Ülésezett Miskolc közgyűlése – 2017. június

Akt.:
Ülésezett Miskolc közgyűlése – 2017. június
Miskolc – Nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta szerdán a miskolci testület. A júniusi, miskolci közgyűlési ülésen a képviselők elé közel harminc napirend került, több olyan is, amely városi intézmények vezetői kinevezéséről döntött. A Borsod Online olvasóit élőben tudósítottuk az ülésről.12.28: Vége a júniusi testületi ülésnek. Köszönjük olvasóink figyelmét!


12.25: Így döntöttek a képviselők

 • Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletének módosítására
  19 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
 • Javaslat közterületek elnevezésére
  19 igen, 3 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott IX-225/44.244/2010. sz. határozat és az ahhoz kapcsolódó XII-226/5548/2013. sz. határozat hatályon kívül helyezésére, valamint a Miskolc Holding Zrt. megbízása energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére
  19 igen, 2 nem, 1 tartózkodás
 • Javaslat egyes beruházási projektek megvalósításához szükséges vagyongazdálkodási döntések meghozatalára
  20 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
 • Javaslat a Miskolc, Petőfi tér 3. sz. alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítására
  16 igen, 7 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat a vis maior támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
  23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásból történő kilépéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
  16 igen, 0 nem, 4 tartózkodás
 • Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyására
  23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására
  16 igen, 4 nem, 3 tartózkodás
 • Javaslat a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 2015-2016. évi teljesítéséről, valamint a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására és a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia 2017-2018. évi cselekvési programjának jóváhagyására
  19 igen, 4 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
  19 igen, 4 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat a temetőkről, temetkezési tevékenységről és az ahhoz kapcsolódó díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
  20 igen, 0 nem, 4 tartózkodás
 • Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közszolgálati szerződés megkötésére
  20 igen, 0 nem, 4 tartózkodás
 • Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására, a 2016. évi közszolgáltatási tevékenységről készült éves Közszolgáltatói Jelentés ás a 2016. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének, valamint a 2017. évi közszolgáltatási követelmény és közszolgáltatási ellentételezés tervezett mértékének elfogadására
  16 igen, 7 nem, 1 tartózkodás
 • Javaslat a Miskolc, József Attila utca 44. szám alatti, valamint a Miskolc, Repülőtéri utcában elhelyezkedő ingatlanok értékesítésére
  19 igen, 0 nem, 5 tartózkodás
  20 igen, 0 nem, 4 tartózkodás
 • Javaslat a TAO támogatásból megvalósuló sportcélú beruházásokhoz kapcsolódó jelzálogjog bejegyzéshez történő hozzájárulásra
  18 igen, 0 nem, 6 tartózkodás
  18 igen, 0 nem, 6 tartózkodás
 • Javaslat ingatlanok Magyar Államtól történő ingyenes átvételének kezdeményezésére
  21 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
  21 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
  21 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
 • Javaslat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ és az Önkormányzat között fennálló vagyonkezelési szerződés módosítására, a Miskolc, Gesztenyés u.14. szám alatti ingatlanban található helyiség hasznosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére, valamint egyéb vagyongazdálkodási döntések meghozatalára
  18 igen, 0 nem, 6 tartózkodás
  20 igen, 0 nem, 4 tartózkodás
  20 igen, 0 nem, tartózkodás
 • Javaslat sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos vagyonjogi döntések meghozatalára
  16 igen, 0 nem, 7 tartózkodás
  16 igen, 0 nem, 7 tartózkodás
 • Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormmányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására
  16 igen, 0 nem, 7 tartózkodás
 • Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításának jóváhagyására
  19 igen, 1 nem, 4 tartózkodás
  17 igen, 4 nem, 3 tartózkodás
 • Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998 (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
  24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat a Salkaházi Sára Miskolc Program eredményeiről szóló tájékoztatás tudomásul vételére
  24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

11.11: A közérdekű bejelentések kapcsán Pakusza Zoltán felolvasta Csóka Edit szakszervezeti titkár által írt segítségkérő levelét az Ifjúsági ház ügyében, amiben kifejti, félti, hogy a rendészeté lesz az épület, és megszűnik az intézmény.

A polgármester megerősítette, hogy igen, “ki van nézve” az épület, mert onnan lehet ellátni legjobban a rendészeti ügyeket, stratégiai szempontból jó helyen van. Olyan körülményeket teremtenek majd máshol, ami megfelel egy szabadidő ház működéséhez – tette hozzá.


11.08: Miskolc gazdaság- és településfejlesztéshez kapcsolódó előterjesztések.

 • Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletének módosítására
 • Javaslat közterületek elnevezésére
 • Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott IX-225/44.244/2010. sz. határozat és az ahhoz kapcsolódó XII-226/5548/2013. sz. határozat hatályon kívül helyezésére, valamint a Miskolc Holding Zrt. megbízása energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére
 • Javaslat a Miskolc, Petőfi tér 3. sz. alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítására
 • Javaslat a vis maior támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
 • Javaslat a Miskolc, József Attila utca 44. szám alatti, valamint a Miskolc, Repülőtéri utcában elhelyezkedő ingatlanok értékesítésére

Vita nélkül tárgyalták, csakúgy, mint a sporttal kapcsolatos napirendeket is.

Majd zárt ülés következett, ahol személyi kérdésekről döntöttek.

Úgy tudjuk, a Herman Ottó Múzeum élére dr. Tóth Arnoldot választották, míg a könyvtár vezetője dr. Prokai Margit lett, a korábbi igazgató. A rendészet élére pedig Kovács László Csabát, a korábbi helyettest választották.


10.29: Az önkormányzat stratégiai típusú előterjesztéseit tárgyalják.

 • Javaslat egyes beruházási projektek megvalósításához szükséges vagyongazdálkodási döntések meghozatalára
 • Javaslat a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 2015-2016. évi teljesítéséről, valamint a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására és a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia 2017-2018. évi cselekvési programjának jóváhagyására
 • Javaslat ingatlanok Magyar Államtól történő ingyenes átvételének kezdeményezésére
 • Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására
  Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998 (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Kovács László (KDNP): “Az államtól történő átvétel elsősorban a Diósgyőri Kórház épületének átvételére vonatkozik. Két pályázat is van, ami kapcsolatba hozható a kezdeményezéssel. Az uniós forrásokat fel tudjuk használni, fontos, az önkormányzat a vagyonkezelői, tulajdoni jogot visszaszerezze. A volt kórház épülete számunkra stratégiai fontosságú. 2010-ben lepukkant ellátórendszert örököltünk. Város egészében a háziorvosi rendelők állapota leromlott volt.”

A vasgyári kórházban két elkülöníthető rész van, egyikbe szakrendelések költöznek, a másikban, aminek megszerzésére tettek javaslatot, elképzelhető, idekerülnek az Őszi Napsugár Otthon részei – sorolta.

Soós Attila Fidesz frakcióvezető: “A rendészet beszámolója kapcsán azt mondom, köszönet a rendészeknek, akik ezt a helyzetet lehetővé tették a városban. Hat éve, dr. Kriza Ákos kezdeményezésére, az országban először alakult meg a rendészet. Egészen komoly munkával, több százmilliós költségvetési támogatással törekedtünk arra, hogy megvalósuljon, amit ígértünk a választásokkor. Nem lehet elégszer ismételni, a fészekrakó ügy lassan lezárásra kerül, és igenis kiderül, ezt meg lehet oldani. Azt gondoljuk, minden riogató propagandával ellentétben látható a miskolciaknak, hogy megszűnőben vannak a telepek. Illetve 300 kamera figyeli ma már a rendet a városban. Igény van a rendészek 24 órás jelenlétére, mezőőrökre, rendszámfelismerő rendszerre, közös járőrpárokra, körzeti rendészekre. Egész stratégiában, intézkedéseinkben a cél nem a bűncselekmények számának csökkentése, hanem ne legyen bűncselekmény a városban, és a szubjektív biztonságérzet emelkedjen” – fogalmazta meg.

Az egyik előterjesztés kapcsán, ami a Dayka úti áttörésről szól, azért is van szükség, mert ez a beruházás már kapcsolódik a főtér kialakításához – mondta a polgármester.

Pakusza Zoltán (Jobbik) a vasgyári kórház kapcsán kérdezte, hogyan történik majd a szakrendelések odaköltöztetése, mert teljes a bizonytalanság az orvosok körében.

A polgármester elmondta, az orvosokkal többszöri egyeztetés folyt, tehát pontosan tudják, hova fognak kerülni, így nem érti a kérdést. De, ha valakinek kérdése van, forduljon bizalommal dr. Papp Csabához, aki az egész folyamatot vezényli – tette hozzá.

Dr. Tompa Sándor (DK) arra kérdezett rá, hogy igaz-e, hogy a rendészet fejlesztése, érinti-e az Ifjúsági és Szabadidő Házat, azaz, megszűnhet-e az intézmény? A képviselő arra kérte a polgármestert, hogy nyugtassa meg a kultúráért aggódó miskolciakat.

Dr. Kriza Ákos azt mondta, megnyugtatja képviselő urat, hogy a miskolci kulturális élet az elmúlt években sikereken ment át. Említette a színházat, programokat. Országos szinten kiemelt kulturális tér Miskolc, ezt a jövőben sem hagyjuk alábbhagyni – fogalmazott.

Pakusza Zoltán (Jobbik) is az ifiházzal kapcsolatban kérdezett, elmondva, levelet kaptak az intézmény vezetőjétől, amiben félelmét fejezte ki, hogy megszüntetik az intézményt. Felolvasta a levelet, de a polgármester elmondta, ez nem tartozik a napirendhez, majd közérdekűben olvassa fel.

Majd lezárta a vitát.


09.43: Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány reagált a vitában elhangzottakra.

– Ez a beszámoló elsősorban szakmai anyag, a közgyűlési ülést megelőző bizottsági meghallgatások adnának alkalmat arra, hogy kérdéseket megvitassanak – hangsúlyozta.

A felderítés kapcsán elmondta, ez megközelíti emberölés kapcsán a száz százalékos eredményességet. Valóban fontos ez a szám, és tényleg elrettentést jelent, ha az elkövető nem ússza meg – tette hozzá.

A felderítési eredményesség stabil, kiugró változások nincsenek, össz bűncselekmények esetében valóban 50 százalék körüli – mondta. Igaz, hogy csökkent Miskolc lakossága, de nem olyan nagyságrendben, ami ezeket a statisztikai adatokat befolyásolná – emelte ki.

Jakab Péternek azt mondta, igen, sajnos előfordulnak bűncselekmények Miskolcon, azon vannak, ne legyen, de nullára azért ezt nehéz redukálni.

Igen, uzsorásokat is tartóztattunk le, lányfuttatókat is, dílereket is, erről szívesen ad bővebb tájékoztatást is – fogalmazott.

Dr. Vereczkei Csaba megyei rendőr-főkapitány az infrastruktúra kapcsán elmondta, az országban mindenhol egységes. Illetve elmondta 2015-ben indult az életpályamodell, ami több pilléren áll, és a kiszámítható előremeneteli rendszert is biztosítja.

A felújítás kapcsán elmondta, örül, hogy ezt másoknak is fontos, a kapitányság felújítása már folyamatban van, ezt a legfontosabbal kezdték, belső gépészeti rendszer, csapadékvíz-elvezetés. Folyamatban van pályázati pénzekből összesen 7 kapitányság felújítása és rekonstrukciója, ami közel 2 milliárd forint.


09.28: A város működéséhez kapcsolódó beszámolókat tárgyalják.

 • Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására
 • Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
 • Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására, a 2016. évi közszolgáltatási tevékenységről készült éves Közszolgáltatói Jelentés ás a 2016. évi Éves Pénzügyi
 • Ellentételezés összegének, valamint a 2017. évi közszolgáltatási követelmény és közszolgáltatási ellentételezés tervezett mértékének elfogadására
 • Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításának jóváhagyására

Bogyay Ferenc városi rendőrkapitány a rendőrségi beszámoló kapcsán kapott szót. Az elmúlt hét év, illetve 12 év adatait ismertette.

A beszámoló szerint további javulást tudtak elérni. Az összes regisztrált bűncselekmény, 2010-hez képest, kevesebb mint a felére esett vissza Miskolcon. Közterületeken elkövetett bűncselekmények száma is a felére esett vissza. Rendészeti eszközökkel elsősorban a közterületen elkövetett bűncselekményekre tudnak hatással lenni.

2014-ben Miskolcon elkövetett 62 rabláshoz képest, tavaly már csak 32, idén eddig 14 eset volt, de ne feledjük, korábban ez a szám volt 170 fölött is – sorolta.

Miskolcon nem kell attól tartani, hogy minden másnap rablás áldozatává váljon valaki, és hogy így maradjon, térfigyelőkamerák telepítésére is szükség van – mondta.

A Miskolcon elkövetett bűncselekményeknek még ma is több mint fele lopás – ismertette. Ezek sok magánembert érintenek, így biztonságérzetüket rombolják.

A felsorolt eredményeket nem PR tevékenységgel, hanem munkával értük el – emelte ki.

A polgármester hozzátette, beszélgetve a miskolciakkal, érzik, hogy a mindennapokban számíthatnak a rendőrségre. Miskolc ma biztonságos város – folytatta.

Soós Attila Fidesz frakcióvezető kért szót elsőként, az MVK Zrt. közszolgálati szerződése mellett a rendőrségi beszámolóról beszélt.

– Örömteli, hogy a rendőrség és önkormányzat intézkedései folyamatosan javuló helyzetről gondoskodnak – fogalmazott. – ha megkérdeznek, mi a véleményem a számokról, hogy állunk közbiztonság kapcsán, azt mondom, kevés. De az út ez, ezt kell folytatnunk. Törekednünk kell, mind statisztikai, mind szubjektív biztonságérzet kapcsán a helyzet javuljon. Azt gondolom, ha bárkit megkérdezünk, nem kérdés, mindenki örül, hogy egyre többször látni járőröket, rendőröket, rendészeket.

MVK szerződés kapcsán kiemelte, aki látja a miskolci tömegközlekedés, láthatja, sehol nem fejlődik olyan ütemben, mint Miskolcon. A miskolciak óvják, védik és örömmel használják a járműveket – tette hozzá. Azért is indulnak új járatok, mert munkahelyteremtés okán, például a TAKATA, igénylik a városlakók – mondta. Talán az egyik legmagasabb támogatást biztosítja Miskolc a cégnek – hangsúlyozta. – Büszkén mondhatjuk, 15 százalékos, több száz millió forintos béremelést tudtunk biztosítani a közlekedési vállalat dolgozóinak.

Dr. Kovács László (KDNP) köszönetet mondott a rendőrségnek, de a gyermekvédelem területén dolgozók munkáját is kiemelte.

“Miskolc trendfordulóhoz érkezett, élveszületések száma 2016-ra emelkedett, míg a halálozások száma csökkent. Bízunk benne, ez így marad…” – fogalmazott.

A rendőrségi eredmények kapcsán elmondta, a tendencia jót mutat, van még munka, de az a közbiztonsági program, amit elindítottak Miskolcon meghozta az eredményt.

Dr. Simon Gábor MSZP frakcióvezető: “Megint több össze nem illő napirendet tárgyalunk egyben. A gyermekjóléti feladatoknál az első kérdés, Miskolc demográfiája. Az anyag tényként állapítja meg, Miskolc lakossága drámaian csökken. A kapitány 10 éves távlatban mutat be bűncselekményt, de hozzá kell tenni, 20 ezerrel csökkent a lakosság szám. De egyet kiemelnék 4400 gyerek részesül támogatásban, ez mutatja, amikor sikerpropagandát hallunk nap mint nap, miközben az igazság ebben az anyagban van. Az MVK kapcsán is tragikus kép rajzolódik ki, tavaly a cég majdnem 500 millió forintos veszteséget csinált. Többen a rendőrségi beszámolóhoz szóltak hozzá. Persze mi is köszönetet mondunk a rendőrségnek. Javuló statisztikákról volt szó, de ezt kétfelé kell bontani. Egyrészt bűncselekmények száma, másrészt az eredményességi mutatók. Ez utóbbi 1 százalékkal javult, 50 százalék körül van. A bűnözést akkor lehet visszatartani, ha minél nagyobb a valószínűsége a lebukásnak. Ezen kellene javítani.”

Jakab Péter Jobbik frakcióvezetője: “A statisztikák eszméletlenül jók, a valóság azonban az, hogy a belvárostól néhány méterre, Hubay György, a rendészeti bizottság elnökének körzetében komplett családi házat elbontanak. A prevenció fontos, de a lyukói baba-mama ház nem megoldás erre, hiszen a probléma, hogy a gyerekek anyával apával elmennek lopni, nem az, hogy nincs hol játszani. Miskolcon nincs telepfelszámolás, csak telep-áthelyezés van, ami megfelel a kormány elvárásainak. Továbbra sem tudjuk, hol lesznek azok az ingatlanok, amit a Máltaiakkal kötött szerződés keretében kapnak meg a számozott utcaiak.”

Dr. Kriza Ákos szerint Jakab Péter a miskolciakkal nem beszél sokat, mert akkor hallhatná, mi a véleményük. Azt mondta, kérdezze meg, rend van-e az Avason, vagy sem. Beszélgessen a stadion környékén élőkkel, kérdezze meg, javult-e a helyzet vagy sem – fogalmazott.

A polgármester szerint a Domb utcai történet kapcsán, amit elbontottak, annyit mondott, nagyon jól megtalált a jobbik egy sztorit. Hozzátette, tragédia, ha valakinek a tulajdonával ez történik. De nem a város felelőssége, hogy vagyonvédelmet nyújtson magántulajdonnal szemben, ők a közterületek rendjére vigyáznak – mondta dr. Kriza Ákos. Azt is hozzátette: sajnálja a családot, de azt gondolja, a tulajdonosnak is tenni kellett volna, hogy a lakás egyben maradjon. Aki szerint a Jobbik csak hőbörög, de javaslatot még nem tett le az asztalra.

Pakusza Zoltán (Jobbik) azt kérdezte, a polgármester megszámolta már, hány levelet küldött neki, hogy üljenek le tárgyalni. Azt is elmondta, van a városnak olyan területe, ami élhetetlen.

A lakcímkártyák kiadásával kapcsolatban is megfogalmazta kritikáját. A város távoli részeire költöznek ki emberek, ez komoly infrastrukturális és közegészségügyi probléma, de közbiztonsági szempontból is gondokat okoz. Pereces, Diósgyőrben is új fészekrakó program kezd kialakulni, sorra érkeznek a beköltözők, mert kihasználják a lakcímkártya kiadását, ennek szigorítása fontos lenne, ezért a városvezetés kezdjen tárgyalásokat ezzel kapcsolatban a kormányhivatallal – javasolta.

A polgármester azt javasolta Pakusza Zoltánnak, nézzen vissza a múltba, hogy milyen volt Miskolc hat éve, és milyen most. “Önök csak dolgoztatni szeretnek, dolgozni nem. Ott vannak képviselőik a parlamentbe, tegyenek javaslatot törvénymódosításra” – tette hozzá.

Jakab Péter Jobbik frakcióvezető szerint az elmúlt években nem sok minden volt Miskolcon, ami működött, de a közétkeztetés igen. “A szülők befizették a térítési díjat, és jóllaktak, de ma már éhesen mennek haza, mert önök szétverték a közétkeztetést. Ha valaki kritikát fogalmaz meg, a cég fenyegetőzik, ahelyett, hogy szolgáltatna. Önöknek fontos az egészségfejlesztés, de ha a gyerek nem eszik egész nap, akkor hogyan lehet egészséget fejleszteni. Kérem, a gyerekek olyan ételt kapjanak, amit meg lehet enni.”

A polgármester szerint a közétkeztetésben semmi olyan adalékanyagot nem adnak az ételhez, ami veszélyezteti az egészséget. “Egy biztos, sokkal egészségesebb a táplálék, mint volt” – emelte ki.

Bartha György (MSZP) szerint ennyivel nem lehet a közétkeztetést ennyivel lezárni. Szerinte a gyerekek éheznek, a miskolci beszállítók jó részét lecserélte az új cég. “Az önkormányzatnak 92 millió forintot kellett kifizetni azon dolgozóknak, akik közalkalmazottból átmentek, majd jelentkeztek az új cégbe, ahová felvették őket. Aki azt mondja, ez egy sikersztori, borzasztó nagyot hazudik.”

Dr. Kiss János alpolgármester szerint ez nem gyermekjóléti kérdés. “Az, hogy a gyereknek ízlik vagy sem az étel, egy ellenzéki képviselő szájából könnyen kijelenthető, de nem bizonyítható. El tudom képzelni, egy-egy gyerek nem eszik meg valamit, de ez otthon, a családi ebédnél is előfordul. Ha ez így lenne, ahogy önök mondják, annak Miskolcon nagyobb lenyomata lenne, ezért vissza kell utasítanom a vádakat.”

Az alpolgármester szerint a szocialista képviselő sajnálja a pénzt a dolgozóktól, amit számukra a törvény biztosít.

Bartha György szerint az alpolgármester kiforgatja a szavait.

Novák Józsefné (Fidesz) szerint igen, vannak szülők, akik kifogásolták az ételt, de ő kipróbálta, és rendben van. Három intézményben is volt, és ma már minden rendben van, szociális intézményekben is – tette hozzá.

Pakusza Zoltán (Jobbik) azt tanácsolta a polgármesternek, négyszemközt kérdezze meg a rendőrkapitányt, hogy a lakcímkiadási gyakorlat segíti, vagy hátráltatja-e a munkájukat. Hangsúlyozta, mindenki tudja, hogy nagy gond van a külterületeken.

Dr. Kiss János elmondta, nem feszegetné a rendőrség szerepét a lakcímkártya kiadással kapcsolatban, azt javasolta, olvassa el az ezzel kapcsolatos jogszabályt. Arra is kitért, ők nem tudnak telepeket áthelyezni, nem bűvészek. Arra kérte a jobbikos képviselőt, mutassa meg, hova helyezték át például a számozott utca lebontott részeit.

Nagy-Korsa Judit (DK) : “Felháborítónak tartom, hogy tegnap küldenek ki 18 sürgősségi indítványt, köztük olyan sürgős témákat, amikről sokkal többet kellene beszélni. Összesen 31 szegregátum van a városban, ahol veszélyeztetett körülmények között élnek emberek. Említik Lyukót, azon csodálkoztam, hogy közel 3000 embert említenek, miközben 2014-ben több mint 8000-ret mutattak ki. A telepfelszámolás után pedig ideköltöztek emberek…De kíváncsi lennék arra is, hány uzsorást, dílert, lányfuttatót sikerült rács mögé juttatni.”

Földesi Norbert (MSZP): “A közétkeztetéssel kapcsolatban mindenkinek van tapasztalata, de ha én fenntartó lennék, kötelező feladatot adnék át, akkor ezeket a kritikákat úgy próbálnám elnyomni, készíttetnék az egyetemmel egy elégedettségi felmérést. Ha ez nem lenne pozitív, akkor a céggel újragondolnám a projektet, vagy felbontanám a szerződést. Javaslom, szeptemberig egy ilyen felmérésbe belevágni, nagy segítség lenne…A másik, az avasi bevásárlóbusz kérdése, ami öröm számomra, hogy megvalósul. Örülök, hogy képviselőasszony átvette az ötletem, és nem látott mögötte semmilyen politikai célt. A jelenleg elégedetlenkedők is belátják majd, a többséget szolgálják ki ezzel.”

Az alpolgármester elmondta, a kritikákat meg kell hallgatni, ezzel egyetért. Az átadással együtt létrehozták azt az egységet, ami vizsgálja, hetente készülnek elégedettségi felmérések. De hangsúlyozta, örömmel veszik más szervezet bevonását is.

Dr. Tompa Sándor (DK): “Azt gondoltam, az új jegyzőnél majd nem fordul elő, hogy ennyi sürgősségi napirenddel kell dolgoznunk, de úgy látszik, az új seprű sem seper jól… Kellő komolysággal elmondták az eredményeket, de lenne kérdésem a rendőrséghez az állománnyal kapcsolatban. Milyen módon élnek, milyen jövedelmük van a rendőröknek, akik tényleg mindent megtesznek a város közbiztonsága érdekében. Nem megkerülhető, ránézve a rendőrségi épületekre, milyen az infrastrukturális helyzet? Ezek régi épületek, miközben más szervezeteknél komoly fejlesztések vannak. Itt történik-e ilyen? Mert a bűnüldözéshez ez is fontos lenne.”

A telepfelszámolás kapcsán dr. Kriza Ákos azt kérdezte a Jobbiktól, mit kellett volna csinálni azokkal az emberekkel, akik a telepeken éltek. “Természetes, hogy megjelennek máshol, hiszen a társadalom részei, a feladatunk, segítsük őket a felemelkedésben” – hangsúlyozta.

Dr. Kiss János alpolgármester a közösségi közlekedés kapcsán elmondta, mindenhol veszteségesen működik, a miskolci nincs a legveszteségesebbek között. “El lehetne indulni azon az úton is, amin az MSZP elindult, megháromszorozni az árakat, de ennek a miskolciak nem örülnének. Miskolcon évek óta nem volt díjemelés. Miközben már nem azon a színvonalon van a tömegközlekedés, mint volt. Lecseréltük a járműveket, magasabb szintű a szolgáltatás”- fogalmazott.


07.38: Humánfejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalja először a testület.

 • Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyására
 • Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott egyes óvodák intézményvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására
 • Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálására, vezetői álláshely betöltésére
 • Javaslat a Települési Értéktár Bizottságban történő személyi változásokra vonatkozó döntés meghozatalára
 • Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat a Salkaházi Sára Miskolc Program eredményeiről szóló tájékoztatás tudomásul vételére

Dr. Kovács László (KDNP) a Salkaházi Sára Miskolc Program eredményeiről számolt be. Mint mondta, a cél az volt, hogy azoknak a nyugdíjasoknak, akik a háború után felépítették Miskolcot, támogatást nyújtsanak. Elsőként 10 ezer forint/év támogatást kaptak, de a program támogatása évről évre nőtt.
A program bővítése a városvezetés munkájának köszönhető – fogalmazott. Ma már több mint 30 ezren részesülnek a támogatásban, miközben színházi előadások, kirándulások, mulatságok színesítik a programot.

Kitért arra is, hogy Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője még nem kért bocsánatot a miskolci nyugdíjasoktól. A KDNP-s képviselő szerint ugyanis a jobbikos képviselő megsértette őket, amikor kritikával illette a programot.

Soós Attila Fidesz frakcióvezetője szerint is a program, indulása óta, a Jobbik támadásának kereszttűzében áll. “Amikor elindítottuk a programot, úgy gondoltuk, Miskolc erősödik, most úgy gondoljuk, Miskolc erős, gondoskodó” – fogalmazott.

A program fennállása alatt több mint 1 milliárd forintot tudtunk az idősekre, életminőségük javítására fordítani – hangsúlyozta. – Még az első félévnek sincs vége, de már 28 ezer igénylés érkezett.
Soós Attila a vagyonrendelet kapcsán elmondta, arról van szó, hogy az államtól díjmentesen kapott ingatlan esetében nem fontos az értékbecslés.


07.15: Megkezdődött a nyári szünet előtti utolsó testületi ülés Miskolcon.

A közelmúltban elhunyt városi díjazottakra egy perces néma felállással emlékeztek a képviselők: dr. Pásztor Albert Pro urbe díjas, volt rendőrkapitányra és Raffai Kinga Kondor Béla díjas festőművészre.

“A város imázs az a kép, amely a várossal kapcsolatosan az emberekben él” – kezdte dr. Kriza Ákos polgármester. Az elmúlt időszakban egyre több pozitív hír érkezik, az egyik arról szól, mennyire erősödött a város imázs nem csak miskolciakban, hanem az országban is – folytatta.

A belföldi vendégforgalom tekintetében TOP 10-ben, ötödik helyen volt Miskolc, a növekedés szempontjából viszont az első volt a város. 25 százalékos bevétel volt az idegenforgalmi adó tekintetében. Sorolta a városvezető.

Olyan területen erősödött a város, amit nem gondoltam volna, Miskolc marketing fővárosa lett az idén – fogalmazott dr. Kriza Ákos. Elmondta azt is, hét területen nyerte el ezt a címet a város.
“Ősszel indítunk egy komoly marketingkampányt, hogy promotáljuk Miskolcot, mint gazdasági lehetőséget” – hangsúlyozta.

A Jobbik képviselői indítványt nyújtottak be a béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról. Dr. Alakszai Zoltán jegyző azonban törvényességi észrevételt fogalmazott meg a javaslat kapcsán, szerinte az indítványnak jogi relevanciája nincs, mert csak magánszemély támogathatja aláírásával, de az önkormányzat nem minősül annak.

A Jobbik másik javaslata volt: Javaslat a Fidesz kormány fiatalkorú migránsok befogadását elfogadó nyilatkozata elleni tiltakozásra. Ezt viszont nem vették napirendre a képviselők.Miskolci közgyűlés - Újra a testület előtt a Petőfi tér 3.

Miskolci közgyűlés – Újra a testület előtt a Petőfi tér 3.

Több intézmény vezetői posztjáról is döntenek szerdán a képviselők, köztük a Herman Ottó Múzeuméról.

 

Mire költöttek a miskolci képviselők? - Képviselők működési alapja 2015-ben

Mire költöttek a miskolci képviselők? – Képviselők működési alapja 2015-ben

Közel egyéves huzavona után lapunk megkapta dr. Alakszai Zoltán jegyzőtől a listát, amely összesíti, mire és mennyit költöttek a miskolci önkormányzati képviselők a fejlesztési, illetve működési alapjukból. Az előbbi összege 12 millió forint, az utóbbi 2,5 millió forint.