Ülésezik a tiszaújvárosi önkormányzat

Tiszaújváros – Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete augusztus 27-én, csütörtökön 10 órakor tart ülést.

Zárt ülés:

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos döntésekre

Nyilvános ülés:

1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a közterületek használatának rendjéről szóló 17/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 14/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a Tiszaújváros Kártyáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata és Polgár Város Önkormányzata között új Együttműködési Megállapodás jóváhagyására

6. Javaslat a vízi közművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására

7. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

8. Javaslat a hulladékudvar üzemeltetésével kapcsolatos döntésre

9. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

10. Javaslat a Tisza Média Kft. Alapító Okiratának módosítására

11. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

12. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár homlokzatára történő emléktábla elhelyezésére

13. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

14. Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. és 2014/2015. nevelési évben végzett tevékenységéről

15. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2014. évi támogatásának felhasználásáról

ÉM