Ülésezett Miskolc közgyűlése – 2017. február

Akt.:
Ülésezett Miskolc közgyűlése – 2017. február
Miskolc – Pénteken tartották a februári testületi ülést Miskolcon. A képviselők csaknem két tucatnyi napirendet tárgyaltak, köztük a költségvetést. A Borsod Online olvasóit élőben tudósítottuk az ülésről.

13.35: A testületi ülés befejeződött, a következő ülés várhatóan március 16-án lesz. Köszönjük olvasóink figyelmét!


13.34: Szavaznak a képviselők. Így döntöttek:

 • Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára.
  23 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
 • Javaslat Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzésiprogramjáról szóló 32/2008. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására
  26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a kapcsolódó döntés meghozatalára
  26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 39/2009. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosítására
  18 igen, 3 nem, 5 tartózkodás
 • Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere és alpolgármesterei illetményének és költségtérítésének megállapításával, a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervével kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 30/2014. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
  18 igen, 5 nem, 3 tartózkodás
 • Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház javára további bérlőkijelölési jog biztosítására
  26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2018-2020. évekre
  18 igen, 8 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat közterületek elnevezésére
  26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészettel kapcsolatos döntések meghozatalára
  26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatás juttatására
  25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat a Herman Ottó Múzeumot érintő döntések meghozatalára
  17 igen, 2 nem, 6 tartózkodás
 • Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtárigazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírására
  26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára
  23 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
 • Javaslat halaszthatatlan önkormányzati ügyben meghozott polgármesteri döntés utólagos jóváhagyására, valamint a X-148/271.690/2015. számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére
  23 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
 • Javaslat a BVSE Miskolc Tömeg- és Diáksport Alapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára
  26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat az önkormányzati tulajdonú mező- és erdőgazdasági földek vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó döntések meghozatalára, valamint a mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba-, és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási rendről szóló 12/2015.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosítására
  18 igen, 8 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat civil szervezet részére ingatlan biztosítására
  26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat a 31 db Skoda 26THU3 típusó közúti vasúti motorkocsi garanciális időtartam végét követő 120 hónapos gyártói karbantartási opció lehívására
  18 igen, 8 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat Miskolc MJV Önkormányzatának részvételére az Európai Bizottság Urban Agenda ´Munkahely és képzés a helyi gazdaságban´nevű városfejlesztési partnerségében
  26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 • Javaslat az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól 38/2004(XI.10.) szóló önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntés meghozatalára
  18 igen, 0 nem, 6 tartózkodás
 • Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft, mint vagyonkezelő közszolgáltató között 2014. május 6. napján létrejött´Vagyonkezelési szerződés megkötésére és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1.számú módosítása vonatkozó okirat´módosítására
  19 igen, 0 nem, 5 tartózkodás

12.07: Az önkormányzat településfejlesztési folyamataihoz kapcsolódó előterjesztések vannak napirenden:

 • Javaslat Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról szóló 32/2008. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására.
 • Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a kapcsolódó döntés meghozatalára.
 • Javaslat épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 39/2009. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosítására.
 • Javaslat közterületek elnevezésére.
 • Javaslat a 31 db Skoda 26THU3 típusú közúti vasúti motorkocsi garanciális időtartam végét követő 120 hónapos gyártói karbantartási opció lehívására.
 • Javaslat Miskolc MJV Önkormányzatának részvételére az Európai Bizottság Urban Agenda ‘Munkahely és képzés a helyi gazdaságban´nevű városfejlesztési partnerségében.
 • Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft, mint vagyonkezelő közszolgáltató között 2014.május 6. napján létrejött´Vagyonkezelési szerződés megkötésére és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1.számú módosítása vonatkozó okirat´módosítására.

Pfliegler Péter alpolgármester a Skoda villamosok kapcsán kért szót, kiemelve ezek jelentőségét. Ezeknek a garanciális ideje februárban lejár, ezért kellett megvizsgálni a szükséges lehetőségeket – sorolta. Hozzátette: kézenfekvő lenne, hogy az MVK saját hatáskörben végezze, de ehhez speciális eszközök, szerszámok, speciális tudás szükséges. Olyan komplex rendszer ez a villamos, hogy a legcélravezetőbb, ha a gyártóval kötnek szerződést a szervizelésre.

Soós Attila (Fidesz) frakcióvezető: “A vállalkozásfejlesztési rendelet módosítása kapcsán szeretnék szót ejteni. A 2008-ban elfogadott rendelet folyamatosan változik, a városvezetés által képviselt fejlesztési politikával együtt. Mára Miskolc erős város. Azt gondoljuk, a teremtett munkahelyek száma, illetve GDP, iparűzési adóbevétel, azt mutatja ez a gazdaságfejlesztési politika sikeres. De, hogy a város vonzereje megmaradjon, folyamatosan karban kell tartani, ezért is a módosítás. tartjuk azt, hogy mindezt helyi adókedvezmények nélkül is el tudjuk érni.”

Dr. Simon Gábor (MSZP) frakcióvezető: “Egy napirend alatt hét javaslatot tárgyalunk. Tény és való, hogy 2008-ban Miskolc volt az első város, ami ilyen rendeletet hozott létre, ezért a Vodafone is idetelepült…A másik téma:Petőfi tér. Aki azt látta, szíve vérzik, aki miskolcinak tartja magát. A város patinás épülete egyszer csak eltűnt, pedig helyi védettséget élvezet, amit most szüntet meg a város. Ha már úgy is eltűnt, akkor vegyük ki a rendeletből. Önöknél tényleg így mennek a dolgok? Miskolcnak egy komoly szelete volt az épület, egy időben a mindenkori polgármester háza volt. Ennek mi a következménye, mit tehet a hatóság, ha védett épületet elbontanak? Remélem, meg tudjuk, mi ennek a története, mert az előterjesztés erről nem szól, arról sem, ezt kik követték el a várossal szemben. A másik: a villamosok. Tegnap délutánra, estére rájöttek, lejár a garancia, és tájékoztatták a közgyűlést, kellene kötni egy kétmilliárd forintos szerződést, tíz évre. Ez az előterjesztéshez semmilyen számítás nincs, csak utalnak, hogy ez a legkedvezőbb. De ha ez a 31 villamos, ha elromlik, ha nem, akkor is 2 milliárdot kell fizetni a karbantartásra. Lehet, hogy jó üzlet, de ezt semmilyen dokumentum nem támasztja alá az előterjesztésben.”

Soós Attila (Fidesz) frakcióvezető: “Meglepnek Simon Gábor szavai, mintha alpolgármester úr szavait kétségbe vonná…Villamosok: 2010-ben felemás állapotokat örökölt Miskolc vezetése a Zöld Nyíl kapcsán, és erről a mélypontról sikerült rendbe hozni a városi tömegközlekedést. A Skoda fejlesztés kapcsán leraktunk annyi mindent az asztalra, hogy a város Okos programja létható mindenki számára. A legszakértőbb kezekre, a legköltséghatékonyabban bízzuk a miskolci villamosokat.”

Jakab Péter (Jobbik) frakcióvezető: “Hogy jutottunk el odáig, hogy ezt a szerződést ma el kell fogadni. Az MVK-nak volt egy szakember csapata, ez hol van. Debrecenben, Szegeden házon belül oldja meg a közlekedési vállalat, itt viszont ki kell szervezni. A helyi szakembereket kiképezték a karbantartásra, majd kiszervezik a munkát. Jó lenne azt is tisztán látni, az eddigi garanciális javításoknál mennyire tudott a Skoda megbirkózni a problémákkal, például a kerekek csikorgásával.”

Dr. Tompa Sándor (DK): “Azt gondolnám, a jegyzőváltás után a régi rossz tapasztalatok, beidegződések, hogy közeledik egy határidő, és legyen gyorsan egy előterjesztés, megváltoznak. Nem értem, jegyző úr miért nem próbál rendet vágni, hogy ne így legyen. Legalább a szakmai előterjesztéseknél. De jó lenne tudni, milyen más ajánlatokkal hasonlította össze az MVK vezetése a garanciális javításokat, illetve, miért nem a miskolciak…Másik: Petőfi tér..kíváncsiak vagyunk, mennyiért kelt el az épület, miért nem lehetett az adásvételkor meghatározott követelményeket teljesíteni. Ezek a témák is arra mutatnak, nincs átláthatóság a városban, utólag kényszerítik a képviselőket arra, hogy döntsenek.”

Dr. Simon Gábor (MSZP) frakcióvezető szerint a villamossal kapcsolatos előterjesztés arról szól, hogy évente 250 millió forintot ki kell fizetni a városnak, ha van hiba, ha nincs. “Ha a villamosok jól működnek, akkor ez rossz üzlet a városnak. Azt tudom, a közbeszerzési kiírásban ez opcionális lehetőség volt, amivel február 28-ig lehet élni, ezért felháborító, hogy sürgősségivel hozzák be, és persze két éve lehetett tudni, ez a határidő lejár. Tavaly például hány forintot kellett rákölteni a villamosokra? Ezeket kellene tudni.”

Rostás László főépítész reagált a Petőfi tér 3. szám alatti épület kapcsán. “Nem volt polgármesteri lakás, itt tánciskola volt. Valóban fontos volt a miskolciak számára, ezért az adásvételi szerződésben kikötötte a város, mit kér. Arról viszont nem tehetett, hogy amikor a II. világháborúban bomba találatot kapott a terület, hogy a ház alatti több szintes pincerendszer kiszámíthatatlan lett. A homlokzati részen homokkő és tégla volt, az előbbi a felnedvesedés miatt rossz állapotban volt. Amikor kiderültek az állapotok, elkészült egy szakvélemény, ami megállapította, életveszélyes az épület. Ezt felülírni mindenki saját felelősségére teheti meg. Annyit tudok hozzátenni, én sajnálom legjobban az épületet. Ugyanazt az épületet visszaállítják, tervek nem változtak, csak annyi, nem az eredetit újítják fel, hanem rekonstruálják az épületet. Akármennyire fáj, hogy elveszett az épület, de más út nem volt” – sorolta a főépítész.


11.24: Az önkormányzat közrendjéhez, közbiztonságához kapcsolódó előterjesztéseket tárgyalják:

 • Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészettel kapcsolatos döntések meghozatalára.
 • Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére támogatás juttatására.

Hubay György (Fidesz): “Az előterjesztésben térfigyelő kamerák helyének áthelyezéséről van szó. Természetesen szakemberek segítségével jelölték ki a helyszínt. Egyik Bertalan utca, másik Andrássy utcára. A második rész, a rendészet okiratának módosítása, mert három alközpontot hoztunk, hozunk létre. Egyik, Nagyváthy utca, a másik Szén utca, a harmadikra később kerül sor, a Bagolyvárnál. Valamint a megye rendőrkapitányság számára korábban biztosítottunk forrást egy terepjáró megvásárlására, most jelezte a kapitányság a korábbihoz képest még 1,8 millióra még szükség van a megfelelő gépjármű megvásárlásához.”

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz): “Örömömet fejezném ki, hogy a két, stadionról leszerelt kamera a körzetemben marad. Az egyik az Andrássy 94 szám alá, a rendelőhöz kerül, lakossági jelzésre. Egyrészt a forgalom indokolja, valamint a közbiztonság is.”


11.00: Miskolc város humánfejlesztésével és működésével kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalja a testület:

 • Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház javára további bérlőkijelölési jog biztosítására.
 • Javaslat a Herman Ottó Múzeumot érintő döntések meghozatalára.
 • Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtárigazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírására.
 • Javaslat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára.
 • Javaslat a BVSE Miskolc Tömeg- és Diáksport Alapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára.
 • Javaslat az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól 38/2004(XI.10.) szóló önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntés meghozatalára.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz) a BVSE kapcsán kért szót. Mint mondta, a klub két ingatlannal rendelkezett korábban, ma 200 labdarúgót foglalkoztatnak. Az ingatlan, a népkerti a saját tulajdonába került, körvonalazódik egy együttműködés a klub, a sportiskola és az MVSC között. Utánpótlás bázis lenne, amit a labdarúgási Bozsik program is támogatna – sorolta a képviselő.

Eperjesi Erika (Fidesz): “Az önkormányzati bérlakásokban a színház dolgozói kerülnek elhelyezésre. Sok dolgozó nem miskolci, ezért fontos, hogy a színészlakásokon kívül az önkormányzat is biztosítson bérlakásokat. A fiatal művészek között népszerű a miskolci színház. Egyedülálló ösztöndíj programot indított a Vodafone és a színház. Ez páratlan lépés a tehetséggondozás területén. A színház további vonzereje az előadásokban rejlik, nézőszámban vetekszik budapesti színházakkal. Ezen sikerek kapcsán indokolt, hogy a város bérlakásokkal is segítse a színházi dolgozók munkáját.”

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: “Az a fontos célkitűzés, hogy művelt, egészséges fiatalokat neveljünk, a város fejlődését ők fogják biztosítani számunkra.”

Barta Gábor (Fidesz) képviselő a megyei és városi könyvtárral kapcsolatban kért szót, kiemelve a könyvtári ellátórendszer mennyit fejlődött az elmúlt évben. A könyvtár népszerűsége kapcsán elmondta, 2010-ben 28 ezer, ma már 36 ezer beiratkozott van. “Büszkén jelentem be, hogy idán Minősített címet kapott a könyvtár Balog Zoltán minisztertől” – mondta el a képviselő.

Nagy-Korsa Judit (DK): “A Herman Ottó Múzeumot is lehetne dicsérni. Mi a probléma Pusztai Tamás igazgató tevékenységével. Van egy kiváló, a szakmában nagy tiszteletnek örvendő igazgatója a múzeumnak, miért nem fogadható el a pályázata? Erről szeretnénk többet tudni…Más: polgármester úr hányan élnek Miskolcon? Mennyi a lakosság szám? (A városvezető: Tisztelt képviselőtársam, mondja már el a felszólalását, ez egy beszélgetős műsor?) ..Nem – folytatta a képviselő -, az egyik napirendben az szerepel a lakosság 167680, a honlapon azonban az, hogy 163 ezer, a tavalyi adatok szerint 158101. Ezért kérdeztem, hogy polgármester úr biztosan tudja, az adatokat. Valamit javítani kellene, nem?

– Egy dolgot ki kellene javítani, rendet tenni a fejekben – reagált dr. Kriza Ákos. – Tompa képviselő úr mindig azzal jön, csökken a népesség, gondolom, az adatokat megosztja egymással. Miskolcnak 161 ezer lakosa van, tegnap tíz fővel nőtt a szám.

Révész Péter (Jobbik): “A Herman Ottó Múzeumnak van műalkotása, az Öreghalász. Tudja-e az önkormányzat ennek a megmentését támogatni?”

A polgármester annyit mondott, ezeket a kérdéseket napirend utániban tegyék fel.

Dr. Tompa Sándor (DK) is a Herman Ottó Múzeum igazgatói pályázatáról érdeklődött. Nevezetesen, hány pályázat érkezett, ami érkezett, miben nem felelt meg? – sorolta. “Lehet, a kiírás nem volt jó? Ahhoz, hogy világosan lássuk, mi folyik a múzeum környékén, jó lenne, ha tudnák, mi zajlik a háttérben” – tette hozzá.

Dr. Alakszai Zoltán jegyző: “A múzeum igazgatói pályázata a jogszabályoknak megfelelő volt, érvényes pályázat nem érkezett, egy darab érvénytelen volt. Nem megfelelő erkölcsi bizonyítványt csatolt pályázatához a pályázó. Ezért kellett új kiírás.”


10.11: Az önkormányzat gazdálkodásával, gazdaságfejlesztésével és vagyongazdálkodásával kapcsolatos előterjesztések tárgyalásával kezdik a munkát a képviselők.

Ezek a napirendek:

 • Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára.
 • Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere és alpolgármesterei illetményének és költségtérítésének megállapításával, a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervével kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 30/2014. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítására.
 • Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2018-2020. évekre.
 • Javaslat halaszthatatlan önkormányzati ügyben meghozott polgármesteri döntés utólagos jóváhagyására, valamint a X-148/271.690/2015. számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére.
 • Javaslat az önkormányzati tulajdonú mező- és erdőgazdasági földek vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó döntések meghozatalára, valamint a mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba-, és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási rendről szóló 12/2015.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosítására.

Dr. Kovács László (KDNP) az egészségügyi bizottság elnökeként kijelentette, az a hír terjedt el, hogy a diósgyőri szakrendelőket, rendelőket elviszik vasgyárból. Ez nem igaz, bekerülnek a vasgyári kórházba – jelentette ki.

Négy háziorvosi rendelő, amelyek korábban az Első utcán működtek, jelezték, ellátási területükhöz közelebb kapnának helyet. Ezért megvizsgálták, milyen ingatlanok vannak a környéken, mára körvonalazódik, hol kapnának helyet, például a volt laktanya épületében.

2010-ben azt tűztük ki célul, hogy az alapellátást két ciklus alatt rendbe rakjuk – jelentette ki dr. Kriza Ákos. Hozzátette: Miskolcon 120 háziorvosi rendelő van, 86 a felnőtt ebből. Az első ciklusban 27 felnőtt rendelő és 17 gyermekorvosi körzetet újítottak fel, közel egymilliárd forintot költöttek erre. A második ciklusban 11 felnőtt és 3 gyermekorvosi, és hat védőnői körzetet újítottak fel eddig, közel 300 millió forintból. Két ciklus alatt a 120-ból csak 13-at nem tudnak felújítani – tette hozzá. “Nincs okunk panaszra és szégyenkezésre” – fogalmazott. Közel kétmilliárd forintot költenek el a felújításra a két ciklus alatt.

Dr. Tompa Sándor (DK) ügyrendi javaslattal élt. Mint mondta, a szabályzat a bizottsági véleményekre 5 percet ír elő… A polgármester közbe szólt, ez nem ügyrendi javaslat, ez a képviselő véleménye.

Soós Attila (Fidesz) frakcióvezető a költségvetéssel kapcsolatban kért szót. “Ez a hetedik költségvetés, amit mi készítünk. Ez is komoly, a város fejlődését szolgáló fejlesztéseket tartalmaz. Ez egy erős város, erős költségvetése. Mi a legfontosabb fejlesztés az idén? Ez a bérfejlesztés. Ki gondolta volna 2010-ben, hogy 2017-ben idáig jutunk. Ez a város az enyészet sorsára jutva vegetált 2010-ben, ki gondolta volna, hogy idáig eljut a város. Oda, hogy önállóan gazdálkodik, nem szorul támogatásra, hanem nettó befizetője a költségvetésnek. Ki gondolta volna, hogy ez megvalósítható, úgy, hogy nem növelünk adót. Ma odáig jutottunk, hogy ennek a gyümölcse kézzel fogható lesz, bérpapírokon látható lesz a béremelés. Beszélhetnénk arról, hogy a város vagyona gyarapszik, csökken az adósságszolgálat, egyre több a fejlesztés, de most arról kell beszélnünk, hogy nem csak az utcákon látható fejlesztéseket látják a miskolciak, hanem a saját zsebükben is érezhetik, hogy az a munka, amit véghez vittek, az ő munkájuk eredménye is. Bízunk benne, minden érintett, azaz hatezer család esetében érdemi, látható lesz ez a bérfejlesztés.”

Dr. Kovács László (KDNP): “A költségvetés a béremelések költségvetése lesz Miskolcon. Örülök, hogy az egészségügyi, szociális területen is jelentős előrelépés lesz. 2010 óta két olyan változás az egészségügyi ellátásban, egyrészt 24 órás háziorvosi ügyeletet hoztunk létre, valamint tavaly létrejött a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, amelynek prevenciós munkája már a közeljövőben érzékelhető lesz.” Az önkormányzati képviselő kitért a rendelőfelújításokra is, amiről korábban dr. Kriza Ákos beszélt. Arról is beszélt, hogy az idén Lyukóvölgyben egy új rendelő épül, ahol a védőnők mellett, háziorvos és gyermekorvos is helyet kap.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: “A költségvetés egy város, ország, család számára is fontos mutató, fontos tükör. Egy költségvetés világosan megmutatja, hogyan állunk. Mi támogatjuk ezt az előterjesztést, mert jó az irány, amin 2010 óta halad a város. 2010 után egy kemény romeltakarításba kezdtünk. Ebben óriási segítség volt a kormány adósság-konszolidációja. Azt a 35 milliárd forintos adósságtömeget, amit a szocialisták felhalmoztak, nem kell magunk előtt görgetni. Ez után tudtunk igazán építkezésbe kezdeni. Az idei költségvetés a béremelések költségvetése Miskolcon. Az országos átlagot meghaladó módon növekednek majd a bérek. Talán még inkább megpezsdül a miskolci belváros. A Salkaházi programra az idén is jelentős összeget költünk, ez is mutatja, nem csupán kampányfogás volt.”

Hubay György (Fidesz) a közbiztonságról, rendészetről szólt a költségvetés kapcsán. De példátlan nevezte, hogy jellegű, mértékű béremelés valósulhat meg a városban. A közbiztonság kapcsán elmondta, 2010 előtt közterület-felügyelet működött, amely 190 millió forintból gazdálkodott, mára rendészet van, és az idén 756 millió forintból gazdálkodhat.

Badány Lajos (Jobbik): “Óva intenék mindenkit a túlzott optimizmusról, zajlik a 2012-es fejlesztési hitelek lehívása, fog növekedni a tőketartozás is a következő években. Évek óta az uniós támogatások tartják életben a beruházásokat, és ezek is csökkenni látszanak. Az idei beruházások döntő hányadát az előző évben el nem végzett, áthúzódó beruházások adják. Jelentős probléma az elvándorlás. Városunk számára kiemelkedően fontos a jól képzett munkaerő helyben tartása, amit magasabb szaktudást igénylő, magasabb bért biztosító beruházások idecsábításával érhető el. De felhívnám a figyelmet az északi ipari parkra, ahol kiépített infrastruktúra van, de évek óta semmilyen előrelépés nem történt, hogy ez benépesüljön. A Vasgyár rendezésére is átfogó tervet kellene készíteni, és erre pénzt biztosítani.”

Dr. Simon Gábor (MSZP) frakcióvezető: “Ez a hetedik költségvetés, amit önök készítettek. Még mindig arról beszélnek, hogy a hetedik előtti elmúlt nyolc év miért nem volt jó. Én ezt betegségnek tartom. A folyamat, tendencia fontos, az önök első költségvetésből megállapítható, amit önök csinálnak, az a leépülés költségvetése, a város kirablása. Kétarcú politikát folytatnak, amikor a kormány elvesz a várostól, arra hivatkoznak, nem tudnak, mit tenni. Most 25 milliárd forint a terv a költségvetésben. Működési zavarok gyakran előállnak, elég csak a hóhelyzetre gondolni, leesett egy kicsi hó, és hetekre megbénította a várost. Önök három érvet hoznak fel: nő az adóbevétel, uniós források, béremelés. Ezek hamis érvek, azzal büszkélkednek, a legnagyobb adót szedik a vállalkozóktól, így az elmúlt években egy beruházó sem választotta Miskolcot. Nézzük meg Debrecent…Önök a büszkeségként említett adóval a város versenyképességét veszélyezteti. A beruházások: tavaly is azzal büszkélkedtek, elindul a vár, a fejlesztések, ugyanezekkel büszkélkednek idén is, és ahogy látom, jövőre is ezzel fognak. A béremelés: szerények az eredmények, hiszen hét év alatt 11 ezer miskolci hagyta el a várost, ők döntően azért, mert az elmúlt hét évben önök döntően elfelejtkeztek a bérfelzárkóztatásról.

Dr. Kiss János alpolgármester azt mondta, bár a szocialisták idején lettek volna ilyen szerény bérfejlesztések.

Jakab Péter (Jobbik) frakcióvezető: “Meghallgathattuk, Miskolcon minden szép és jó. A valóság azonban az, Miskolcon nem a bérek emelkednek, hanem a dolgozói szegénység. A mostani költségvetés tízből egy dolgozó béremelését teszi lehetővé, a maradék kilenc béremeléséről miért nem szól ez a költségvetés. A Jobbik háromszor is benyújtott javaslatot, amely a miskolciak bérfejlesztését célozta meg. Önök ezt elutasították, most meg megszavazzák majd, hogy nőjön a polgármester, alpolgármesterek, képviselők bére. Önök saját magukat képviselik. Ha a miskolciak bérszínvonala eléri az országos átlagot, akkor megveregethetjük a vállunkat, addig ezt mi nem szavazzuk meg. Önök megadóztatják azokat, akik kénytelen voltak elhagyni Miskolcot. Zöld városról beszélnek, miközben megfulladunk a szmogban.”

Dr. Tompa Sándor (DK): “A legfőbb gondunk az, a költségvetésben miért nem szerepel, amit önök mondanak. Az egészségügyről szóló előadott témák sem szerepelnek a költségvetésben. Miért csak a kedvenc témájukat, a bérfejlesztést emelik ki? Szerény utalás volt arra, hogy a holding dolgozói is részesülnek az emelésből, de milyen alapon támogatja a miskolciak adójából a gazdálkodó szervezeteket. Ha minden ilyen szép és jó Miskolcon, akkor miért mennek el a fiatalok, miért nő a dolgozói szegénység? Komoly kérdés, miért érzik úgy a miskolciak, hogy romlik az egészségügyi ellátás?”

– Az elvándorlásról beszélnek, ez egy komoly hely, pillantsanak már bele a KSH adatbázisába, az elmúlt 8 hónapban nem csökkent a város lakossága – mondta dr. Kriza Ákos. – Annak ellenére, hogy önök próbálják belenyomni a köztudatba, nem mennek el az emberek. Szó szerint nincs beleírva béremelés a költségvetésbe, de benne van. A holding dolgozói piacból élnek? A miskolciak számára kínálnak közszolgáltatást, a város alkalmazottai. Ne beszéljünk már lejtmenetről, mikor felfele megyünk a hegyen.

Pakusza Zoltán (Jobbik): “Hiányosság, hogy a képviselőkkel nincs egyeztetés a költségvetés elkészítése előtt. Arra kértem polgármester urat, beszéljük át a körzetemben lévő fejlesztéseket. Megértem, ha valamire nincs pénz, de nem is tárgyalnak velünk. Nyolc módosítót is beadtam, szerepelnek benne útfelújítások, olyanok, amelyek nem tűrnek halasztást.”

Néhány évvel ezelőtt többszörösére emeltük a képviselők keretét, 12 millió forint, Debrecenben csupán 3 millió forint – tette hozzá a polgármester. – van egy általános városfejlesztési stratégia, ez visszaköszön a költségvetésben. Azért emeltük fel a képviselők választókerületi alapját, hogy ebből fejlesszenek. Ez a keret elég nagy lehetőségeket biztosít, egyeztessen a lakosokkal és tegye meg a fejlesztést a saját kerete terhére.

Dr. Simon Gábor (MSZP) frakcióvezető a levegőtisztaság kapcsán is szót kért. “Miskolc a levegőtisztaságra 300 ezer forintot szeretne szánni az idén, miután az elmúlt időszakban folyamatos szmoghelyzet volt, az egészségügyi határérték hétszeresét is mérték. Tudjuk, a levegőminőségéért az ipari üzemek, fűtés a felelős, de hogy erre mindössze 300 ezret szánjunk, azt jelenti, a városvezetés ezzel a kérdéssel nem akar foglalkozni. A polgármester béremelése több ennél a 300 ezernél, mint amit a város a levegőminőségére fordít az idén.”

– Mennyire foglalkozunk a levegő tisztaságával, októberben elfogadtunk egy csatlakozást, ami a levegőtisztasággal foglalkozik, és ez 440 millió forintot jelent majd – mondta a polgármester. – A geotermális fűtés nulla szennyezéssel bír, a lakások 60 százaléka ezzel van ellátva. Megdupláztuk a lakásfenntartási támogatást, a korszerű fűtőanyaggal való tüzelést támogatjuk ezzel. Ha nem foglalkoznánk vele, akkor ezek a fejlesztések nem jelentek volna meg a városban.

Pakusza Zoltán (Jobbik) újra hangsúlyozta, a költségvetés előtt legyen egyeztetés, és ott el tudják dönteni, mi menjen a képviselői alapból és mi a költségvetésből. vannak olyan fejlesztések, ami az önkormányzat kötelessége – fogalmazott a képviselő. Hozzátette: a polgármester küldött levelet a perecesieknek, amiben csak azokat a fejlesztéseket írta le, amit Pakusza Zoltán a képviselői alapjából valósított meg.

– Az ön által felhozott példa is bizonyítja, hogy nem politikai alapon támogatjuk a városi körzeteket, hanem egységes fejlesztési koncepció mentén – fogalmazott dr. Kriza Ákos.

Soós Attila (Fidesz) frakcióvezető: “Az ellenzéki képviselőket a tények továbbra sem zavarják. Nem lehet demagóg módon kommunikálni, tényekkel, adatokkal kell alátámasztani. A fejlődés iránya egyértelmű. Aki megnézi ezt a költségvetést, látja, minden meghatározó feladatra idén is egyre többet költünk: városüzemeltetésre, kultúrára, szociális ágazatra, sportra. közlekedési hálózatra. A történelmi Avas csapadékvíz elvezetése is ugrás szerűen fog javulni. Látni, hogy a város bevétele is fejlődik.”


08.14: Lemondott tisztségéről Kiss Gábor alpolgármester

Megkezdődött a miskolci testületi ülés.

Nem volt olyan régen, amikor arról számolt be, hogy 10 százalék fölötti a munkanélküliség, a város adósságállománya óriási, szegénytelepek sok helyen, de azóta hatalmas utat járt be Miskolc, a miskolciak – kezdte dr. Kriza Ákos polgármester. Hozzátette: Miskolcon korszakváltás ment végbe, mára erős, sikeres város lett. “A sikerességét a mutatók bizonyítják, elég csak a KSH adatbázisát átböngészni. Ezt mutatja a munkavállalók számának növekedése, az iparűzési adó növekedése, a beruházások minden területen” – fogalmazott. Erre hivatkozva a polgármester elmondta, ezekért az eredményekért a miskolci hivatal munkatársai, a testület sokat dolgozott az elmúlt években. A városvezető ezzel indokolta azt a bérfejlesztést, amiről ma dönthet a testület. Miskolcon 20 százalékos átlag bérnövekményt kap a város minden közalkalmazottja – hangsúlyozta.

Kiss Gábor alpolgármester is felszólalt napirend előtt, hogy bejelentse, a jövőben más feladatot vállal. “Oktatási szakemberként vállaltam feladat, ami nagy kihívás volt” – fogalmazott. Hangsúlyozta, az elmúlt években sok eredményt értek el, fejlődött a város oktatási rendszere. Példaként említette az intézményfelújításokat, az első sportiskola létrejöttét, a természettudományi laborokat. “Ezek mellett sok olyan ügyben is részt vehettem, amik előre vitték a várost, például a városfejlesztési stratégia, a Digitális Közösség laptop program, informatikai képzés a diákoknak, az első Start nagyvárosi mintaprogram, a szociális ellátórendszer egybe szervezése, bölcsődei megújítási program” – sorolta.

A duális szakképzés fejlesztésével kapcsolatban a minisztériumból kapott felkérést Kiss Gábor, ezt elvállalta, és emiatt mond le tisztségéről.

Dr. Kriza Ákos megköszönte a munkáját, és elmondta, polgármesteri tanácsadóként továbbra is számít rá.Miskolci költségvetés: 31,4 milliárd forint a keret

Miskolci költségvetés: 31,4 milliárd forint a keret

Miskolc – Az idén először február 17-én ülésezik a miskolci testület. Előreláthatólag 16 napirendről kell majd dönteniük a képviselőknek, ezek közül olyan fajsúlyos témákban, mint például a város idei költségvetése.

Államtitkári fizetés jár Miskolcon is

Államtitkári fizetés jár Miskolcon is

Miskolc – Amennyiben a testület elfogadja, magasabb lehet a polgármester, alpolgármesterek, helyi képviselők fizetése.
A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .