VÖRÖSISZAP: ajkai önkormányzat: Ajka nem kért pénzt Kolontártól

Ajka városa nem Kolontárral kívánja megfizettetni a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatban felmerült költségeit – így reagált a médiában megjelent állításokra Ajka Város Önkormányzata.

Schwartz Béla polgármester és dr. Jáger László jegyző közleményében azt írja, értetlenül állnak Tili Károly kolontári és Toldi Tamás devecseri polgármester felháborodása előtt, véleményük szerin ugyanis Ajka az első percektől kezdve minden segítséget megadott a károsult településeknek.

Mint ismert, Ajka város önkormányzata egy több mint 25 millió forintos végösszegű listát küldött Kolontárra, a listán a kitelepített kolontáriak elszállásolásával és ellátásával kapcsolatos költségek szerepelnek. Ezek között van családsegítő szolgáltatás, illetve az önkormányzati épületekben kialakított befogadóhely üzemeltetése. A legmagasabb tétel – 21 millió forint – a Magyar Imre Kórház többletköltsége. Jáger László, Ajka jegyzője korábban azt mondta, nem követelésekről van szó, csupán arról, hogy a költségek visszatérítéséhez a vis maior alaphoz és a kármentesítési alaphoz Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely pályázhat.

Nyári Ildikó, az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója ennek kapcsán azt nyilatkozta, hogy az ajkai önkormányzat a törvény szellemében járt el, amikor költségbecslést készített arról, mennyi plusz költsége merült fel a vörösiszap-katasztrófa sérültjeinek ellátása közben. Elmondása szerint teljes félreértés, hogy az ajkai kórház vagy önkormányzat számlát nyújtott volna be Kolontárnak. Katasztrófa esetén a költségeket a vis maior alapból fedezik, ám Ajka nem tartozik a katasztrófa sújtotta területhez. Ezért az ÁNTSZ kérte a kórházat, mérjék fel, becsüljék meg, mekkora többletkiadással járt a sérültek, betegek ellátása.

Ajka Város Önkormányzata is reagált az elhangzottakra kedden. Schwartz Béla polgármester és dr. Jáger László közleményében azt írja, a kolontári polgármesternek küldött levelük civil olvasó számára valóban félreérthető lehet, Tili Károlynak azonban tudnia kellett arról az egyeztetésről, amely október 21-én zajlott a devecseri polgármesteri hivatalban, hiszen ott jelen volt faluja körjegyzője, Szarka Gyula is. Tájékoztatásuk szerint az említett beszélgetéskor esett szó arról, hogyan tud Ajka Város Önkormányzata a katasztrófával kapcsolatban felmerült költségei fedezetéhez hozzájutni, és ekkor hangzott el a katasztrófavédelem részéről az a javaslat, hogy – mivel Ajka közvetlenül nem pályázhat a vis maior és a kármentesítési alapokhoz – ezt tegyék meg helyette is az érintett települések.

A közleményben hangsúlyozzák: szó sincs arról, hogy akár Kolontárnak, akár Devecsernek saját költségvetése terhére kéne bármit is kifizetnie Ajka részére. Már csak azért sem, mert a jogszabályok alapján a katasztrófákkal kapcsolatos költségeket az állam viseli. Ez utóbbi miatt kellett felszámolnunk a kórházi ellátás költségeit is. Elmondásuk szerint értetlenül állnak ezért Tili Károly kolontári és Toldi Tamás devecseri polgármester felháborodása előtt. Annál is inkább, mert Ajka az első percektől kezdve minden segítséget megadott a károsult településeknek. Hozzáteszik: a felsoroltakon felül egyhangú képviselőtestületi döntéssel elengedte például az ajkai iskolákba járó devecseri és kolontári gyermekek után járó költségtérítést 150 tanítási napra, ezzel csaknem négymillió forinttal könnyítve a károsult települések terheit. Az Ajkán építkezni szándékozó károsultak pedig ugyanolyan kedvezményekkel vásárolhatnak a városban telket, mint az itteni lakosok.

A történtek után Ajka városa nem tart igényt Kolontár közreműködésére. Levelünket visszavonjuk, költségeink megtérítésére más utat kívánunk választani – olvasható a közleményben.
– Független Hírügynökség –