Vádak és cáfolatok Miskolcon

Dr. Halmai Gyula és Dr. Kriza Ákos
Dr. Halmai Gyula és Dr. Kriza Ákos
Miskolc – Nemrég közölte a Miskolci Holding átvilágításának eredményeként Miskolc város polgármestere, dr. Kriza Ákos többek között azon ügyek listáját, amelyek „jó erkölcsbe ütköznek”. Most megérkezett Dr. Halmai Gyula, a Holding volt elnök-vezérigazgatójának válasza mindegyik ügyre.

Előzetesen közleményében hazugságnak és tisztességtelen állitásnak nevezi a többször elhangzott mondatot, miszerint „a Miskolc Holding 30 milliárdos kötelezettségvállalást görget maga előtt, azaz ekkora mértékű fizetési kötelezettség terheli a jövőben a város cégeit, sőt többmilliárdos kárt okozott a városnak”. Cinikus magatartásnak tartja,hogy a városvezetés hátrafelé mutogat, és minden kudarcának, tehetetlenségének okát az előző város és Holding vezetés számlájára irja.

Leszögezi, 2010. szeptember 30-i tény, a vállalatcsoport szeptember 30-i mérleg szerinti eredménye plusz 534 millió forint, valamint közel 1 milliárd forint szabad folyószámla kerettel rendelkezett, óvadéki számlán több mint 1 milliárd forintot tartott elkülönítve. Nem tudni, hogy jött ki a 30 milliárd adósság, és nem tudható, kik voltak az átvilágitók, mennyibe kerültek – írja.

Úgy véli, hogy azt az állitást,miszerint a Holding és tagvállalatai 41 esetben kötöttek jó erkölcsbe ütköző szerződéseket, dr. Kriza Ákos polgármesternek bizonyítania kell, s egyedül a biróság hivatott eldönteni. A volt elnök vezérigazgató arra is céloz a közleménye végén, hogy jogi utra tereli az ügyet.


A Miskolc Holding átvilágításának eredménye és dr. Halmai Gyula válaszai (vastaggal kiemelve):


Tagvállalat Tényállás, megállapítás rövid leírása Értékben kifejezhető következmény
Miskolc Holding zRT A Holding könyvvizsgálójának havi díjazása 850 ezer Ft + ÁFA. A megbízott könyvvizsgáló ugyanakkor az MVK zRt könyvvizsgálója is. A havi díjazás folyamatos munkát feltételez, ám ez nem történik meg.
A Könyvvizsgáló díjazását Közgyűlés ill. a Gazdasági Bizottság állapította meg a Kamarai díjszabás keretei között. Aki már látott könyvvizsgálót, annak megmosolyogtató az az érv, hogy a könyvvizsgáló máshol is könyvvizsgál és ezért nem végzett folyamatos munkát. Ez nem igaz; minden független szakvélemény és saját tapasztalatunk alapján magas színvonalú könyvvizsgálói munkát végzett, sőt a cégcsoport folyamatos szakmai támogatását is biztosította (Igazgatósági, Felügyelőbizottsági üléseken részt vett, segítségével az országban elsők között hagyta jóvá 2015-ig! az APEH transzferár elszámolási rendszerünket), 2 éve változatlan díjazás mellett – mi ebben a jó erkölcsbe ütköző?.
20 M Ft
Miskolc Holding zRT Az EUROCOM Kft biztosította a Holding számára a Miskolci Ipari Park nyilvánosságát – nem sok sikerrel. A díjazása 7,5 M Ft volt. Ezen felül 2010-ben kommunikációs tanácsadást is nyújtott havi 300 ezer Ft + Áfáért.
A közel másfél milliárdos fejlesztés 50%-ban támogatott kötelezően előírt eleme a nyilvánosság biztosítása – a támogatás folyosításra került. A havi tanácsadás keretében többek között a Pólus Program kommunkációját biztosított a cég – koordinációk, konferenciák, kiadványok. Teljesítésigazolások az irattárban.
11 M Ft
Miskolc Holding zRT Egy ügyvéd (Dr. B. Amália) 2 M Ft-ért adott szakvéleményt a Holding iratkezeléséről.
A tagvállalatok évente több tízmilliót költenek irattározásra. Ennek integrációja a tanulmány értékének többszörösét takarítja meg. A tanulmány az irattárban.
2 M Ft
Miskolc Holding zRT A Mark Strat Kft 4,9 M Ft-ért készítette el “A befektetési vonzerő új leíró modellje, Miskolc befektetés- szervezési tevékenységének sikerességi tényezői” c. tanulmányt
A tanulmány elkészült. Új innovatív többszáz tényezős szempontrendszert dolgozott ki a befektetők megnyerése érdekében, a befektetők konkrét igényeinek megimerésére és összesítésére.Továbbfejlesztése és országos modellé fejlesztése érdekében az ITDH-val kezdődtek tárgyalások.
4,9 M Ft
Miskolc Holding zRT Az X Centrum Kft. 1,3 M Ft-ért tartott work shop-ot a vezetőknek “Holding stratégia ismertetése, célokkal való azonosulás feltérképezése, mint vezetési feladat” címmel.
A Holding és a tagvállalatok vezetőinek tréningjét szervezte meg a megbízott, trénerek, szállás és ellátás biztosításával. A tréning részletes leírása a Holding irattárában.
1,3 M Ft
Miskolc Holding zRT A Holding igazgatóságának előző tagjai jogosultak voltak javadalmazási szabályzatuk szerint a tiszteletdíjukon felül annak 100 %-ig prémiumra is. A szabálytalan eljárással premizált vezetők között volt Tömösi Katalin, Káli Sándor korábbi polgármester kabinet vezetője is, aki városházi jövedelmén, az igazgatósági tiszteletdíjon és költésgtérítésen valamint prémiumon felül még különféle projektek terhére szakértői díjazásban is részesült.
A Holding jelenlegi igazgatósága is jogosult prémiumra (lsd. www.miskolcholding.hujavadalmazási szabályzat!). Az előző igazgatóság tagjai megbízatásuk során 0 forint prémiumban részesültek!
 
Miskolc Holding zRT A Holding korábbi igazgatója – magas munkajövedelmén felül – jelentős életbiztosítási extra díjbevételhez jutott. A vállalatcsoport vezetői – 14 fő – ilyen címen 166 M Ft többlet jövedelemre tettek szert. Halmai Gyula életbiztosítási díjon keresztül juttatott többlet jövedelme 37, 5 M Ft volt.
A tulajdonos által elfogadott javadalmazási szabályzat alapján ez a juttatási forma ma is adható! Előnye a kifizető számára, hogy nem kell több mint 30 %-os járulékot fizetni utána.Több új cégvezetőnek már most magasabb a bérjövedelme, mint a leváltott elődjének több év munka után.
166 M Ft
MIK zRt. A MIK zRt első számú vezetői is részesedtek a többi tagvállalati vezető életbiztosítási díjából, összesen mintegy 10 M Ft értékben, mindezt jelentős összegű munkadíjazásuk mellett.
A Mik Zrt vezetői munkadíjazásuk mellett, a fölött semmilyen életbiztosítási díjban nem részesedtek, így semmilyen veszteség nem keletkezett.
10 M Ft
MIK zRt. 2007-ben a MIK zRt lakásingatlanok felvásárlásába fogott. Jelenleg 35 M Ft értékű lakás van “készleten”. A lakók szociális otthonba költöztek, miután a MIK megvette a magántulajdonú ingatlanukat.
A MIK Zrt lakásfelvásárlást nem folytatott, csupán azon idős emberek ingatlanát vette meg akik az idősek otthonába, vagy a nyugdíjasházba szándékoztak beköltözni. Egyébként nevezett ingatlanok bérlővel való feltöltése kifejezetten önkormányzati érdek, melyet az ingatlan vétel nagymértékben segített.
A készleten maradásra pedig egyértelműen a gazdasági, pénzügyi, ill. az ingatlanpiaci válság miatt került sor. Az ingatlan-forgalmazási tevékenységre az alapító okiratból adódóan jogosult a MIK Zrt..
35 M Ft
MIK zRt. A tagvállalati vezetők és a Holding vezetői hozzájárultak ahhoz, hogy az MBF Kft-vel kötött szerződésük titkosított legyen. Ez az eljárás ellentétes a közvagyont működtetésének alapelveivel.
Az MBF Kft-vel kötött szerződésnél a Széchenyi negyedről van szó. Ez viszont három oldalú szerződés, mely az önkormányzat, a MIK Zrt és az MBF Kft között köttetett. Egyébként semmilyen titok nem övezi mivel a bazár tömbi beruházás ütemesen megvalósul az emberek szemeláttára.
 
MIK zRt. A X Centrum Kft. A “Szolgáltatási hatékonyság vizsgálata” tanulmányért 2007-ben 1,4 M Ft+ÁFA, 2008-ban 2,5 M Ft + ÁFA díjazásban részerült. A cégtulajdonos érdekeltségi körébe tartozó másik cég, a MarkStrat Kft pedig “A Belváros elégedett, jól szervezett plázaként működjön” címmel a Főutcai Pláza projekt tárgyában sikerdíjat és közreműködéi díjat kapott 41,7 M Ft értékben.
Az X Centrum Kft.-vel hatástanulmány készítésére szerződött a MIK Zrt mind a két évben, mely a vele kapcsolatban lévő ügyfélkörre, valamint az ismertség, elfogadottság tekintetében a lakosságból vett mintára terjedt ki. Ennek finanszírozása innovációs járulékból történt, melyet maga a törvény tett lehetővé.
A hivatkozott két társaság / X Centrum, Mark Strat Kft/ egyike sem tartozik a Mik Zrt. érdekeltségi körébe. A Főutca Plaza Projekt megvalósításáért mintegy 12,5 MFt került kifizetésre alap megbízási díjként ill. sikerdíjként a Mark Strat Kft. részére. Egyébként a teljesítés megtörtént, az elért évi több száz millió Ft-os bérleti díj bevétel önmagáért beszél.
45 M Ft
MIK zRt. Dr. D. József megbízott ügyvéd 2007-2010 között 45,5 M Ft ügyvédi díjban részesült, melynek teljesítmény méréséről nem állnak rendelkezésre dokumentumok.
Dr. D. József ügyvéd esetében mindkét megbízás teljesítési dokumentumai a Mik Zrt. irattárában megtalálhatók. Mindkettő mögött önkormányzati döntés áll. A Kis Szilvamag megvételre került a Zöld Nyíl projekt megvalósítása érdekében. Annak díja arányban áll a piacon alkalmazott ingatlanforgalmazási /előkészítési, szerződéskötési/ díjakkal.
A területek opciózása szintén megtörtént az önkormányzati döntésnek megfelelően, jó árakon, amit a jelenlegi opciós díjak is alátámasztanak.

45,5 M Ft
MIK zRt. A 2. sz. Ügyvédi Iroda egyik tagja Dr Csné Dr. P. Éva 2007-2010. között 68,5 M Ft ügyvédi munkadíjat kapott a MIK zRT-től, melynek teljesítmény méréséről nem állnak rendelkezésre dokumentumok.
Dr Csné Dr. P. Éva több évtizeden keresztül folyamatos ügyvédi munkát végzett a MIK Zrt. részére, amit igazol az a két-, kétezer-kettőszáz peres eljárás, melyet folyamatos munkavégzés keretében készített elő, ill. képviselt. A megnyert ügyek száma, ill. súlya önmagában teljesítmény mérő is-azok számszerűsíthető eredménye önmagában többszöröse az évek alatt kifizetett díjazásnak. A 24 db legnagyobb értéket képviselő ügyről egyébként részletes tájékoztatást kapott a Miskolc Holding Zrt. új elnök-vezérigazgatója.

68,5 M Ft
MIK zRt. A Több mint legenda …(Kocsonyafesztivál) támogatására a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő MIK zRt az elmúlt 2 évben 4,8 M Ft támogatást adott.
A Kocsonyafesztivál támogatását kettős érdek motiválta: egyrészt, Miskolc város hírnevének növelése, öregbítése , másrészt a MIK Zrt. tevékenységének reklámozása, hírdetése, az FPP területén a kereskedők mozgósítása a kirakatverseny keretében. Mindkettő a város érdekében történő befektetés. A támogatás összege 2010-ben csak 500 eFt, a meglőző évben pedig mintegy 2,5 MFt és nem a közleményben szereplő összeg.

4,8 M Ft
MIK zRt. Dr. Sz. László a “Költségvetési probléma megoldása” tárgyú megbízásra 7,8 M Ft-ot kapott. Az EUROCOM Kft általános kommunikációs tanácsadásért 10 M Ft-ban részesült (havi 200 ezer Ft), mely szerződés ráadásul megkötését megelőző időszakra visszamenőleges hatállyal jött létre. A Complex Services Kft a polgármester stratégiai tanácsadójaként 21,8 M Ft díjazásban részesült. A munkát végző megbízott feladata havi 500 ezer Ft-ért az uniós regionális központként működő Miskolc tárgyában történő tanácsadás volt. A BATI International Kft a franciaországi “kapcsolat”kiépítésén fáradozott – mint városfejlesztési tanácsadó – 7,5 M Ft díjazás fejében – nem ismert, hogy milyen sikerrel.
Valamennyi megállapításban említett szerződésnek komoly feladatok elvégzése volt a célja. Dr. Sz. László tevékenysége három feladatkörre kereste és adta meg a választ: egyrészt az intézményi rendszer átalakítására, másrészt a város költségvetési rendszerénekátalakítására , „hibáinak” kiküszöbölésére, a MIK Zrt. és az önkormányzat kapcsolatrendszerének, pénzügyi elszámolási rendszerének tovább fejlesztésére. A teljesítés dokumentumai a társaság irattárában, pénzügyi nyílvántartásában megtalálhatóak. Az EUROCOM Kft. tevékenysége tette lehetővé az elmúlt évek alatt, hogy kialakult a MIK Zrt önálló kommunikációja, saját marketingje. Ennek köszönhető, hogy egy interaktív együttműködés jött létre a városban működő tájékoztatási lánccal, sajtóorgánumokkal, a különböző hírcsatornákkal. Ez jelentős mértékben hozzájárult az új arculat kialakításához. Valós tevékenység, valós eredményekkel.
Ez utóbbi mondható el a Complex Services Kft. És a BATI International Kft.tevékenységével kapcsolatban is. A BATI-nak köszönhető egyébként a Valenciennes-i kapcsolat létrejötte. A várost érintő kérdések finanszírozása az első két évben az önkormányzat közgyűlése által jóváhagyott ún. magisztrátusi keret terhére történt.Valamennyi cég teljesítésére vonatkozó dokumentum a társaság gazdasági területén megtalálható.

47 M Ft
MIVÍZ Kft. A Kft által 2010. szeptemberig kifizetett reklám/marketing támogatások 33 M Ft-ra rúgtak. A nagyobbak között ott található a Több mint legenda… Alapítvány 6 M Ft-tal.
A pénz lényegében miskolci egyesületekhez, cégekhez és igen jelentős mértékben a lakossághoz (Vízfesztivál, Guiness rekord) kerültek. A cég folyamatosan támogatta az alsótagozatosok úszásoktatását.
Országos szinten (Magyar Viziközmű Szövetség) a MIVÍZ elsimerten megváltoztatta a róla alkotott képet. Ma már elsősorban nem a 2006 évi vízszennyezésre, hanem egy szakmailag jól működő, modern rugalmas, jól képzett szakemberekből álló cégre gondolnak. Magyarországon elsőként rendelkezik Vízbiztonsági tervvel. Határon túl nyúló együttműködésben vesz részt.
A dolgozók büszkék cégükre.
(2009 Regionális Minőségdíj, Országos szerelőverseny 1. helyezés, 2010 Guiness Rekorder, Nemzeti minőségdíj esélyes (nincs még döntés), Országos Ügyfélszolgálati verseny rendezője (év rendezvénye)
Mindezt nem adják ingyen…
A költségbontás:
12M Sporttámogatás – DKC, DFC, Speedway, MISI
6M Kocsnyafesztivál
4,5M Vízvilágnapi rendezvény (3 napos rendezvény, melynek során ~3M értékben osztottunk szét a lakosságnak ajándéktárgyakat)
3,5M MMJV cégeinél és intézményeinél megrendelt szolgáltatások – Nemzeti színház, Városgondnokság, Csodamalom, Szoció produkt, Városgazda
2,5M Guiness rekord költségei (közel 1000 miskolci lakos kapott ajándék pólót)
2M Pályázati anyagok, álláshirdetések költségei (Északmagyar, Boon
2M Egyéb miskolci cégeknél megrendelt szolgáltatások
33 M Ft
MVK zRt. A villamos sín rekonstrukció során egy egyszerű kérdésben PM állásfoglalást kérő levél megfogalmazásáért 2,5 M Ft+ ÁFA megbízási díjat fizettek ki az ADÓMETRIA Kft-nek. A Kft tulajdonosa a Zöld Nyíl projekt (és a Miskolc Holding) könyvvizsgálójának férje.
Ez az egyszerű áfa-előfinanszírozás a villamos nagyprojekthez kapcsolódó téma, ami a villamos járműnél nettó 18 milliárd Ft áfa-ját (szóra sem érdemes 4,5 milliárd Ft-ot), míg a pályaépítésnél közel nettó 15 milliárd Ft áfa-ját (3,7 milliárd Ft) érinti. A konstrukciót az APEH-hel és az NFÜ-vel is leegyeztettük és elfogadtattuk ezen szerződés keretében, így tudjuk nettó módon finanszírozni a legnagyobb projekteket.
A feladat kézzelfogható terméke, végeredménye egy leegyeztetett, több oldalas, jogszabályi háttérrel megtámogatott állásfoglalás kérés és egy több éves kitekintésű részletes ÁFA-terv, de ebben a munkában a háttéregyeztetések és az álláspontunk előzetes elfogadtatása volt az inkább érdemi tevékenység.
Ha csak azt kiszámoljuk, hogy ma a banki kamatok mellett mondjuk jó esetben 7%-os kamat mellett) ezt a 4,5+3,7=8,2 millárd Ft-ot 60 napig (ennyi idő alatt fizeti ki a számlákat a KIKSZ, és ez után lehetne visszaigényelni az áfa-t) kellene finanszírozni, az önmagában kb. 95-100 millió Ft lenne… Ez csak megért 2,5 milliót, nem?
A fenti kijelentések tárgyi megalapozottságáról még csak annyit: a Zöld Nyíl projekt könyvvizsgálóját, a K-E-S Audit Kft-t közbeszerzési eljárás során választották ki, és annak ügyvezetője, tulajdonosa Dr. Sugár Dezső könyvvizsgáló, aki viszont nem a Miskolc Holding könyvvizsgálója….

2,5 M Ft
MVK zRt. A Zöld Nyíl 30 M Ft-os költséggel készült propaganda anyagaiban sok szó esik a szegedi és a debreceni villamosfejlesztésekről – igaz, nem sok írnivaló akadt a miskolciról. De akkor miért kellett propaganda anyagot készíteni?
Mint látható, a két tétel szinte azonos, az első tartalmazza a másodikat is, így lesz a 3 méteres kígyó 6 méteres…
Tekintve, hogy ebben az időszakban a Zöld Nyílnak még nem volt saját marketingese és erre egyéb állománya, ezért is volt szükség arra, hogy tapasztalt külső partnerek kerüljenek bevonásra a projekt kommunikációjába. (A havi 1,8 millió Ft kb. egy-másfél közepesen megfizetett belsős marketinges munkatárs költségeit – ez nem csak bér és járulék! – jelenti.)
További észrevétel: mivel közbeszerzési problémák miatt nem „nyílt meg” a nagyprojektben a kommunikációra tervezett összeg, abból csak minimális technikai és dologi költséget lehetett elszámolni, ezért minden egyes, a Zöld Nyíl kommunikációjára fordított forint az MVK Zrt., így közvetetten a város kasszájából lett finanszírozva. Mivel a forrásaink már a 2008-2009-es években is szűkösek voltak, ezért csak korlátozott mértékű kommunikációt tudtunk biztosítani, ami azonban biztosította azt, hogy a városlakók a legfontosabb információkhoz minden csatornán hozzáférhessenek.
30 M Ft
MVK zRt. A Zöld Nyíl projekt kapcsán csak csupa budapesti cég tudott “kommunikációs” szolgáltatást nyújtani. Pl. a Consulting Center Kft 18 M Ft-ért, a Blanicon Kft 5,4 M Ft-ért, a Din-King Kft 5,4 M Ft-ért nyújtott szolgáltatásokat.
Részletes teljesítés igazolások az irattárban.
28,8 M Ft
MVK zRt. Az MVK zRt vezetői (4 fő – a vezérigazgató, a gazdasági igazgató, a pénzügyi vezető és a műszaki vezető) 2006-tól kezdődően 53 M Ft exkluzív biztosítási díjat élveztek. Az életbiztosítási díjként fizett díj az ő egyéni számlájukat gyarapítja, amiről lejáratkor egyösszegben rendelkezhetnek majd. Mindezt az éves átlagos fejenként 20 M Ft feletti jövedelmükön felül élvezték.
A kifizetések a jelenleg is! érvényes javadalmazási szabályzat alapján történtek.
53 M Ft
MVK zRt. A társaság vezetőit rendszeresen vezetői tréningen képezték. Minden évben jelentős összeget költöttek ilyen célra. A szerződő partnerük a G.T. Personum Tréning&Tanácsadó Kft volt. 2009-től 17 M Ft kiadást jelentett mindez.
Ez dicséret vagy elmarasztalás?
Mint ahogy a járművezetőket, jegyellenőröket, pénztárosokat, bérszámfejtőket, könyvelőket, stb. képeznek vállalatok, azért, hogy a teljesítményük és munkájuk minősége növekedjen, ugyanúgy a vezetőket is képezni kell, főleg azért, mert a vezetést, mint szakmát nem nagyon tanítják egyik iskolában sem. 18dokumentált képzés 30 tréningnap 15 fő.
17 M Ft
Miskolci Turisztikai Kft A selyemréti fürdő projekt előkészítésének közreműködőit nagyvonalúan fizették ki. Néhány példa ezek közül: JATERV (tervezés): 18,9 M Ft; SPEKTRUM 3 Kft. (megvalósíthatósági tanulmány): 15,1 M Ft; Mérnöki Tanácsadó Kft. (tanácsadás): 15 M Ft; Lábas és Tsa Kft (projekt könyvvizsgálat): 1 M Ft; A.Tóth és Barátai Kft. ( marketing): 15 M Ft.
A Miskolci Turisztikai kft. a Selyemréti Strandfürdő Medenceépítés projekt előkészítését mindvégig a vonatkozó szabályok és úniós előírások figyelembevételével készítette el!
A projekt –amely 500 millió forintos támogatást nyert el- a projektmenedzsment és a Támogató folyamatos ellenőrzése mellett ért el a kivitelezésig!
A terveket –hogy az anyagi lehetőségeinkkel összhangba kerüljenek –többször is át kellett dolgozni!
A Spektrum 3 kft. részére kifizetett összeg –a megállapítással ellentétben-a projektmenedzseri tevékenységet is tartalmazza!!
Fontos információ még,hogy a vizsgálat megállapításával ellentétben ,egyes programelemek tekintetében
pl. Lábas és Tsa 1 könyvvizsgálat,
Mérnöki Tanácsadó kft műszaki ellenőri tevékenység, illetve Á.Tóth és Barátai marketing tevékenység ,sem teljesítés ,sem pedig kifizetés nem történt!
64 M Ft
Miskolci Turisztikai Kft Az X Centrum Kft a “Selyemréti termálkút innovatív hasznosításának gazdaságossági számításai” címen 1,3 M Ft + ÁFA értékű számlát nyújtott be, melyet kifizetése ellenére a Turisztikai Kft. nem mert az innovációs járulék terhére elszámolni – maga is erőltetettnek érezte azt. Így a tagvállalatot kár érte.
Az X Centrum által készített anyagot –amely igen színvonalas- a M. Turisztikai kft. az innovációs járulék terhére kell (!!) hogy elszámolja 2010.évben!!
A tanulmány színvonalát mutatja,hogy az új igazgató az elmúlt hónapban legalább 6 alkalommal idézett a sajtóban és a televízióban ebből az dokumentumból !
1,3 M Ft
Miskolci Turisztikai Kft A Vadaspark története, kálváriája a tagvállalatok átgondolatlan átszervezésénelk iskolapéldája. A Vadasparkot a Turisztikai Kft üzemelteti, de a vagyona a Városgazda Kft könyveiben szerepel. A döntést azzal indokolták, hogy így tud önkormányzati támogatáshoz jutni a Vadaspark továbbra is. Az üzemeltetés és a vagyonkezelés szétválasztása azt eredményezte, hogy gazdasági/pénzügyi értelemben “senki földjévé” vált: pl. az állatok élelmezésének felhasználását mostanáig senki nem ellenőrizte. Mivel nincs elszámoltatás, követhetetlen az ajándékba – támogatásként – kapott számos élelmiszer adomány (pl piac, LIDL, CORA áruházak stb) sorsa, az áru útja. Az állatok leltározását sem végezték el, így nem biztosítható a köztulajdon védelme.
Az Állatkert 2010.évben gazdaságilag kiegyensúlyozottan működött!!
A „ Gazdasági pénzügyi értelemben senki földjévé vált” kifejezés nem könyvizsgálói, hanem hatásvadász irodalmi megfogalmazás. Könyvizsgálói szakkifejezések között nem ismerek ilyet.
Az összes felhasznált takarmány és így az adományként kapott takarmány (élelmiszer hulladék) felhasználása a belső nyilvántartáson nyomon követhető . A körzetenként és takarmányféleségenként megosztott nyilvántartási rendszert mi alakítottuk ki, és a mai napig is használják az állatkertben.
Az állatok nyilvántartása az állatkertben naprakész. Miután az állatok nyilvántartása a könyvelésben a Városgazda feladata, ott –esetleg- lehetnek eltérések ezt nem tudom. Az állatok leltározását az év végén már az új vezetésnek kellett volna elvégeznie, miután a régit kirúgták.
Az állatkert gazdálkodását és a takarmányok felhasználását a MT Kft könyvelésében nyomon lehet követni, tehát az a sugalmazás, hogy nem volt kontroll és ellenőrizetlenül ment az üzemeltetés, nem igaz. Már csak azért is érdekes ezt hangsúlyozni, mert bár az állatkert dolgozóinak harmadát kirúgták, az üzemeltetés a mai napig változatlan formában és keretek között működik.
 
MIBERSZOLG Kft A Stadion lelátó beruházás műszaki tartalmát – és ezzel párhuzamosan annak költségvetését – a “megváltozott munkaképességűekre ” való tekintettel bővítették, hivatkozva a “domborzati és terepviszonyokra”. A terület sík terepen fekszik.
A Stadion lelátó beruházásánál semmilyen módosítás nem történt az eredetileg megkötött szerződéshez képest (sem műszaki tartalomban, sem költségvetését illetően).
A megváltozott MLSZ előírásoknak való megfelelés érdekében egy 7.5 M Ft-os szerződés keretében a régi és az új lelátók lépcsőinek színre festése történt meg, menekülő útvonalként. A jelentés „domborzati és terepviszonyokra” való hivatkozása értelmezhetetlen.
 
MIBERSZOLG Kft A sportuszoda tervezése pillanatában már létező létesítmény volt – egy alföldi városban már megépítették azt. Ennek ellenére a tervpályázatot kiírták, sőt, 3 (!) db 1. helyezést osztottak ki és fizettek meg a tervpályázaton.
A DR. KEMÉNY DÉNES SPORTUSZODA terveit ( az engedélyezési terv 20 M Ft, a teljes körű kiviteli 38 M Ft) a teljes beruházási érték (2,2Md Ft) mindössze 2,6 %-áért alkotta meg a nyertes tervező cég. Hódmezővásárhelyen hasonló belső terű uszoda valóban épült, de mind a mérete,mind a külső megjelenése és a teljes alapozása nagyban eltér a miskolciétól. Teljesen más talajmechanika és épületgépészeti megoldás jellemzi, az ott felhasznált termálvíz miatt. Megjegyzendő, hogy egy épület terve olyan szellemi termék, amely szerzői joga védett és ismételt felhasználása csak az alkotó engedélyével lehetséges. A másik, a közelmúltban az Alföldön épült uszoda a debreceni, amely közel 4.5 Md Ft-ból valósult meg.
60 M Ft
MIBERSZOLG Kft Iskolai beruházásoknál gyakran előfordult, hogy a duguláselhárítást “előre tervezték”. Gyanúsan megnőtt a dugulások száma és nagyságrendje.
Semmiféle „duguláselhárítás” nevű költségvetési sor nem létezett, tehát nem „előre tervezetten” folyt a hibák kijavítása. A közel száz intézményben (melyek jellemzően 40-45 évesek) kellett a váratlanul felmerült meghibásodásokat elhárítani és a működésüket biztosítani. 2010-ben két óvodában és egy iskolában volt szükség a dugulások elhárítására, illetve a teljes alapvezeték cseréjére. A bontások utáni helyreállítással és újraburkolással együtt 7.2 M Ft költség került elszámolásra, mely az intézmények műszaki állapotát tekintve kifejezetten alacsony.
 
MIKOM Kft. A Mikom Kft.-nél 2007-2010 között jelentős a műsorkészítési szolgáltatás igénybevétele, holott a Kft profilja műsorkészítés és szolgáltatás Ez csak a külső szemlélőnek tűnik ellentmondásosnak.
Minden médiavállalat a bevált gyakorlat szerint szükséges és kívánatos módon alkalmaz belső munkatársakat, ugyanakkor foglalkoztat külső munkatársakat, vállalkozókat, vállalkozásokat, célszerűen igénybe véve alap és speciális szolgáltatásokat. A Miskolc Televízióhoz hasonló, helyenként kisebb feladatokat ellátó médiumok lényegesen nagyobb belső állománnyal működnek, sőt egyidejűleg nagyságrendekkel jelentősebb mértékben támaszkodnak külső műsorkészítésre és szolgáltatásra. A Mikom televíziójának belső munkatársai épp a költségkímélő „csereszabatosság” jegyében, az ügyvezető utasításának megfelelően, kötelezően sajátították el a társszakmák ellátásának fortélyait, így például egy vágó rendezett, feliratozott, hangosított, VTR-ezett, ha kellett. Nem volt három-négy gyártásvezető, mint másutt, ezt egyszemélyben a stúdióvezető látta el.
A széleskörű racionalizálás ellenére, a növekvő bevételekhez köthető feladatok bonyolultsága és nagysága miatt, a Mikomnál a munka jellegéből adódóan úgynevezett „belső külsősök” is dolgoztak, akik másutt bejelentett alkalmazottként, itt vállalkozóként rendszeres munkát végeztek, s akik nélkül nem működött volna a televízió. Ilyen például a kultúrális rovat vezetője, a műszaki igazgató; besegítő szerkesztők, operatőrök, bemondók, időjárásjelentők, reklám hangalámondók( a médiatörvény szerint képernyős belső munkatárs nem is láthatja el ezt a feladatot), a reklámok, referenciafilmek szerkesztői, forgatókönyvírói, operatőrei, vágói, arculattervezők, támogatott, speciális műsorok, magazinok készítői, stb. A hazai és európai pályázati rendszer elszámolási követelménye is olyan, hogy célszerű számlás külsösök igénybevétele.
Csak zárójelben jegyzendő meg, hogy a korábbi ügyvezető egyszemélyben látta el az ügyvezetői és főszerkesztői feladatokat, aktívan részt vett a társaság minden területének napi irányításában, és a gazdálkodást is kézben tartotta. Helyére öt munkatársat vettek fel: azóta van külön ügyvezető, általános főszerkesztő, felelős szerkesztő a televízióhoz, felelős szerkesztő a MiNaphoz, s a gazdasági részleghez is még egy vezető került.
73 M Ft
MIKOM Kft. A Mikom Kft jelentős önkormányzati támogatást élvezett. 2007-2010. között 568 M Ft volt a közvetlen támogatás, ezen felül jelentős mértékű volt a Holding és tagvállalatai megrendeléseinek értéke. A piaci viszonyok között óriási mértékű támogatás eredménye és hatékonysága nem mérhető.
A Mikom nonprofit szervezet, „…a piaci viszonyok között” nehezen értelmezhető. Alapító Okirata szerint alapfeladata a televíziós műsorszolgáltatás, aminek nincs ára, hetilapja ingyenes. Íly módon működési és fejlesztési támogatásra szorul, a saját bevétel bizonytalansága mellett. Bármily sajnálatos, 2004-ig „cégszerűen” nem is működött; 2004 végére teljességgel mélypontra jutott: elveszítette törzstőkéjének felét, állandó likviditási gondokkal küszködött, minimális saját forrás mutatkozott. A papíralapú nyilvántartások következtében, az informatikai rendszerek, archiválások hiánya miatt áttekinthetetlenné vált a működés. A húszéves televíziós technika az összeomlás előtt állt, a székház műszaki állapota életveszélyesen leromlott. Az új vezetésnek köszönhetően az országban egyedülállóan és példaértékűen kialakított szervezet jött létre, benne televízió, hetilap, marketing és pályázatírói részleg, műszaki-fejlesztői csoport, majd vállalkozó grafikai műhely, honlap, s végül a közterületi és járműreklám is a Mikomhoz került. Mindehhez jelentős mértékben saját fejlesztésű informatikai nyilvántartási és archiválási rendszereket honosítottak meg.
Elódázhatatlan fejlesztések valósultak meg 2005-2010 között: egy romos épület felújításával kialakított korszerű székház: színvonalas munkakörülményekkel, duplájára nőtt foglalkoztatással, jövedelmekkel, a működést kiszolgáló korszerű tárgyi eszközökkel; Új studiók, vezérlő és kiszolgáló egységek jöttek létre: az országban a helyi televíziók közül legkorszerűbb televíziós technikával, a digitális átállás feltételeinek megteremtésével. A televízió nézettsége emelkedett, a hetilap bejáratódott, új kiadványok születtek, például a Miskolci Kalendárium, mely rövid időn belül népszerűvé vált. A marketing és pályázatírói részleg folyamatosan sikereket ért el a gazdasági válság közepette is, amikor mindenki a reklámkiadásokon akar spórolni. A grafikai műhely, az új honlap is színvonalasan működött. A korábban halódó közterületi és járműreklám a Mikomhoz kerülve 2010-ben jelentős bevételt hozott.
568 M Ft
  A megvalósított beruházások értéke: 205,1 millió forint. Forrása: 72,3 millió fejlesztési támogatás, 132,8 millió forint viszont saját erő(!), illetve lizing ( öt évre 60 millió forint, amelyet nem a tulajdonos, hanem a Mikom, mint nonprofit szervezet fizetett, s ez 2011 májusában már lejár).
Az ügyvezetésnek köszönhetően a Mikom soha nem kényszerült semmilyen hitelfelvételre, tartozása nincs(!). Ezzel szemben 2004-2010. év között az árbevétel a hatszorosára (!) emelkedett, miközben folyamatosan, összességében 30 millió forinttal csökkent az önkormányzati támogatás. Likviditási gondjai soha nem voltak, az előírt terveket teljesítette. A 2010. 1-9.hó adatai azt mutatják, hogy az összes bevételen belül az önkormányzati támogatás aránya elenyésző, mindössze 34,9 %. Nevezett időpontban nyeresége 28 millió forint, pénzkészlete 59,6 millió forint volt. Hogy ez egy nonprofit szervezetnél mit jelent, nem kell különösebben magyarázni.
Az önkormányzati cégek, intézmények esetében – épp a tiszta viszonyok, a mérhetőség érdekében – az ügyvezetés azt szorgalmazta, hogy minden szolgáltatást árazzanak be, hiszen a vízért is fizetni kell, akkor miért lenne ingyenes a reklám és egyéb kommunikációs szolgáltatás. Egy 2006-os összehasonlítás azt mutatta, hogy amíg Miskolcon az önkormányzat, cégei és intézményei 160 millió forintot fordítottak médiavásárlásra, addig Debrecen 360 millió forintot, tehát 200 millióval többet, szinte ugyanazért a szolgáltatásért.
 
MIKOM Kft. A Mikom Kft. ügyvezetőjének a céges autó haszanálata és a saját gépjármű használata párhuzamosan történt. Ez szabálytalan költségelszámolásra adott lehetőséget.
A Mikomhoz hasonló médiavállalatok – a munka jellegéből adódóan – egyaránt engedélyezik a vállalati és a saját gépkocsi használatát. A Mikom ráadásul speciális helyzetben van, hiszen a napi események, anyaggyűjtés, tanácskozások, szakmai és üzleti megbeszélések a televízió, a hetilap, a honlap, a grafikai műhely, a marketing és reklám részleg, szinte minden munkatárs esetében a gépkocsi használati igény szerteágazóan, gyakorta egyidőben jelentkezik; ezért a Mikom szabályzata a munkatársak, így az ügyvezető esetében is engedélyezi a vállalati és saját gépkocsi párhuzamos használatát. A menetlevél- és útnyílvántartásból egyértelműen kiderül, hogy az ügyvezető kizárólagossággal nem használt egyetlen vállalati autót sem.
4,6 M Ft
MIHŐ Kft. A Mihő Kft. vezetői (4 fő) 2005-2010 között összesen 64,7 M Ft életbiztosítási díjat élveztek – többlet javadalmazási céllal. Az összes javadalmazásuk 2007-2010 között mindezen felül (prémium, sikerdíj, törzsgárda tagsági díj- megbízási szerződés mellett, ajándék utalvány, iskolakezdési támogatás, önkéntes nyugdíj-és egészségpénztári hozzájárulás, étkezési utalvány, üdülési csekk, szabadság megváltás – megbízás mellett) 240 M Ft volt. –
A 2005-2010 évek alatt azaz 72 hónap alatt a 4 főre a megjelölt juttattás 240 ezer Ft/ fő értéket képvisel, illetve a megjelölt bérjövedelem ugyan ilyen módszerrel 1250 ezer Ft/ fő Ft bruttó jövedelemre adódik átlagosan,amely a jelenlegi vezetői juttattásokkal azonos nagyságrendű, mert ebben minden azaz a prémiumok is benne foglaltatnak. A javadalmazáshoz feltétlenül hozzá kell tenni, hogy 2005 előtt a MIHŐ Kft. évente több százmilliós működési támogatásra szorult az Önkormányzat részéről, 2006-tól ezzel szemben nyereségesen gazdálkodott és a szolgáltatás alapdíja csak egy alkalommal 2008-ban emelkedett 5%-al. Jelentős költség csökkentés és műszaki fejlesztések valósultak meg.A kifizetések ajelenleg is érvényes javadalmazási szabályzatnak megfelelnek!
64,7 M Ft
MIHŐ Kft. A MIFÜ Kft üzletrész vásárlása tárgyában számos tárgyalás zajlott, eredményes kimenetel nélkül. A bonyolítás jogi költségei ( pl. választott bírósági eljárás) indítása eredmény nélkül, bírság vonzata (GVH) jelentős volt.
A MIFŰ Kft megvásárlása tekintetében a korábbi közgyűlésben teljes egyetértés alakult ki, valamennyi döntés egyhangúlag született. A választott bírósági eljárás megindításával lehetett a szerződés aláírását kikényszeríteni. Az eljárás illetéke 40 millió Ft volt amelynek csak az 50 % -át kaptuk vissza az érvényes jogi szabályozás szerint. A további költségek a finanszírozó bankok által előírt szakanyagok elkészítésének költségei, illetve az országos médiában megjelent hírdetések költségei. Az új városvezetés a vásárlás ügyét mai is napirenden tartja.
40 M Ft
MIHŐ Kft. Az X Centrum 2010-ben szerződést kötött a MIHŐ Kft-vel 6,4 M Ft + áfa díjért “A hálózat üzemeltetési, karbantartási tevékenységek költség visszacsatolás alapú folyamatszervezése” c. kutató munkára. 2010. október 21-én felmondta a szerződést – kapacitás hiányra hivatkozva – kérve, hogy a 2,2 M Ft-ot fizessenek ki számára. A kifizetés megtörtént.
– Az X-Centrum Kft-val megkötött szerződés vonatkozásában több mint száz oldalt meghaladó dokumentáció keletkezett amely a MIHŐ Kft.-nél megtalálható és a többi szerződéssel együtt javasolható annak hozzáférhetővé tétele.
2,2 M Ft
MIHŐ Kft. A társaság 2009-2010 között különféle szervezetek és rendezvények reklám célú támogatására jelentős összegeket költött.. Pl. Á. Tóth és Barátai Kft 3,3 M Ft – közvéleménykutatás, elégedettségi felmérés, Több mint legenda… Alapítvány: 3 M Ft – Kocsonyafesztivál reklámozása.
– A közvélemény kutatások elvégzésére és dokumentálására a különböző pályázatokon történő részvétel miatt volt szükség. Az elmúlt években csak emlékeztetőül a MIHŐ Kft. elnyerte a regionális minőségi díjat, a nemzeti minőségi díjat és a regionális innovációs díjat.
 
MIHŐ Kft. A LITEC 95 Kft – mely Ny. Zsoltnak, a Miskolc Holding zRt. korábbi FB elnökének érdekeltségi körébe tartozó cég – üzletviteli tanácsadásra szerződést kötött havi 250 ezer Ft+áfa ellenében 2009. áprilistól 2010. márciusig. A szerződés tárgya: “Közreműködés a Holding tagvállalatok és az önkormányzati intézmények energetikai koncepciójának kialakításában” volt.
– Az energetikai stratégia 2010 –ben elkészült azt egyébként novemberben már az új közgyűlés is tárgyalta. Az elkészítésben is részt vett egynek a kiemelése több mint célzattal történt.
3 M Ft
Városgazda Kft A Kovács és Társa Kft (Tiszaújváros) szállítja a Kft-nek a nagy lombszállító zsákokat. Írásos szerződés nincs. 2009.10.hótól kezdődően vásárol tőlük a Kft. 850 Ft /db volt az induló ár, 2010. novemberben 1.400 Ft/ db áron vásárolt a Városgazda. A beszerzett mennyiség 2009-ben 1.945 db, 2010-ben 2528 db volt. A rövid időn belül bekövetkezett áremelésre indok nincs.
A legutolsó modell, amelyet tőlük vásároltunk, egy 2009 októberében megkezdett közös műszaki fejlesztés eredménye. A módosításokat a felhasználási tapasztalatok alapján időnként helyszíni szemlét követően hajtottuk végre. A legelső modellt a legegyszerűbb és legolcsóbb típusok közül választottuk ki, valamint annak érdekében, hogy a fejlesztés minél olcsóbb legyen elfekvő anyagból gyártattuk le. Ebből a típusból egy darabhoz kb 6 m2 105 g/m2-es szövetre volt szükség. A gyakorlati próba során bebizonyosodott, hogy ez a termék nem eléggé strapabíró (egy-két fordulót bírt ki), valamint nem volt eléggé termelékenyen használható (a töltés ürítés nagyon körülményes volt). Úgy döntöttünk, hogy költségoptimalizálás szempontjából sokkal előnyösebb egy nagyobb területsúlyú szövet használata (145-150 g/m2) és a töltés és ürítés megkönnyítése céljából speciális kiképzésű saját anyagából kialakított három fülű lombgyűjtő zsákból kaptunk mintát. (10 db 2009/214-es számla). Ennek a terméknek a gyártásához nemcsak a vastagabb szövetet kellett használni, hanem annak egy termék előállításához szükséges mennyisége a korábbi 6 m2-ről kb 10 m2-re emelkedett. A minőségi specifikáció kielégítéséhez szükséges elfekvő alapanyagkészletek kifogytak, így a rendelések teljesítéséhez az alapanyag gyártóktól aktuális piaci árakon kellett a szövetet beszerezni. Ezen idő alatt természetesen a kőolaj világpiaci árát követve némi késéssel, de a PP szövet ára is emelkedett. Az első szállítmányban általunk sokszor gyártott standard típusú big bag-et adtunk elfekvő szövet készletből készítve.Később ezt a szabványos big-baget próbáltuk pótlólagos alsó fülvarrással könnyebben üríthetővé tenni. Ezt követően nagyobb területsúlyú szövet alkalmazásával a teherbírást javítottuk, elhagytuk a standard típust és speciális három fülű zsákot készítettünk, hogy megakadályozzuk a felső fülek szakadását emeléskor, erősítő varrással láttuk el, elhagytuk a standard a fülkialakítást és félköríves metszéssel alakítottuk ki az emelő füleket, később a fülek megerősítése céljából minden fület mandzsettával láttunk el, a végső változat egy töltés ürítés ciklusra eső költsége jelentősen csökkent mivel a big-bag többutassá vált (10-15 forduló).

5,2 M Ft
Városgazda Kft 2010. december elején környezetvédelmi bírságot kapott a Kft – az általa használt szeméttároló (szóróedény) szennyezte a Pereces patakot ( habzott). Az Ecomissio Kft-től vették a 126 db tárolóedényt, kicsit alakítottak rajta és dupla áron eladták az önkormányzatnak, de nem mosták ki rendesen. A kárelhárításra 320 ezer Ft-ot fizettek és várható bírság kivetése. Az Ecomissio visszavette az edényeket, de a mai napig nem szolgáltatta vissza. A tél lassan végetér.
Az 1 m3-es konténerek vétele a Városüzemeltetési Osztállyal lett leegyeztetve, hogy a téli felkészülés kapcsán ne 55 eFt-ért vásároljunk szóróanyag tárolókat, hanem egy kivitelében egyszerűbb, de hatszoros kapacitású és feleannyiba kerülő tárolóedényt alakítsunk ki.
A VÜO 3 mFt-ot biztosított a fenti célra, melyből 12500 Ft/db volt a konténer ára, és 12500 Ft/db volt az átalakítás költsége. Az átalakítást a MVG munkavállalói végezték. A beszerzett 126 konténerből 120 lett értékesítve 3 mFt értékben a VÜÖ felé, 6 db pedig a locsolási feladatokra lett felhasználva.
3 M Ft
Városgazda Kft A Miskolc Tapolca Fejlesztési Kft megrendelt egy szabadidő park kivitelezést Miskolc-Tapolcán – az Aradi sétány mellett fekvő volt gyermekstrand területén található telephelyén (homokos strandfoci pálya, 2db strandröplabda pálya, aszfaltos foci-és lábtenisz pálya, aszfaltos streetball pálya, minigolf pálya, kerékpár pálya, pótmunkaként bmx pálya). A “munka” 2010. júliusában elkészült, kifizették szeptemberben. A Tapolca Fejlesztési Kft-nek nincs a tevékenységi körében a szabadidő park üzemeltetése, ezért a Városgazdát bízták meg az üzemeltetéssel. A Városgazda a Diák-Meló Iskolaszövetkezetet bízta meg az üzemeltetéssel (felügyelettel). Az üzemeltetési szerződés az átadás előtt egy hónappal hatályba lépett. A Diák-Meló üzemeltetési díjként 966 ezer Ft-ot számlázott ki, amelyet a Városgazda kifizetett, majd továbszámlázott a Miskolc Tapolca Fejlesztési Kft-nek, 1,7 M Ft értékben. A számla nem került kiegyenlítésre.
Két tagvállalat közötti elszámolási kérdés, amelyre november óta az új ügyvezető tud választ adni.
1 M Ft
Városgazda Kft A választási plakátok eltávolítását a Város a Szocio Produkttól rendelte meg, a feladatot a Városgazda Kft végezte el. Az alpolgármester – Pfliegler Péter – kérése volt, hogy a tevékenység ellenértéke kerüljön kiszámlázásra a pártoknak. A számlázás nem történt meg.
A plakátok eltávolítása még novemberben is folyt, a teljesítések számlázása általában a hónapot követően történt, ennek a tételnek a kiszámláztatására az új ügyvezetőnek 2011.11.30. – 2011.01.20. között lett volna ideje és módja.
111 ezer Ft
Városgazda Kft A Kft Felügyelő Bizottsága által készített je, a cég irattárában fellelhető gyzőkönyvekről hiányoznak az aláírások. Aláírás hiányában a jegyzőkönyvek valódisága megkérdőjelezhető. Az FB tagok a díjazásukat hiánytalanul felvették.
Azokon az FB üléseken melyeken 2010.06.01-től az előző igazgató részt vett a tagok csak igazoltan – bejelentett módon – voltak távol függetlenül attól hogy aláírták-e a jegyzőkönyvet vagy sem.

 
Régió Park Kft. Magas volt az őrzés-védelmi költség (a parkolóházak őrzésénél). 2008: 4,7 M Ft, 2009: 9 M Ft, 2010: 9 M Ft.
1. Sajnos csak egy parkolóháza (és egy mélygarázsa) van a cégnek.
2. Sajnos nem költöttünk el ennyi pénzt a létesítményeink őrzésére.
3. A Szakértők véletlenül ehhez a tételhez adták hozzá a Régió Park Miskolc Kft. (azért írtuk ki a társaság nevét, mert sajnos az új vezetés nem
tudja megtanulni) pénz szállítási és számolási költségeit is. Ez 2008-ban 4,8 Mft, 2009-ben 5,5 Mft, 2010-ben kb 6 Mft volt. Ezért több százmillió forint aprót dolgoznak fel,
fajlagosan az országban miénk az egyik legolcsóbb díj.
4. Az őrzés 2008 november 05.-én indult. Havonta kb. háromszáz ezer forint + Áfa. 2008-ban 660000 Ft, 2009-ben 3600000 Ft, 2010-ben 3800000 Ft volt a költség.
5. Saját dolgozót nem volt indokolt napi 24 órában alkalmazni a kihasználtság szintje miatt, ezért csak napközben volt egy ember. Probléma esetén a mélygarázs dolgozója jött át.
24 órás szolgálat esetén plusz három fő kellene, egy ember közterhekkel 150 Eft, három 450 Eft. Így 2008-ban 900 Eft, 2009-ben 5400 Eft, 2010-ben 6000 Eft lett volna költség.
A megtakarítás 4240000 Ft…
22,7 M Ft
Miskolc Tapolca Fejlesztési Kft A tevékenység során az alábbi költségek merültek fel: szakértői díjak 31 M Ft, őrzés-védelem 12 M Ft. A Kft-nél 2 alkalmazott volt (“szellemi vezető” ill. “szellemi előadó” megnevezéssel)
Szakértői díjak:
Ssz. Időszak Megnevezés Szállító Összeg ( Ft-ban )
1. 2009. év Szakértői díj Miskolc Holding Zrt. 12.000.000
2. 2009. év Műszaki szakértői tevékenység* MIK Zrt. 8.756.000
3. 2010. I.- IX. Megvalósíthatósági tanulmány** AQUAPROFIT Zrt. 7.900.000
4. 2010. I.- IX. Szakértői díj Miskolc Holding Zrt. 2.232.000
Összesen: 30.888.000
* A felnőtt és gyermek stranddal kapcsolatban felmerült és a MIK Zrt. által ellátott szakértői tevékenység.
** Az AQUAPROFIT Zrt. készített megvalósíthatósági tanulmányt a bezárt mészkőbányába tervezett kiemelt turisztikai attrakcióhoz. „Zöld álmok strandja” A fejlesztési koncepciót MMJV Önkormányzatának közgyűlése 2009. novemberi ülésén egyhangúan elfogadta!
A 30.888.000.-Ft-ból 22.988.000.- Ft ( 75% ) a Miskolc Holding Zrt.-n belül került kifizetésre!
Őrzés – védelem:
Ssz. Időszak Megnevezés Szállító Összeg (Ft-ban)
1. 2009. év Őrzés-védelem H & L 1998. Szolgáltató és Vagyonvédelmi Bt. 8.326.000
2. 2010. I.- IX. Őrzés-védelem H & L 1998. Szolgáltató és Vagyonvédelmi Bt. 4.533.000
Összesen: 12.859.000
Az őrzés díja: 500 Ft / óra / fő + ÁFA.
65 M Ft
  Az őrző védő szolgálat – 24 órás szolgálat keretében – 2009-ben még mindkét területet őrizte ( felnőtt strand és gyermek strand ). Eleinte még kutyás őrzés is volt!
2010-ben már csak a felnőtt strand területén volt folyamatos őrzés, illetve a Szabadidőpark megépítése után, annak bezárásáig volt éjjeli őrzés a gyermek strand területén.
Szellemi vezető:
A FEOR 1-4 ig terjedően szellemi dolgozói tevékenységi besorolást ír elő. Ennek keretében van pl.: vezető és előadó. Ez a munkaügyi statisztika miatt is kell, hogy pl.: egy fizikai dolgozóra hány szellemi dolgozó jut. Vagyis minden cégvezető szellemi vezető!

 

 

 

 

 

Tagvállalat

Ssz. Tényállás, megállapítás rövid leírása Értékben kifejezhető következmény Tényállás minősítése
MIK zRt.   A MILAK-Ép és a Fiatalok Háza projektcégek kisebbségi befektetései voltak a MIK zRt-nek (20 % tulajdoni részesedéssel). A MIK a Leader Line Kft-től, a többségi tulajdonostól megvásárolta annak műszaki hibás tetőtéri lakásait. Miután a Leader Line kiszállt az üzletből ( a MIK kivásárolta a részét), a banknál vállalt kezesség 100 %-a a MIK-re terhelődött át, miközben a lakások műszaki hibáinak kijavítási költsége is a MIK-et terhelte. A MIK az ingatlanokat bérbeadta, de a bérlők egy része nem fizette a bérleti díjat. Ráadásul a bérleti díjat az önköltség alatti árszinten határozták meg, így folyamatos az önkormányzati tulajdonra vonatkozóan a vagyonvesztés. 2011. májusban a szerződés szerint kényszervásárlási kötelezettség áll be. A MIk mérlegen kívüli kötelezettsége 479 M Ft, az elszámolás CHF alapú. min.140 M Ft BTK Az ügyben tett büntető feljelentés következtében jelenleg nyomozás folyik.
MIK zRt.   A Bodótető fejlesztésére alakult MBF Hills Kft.tagi kölcsönnel indult, melyből 60 M Ft-ot a MIK zRt készpénzben megfizetett. 170 M Ft-ot a tulajdonostárs adott, de azt különféle szolgáltatások nyújtásával a cégből ki is vette. A projekt kezdetén 2 telket adott el az Önkormányzat. A rögzített opciós vételár a piaci érték 60 %-a volt. A közművesítésért már fizetett az önkormányzat előleget, holott egy kapavágás sem történt, sőt hiányoznak az infrastuktura tervei is. Kifizetésre került 51 M Ft “sikerdíj”-, miközben már 3 éve negatív a cég saját tőkéje. 111 M Ft BTK Az ügyben tett büntető feljelentés következtében jelenleg nyomozás folyik.
MIK zRt.   A Görgey u. 4. sz. alatt épülő ingatlan méltán kiérdemelte az “ország legdrágább lakóháza” címet. Az offshore hátterű befektető partner (tulajdonosi köre azonos az MBF Kft-vel) a drága előkészítésből, tanulmányokból többszörösen – áttételeken keresztül – kivette a maga jövedelmét (Finbasic, Stoa Development, RP Holding). Az épület jelenleg ún. szerkezetkész álapotban van, ám a MIK zRt terhei egyre nagyobbak . Az épület 38 lakásos, eddig 608 M Ft ráfordítás merült fel, a befejezéséhez még legalább 400 M Ft szükséges. A minimálisan várható veszteség 150 M Ft. 150 M Ft BTK Bűncselekmények alapos gyanúja miatt a feljelentés megtörtént.

“Nehéz év lesz: üres a kincstár” – Ülésezett a miskolci közgyűlés

eszak | 2011.02.05 17:20
Miskolc – A keddi polgármesteri bejelentés határozta meg  a csütörtöki közgyűlési ülést Miskolcon.

Újjáalakult a miskolci Fidesz

eszak | 2011.02.05 10:49
Miskolc – A tagfelvétel tovább folyik a szokásos felvételi procedúrának megfelelően.

Bodótető: ez nem az az ingatlan!

boon | 2011.02.05 09:39
Miskolc – Tévedtünk: amit bemutattunk felépült, amiről szó van nem – hívta fel portálunk figyelmét Kovács Ferenc, a KV Ingatlan Kft. tulajdonos ügyvezetője.

“Cáfolni fogom…” – mondja a volt vezérigazgató

eszak | 2011.02.02 20:25
Miskolc – A Miskolc Holding Zrt. volt vezérigazgatója írja: napokon belül tételesen cáfolja a holdingot ért vádakat.

A Miskolc Holding átvilágításának eredménye

boon | 2011.02.02 11:29
Miskolc – A már folyamatba lévő büntetőügyek listája. A jó erkölcsbe ütköző ügyek listája.

Közlemény a Miskolc Holding átvilágítása kapcsán

boon | 2011.02.02 09:41
Miskolc – A Miskolc Holding cégcsoport 2010. évi átvilágításának eredménye: 30 milliárd forint adósság.

Nézőpont: Nyomozás

eszak | 2011.02.01 20:51
Repkedtek a számok a keddi városházi sajtótájékoztatón. 17 büntetőjogi felelősséget felvető ügycsoport, 36 súlyos ügy, 30 milliárdos adósság. Hajdu Mariann jegyzete

MSZP: nem hiány, hanem többlet

eszak | 2011.02.01 18:58
Miskolc – Az MSZP miskolci frakciója szerint nincs harmincmilliárd a hiánya a Holdingnak, hanem pénzügyi plusszal rendelkezik.

Miskolc Holding: Büntetőfeljelentések

eszak | 2011.02.01 18:46
Miskolc – A következő három ügy közül az utóbbi kettővel kapcsolatos gyanúról már tavaly, a választások előtt beszámolt portálunk.

Miskolc Holding: 30 milliárdos adósság

eszak | 2011.02.01 18:59
Miskolc – Befejeződött a Miskolc Holding átvilágítása, a könyvvizsgálók 128 megálllapítást tettek.