Útépítések és felújítások Hajdúhadházon

Akt.:
Útépítések és felújítások Hajdúhadházon
Hajdúhadház – A nyári meleg beköszöntével gyakorta találkozhatunk azzal a településeken, hogy elkezdődnek az útjavítások.

Ez a hőségben kissé kellemetlen munka megnehezíti mind a közlekedők, mind a környéken lakók életét. Ám a hibák kijavítása csak ebben az időszakban lehetséges. Fagyos, illetve esős időben nem végezhetik ezeket a korrekciókat, hiszen a hatékony munkavégzéshez száraz idő szükséges.

Hajdúhadházon is lépten-nyomon útjavításba botlanak a lakosok. Az elmúlt hetekben elkezdődött a Béke utca felújítása. A Bocskaikert felé haladó szakasz építése az eredeti ütemtervek alapján halad. Előtte a tavaly felújított utcaszakasz garanciális javításait végezte a kivitelező cég, május 23-tól szintre helyezte a víznyelőket és az aknafedlapokat, az aszfalt felmarásával és újraburkolásával kiegyenlítették a süllyedéseket az úttesten. A Nyíl utcai buszmegálló egyik oldalában víznyelőt építettek, a másik oldali megállót pedig újraaszfaltozták. Ha újabb süllyedések vannak, elképzelhető, hogy az alépítmények állapotát kell megvizsgálni, és szükség szerint javítani. A szóban forgó útszakaszra még két év garancia vonatkozik.

Elkezdődött a Galambos utcai útburkolat javítása. Az év elején felpúposodott kövesút újraaszfaltozása garanciális javítás keretén belül történik, amely a városnak plusz költséget nem jelent.

A burkolatot teljesen, a föld szintjéig felszedték, és új aszfaltréteggel borították be az út felületét. A régi útalapot új, daráltbeton útalappal helyettesítették, és erre került az új aszfaltréteg, ami az előző kivitelezéstől egy magasabb műszaki tartalmat jelent. Az év elején történ felülvizsgálatok után sikerült a kivitelezőnél elérni, hogy javítsa a nem megfelelően kialakított utat. A javítások június elsején kezdődtek és előre láthatólag 20-án befejeződnek.

A Galambos utca felújítása után sor kerül a Téglás, Városkert, Kinizsi, Táncsics utcák és a Vásártér felújítására is.

A Széchenyi utcai útburkolat-javítás befejeződött, az útzárat feloldották és mindkét sávban lehet közlekedni. A Malom utcán a vízmű által felbontott útburkolatot valószínűleg az újság megjelenésének idején aszfaltozzák vissza.
A csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezési munkálatai késnek. Az önkormányzat a megkötött szerződésnek megfelelően megköveteli a minőséget és a határidők betartását is. A területen régészeti feltárások is várhatók, azok is tolhatnak a határidőn, de az önkormányzat tervei alapján az őszi csapadékos időszakig mindenképpen be kell fejezni a munkálatokat. A magas talajvízszint miatt már két alkalommal is szerződésmódosításra került sor határidők tekintetében az Önkormányzat és a kivitelezést végző cég között, de egyre inkább úgy tűnik, hogy pénzügyi, finanszírozási nehézségek is adódtak a kivitelezőnél.

A bölcsődeépítés az eredeti tervek szerint halad. A magas talajvízszint sem jelent problémát, kútalap készítésével a kivitelező áthidalta a problémát. Jelenleg a vasalt sávalap elhelyezése történik, július elsejétől pedig elkezdődhet a falak építése.

A családsegítő épületénél előkészítő munkálatok zajlanak. Az átázott falakról kívül és belül is le kellett verni a vakolatot. A helyére légáteresztő pórusos vakolat és festék kerül, hogy biztosítva legyen a későbbiekben is a falak szellőzése és száradása. A hónap végére a tető is felkerül az épületre, így eltűnik végre a város egyik szégyenfoltja.

A szennyvíz hálózat korszerűsítésére a KEOP – 1.2.0/09-11. számú pályázat került kiírásra. Jelenleg egyeztetés folyik a tervezők és az önkormányzat között, hogy melyek legyenek a hálózati bővítéssel érintett utcák. Több utca és utcaszakasz korábban kimaradt a hálózatfejlesztésből. Ezeket a szakaszokat jelenleg több szempontból is meg kell vizsgálni. Van egy alapkövetelmény, melyet megnyert pályázat esetén teljesítenünk kell, az új szakaszok melletti telkek 92%-nak rá kell kapcsolódni a hálózatra.

Az új szakaszok építése mellett a pályázat lehetőséget nyújt a régi csatornaszakaszok műszaki felülvizsgálatára és szükség esetén rekonstrukciójára. Erre is nagy szükség van, ugyanis a meglévő szakaszokkal óriási problémák vannak. Az egyeztetések folynak, az érintett szakaszokhoz kapcsolódóan várhatóan egy igényfelmérést is végzünk a lakosság körében.

Emlékpark került kialakításra június elején a Klapka- Dobó utca sarkán. A Nemzeti Összetartozás Napján már az új Trianoni emlékhelyen emlékezhettek meg a lakosok. A környéken lakók összefogásának köszönhetően remélhetőleg a tér még sokáig megőrzi szépségét.