértést követ el.

A választási gyûlések egyébként nyilvánosak, nem tartoznak a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá, így elõzetes rendõrségi bejelentés nélkül is megtarthatóak. A választási gyûlésekre bárki szabadon elmehet, de senkinél nem lehet lõfegyver vagy robbanóanyag, illetve az élet kioltására vagy sérülés okozására alkalmas eszköz. A választási gyûlésnek békésnek kell lennie, ezért a résztvevõk magatartásának általánosságban is erõszaktól mentesnek kell lennie.

Bár a rendõrségre nem kötelezõ, mégis célszerû bejelenteni az ilyen gyûlést, mert a rendõrségnek kötelessége a jogsértések megakadályozása. A rend fenntartásában, a jogsértések csak akkor tudnak közremûködni, ha tudnak az eseményrõl és annak biztosítására fel tudnak készülni.

Nagy létszámú érdeklõdõt vonzó választási rendezvények biztonságos megtartása nehezen képzelhetõ el rendõrségi közremûködés nélkül. Általában forgalomtereléshez, vagy az azonos helyszínen, idõben tartandó rendezvények biztonságos lebonyolításában segíthetnek.

Az országgyûlési választás elsõ fordulója 2010. április 11-én, a második forduló 2010. április 25-én lesz.