Ülésezett a miskolci közgyűlés – 2014. június

Akt.:
Ülésezik a miskolci közgyűlés – 2014. június
Ülésezik a miskolci közgyűlés – 2014. június
Miskolc – Csütörtökön ülésezett Miskolc Város Közgyűlése. Munkatársunk helyszíni tudósítása a júniusi testületi ülésről!15.57: A testületi ülésnek vége. Köszönjük Olvasóink figyelmét!


15.56: Szavazást befejezték.

Fedor Vilmos javaslatára a holocaust áldozataira emlékeztek a képviselők.


15.54: Így döntöttek a közgyűlésen

Javaslat az építményadóról szóló 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
18 igen, 0 nem, 7 tartózkodás

Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
18 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. közötti – települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás ellátására vonatkozó – Közszolgáltatási Szerződés meghosszabbítására.
16 igen, 0 nem, 8 tartózkodás

Javaslat az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft., az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft., az MVSC Miskolci Vasutas Sport Club, a MEAFC Miskolci Egyetemi Atlétika és Futball Club, a MISI SC Miskolci Városi Sportiskola Sport Club, 2014-2015. évi társasági adó támogatásból finanszírozandó létesítményfejlesztésre és tárgyi eszköz beszerzésre, utánpótlás nevelésre irányuló pályázatához önerő biztosítására
18 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

Javaslat a Diósgyőr Polgárőr Egyesülettel és a Miskolc-Tapolcai Polgárőr Egyesülettel bérleti szerződések megkötésére
25 igen, o nem, 0 tartózkodás

Javaslat Közszolgáltatási szerződés kötésére a Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti Iskola Nonprofit Kft.-vel
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Javaslat közterületek elnevezésére
16 igen, 0 nem, 9 tartózkodás

Javaslat a nevelési intézményekben a 2014/2015-ös nevelési évet érintő alkalmazotti létszámok meghatározására
16 igen, 7 nem, 2 tartózkodás

Javaslat a Miskolc, Kis-avas Győri-sor 253-255 sz. ingatlanok közötti (11945 hrsz.) partfalomlás, pincebeszakadás helyreállítására vonatkozó, benyújtott vis maior pályázattal kapcsolatos döntés Közgyűlés általi utólagos tudomásul vételére és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Javaslat a Miskolc, Lövei-sor 547-548 sz. ingatlanok közötti (12480 hrsz.) partfalomlás, útleszakadás helyreállítására vonatkozó, benyújtott vis maior pályázattal kapcsolatos döntés Közgyűlés általi utólagos tudomásul vételére és a pályázathoz szükséges önrész biztosítására
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
16 igen, 2 nem, 6 tartózkodás

Javaslat a Miskolci Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadására
18 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

Javaslat az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
18 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

Javaslat a Magyarországi Református Egyház Tiszáninneni Református Egyházkerület részére a miskolci 14277 hrsz.-ú ingatlan 764 m2 területű épületének és a hozzá tartozó 4000 m2 telek értékesítésére
18 igen, 0 tartózkodás, 6 nem

Javaslat a labdarúgócsapatot működtető Diósgyőr FC Kft-vel megkötött támogatási szerződés meghosszabbítására
22 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

Javaslat a pénzbeni és természetben nyújtott szociális támogatások helyi szabályairól szóló 22/2010.(VI.30) önkormányzati rendelet módosítására
18 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010.(VI.30) önkormányzati rendelet módosítására
18 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

Javaslat a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai között létrejövő szindikátusi szerződés jóváhagyására és a társaság részére történő vagyonjuttatással kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a Diósgyőr FC Kft-vel illetve a BorsodSport Invest Kft-vel kötött többoldalú megállapodások utólagos jóváhagyására
16 igen, 0 nem, 6 tartózkodás


15.37: A napirendek utáni hozzászólások zajlanak.

Fedor Vilmos (MSZP) azt javasolta, hogy 70 másodperces néma felállással emlékezzenek azokra a miskolci zsidókra, akiket pontosan 70 éve hurcoltak el a haláltáborokba. A polgármester egyetértett vele, az ülés végén megemlékeznek a képviselők erről.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester arról beszélt, hogy körzetében elkészült egy parkoló előtti betonozás és járdajavítás is. Illetve – folytatta – a Győri kapu északi oldalán kihelyezték a lámpaoszlopokra a virágokat.

Bartha György (MSZP) azt kérte, hogy a Mária és Csavar utca csapadékvíz elvezetésének építése kapcsán az önkormányzat feltételes közbeszerzést kérjen, hogy a munkálatokat meggyorsíthassák. Hozzátette: sajnos még költségvetési forrás sincs a feladatra.

Molnár Péter (KDNP) köszönetet mondott a városgazdának, hogy a Vörösmarty aluljárót estére ráccsal lezárták. Ettől függetlenül szükséges lenne az aluljáróban fertőtlenítés, festés – folytatta.


14.08: Most tárgyalja a testület azt a napirendcsomagot, amely a Fidesz-KDNP javaslatát is tartalmazza, azaz a nyugdíjasokról gondoskodó programot. Kiss Gábor alpolgármester fontosnak nevezte az idős polgárok megbecslését. Létrehoznának egy alapot, amelynek neve Salkaházi Sára nevét viselné.
Ennek értelmében a 60. életévüket betöltött öregségi nyugdíjban vagy özvegyi nyugdíjban részesülő időskorúak pénzbeli támogatásban részesülnének.

Dr. Kovács László (KDNP): “Megérett a helyzet, amire korábban nem volt lehetőség Miskolcon, hogy az időskorúakat támogathassuk.”
A támogatás összege havi 10 ezer forintot jelent.

Fedor Vilmos (MSZP): “Decemberben elfogadtuk, hozzunk létre települési értéktár bizottságot, támogattam. Mégis egy negatívummal kezdem, de meglepett a napirend kezdőmondata, miszerint elsők között alakított ilyet Miskolc, de ez pontosan úgy szól, az utolsók között. A kormányrendelet után 60 nap állt rendelkezésre, hogy létrehoz ilyet egy város. Ez június 16-án lejárt és mi decemberben hoztunk ilyen döntést. Ilyeneket tehát ne írjunk le, mert nem fedi a valóságot.”
“Máshol úgy hozták létre, hogy csak a szakma vett részt a bizottságban, nálunk politikusok is vannak benne. Arról volt szó, hogy a lakosság kezdeményez, de ez nem történt meg, többnyire a kulturális osztály terjesztett be ilyen javaslatot. 2005-ben már ilyen összeállítás készült, azt miért nem vesszük alapul” – sorolta. Hozzátette, a könyvhét kapcsán, hogy a könyvünnepe innen indult, ezt – kérdezte -, miért nem lehet beemelni az értéktárba.
Fedor Vilmos öt dolgot javasolt, ami bekerülhetne az értéktárba, köztük a DVTK.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester azt mondta, megvizsgálják a további javaslatokat, és biztos találnak további értékeket, amelyek mindannyiunk büszkeségei lehetnek Miskolcon.

Dr. Kiss János (Fidesz) frakcióvezető: “Örülünk, hogy a város eljutott abba a gazdasági helyzetbe, hogy megengedhet magának egy ilyen jelentős alapot, mint a Salkaházi Sára alap. Úgy látjuk, a város szociális gondolkodásában beállt egy paradigmaváltás. Azaz, ideje leszámolni azzal, hogy szociális támogatást csak azoknak lehet adni, akik képesek előállítani – akár mesterségesen – olyan helyzetet, hogy támogathatóak legyenek. Létezik azonban egy olyan réteg, akik egész életükben restelltek a várostól 10 ezer forintot kérni, ez a program pontosan arra jó, hogy azon nyugdíjasok sokasága juthat támogatáshoz, amiket ők az életük munkája alapján megérdemelnek.”

Mokrai Mihály szerint tisztázni kellene valamit, a szociális támogatást a szociálisan rászorulók kapják, “ne mondjuk már ezt, hogy ez paradigmaváltás” – fogalmazott. “Ez az előterjesztés arról szól, adunk 10 ezer forintot az időskorúaknak, ennyiért akar szavazatot vásárolni. Ha elosztom a ciklusra, akkor 200 forintért akar szavazatot vásárolni” – fogalmazott.

Pakusza Zoltán (Jobbik): “Paradigmaváltásról beszélt a Fidesz frakcióvezetője. Egy gondom van, ez április 6-a után érte a Fideszt. Elkezd nyomortelepek felszámolásáról beszélni. Ráadásul a költségvetésben nincsenek erre pénzek, ami jelzi, ezen nem is gondolkodtak.”

Soós Attila (Fidesz) szomorúnak nevezte, hogy a Jobbik sem támogatja a telepfelszámolást. És szomorúnak nevezte, hogy a szocialisták a megvásárolható, korrumpálható kategóriába sorolja a nyugdíjasokat.

Pakusza Zoltán szerint Soós Attila csúsztat, mert ők arra mondtak nemet, hogy nem jár 2 millió azoknak, akik lelakták a szociális bérlakásokat. “Az érpataki-modellel ingyenesen rendet lehet tenni, úgy, hogy nem az adófizetőknek kell megfizetni” – hangsúlyozta.

Földesi Norbert (MSZP) frakcióvezető: “A Salkaházi program pontosan 5 sor. Ez nem elég arra, hogy lássuk, a költségvetésből hogyan finanszírozzák majd. Így joggal gondoljuk, hogy olyan társadalmi réteghez fordulnak, akikkel eddig nem foglalkoztak. Jártak-e már önök az avasi egyes és kettes ellátóközpontban. Nem. 2010 óta nem sikerült ugyanis egyetlen egy széket sem bevinni ezekbe az intézményekbe önkormányzati pénzen. Ilyen körülmények között dolgoznak. A védőnők bekerültek a laptopkörbe, de a családsegítők nem, így 6-8 dolgoznak egy régi gépen. Most beszélünk valamiről, ami nincs kidolgozva, ha szóba hozzuk, akkor kiforgatják a szavainkat.”

Kiss Gábor alpolgármester szerint a paradigmaváltás, az alappal kapcsolatban, egyértelmű. Azokat szeretnék támogatni, akik sok éven keresztül dolgoztak, alacsony nyugdíjjal élik mindennapjaikat, de értéket hoztak létre a városban – mondta. Hozzátette: polgármester úr néhány héttel ezelőtt adott át a szociális intézménynek 100 laptopot.

Zárt ülés következik.


13.00: A sportfejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalja a testület.

Többek között a TAO-pályázatokhoz való önrész biztosítása, illetve tárgyalják a Javaslat a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai között létrejövő szindikátusi szerződés jóváhagyására és a társaság részére történő vagyonjuttatással kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a Diósgyőr FC Kft-vel illetve a BorsodSport Invest Kft-vel kötött többoldalú megállapodások utólagos jóváhagyására című napirendet is. Ez arról szól – mondta az előterjesztő-, hogy elháruljon az akadály a stadionrekonstrukció elől. Valamint: Javaslat a labdarúgócsapatot működtető Diósgyőr FC Kft-vel megkötött támogatási szerződés meghosszabbítására.

Dr. Tompa Sándor (DK) azt hangsúlyozta még mindig nincs feltöltve az a TAO-alap, amely akár a tapolcai strand, akár a stadionfejlesztést segítené. Hozzátette: hiába hárul el ma a jogi akadály.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: “Figyelünk arra, hogy a TAO-pénzek megfelelően legyen elköltve, de a stadionnak nincs köze ehhez, erre 4,5 milliárdot biztosít a kormány.”

Dr Mokrai Mihály azzal kezdte, hogy a sportlétesítmények létesítése jogilag aggályos. A lényeg, önök becsapják a miskolciakat, – fogalmazott. Mint mondta: holnappal jogerőre emelkedik a felszámolás a cég ellen, így egy felszámolás alatt lévő cégből apportálnak dolgokat, az csődbűntett.

Kriza Ákos így reagált: “A mesék nem így vannak, ahogy ön gondolja.”

Földesi Norbert a tapolcai strand kapcsán kérdezett, hogy igaz-e, hogy a TAO-s pénzek feltöltése megfelelő-e, mi lett az eredménye a sportiskolában történt állítólagos vizsgálatnak, illetve igaz-e, hogy csúszik a tapolcai strand építése.


12.26: Jelenleg a városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalják. Például azt, amelyik az orvosok ingyenes parkolásáról szól. Egészen pontosan arról, hogy új bérlet típus lesz, amely igénylésének feltétele, hogy közérdekű egészségügyi feladat átvállalási szerződése legyen a várossal.
Illetve a napirendek között van a MIVÍZ-zel kötött szerződés meghosszabbítása is.

A Jobbik arról beszélt – ez utóbbi kapcsán-, hogy sok helyen az utcára ömlik a szennyvíz, ez fertőzésveszéllyel jár együtt.

Dr. Tompa Sándor (DK) a közterületek elnevezésével kapcsolatos napirendhez szólt hozzá, mint mondta, reménykedve nyitották meg, azt hitték, hogy az is benne lesz, amit a perecesiek már régen szorgalmaznak, nevezetesen az Advent tér elnevezése. A szocialisták többször próbálták kezdeményezni a testületi ülésen, de nem vették napirendre.
Ebben a javaslatban van egyébként a Takata-gyárhoz vezető út elnevezése is, ezt Takata utcának nevezné a város.

Fedor Vilmos (MSZP) pont arról beszélt, hogy azzal, hogy így nevezzenek el egy utat, nincs baj, de akkor tegyünk ilyet, amikor a cég megtelepedett. “Ne járjunk úgy, mint a finn darugyárral” – hangsúlyozta.
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester szerint már jól lehet látni, a gyár építését, hamarosan termelő beruházás lesz.

Dr. Kovács László (KDNP) a parkolással kapcsolatban kért szót, mint mondta, az ingyenes parkolás a háziorvosoknak jár. “A miskolci háziorvosi társadalomnak már nagyon régen kérése, hogy segítse a város a parkolásukat, vagy éppen parkolásra nem alkalmas helyen is megállhassanak munkavégzés miatt. 1998 óta minden városvezetést megkerestek ezzel a problémával, most érkezett el az idő, hogy megoldódjon. Ezzel az intézkedéssel nem csak a háziorvosoknak segítünk, de a betegellátás milyensége is javulhat.”

Eperjesi Erika (Fidesz) a vis maiorral kapcsolatban kért szót, és ennek kapcsán a kisavasi csúszásról beszélt. Fontosnak tartja, hogy az avasi munkálatokhoz vis maior összeget biztosítson az önkormányzat.

Pakusza Zoltán (Jobbik) is elmondta, perecesi lakosként ő is hiányolja, hogy az Advent teret miért nem lehet elnevezni. “Nincs Miskolcon elég híres személyiség, hogy egy új cégről, ami még nem is bizonyított Miskolcon, erről kell elneveznünk utcát? Ez a cég piaci alapon érkezik ide az olcsó munkaerő miatt, azért versenyzünk, hogy minél több kedvezményt kapjanak, ezekről ne nevezzünk már el utcát.”

Dr. Kiss János (Fidesz) frakcióvezető elsőként a közterülettel kapcsolatban szólt: “A Takata kapcsán vitatkoznék a képviselőkkel, amikor a szocialisták azt mondják, semmi bajuk sincs a Takatával, hát ez nem elegáns mondta, nem jó üzenet. Ez nem egy elégséges gazdaságfilozófia. és azt gondolom, bizonyítottak, hiszen 60 millió euróért építik a gyárat. Ez a vicc kategóriája.”
“Ami a szennyvíz elhelyezését illeti, arra kell törekedni, szennyvíz szabadon el ne folyjon, zárt ürítőkbe kerüljön. Folyamatosan voltak olyan rendeleti módosítások, amelyek abban tették érdekelté az embereket, hogy ne engedjék a szennyvizet a szabadba. De folyik ilyen projekt, pont az, ami a gettófelszámolásáról szól. Amikor ezeket felszámoljuk, ebben a tekintetben is tudunk majd előrébb lépni. A felszámolás ugyanis nem csak közbiztonsági, hanem egészségügyi lépés is” – fejtette ki a frakcióvezető.

Dr. Mokrai Mihály (MSZP) azt kérdezte, ha tudjuk, hogy a MIVÍZ-zel lejár a szerződés, miért nem készülünk fel a meghosszabbításra. “A jóváhagyásunkat kérik egy üzleti terv nélküli szerződéskötésnek. De jó lenne világosan látni, mibe kerül ez a miskolciaknak, illetve hogyan illeszkedik ez a vízmű üzleti tervébe” – fogalmazott. “Ez a Kriza-féle nagy titkok előterjesztése” – hangsúlyozta.

Kriza Ákos szerint azért nem lát, mert nem néz – fogalmazott.

Dr. Simon Gábor (MSZP): Szerintem minden képviselőtársam úgy gondolja, a történelmi Avast fejleszteni kell, rendbe kell tenni. Két napirend is említi, mindkettő szomorú tény miatt, omlás, útleszakadás. De nem lehet úgy csinálni, hogy leszakad tíz méteren a partfal, majd beadunk vis maior és megcsináljuk. Volt egy IVS, ami ezzel a területek is sokat foglalkozott. Önök eltörölték, azt mondták, jön valami új. Eltelt négy év és ott tartunk, hogy a pincetulajdonosok nem látják világosan, a városnak milyen elképzelései vannak az önkormányzatnak az Avassal. Annyit látunk, a két partfalomlást elhárítják, de arra biztatnám önöket, hogy komplex kezeljék a területet.”

2005-ben már mindenki azt hitte, hogy 2010-ben Kánaán lesz az Avason – kezdte válaszát dr. Kriza Ákos. Hozzátéve, 2010-ben, amikor átvették a várost, nem találták a terveket.

Földesi Norbert (MSZP): a nagy elnevezések napirendjében egyet jegyeznék meg, a gyárak és utak vonatkozásában az elnevezések az alapítójáról történnek, tehát itt a termékről nevezzük el. “A végrehajtás határideje november 30., mi tart ennyi ideig, és azt figyelték-e addig van egy önkormányzati választás, és ott a régi vagy új névvel szerepelnek majd ezek az utcák? A nagy gyáralapításokról eszembe jutott, ha polgármester úr egyszer végre megmenti a tejgyárat, nehogy elnevezzük tejútnak…”

Simon Gábor ismertette, 2010-ben 16 engedélyes tervvel rendelkeztek az Avasra vonatkozóan, “sajnálom, hogy polgármester úr olyan emberekkel vette körül magát, akik ezt nem találták.” – fogalmazott.

Rostás László főépítész a támfalomlás kapcsán elmondta, két évbe került, hogy legyen egy olyan tervdokumentáció, amely alapján rendezni lehet a területet. (Erről lapunk is írt, azaz, hogy alakult egy bizottság, amely a területet vizsgálta..)

A közterület-elnevezések kapcsán, az Advent térrel kapcsolatban azt mondta, többször kérték, hogy a főépítészi kabinethez adja be, ez nem történ meg. A szocialisták szerint igen. A főépítész azzal folytatta, a földhivatalnál kell feloldani a park és köztér közötti ellentmondást. Hozzátette: Mehlik Béla is jelentkezett, egy perecesi, aki kezdeményezte a tér elnevezését, elindítják. Az ellenzék közbekiabálta: persze, mert ő fideszes.

Pfliegler Péter alpolgármester azt hangsúlyozta, a vízműves szerződés módosítással egyáltalán nincsenek elkésve.
“Takata,…minden alkalommal előhozzák a finn darugyárat, igen, jelenleg a recesszió miatt nem építkezik, de nem mondta, hogy nem fog. Ha egy új befektető érkezik, akkor megoldjuk a terület kiváltását” – fogalmazott

A támfalomlást sajnálatosnak nevezte, mint mondta, hogy meg kell fontolni azt is, hogy két támfalépítésben a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés hatványozottan kell, hogy megvalósuljon. “Elhangzott, az IVS-ben lett volna fejlesztési lehetőség. Bizonyára volt ilyen, de nem került új IVS pályázat kiírásra. Hagyhatunk itt sok fejlesztést, ha nincs r pénz. De a 2020-as időszakban, az ITS-ben szerepeltetjük az Avas fejlesztését, főbb pontjai vízelvezetés, közutak fejlesztése és közbiztonság.” – sorolta.


Közlemény – A Jobbik aláírásgyűjtést indít az ingyenes gettófelszámolásért

Miskolc – Kriza Ákos, Miskolc polgármestere levette a napirendről a Jobbik ingyenes gettófelszámolásról szóló javaslatát a város csütörtöki közgyűlésén, egyértelművé téve: esze ágában sincs felszámolni a város cigánytelepeit, helyette továbbra is kétmilliókkal jutalmazza a renitenseket – hangzott el a Jobbik rendkívüli sajtótájékoztatóján. Jakab Péter bejelentette, ahogy a Világsátor esetében, úgy most is lakossághoz fordulnak: aláírásgyűjtést indítanak az ingyenes gettófelszámolásért. tovább »


11.08: A felvetésekre dr. Bogyai Ferenc rendőrkapitány reagált. Aki az avasi városrésszel kapcsolatban megerősítette, az ottani gondok valóban szociológiai jellegűek, nem kriminalisztikaiak. “Elsősorban együttélési problémák keletkeztek az Avason és ezeket nem elsősorban rendőri intézkedéssel lehet megoldani” – mondta.


11.03: A rendészeti napirendek vitája következett.

Dr. Kiss János (Fidesz) frakcióvezető megköszönte a rendőrség munkáját és a beszámolót, hangsúlyozta mindenképp támogatni fogják. “De egyetlen percre pihenhetünk csak meg, amíg fejet hajtunk a rendőrök előtt. Azért hajtunk fejet, mert nagyon nehéz, hosszú úton megyünk, de most már nem az árnyékosabb felén, ezt mutatják a számok. 2010 óta a helyzet javult, nem sokat, de javult. Azért érdemes megvizsgálni, mi vezethetett a javuláshoz, persze a rendőrség munkáján túl. Vissza tudtuk hozni a rendőröket Miskolc utcájára, ez fontos lépés volt, doktrinaváltás, ahhoz képest, hogy a szocialisták idehoztak egy pesti magáncéget, hogy tegyenek rendre. Mi ezt a pénzt miskolci rendőrökre áldozták, akik – a városlakók szempontjából nézve – a mi embereink. Ráadásul egy rendőrnek teljesen más lehetőségei vannak az intézkedésre, mint egy civilnek.”

Dr. Simon Gábor (MSZP): “Árulkodó, hogy együtt tárgyaljuk a rendőrség és a rendészet munkáját. Hónapról hónapra újabb és újabb előterjesztéseket tárgyalunk a közbiztonság érdekében. Az önkormányzat kézzel-lábbal kapálódzik, hogyan tudna a közbiztonságon segíteni. Polgármester úr azt mondta napirend előtt, Miskolcon van olyan utca, ahol csak az ott lakók tudnak bemenni, akkor ez minden csak nem közrend és közbiztonság.”
Elmondta azt is, hogy 2010-hez képest, a kiemelt bűncselekményeknél rosszabb a helyzet. “Akkor ez milyen javulás? Elismerem, a miskolci rendőrkapitányság sokat javított a helyzeten” – fogalmazott.
A beszámoló szűkszavú – folytatta -, kicsit marketing beszámolónak érzem.
“Az eredményeket elismerjük, de van probléma bőven. érzi-e a miskolci, akinek feltörik a víkendházát, hogy a rendőrség szolgál és véd, vagy az érzi-e, aki egy mocskolódó újságcikk miatt feljelentést tesz és hónapokig nem történik semmi” – hangsúlyozta.
Elmondta: elismerik a rendőrök erőfeszítéseit, ehhez gratulált az állománynak, de van még sok tennivaló.

Jakab Péter (Jobbik) szerint a rendőrkapitány próbálja fehéríteni a feketét, amikor arról beszél, hogy nem vagyunk veszélyeztetett terület. “Egyetlen ember kell a rendteremtéshez, egy alkalmas polgármester” – fogalmazott.
A képviselő szerint egy parkolási ügyben, egy átlag miskolcival szemben azonnal intézkednek, míg Rontó Rikardóval szemben – fogalmazott -, aki csendháborítást követ el, nem mernek intézkedni.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető megköszönte a rendőrség munkáját. “Az előterjesztés javuló tendenciát mutat. Miskolc rendészeti szempontból nem éppen az egyszerű városok közé tartozik, ezért mondom, örömteli, ami a beszámolóban olvasható. Tudjuk, teendő még van. 2010-ben mindenki tudta, Miskolcon baj van. Az előző városvezetés is, aki óriásplakáton reklámozta magát, hogy rendet tesznek. Erre lett volna nyolc évük, hiszen ők voltak kormányon, ők vezették az önkormányzatot.” A frakcióvezető is dicséretesnek, fontosnak tartja, rendészek és rendőrök együtt járőröznek. A beszámolóból kiemelte, azokat a részeket, amelyek az ifjúságvédelemmel kapcsolatosak, ezeket örvendetesnek nevezte.

Bartha György (MSZP) arról beszélt, hogy 2013 januárjában írt levelet, hogy a diósgyőri polgárőrök kapják meg a helyiséget, mára sikerült. Példás gyorsaságnak nevezte az intézkedést.

Jakab Péter (Jobbik) szerint a város bűnözési lefedettsége az ózdi adatokkal vetekszik. “Az egyenruhások asszisztálnak ahhoz, hogy egy újabb bűnöző generáció nőjön fel Miskolcon” – mondta.

Pakusza Zoltán (Jobbik) szerint az, hogy a város mennyire elkötelezett a közbiztonság mellett nem tudni, de az, hogy a PR mellett igen, az látszik.
Beszélt arról is, hogy Pereces kapcsán egy éve kért átfogó ellenőrzést, amin részt vehet, ez nem történt meg, de az adatokat kikérte, amiből látszik, hogy nem történt javulás. A kérdés, milyen intézkedések történtek, ezen a területen, hogy ne jusson lyukóvölgy sorsára – kérdezte.
Azt is elmondta, a kiköltöztetett fészekrakókról nem tudjuk, hova költöznek. rendészeti ellenőrzést kért újra a perecesi területre, remélve, ennek lesz foganatja.

Varga Gergő (DK) az avasi lakóteleppel kapcsolatban kérdezte a rendőrséget, hogy bűncselekmények szempontjából mennyire veszélyes, mi jellemző a területre.

Dr. Tompa Sándor (DK): “Olvasva a rendőrség beszámolóját kritikának foghatja fel a rendőrség, amikor a rendészetet fejleszti a város. A közbiztonság ugyanis romlott, ezért megpróbálnak mindenféle eszközt bevonni. Olyan társadalmi problémák jelentek meg, amire nem tudott gyorsan reagálni a magyar rendőrség. Persze a rendőrök mindent megtesznek, ezért köszönet számukra, de ők is azokat az átlagbéreket kapják, ugyanazokkal a napi, magánéleti gondokkal küzdenek.” Azt is megkérdezte, a rendőrségi fogadóórákon milyen típusú ügyekkel keresik meg őket.

Fedor Vilmos (MSZP) arról beszélt, hogy míg mindenki fészekrakós gondról beszél, elfelejtjük, ez korábban kezdődött. A 70-es években, az árvíz miatt, Miskolc kénytelen volt befogadni lakókat, így jöttek létre azok a telepek, amelyeket ma fel akarnak számolni – ismertette. Hozzátéve: mára a megélhetéssel van a gond, munkahelyekre van szükség. Megváltozott életminőség a városban maga után hozza, hogy változzon a közhangulat – fogalmazott.

Dr. Kovács László (KDNP) köszönetet mondott a diósgyőri polgárőrségnek és a rendészetnek. “Elismerésemet szeretném kifejezni és további együttműködést szeretnék felajánlani a rendőrségnek. örülök, hogy Miskolc nem kiemelten veszélyeztetett város” – mondta.

Dr. Kiss János (Fidesz): “A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény statisztikájában az látszik, csökkenés történt. Nyilvánvalóan jó úton járunk.” Azt is elmondta, a járőrpárok számát 10-ről 14-re emelik.


Közlemény – Fidesz-KDNP: “Az igen legyen igen, a nem, nem”

Miskolc – A nyomortelepek felszámolása melletti aláírásgyűjtésbe kezd a Fidesz-KDNP miskolci frakciója. tovább »


09.28: A rendőrségi beszámoló következik, illetve több napirend, ami a közrenddel, közbiztonsággal foglalkozik.

Dr. Bogyai Ferenc, a miskolci rendőrkapitány először is elnézést kért, hogy nem a megszokott módon májusban tárgyalják az előterjesztést, ennek oka az volt, hogy egy külföldi utazása már le volt foglalva, de személyesen jelen akart lenni az előterjesztésnél.
Azt is elmondta, az előterjesztés szűkszavúbb, mint korábban, ennek oka, egységesen készül országosan a beszámoló – mondta.
“Szeretném leszögezni az elején, Miskolc nem kiemelten veszélyeztetett város” – hangsúlyozta. 2010-ben volt idesorolva Miskolc Lyukó városrész – tette hozzá. “Ennek a besorolásnak sem az objektív adatok az okai, hanem figyelembe veszik a besoroláshoz a lakosság szubjektív biztonságérzetét” – tette hozzá. Azt is elmondta, erőszakos bűncselekmények szempontjából jobb a Lyukó, mint más városrészek.

2012 szeptembere óta van közös járőrszolgálat a rendészet munkatársaival, ennek eredményeként Miskolcon javult a közbiztonság – sorolta. A mai ülésen pedig növelni szeretnék a rendészek számát.
Miskolcon a nyomozati eredményesség 10 százalékkal nőtt, az évek óta végzett következetes munka kezd beérni – fogalmazott.
A legszembetűnőbb javulás a rablások tekintetében következett be – tette hozzá.
2014-ben sem emberölés, sem emberölés kísérlete nem történt Miskolcon – hangsúlyozta.
Az országos összevetésben sincs okunk szégyenkezésre – fogalmazott a rendőrkapitány. Megyei szintű városok között a hatodik helyen állunk – tette hozzá.

Dr. Kriza Ákos szerint örvendetes számokat hallhattunk.

Vincze Csaba, a rendészet vezetője is szót kapott: “A Miskolci Rendőrkapitánysággal napi kapcsolatban vagyunk. És ez a kapcsolat annyira jó, hogy bármikor segítséget kérnek egymástól, azonnal megkapják. Ez az együttműködés példaértékűnek tekinthető, a vezetői egyeztetések napi szintűek. Sok az együttműködés, legfőképp a közterületek rendjének fenntartásában. Korábban a klasszikus gyalogos rendőrszolgálat nem létezett, de most van. olyan területek kerültek kiválasztásra, amelyek a veszélyeztetettebb kategóriába tartoznak. A városlakók igénylik ezt a szolgáltatást. A közeljövőben emeljük ezen gyalogos rendész-rendőr párosok létszámát. És azon területek számát, amelyet ilyen módon ellenőrzünk.”

“Egy ismerősöm mondta, mióta járőrpárokat lát a Bükk áruház környékén, egészen más lelkiállapotban száll le a villamosról és minden nap megköszöni nekik a munkát. Én is megköszönöm” – mondta a polgármester.


09.10: Az építményadóról szóló rendeletet és a vagyongazdálkodásról szólót, valamint az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról szóló javaslatokat egyben tárgyalja a testület.

Dr. Mokrai Mihály (MSZP): “Az első napirendi pont arról szól, hogy megszűnik a présházak és az úgynevezett gazdasági épületek utáni adófizetési kötelezettség. Ez kevés embert érint, így azt gondolom, politikai fogás. És azt szeretném, ha azon képviselők, akiknek pincéjük van, – a Fidesz-KDNP-ből többeket érint -, azok nem szavaznának. Tavaly októberben fogadtuk el, azóta másodszor módosítjuk a rendeletet. És ha ilyen jól áll a költségvetés, hogy nincs szükség a 25 millió forintra, akkor miért nem fordítjuk vis maior önerőre, amiről ma döntünk, hogy hitelből oldjuk meg. Ez nem más, mint pince- és présházmutyi.”
Az Otthonvédelmi Alapról elmondta, a legnagyobb problémája, hogy nem volt meghatározva a célközönség, ez utólag módosítóban tették.

Dr. Kriza Ákos arról beszélt, hogy hónapokkal ezelőtt kapott levelet, amiben egy miskolci jelezte, megnövekedett az adóterhe, mivel a műhelye után, amit soha nem használt, csak ott barkácsol, fizetni kellett. A polgármester szerint ez is inspirálta a rendelet módosítását, ugyanez vonatkozik a pincékre is – tette hozzá.

Jakab Péter (Jobbik) azzal kezdte, a jelenlévő pártok közt egyetértés van, hogy az önhibájukon kívül adósságba keveredett társasházaknak segíteni kell, abban nincs egyetértés, kinek. “A kilakoltatott családok nemhogy a várost nem hagyják el, de az utcát sem, ahonnan kiköltöztették” – mondta. A Középszer utcát említette, ahol az egyik lépcsőházból beköltöztek a fészekrakók a másikba. Azt is elmondta, a napokban kezébe került egy fészekrakós számla, amelyen 3 millió forintos távhő tartozás van. A Jobbik szerint a számlát a fészekrakósoknak kell megfizetniük. Majd átadta a számlát dr. Kriza Ákosnak.

A polgármester szerint a Jobbik nem először fárasztja demagóg hozzászólással a közgyűlést, és úgy véli, a számlát a korábbi polgármesternek kellene átadni. A polgármester úgy véli, a jogi helyzet most vált olyanná, hogy tenni lehet, ezzel szemben a Jobbik nem tesz semmit, és nem is tudna a jövőben sem – vélte.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető ügyrendiben jelentette be, hogy a Fidesz-KDNP frakció kivonul dr. Tompa Sándor hozzászólásánál. A polgármestr szerint ez nem ügyrendi javaslat. Az ellenzék is bekiabált, élesen bírálta a hozzászólást.

Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) szerint Magyarország és Miskolc is jobban teljesít, ezért megengedheti magának a város, hogy eltörölje ezeket az adónemeket. Az reméli, hogy ennek eltörlésével a pincetulajdonosok a pénzt a pincék felújítására fordíthatják. A képviselő szerint ez is egyfajta rezsicsökkentés.

Dr. Tompa Sándor (DK): “Tisztelt miskolciak, mint láthatják a Fidesz-KDNP képviselői nem kívánnak a napirend vitájában részt venni…(a frakciók ugyanis kivonultak. – szerk.)…” A képviselő szerint a négy összevont napirend rontja a város helyzetét. “Jó lenne, ha szint vallanának, kiket érint önök közül a pince adójának eltörlése. Ha ezt tudnák a miskolciak, lehet, nem vennék be azt a maszlagot, amit a fideszes képviselő mondott” – fogalmazott.
Azt is elmondta, miközben a városvezetés arról beszél, hogy a miskolciak egyre jobban élnek, addig vannak olyan előterjesztések, amelyek pont a ellenkezőjéről szólnak.

Jakab Péter (Jobbik): “Ön szerint egy átlag miskolci megtehetné, hogy több éven keresztül nem fizeti a közüzemi számláit? Szerintem nem, miközben egy fészekrakós megteheti. Ebből látszik, az utóbbiak szavazatára számítanak.”

A polgármester szerint nem az első eset, hogy a Jobbik csúsztat. Azt mondta el, hogy az összes devizahiteles követelést elsőként a bank visz, ezért vették meg a követelést, hogy ez ne így legyen. Úgy véli, a Jobbik jogszabály ellenes követelésre buzdítja az önkormányzatot.

Varga Gergő (DK) gratulált az Otthonvédelmi programhoz, de félmegoldásnak véli. Azt is elmondta, a DK már korábban, 2012-ben, az országgyűlés elé terjesztette a társasházakra vonatkozó komplex programját, de a parlament nem foglalkozott ezzel. “A társasházak bajban vannak, csődben vannak” – fogalmazott.
Úgy véli ez helyben nem kezelhető probléma, kormányzati segítségre van szükség, hozzátette., a komplex program erre is javaslatot tett.
Azt is elmondta, a Felsőruzsin egyik társasházában a legnagyobb adós a MIK.

Dr. Mokrai Mihály (MSZP) szerint, ha a MIK pontosan fizetné a közös költséget, az is sokat segítene a társasházakon.
“A másik -folytatta – a református egyházközösségnek adunk valamit…50 százalékos kedvezményt adunk nekik a vételárból…a kérdésem, miért nem tudja ezt az önkormányzat megcsinálni?” – kérdezte. “Ön néha lobbi csportoknak, egyházi csoportoknak játssza ki az önkormányzat vagyonát” – fogalmazott. Utalva arra a napirendre, amely arról szól, hogy a református egyháznak 4000 négyzetméteres ingatlant adna el.

Dr. Kiss János (Fidesz) frakcióvezető újra a szocialisták felelősségét hangsúlyozta a fészekrakós ügyben.
Takács Gábor (Fidesz) a Gyurcsány-Bajnai kormány felelősségét is hangsúlyozta, kiemelve, hogy a mostani városvezetés, illetve kormány megoldást próbál erre találni.

Dr. Tompa Sándor (DK) azzal kezdte, hogy Kiss János nevében szégyellné magát, ha elfelejtené, hogy több büntetőper is zajlik a fészekrakós ügyben, és ebben a bíróságok teszik a dolgukat. Azt is megkérdezte, ha vannak politikai felelősei a fészekrakós ügynek, akkor Kriza Ákos miért nem tett feljelentést.
“Önök a majdnem négy év alatt, ebben a 180 lakás ügyében, minimális dolgot végeztek” – vélekedett.

A polgármester szerint a szocialistáknak nem kellett volna beengedniük a fészekrakókat.

Dr. Pfliegler Péter: “Volt pincém az Avason. Sajnálatos, hogy egyesek a legjobb szándákú előterjesztésnél is a mutyizásból indulnak ki. Azt hittem, politikai hovatartozástól függetlenül fontos mindenkinek, hogy az Avas fejlődhessen. Azzal, ha valakik fejlesztik a pincéjüket, a turizmus is fejlődhet, és ez több bevételt hozhat a városnak. Miért kell minden mögött olyat keresni, ami megszűnt, legalábbis négy éve.”

Soós Attila (Fidesz): “Ami az ellenzék részéről elhangzik, álságos.” Háromezer pincetulajdonosról beszélünk – folytatta -, és a költségvetés az elmúlt években úgy alakult, hogy erről lemondhat a város. Pincemutyit emlegetésével, jó pár ezer embert belevontak, akik fenntartanak évek óta egy pincét, családi örökségként akár – vélekedett.
Soós Attila szerint az MSZP semmit nem tett a fészekrakós ügy megoldása érdekében, ez tény. “Megoldjuk a fészekrakós kérdést, rendbe hozzuk a lépcsőházakat. Rendelkezésre áll erre a pénz, hogy a lakótelep újra olyan állapotba kerüljön, hogy büszkék lehessünk rá” – fogalmazott.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető szerint a miskolciaknak büszkének kell lenniük, hogy virágzó pincekultúra működött a városban évekkel ezelőtt. A korábbi városvezetés is próbálta célul kitűzni a történelmi Avas rendbe tételét – mondta. Azt gondolja, a pincetulajdonosok némi könnyebbséghez jutnak, ha az adót eltörli a város, és több pénz tudnak fordítani a pincéikre.
A református egyházzal kapcsolatban azt hangsúlyozta, nem tudják elfelejteni azt a történelmi tényt, hogy az egyházaknak történelmi felelősségük van és volt, a szociális szférában sokáig csak ők töltöttek be szerepet.

Dr. Mokrai Mihály (MSZP) azt mondta, konkrétan kidolgozott programjuk volt az Avasra, az IVS 2, amit – mint Mokrai fogalmazott – a Fidesz nem valósított meg, elszabotált.
Azt is elmondta, ha fészekrakós ügyben bocsánatkérésre várnak, akkor kérjék attól az ügyvédtől, aki fideszes kitűzőt visel.
Azt is kérdezte, miért nem írták be az adóról szóló rendeletmódosításba, hogy a megtakarított pénzt a pincék felújítására kellene fordítani.

Dr. Kiss János (Fidesz) frakcióvezető szerint 2002-2010 között nem ügyvédek vezették a várost, így nem kérdés, hogy kit terhel a felelősség a fészekrakós program miatt.

Soós Attila (Fidesz) szerint az otthonvédelmi alap létrehozásával jobb helyzetbe hozzák a lakóközösségeket. “Nem gondolom, hogy egy nagyvolumenű pincefelújítás lett volna a városban, önök szó nélkül hagyták volna” – mondta a szocialista frakciónak az IVS-re reagálva.
Az, hogy parlamenti előterjesztéseket lobogtatnak, azt kérdezném, hol vannak az önök javaslatai, szabályosan benyújtott javaslataik – kérdezte. Az ellenzék részéről elhangzott: “Napirendre sem veszik.”

Földesi Norbert (MSZP) frakcióvezető: “Süvít a teremben a demagógia, nem is értem, honnan szedik ezeket az elemeket, és alaptalanul, tények ismerete nélkül olyanokat vetnek a szemünkre, ami nem igaz. De inkább dolgozzunk kicsit, az előrébb vitte a várost mindig. …Azt Otthonvédelmi alapban 50 millió forintot szánnak a társasházak megmentésére, amiből kifestik, felújítják. De van benne szó a kukatárolókról. Polgármester úr egy fórumon azt mondta nem rég, nem érti, az avasi képviselők miért nem tesznek a kukázás ellen. Polgármester úr, az ön keze alatt is átment az a megrendelés, ami alapján több utca boldog, hogy a kukákat lezárattam. ne mondjon többet ilyet…Nem véletlen, hogy Varga László országgyűlési képviselő által javaslatot nyújtottunk be az országgyűlés elé. Hiszen önök kisasszéznak a kérdéseink alól, amikor arról beszélünk, a MIK-.nek mekkora tartozása van a társasházak felé. nem beszélve arról, hogy fejlesztési alapom terhére végzek olyan munkát, ami a MIK feladata lenne…és sok képviselőtársam azt sem tudja miről beszél. Az Avason – és örülök, hogy a rendőrkapitány is itt van – nem kriminalisztikai, hanem szociológia kérdés van. De azt kérem, ha tényleg komplex programot szeretnének kialakítani, akkor üljünk össze, közösen tegyük, ne egymásnak üzengetve.”

Dr. Simon Gábor (MSZP) szerint a javaslatuk az volt, hogy nem csak a fészekrakós lakások vannak bajban, ezért terjesszék ki a többire is, illetve az összeget is megemelték volna, hiszen úgy vélik, ne 50 millió, hanem 500 millió legyen az alap, amihez kérjen állami segítséget a város. Erről módosító indítványt is benyújtottak.

A vita után szavaznak is a képviselők.
A vagyonrendeletet 17 igennel elfogadták.


07.38: A javaslatok napirendre vétele után 10 perc tárgyalási szünetet rendelt el a polgármester.


07.24: Megkezdődött a júniusi testületi ülés.

Dr. Kriza Ákos a közelmúltban elhunyt Hámori Zoltánra emlékezett, aki a város díszpolgára volt.

A májusi közgyűlési ülésen a képviselők többsége meghatározott egy javaslatot, amely arról szól, felgyorsítják Miskolcon a nyomortelepek felszámolását – kezdte a polgármester. Kiemelte, a Jobbik és a DK nem támogatta, az MSZP tartózkodott.

A városvezető szerint azóta médiahadjárat indult a város ellen, voltak olyan balliberális képviselők – fogalmazott -, akik hergelték a számozott utca lakóit. “Arról is tájékoztattak, hogy két héten belül tüntetést szerveznek a városháza elé, a kitelepítés ellen. Ezt vissza kell utasítanom, nem tűröm, hogy valaki kitelepítésről beszéljen. Aki ilyet mond, az hazudik. Ennek ellenére igenis eltökélt szándékunk, hogy a nyomortelepeket felszámoljuk” – mondta.

Azt is elmondta, eltökéltek a fészekrakósok kilakoltatásában, az elmúlt időszakban 60 lakást ürítettek ki.

Határozott szándékuk, hogy a nyomortelepek felszámolását folytatják, minden családdal egyeztetnek, mert a párbeszéd hívei – tette hozzá.

Arra kérte a Fidesz-KDNP frakciót, gyűjtsenek aláírást arra vonatkozóan, felszámolják-e a nyomortelepeket, vagy sem.

Majd a javaslatok napirendre vételéről szavaznak. Elsőként a szocialisták által beadott sürgősségi javaslatokról. Az első: a szocialisták beszámolót kértek a fenntarthatósági fejlődési stratégiáról. A polgármester szerint ez nem indokolt, mert két évente kötelező beszámolni, ez pedig februárban esedékes. Nem vették napirendre.

Az MSZP másik javaslata: Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft-ben és a Miskolci Kuturális Központ Nonprofit Kft-ben történt személyi változások nyomán kialakult helyzet kivizsgálása érdekében.

A polgármester ezt sem javasolta felvenni a napirendek közé, azzal indokolt,a hogy az új ügyvezető kinevezésével rendeződött a szimfonikusok helyzete.

És még egy javaslat érkezett a szocialista frakciótól, nevezetesen, legyen a Belügyminisztérium Miskolcon. Dr. Csiszár Miklós jegyző szerint nem tartották be az SZMSZ-ben előírt határidőket, ezért azt javasolta a testületnek, ne vegyék napirendre. Nem vették fel.


07.05: Hamarosan kezdődik a júniusi, a nyári szünet előtti utolsó testületi ülés. A képviselők közel 30 napirendet tárgyalnak majd, például a rendőrség éves beszámolóját, illetve az Otthonvédelmi Alap létrehozását. Ez utóbbi azon a társasházakon segítene, amelyek önhibájukon kívül kerültek adósságba.

A Borsod Online olvasóit élőben tudósítjuk az ülésről.


A gyár mellett Takata utca is lehet Miskolcon

Miskolc – Megszűnik a présházak és az úgynevezett gazdasági épületek utáni adófizetési kötelezettség, többek között erről is dönthet csütörtökön a miskolci testület. tovább »