Ülésezett a miskolci közgyűlés – 2013. szeptember

Akt.:
Ülésezett a miskolci közgyűlés – 2013. szeptember
Miskolc – A szeptemberi, miskolci testületi ülésen a képviselők közel 30 napirendet tárgyaltak. Köztük volt a költségvetési rendelet módosítása, a lakások bérletéről szóló rendelet módosítása, az adósságkonszolidációról szóló beszámoló. Illetve arról is tárgyaltak a képviselők, hogy a Lézerpont Látványtár viseletgyűjteményét átvenné a Herman Ottó Múzeum. Munkatársunk helyszíni tudósítása!


16.04: Jelenleg szavaznak a képviselők.

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

 • 19 igen, 6 tartózkodás, 0 nem

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének (TszT) és Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges döntések meghozatalára

 • 17 igen, 0 nem, 7 tartózkodás

Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására

 • 23 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 • 19 igen, 0 nem, 5 tartózkodás

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyonelemek használati kérdéseinek rendezésére.

 • 19 igen, 5 nem, 0 tartózkodás

Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

 • 19 igen, 6 nem, 0 tartózkodás

Javaslat a Miskolc belvárosában lévő védett övezetbe való behajtást ellenőrző rendszámfelismerő kamera rendszer ellenőrzési pontjainak kijelölésére.

 • 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Javaslat Miskolci Hőszolgáltató Kft.-vel vagyonkezelési szerződés megkötésére.

 • 19 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és a MIVÍZ Kft. tulajdonában lévő víziközmű vagyontárgyak tulajdonjogi helyzetének rendezésére és a víziközmű vagyontárgyak üzemeltetésére.

 • 16 igen, 0 nem, 7 tartózkodás

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. között létrejött 2008. július 7. napján egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés 4. sz. módosítására.

 • 17 igen, 8 nem, 0 tartózkodás

Javaslat a Herman Ottó Múzeum számára új raktárhelyiség biztosítására és Alapító Okiratának módosítására.

 • 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Tájékoztató az Önkormányzat adósságállományának állam által történő részbeni átvállalásáról.

 • 17 igen, 8 nem, 0 tartózkodás

Javaslat Miskolc város közigazgatási területén II. kategóriájú játékkaszinó működésére vonatkozó koncessziós pályázati kiírás előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára.

 • 18 igen, 2 nem, 5 tartózkodás

Javaslat a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése? nagyprojekt előrehaladásáról szóló 2013. február ? 2013. szeptember időszakra vonatkozó beszámoló elfogadására.

 • 18 igen, 7 nem, 0 tartózkodás

Javaslat a miskolci 12976, 13067-6 ing. értékesítésére.

 • 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Javaslat Szent Anna temetőben 1542-3 hrsz. ingatlan értékesítésére.

 • 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Javaslat a Lézerpont Látványtár viseletgyűjteményének átvételére, valamint annak a Hermann Ottó Múzeumban állandó kiállítás keretében történő bemutatására.

 • 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A testületi ülésnek vége. A következő közgyűlési ülés október 17-én lesz.


15.17: Jelenleg a közérdekű bejelentések zajlanak.

A képviselők a körzetükben felmerülő problémákhoz kérik az önkormányzat segítségét.


14.29: Javaslat Miskolc város közigazgatási területén II. kategóriájú játékkaszinó működésére vonatkozó koncessziós pályázati kiírás előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Pakusza Zoltán (Jobbik): “Hát igen, Miskolcnak már csak a kaszinó hiányzik. Miskolcon van igény kaszinóra, ahol csökken a lakosság létszáma, tele van munkanélküliekkel, az emberek a létminimum alatt élnek? A kérdés tehát kinek épül ez valójában? Termelőüzemnek jobban örülne a város.”

A városvezetés szerint ennek örülni kell, idejönnek a turisták, más városokból, és nőhet az adóbevétel.


14.14: Javaslat a Herman Ottó Múzeum számára új raktárhelyiség biztosítására és Alapító Okiratának módosítására

Javaslat a Lézerpont Látványtár viseletgyűjteményének átvételére, valamint annak a Hermann Ottó Múzeumban állandó kiállítás keretében történő bemutatására

Javaslat Szent Anna temetőben 1542-3 hrsz. ingatlan értékesítésére

Többek között ezeket tárgyalja most összevontan a testület.

Kiss Gábor alpolgármester a Herman Ottó Múzeum kapcsán tett kiegészítést. A látványtár gyűjteményét egyedülállónak nevezte. A gyűjteményt adományként kapja a város.

Dr. Kovács László (KDNP): “Az ingatlanértékesítés kapcsán szeretnék szólni. A Fényi Gyula Gimnázium nagyszabású projektbe kezdett bele. Ennek továbbfejlesztési lehetőségeit vizsgálták. Nemcsak az Avasra, de az egész városra kiterjedő szociális hálót működtetnek. A projektben egy közösségi tér létrehozása szerepelne és programok elindítása. Kiváló sportlehetőségeknek teremtene helyet: futball, atlétika, vívás, kosárlabda. De a képzőművészet, tánc is helyet kapna. Ezen közösségi műhelyek megnyitása történne az avasiak felé. Ezért is javaslom, az előterjesztést a testület támogassa.”

Varga Gergő (DK): “Ez egy fantasztikus dolog lesz az avasiak életében. Jó lesz, hogy nyitott lesz a csellengők felé is. Tavasszal megmutatták a látványterveket. Örülök ennek a beruházásnak…A múzeum látványtáras gyűjteményével kapcsolatban örülök, hogy ennek a 2010 óta húzódó probléma végére pont kerül.”

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester hiánypótlónak nevezte a jezsuita rend által létrehozandó beruházást. Korábban arról volt szó, hogy az avasiaknak az egészségügyi szakközép tornatermében lesz lehetőségük sportolásra, de ez a beruházás nem valósult meg, így a gimnázium beruházása hiánypótló – magyarázta.


13.47: Dr. Kriza Ákos azzal kezdte, Varga Mihály minisztertől kapott levelet, amelyben a miniszter leírta, a kormány támogatja Miskolctapolca fejlesztését, olyannyira, hogy október elsejével Sebestyén László fideszes országgyűlési képviselőt miniszteri biztosnak nevezte ki. A támogatási összegről egyelőre nem lehet többet tudni.


13.44: Varga Gergő (DK) :”Sikerült megalkotni azt a rendeletet, amely már egyszer létezett, majd vissza kellett vonni az Alkotmánybíróság döntése miatt. Nem lehetett bírságolni a közösségellenes viselkedést. Ezért nem lehetett bírságolni az elmúlt évben. De kérdezem, a rendészeti szerv mi alapján járt el a fészekrakókkal kapcsolatban, hány szabálysértési ügyben jártak el, miközben nem volt rendelet. Most már az is polgármester hatáskörébe kerül, hogy ki használhatja Miskolc nevét. A polgármester egyéni döntésétől függ majd, ki használhatja. De a szabálysértésekre visszatérve…elnézést kérnek majd a lakóktól, azért, amit eddig el kellett viselniük?”

Kriza Ákos: “Megint képzavar van, ez nem parlament ülése. Azokat a jogszabályokat, amiket a parlamentnek kellene meghozni, mi nem tudjuk. Az önök idejében ezeket meg se hozták. Nálunk legalább ideig óráig működött.”

Jakab Péter (Jobbik): “A jogszabály megalkotására már lehetősége lett volna a városnak, 9 hónapja. Az én módosítóim a lakossági
igényeket tükrözi, de azt mondták, ezek szabályozva van. Ha így van, akkor miért lehet a miskolci köztereken italozni, miért nő a tetvesedés a miskolci iskolákban? Az elmúlt években a hivatal milyen alapon vásárolt gazdasági épületet lakhatás céljából az intézetből kikerülőknek? Nyilván úgy, hogy a jogszabályokat nem tartjuk be? A porrongy-rázást magyarázzuk majd el, hogy büntetik majd ezt, a jövőben hogy oldjam meg?”

Katona Ferenc: “A közösségi együttélésről szeretnék beszélni…Szabályokra természetesen szükség van, egyre kevesebb embertársunk érzi, mi az ami még nem zavarja a közösséget. De mindent nem lehet leszabályozni….Arra számítok, hogy a selyemréti hajléktalanok, nem a padokon hevernek majd.”

Tompa Sándor (DK): “A védett övezetbe való behajtást ellenőrző, rendszámot felismerő kameráról beszélnék…önök két kézzel szórják a pénzt, hiszen ez 15 millió forint, a fenntartása 300000 forint. Miért nem kérdezik meg a közterület-felügyelőket, akik bioellenőrző-rendszerként naponta találkoznak azzal 15-20 notórius elkövetővel, akik rendszeresen behajtanak. Erre nem kell 15 milliót kidobni, miközben tudják, ki hajt be nap mint nap a védett övezetbe.”

Kriza Ákos: “Pont azt kérték, tegyünk valamit, hogy ne hajtsanak be illetéktelenek a főutcára. Ha dokumentálva van, meg tudjuk büntetni. Most teszünk, az sem jó. megdöbbenéssel hallottam ezt a felszólalását. Ez nm gazdaságtalan vállalkozás, behozza az árát, hiszen 50 ezer forint egy illetéktelen behajtásnál az első bírság.”

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: “A miskolci városvezetés egy évek óta azon dolgozik, hogy élhető város legyen Miskolc. A lakosság ezt folyamatosan érzékeli, és pozitív visszajelzések érkeznek. Jó döntés volt a mezőőrség visszaállítása, jó döntés volt, hogy vegyes párosok, azaz rendőrök és közfelügyelők járják a várost. Jó döntés, hogy a belvárosba csak az arra jogosultak hajtsanak be. Hiszen emlékezetes volt a közelmúltban történt eset, hogy egy autóval valaki randalírozott a belvárosban…Az önkormányzat rendészeti szervnek méltó székhelye lesz, a Győri kapuban lesz a központ. Ez miskolci második legnagyobb lakótelepe.”

Fedor Vilmos (MSZP): “Az előterjesztő 29 percet beszélt, nekem 3 percben kell reagálni. Arra kellene megtanítani az embereket, hogyan kell egy nagyvárosban élni, viselkedni. Nehéz, mert máshonnan jöttünk, más a kultúránk, végzettségünk. A miskolci tévét fel lehetne használni ilyen oktatásra…Érdemes lenne a büntetés mellett nézzünk azzal szembe, kinek adunk behajtási engedélyt, ki kap engedélyt közterek használatára.”

A polgármester elmondta, partner abban, hogy vizsgálják felül, kik kaptak engedélyt főutcai behajtásra és miért. “Mérsékelni kell a főutca forgalmát” – fogalmazott. Megkérte a jegyzőt, nyomtassa ki az engedélyek listáját és vizsgálják felül.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: “Ezek a napirendek, amelyeket tárgyalunk, fontosak. Fontos, hogy a városvezetés kötelezettségének tekinti, hogy városunkban a lakosok nyugodtan élhessenek. A helyzet nem rózsás Miskolc belvárosában, de az idáig vezető útban van felelőssége a szocialista városvezetésnek, amely hibás lépéseinek következtében megromlott a város közbiztonsága, a lakosok szubjektív biztonságérzete. Fontos, hogy megindultak a rendszeres ellenőrzések. Van még mit tenni, de legalább elindultak. Az, hogy egy operatív rendszer jön létre, növeli majd a hatékonyságot.”

Tompa Sándor (DK): “Csatlakoznék ahhoz, hogy nézzük meg, kinek van behajtási engedélye. Az alpolgármester úr – egyik képviselőtársunk – a napokban odament egy gépkocsihoz és végighajtott a díszburkolaton. Azt gondolom, a példamutatás is fontos lenne.”
Kriza Ákos: “Ez újra a demagógia tárgykörébe tartozik. A városvezetőknek számos olyan esemény van, ami miatt a főutcán kell végighajtaniuk. Én személy szerint tartózkodom ettől, de van ilyen helyzet.”

Pfliegler Péter alpolgármester: “Kétszer tárgyaltam a Cherry kocsma házában lakókkal, hogy segítsünk nekik. A rendőrség is fokozott jelenlétet biztosít. Ennek eredménye, hogy több tucatnyi feljelentés, büntetés történt, a környéken is, mert a bozótokba járnak sokan italozni, de ezt sem lehet már Miskolcon….A kamerák kihelyezését kifogásolta Tompa képviselő. Korábban is voltak notórius behajtók a főutcára, disznóság, nem tudok erre mást mondani. Mindenki érdeke, hogy erre megoldás szülessen, erre kiváló lehet a kamera.”

Jakab Péter (Jobbik): “Nem az a probléma, hogy átszervezzük a mezőőrséget, felállítjuk a rendészetet, hanem az, hogy 40 százalékkal nőtt a bűnözés Miskolcon. Támogatjuk a kamerarendszert, mert a sétálóutcán sincsenek biztonságban a miskolciak, hiszen pár napja, fényes nappal kővel vertek meg egy férfit a főutcán. De jó lenne, ha a kamera költségeibe a rendőrség is beszállnak.”

Dr. Simon Gábor (MSZP): “Azt látom, szándékok szintjén egység van, azt szeretnénk a városban rend legyen. Ezért ezekkel a jogszabályváltozásokkal egyetértünk. A baj, nem a szándékon van a baj. Évekre visszamenőleg tízezer alatti bűncselekmény történt Miskolcon, tavaly tízezer felé mentünk. A tények makacs dolgok. Korábban a jegyző szabálysértési hatóság volt a városban, az önök kormánya ezt törölte el, teljesen értelmetlenül. Eltörölték, és az önkormányzatra bízta, döntsön a kirívóan közösségellenes magatartás szankcionálásáról. Döntöttek, de tavaly az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte. Majd egy évig nem történt semmi. De most örüljünk, itt a rendelet, lehet majd szankcionálni. A kérdés Miskolc név használatával kapcsolatban merült fel, mivel ez Miskolcra terjed ki, azt jelenti, hogy Miskolcon kívül bárki nyugodtan használhatja a Miskolc nevet. ha valaki itt lakik, az csak a polgármester külön engedélyével használhatja. De tudják, ez a rendelet újra alkotmányjogi aggályokat vet fel.”

Dr. Kriza Ákos:“A szabálysértés nem szűnt meg, csak átkerült az önkormányzattól a kormányhivatalhoz. Mindig azt mondják, vegyük be önöket a munkába. Mint említette, tavaly szűnt meg a jogalap, azóta öntől sem érkezett javaslat rendelettervezetre, amely szankcionálná a köztereken elkövetett szabálysértéseket.”

Pakusza Zoltán (Jobbik): “A Jobbik számos esetben fordul a rendőrséghez szabálysértések ügyében, mert a polgármesterre, jegyzőre nem számíthatunk. Leellenőriztük a hatóság munkáját, így elmondhatjuk, a rendőrszakközép mellett lyukói állapotok uralkodnak.”

Dr. Kiss János (Fidesz) frakcióvezető: “A kérdés hogyan jutottunk ide. Az eredendő bűn a fészekrakók beköltöztetése volt. Emiatt a szocialistáknak elnézést kellene kérni a miskolciaktól. Ez nem az a fajta baki volt, ami elsimul. Ez beleégett Miskolc közbiztonsági helyzetébe. Amíg ezt a városvezetés nem tudja kezelni, addig nehéz lesz a közbiztonságot új pályára állítani. Mi voltunk az első megyei jogú város, amely rendészeti szervet hozott létre, erre büszkék vagyunk. A megoldás halad előre. Minden jogszabályi kihívásnak megpróbálunk megfelelni a közbiztonság javítása érdekében.”

Pakusza Zoltán jobbikos képviselő azt kérdezte meg, hogy lehet, hogy Diósgyőr egyik utcájába korábban kiköltöztetett fészekrakósokat telepít vissza a kormány. (AZ üggyel portálunk is foglalkozott: az eszközkezelőtől visszabérelnék az ingatlanokat.)

A polgármester elmondta, levelet írt az eszközkezelőnek és ígéretet kapott, minden helyzetet felülvizsgálnak és az Árpád utcai esetet is megvizsgálják. Hangsúlyozta: még nem történt szerződéskötés, ezt a jobbikos képviselő hozzátartozója terjeszti.

Dr. Simon Gábor (MSZP): “Nagyon jól tudhatják, barátjukat, kollégájukat, tudják, akin fideszes kitűző volt, a héten elítélte a bíróság a fészekrakós ügy kapcsán. És milyen dolog, hogy egy napot sem kell börtönben töltenie, mert felfüggesztett büntetést kapott? A másik probléma, hogy az eszközkezelős szerződéssel a jelzálogjog megszűnik, tehát ki fizeti ki a MIHŐ-nek, vízszolgáltatónak, társasháznak a tartozást? Hiszen ezek megszűnnek, ahogy az eszközkezelő tulajdonába kerülnek az ingatlanok. Emiatt az avasiak, a diósgyőriek kerülnek csődbe. És jó tudnunk, hogy a legtöbb megkeresés az eszközkezelőhöz Miskolcról érkezik.”

A polgármester demagógiának nevezte a szocialista képviselő felszólalását, mert egy helyen sem jutott volna pénz a szolgáltatóknak, társasházaknak, mert a bank vitte volna.


11.45: Farkasné Hadházi Ildikó, a gazdasági főosztály vezetője ismertette a következő napirendeket, köztük, amely a költségvetésről, illetve az adósságkonszolidációról szól.
25, 6 milliárd átvállalás nagy dolog volt, hiszen 70 százalékos volt, nem a jogszabályban meghatározott 50 százalék – fogalmazott. Hozzátette: ez az adósságkonszolidáció jó hatással lesz Miskolc gazdaságára. Idén 1,5 milliárd forinttal csökkenti az átvállalás a város adósságterheit – hangsúlyozta.

Fodor Zoltán (MSZP): “Az adósságkonszolidációs napirendhez szólnék hozzá…eszembe jutott a márciusi közgyűlési ülés, az akkori anyagban benne van, hogy 4 milliárd forintot elvett a kormány, a gépjárműadó egy részét is. Itt az állam járt jól, mert elvett olyan pénzeket, amelyek az önkormányzaté voltak. Valóban olyan csodálatos volt nekünk ez az átvállalás? Így is kevés a pénz, és még elvontak…”

Jakab Péter (Jobbik): “Költségvetés kapcsán szólnék…ami szemet szúrt, a bevételek és kiadások jelentősen elcsúsztak. 11 milliárddal több szerepel a kiadási oldalon, mint a bevételin. Ezt hogyan csökkenti a város, hitelből? Hiszen forrásteremtő beruházás nincs. Maradunk az adósságspirálban. Nem marad más választásunk, minthogy az államtól nem a fejlesztésekhez kérünk támogatást, hanem a működőképesség megőrzésére. Ennél nagyobb kritikát nem kaphattak volna. Miskolc jobban teljesít? Lehet, hogy a fideszes haveri köröknek, de nem a miskolciaknak.”

Tompa Sándor (DK): “Azzal, hogy önök összevonnak három napirendet, ilyen fontos napirendeket, kétharmaddal csökkentik a megszólalási időnket…A költségvetés kapcsán megkérdezik, hogy segíti-e új munkahelyek létrehozását a város? Annak ellenére, hogy Kriza és csapata kétszer körbeutazta bolygónkat, ennek nem látjuk eredményét. A bevételek teljesülése 31 százalékos, a kiadások 32 százalékosak. A városüzemeltetés esetén a miskolci vállalkozások teljesítik kötelezettségüket, de a városüzemeltetés területén 15 százalékos a teljesülés. Azaz, amit elvár a miskolci, aki befizette az adót, csak 15 százalékban teljesül. Ezzel magyarázható, hogy a kifizetetlen számlák összege – amit nem tartalmaz a napirend -, igen magas. Az oktatás területén is alacsony a teljesülés, mindössze 36 százalékos. Ez aggasztó. Az országgyűlési képviselőknek javaslom, szóljanak Viktornak, mert az oktatás területén káosz van.”

Jakab Péter (Jobbik): “Az adósságkonszolidáció mire jó? Körülbelül 2 milliárddal több marad, de forráselvonás miatt 5 milliárddal kevesebb. Rövidtávon megmenti a várost a csődtől, hosszútávon maradunk a lejtőn. Azaz a Fidesz nem tudott semmit kezdeni a szocialisták által felhalmozott adóssággal. Miért mondta azt Tállai András államtitkár, hogy nem vizsgálják majd, hogyan adósodtak el az önkormányzatok, hiszen a felelőtlen gazdaságpolitika vezetett ide? Ezzel azt üzenik, nem lesz felelősségre vonás, ha a Jobbik hatalomra kerül, ez másképp lesz.”

Pakusza Zoltán (Jobbik): “A költségvetési beszámoló kapcsán azért hiányoljuk a holding cégeinek beszámolóját. Marad a sötétben tapogatózás. Igen, van egy felügyelőbizottság, aki mindig mindent rendben talál, de akkor miért nem lehet erről beszámolni. Ezen beszámolók nélkül nehéz a költségvetés tárgyalása.”

Soós Attila (Fidesz): “Ideje, elhangozzék tény is a vitában. Tény, hogy a bevétel az eredetihez képest 8 milliárddal nőtt. Tény, hogy bármilyen támogatásért fordul a város, ami megilleti. Tény 16 milliárdot fordítunk városfejlesztésre, például szennyvízellátás, árvízi helyzet rendezése. Tény, hogy a fészekrakó probléma rendezésére 600 milliót fordítunk. Tény, hogy 2 milliárdot fordítunk az oktatás fejlesztésére. Tény, hogy nem 25 milliárddal csökkent az adósságállomány, de ennek a kamatait sem kell megfizetni, ami további 10 milliárd forint. itt marad a városban ez a pénz.”

Bazin Géza (MSZP): “Ez a kormányoldal reklámhadjárata. Miskolc 2002 és 2010 között 60 milliárdból gazdálkodott, most 42 milliárdból. Fejlesztés 120 milliárd forint értékben valósult meg a szocialisták alatt. Most, az önök idején mekkora ez az összeg?”

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester szerint eddig 100 milliárdos fejlesztésről beszélt az MSZP…

Fedor Vilmos (MSZP): “Önök úgy működnek, mint egy dalárda, feléneklik a saját szólamukat, de ez nem igaz. Azt mondják, dübörög a város gazdasága, miközben több száz ember vesztette el lakását, a kultúrából több száz milliót vontak ki, több gazdasági cégnél mínusz az eredmény. Több önkormányzati intézmény a csőd felé sodródik, önök mit tesznek ez ellen? A költségvetés azon részén, amely a kulturális intézményeket illeti, sürgősen rendet kell tenni.”

Dr. Kiss János (Fidesz) frakcióvezető: “A szocialisták egyszer írják már össze, hogy az általuk végzett fejlesztések mégis mekkora összegben történtek. A számvevőszék összeírta: 26 milliárd.”


11.01: Tompa Sándor (MSZP-frakció mégis megtehette ügyrendi javaslatát: “A polgármester figyeljen oda, hogy ne csak az ellenzéki képviselőket figyelmeztesse, ha a tárgyhoz nem illőt mondanak, hanem a kormánypártiakat is. Azaz, legyen szíves az SZMSZ-t betartani.”


10.59: Megkezdődött a nyílt ülés.

Szélyes Domokos, a MIK Zrt. igazgatója a lakásbérleti szerződések módosításáról beszélt. A rezsicsökkentés kapcsán vetődött fel ez a napirend. 317 lakás esetében érvényesítenék a 10 százalékos rezsidíj csökkentést azonos mértékű fűtési költség csökkentéssel.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: “Frakciónk üdvözli ezt az előterjesztést. Itt is újabb rezsicsökkentésről van szó. Miskolciak érzékelhetik, a közüzemi díjak csökkenését. A városvezetés kérése volt, vizsgálja meg a MIK, hogyan lehetne elérni, hogy a bérlők díjai csökkenjenek. Nem a cég nyeresége volt a fontos, hanem azt, ami nyereségként megjelenne, inkább érezzék meg a bérlők. Külön örülünk annak, hogy az önkormányzat él azzal a lehetőséggel, hogy a kormányzat által meghozott rezsicsökkentések mellett helyileg is végrehajtja a költségcsökkentést.”

Jakab Péter (Jobbik): “Természetesen támogatjuk a rezsicsökkentést, de örülnénk, ha ez nem alanyi jogon, hanem érdem szerint járna. Akik nem jogkövető módon élnek, azokat ki lehetne zárni a bérlési lehetőségből. Szociális bérlakások esetében azt sem vizsgálják, van-e köztartozása. Azt valljuk, az igazi csökkentést az jelentené, ha az ingyenélők számláit nem terhelnék a becsületesen fizetőkre.”

Fodor Zoltán (MSZP): “Nem okoz majd gondot az ingatlankezelőnek, amelynek eddig is sok a kintlévősége?”
Kriza Ákos: elmondta a vezérigazgató, hogy a gázárcsökkenést, amit a közbeszerzésen elértek, nem hárítják tovább, ebből oldják meg.

Varga Gergő (MSZP-frakció): “Hány bérlakást érint ez, és miért csak 10 százalék, miért nem 20 százalék?”
A polgármester azt válaszolta: nem olvasta el képviselő úr az előterjesztést, abban benne van.

Dr. Kovács László (KDNP): “Megköszönhetjük Orbán Viktornak és Kriza Ákosnak, hogy amellett, hogy nem csak munkahelyek jönnek Miskolcra, hanem rezsicsökkentés is történik. Azzal szemben, ami a szocialista kormány alatt történt 8 évig. A javaslat a városvezetés szociális érzékenységét mutatja. Úgy lehet segíteni, hogy a cég lemondott a saját hasznáról és áthárította 317 lakásra, ahol helyi központi fűtés van. Miskolcon azon lakásoknak is lesz rezsicsökkentése ennek a javaslatnak köszönhetően, akik eddig ebben nem tudtak részt venni.”

Seresné Horváth Zsuzsa (Fidesz): “Ezekben a lakásokban olyan családok élnek, amelyeknek minden fillér számít. Minden családban ezer helye van az így megtakarított pénznek. A szolgáltatóknak nehézség, de nem biztos, rosszabbul járnak, mert egy kimutatás szerint csökkent a kintlévőségük.”

Tompa Sándor (MSZP-frakció): “Örülünk, hogy tetszenek fényezni magukat a 317 lakással, miközben tudjuk, 6000 bérlakás van.”
Kriza Ákos: “A többi bérlakásban a kormányzati intézkedésnek köszönhetően csökkent a rezsi.”

Dr. Kiss János (Fidesz) frakcióvezető: “A rezsiharcban is bírják csapataink a küzdelmet és a rezsicsökkentés rendben van. A kormány annak ellenére végigviszi ezt, ha sokaknak nem tetszik. Hogy miért nem 20 százalék? Ki hiszi el ezt a kérdést a szocialistáknak, miközben kormányzásuk alatt egyszer sem csökkentették a rezsit, sőt háromszorosára, kétszeresére emelték az árakat? Azt mondták féléve, a rezsicsökkentés hazánkat tönkre fogja tenni, de ennek pont az ellenkezője következett be. Miskolcon a rezsicsökkentés folyamata azt jelenti, hogy 7 milliárd forint marad az emberek zsebében. Ez élénkíti Miskolc gazdaságát is. Miskolc az első város, amely a rezsicsökkentést saját hatáskörében is komolyan veszi.”

Dr. Tompa Sándor (MSZP-frakció): “Olyan rezsicsökkentés, ami a kormány szándékától függ, nem jó, mert a kormány kénye-kedve szerint megváltoztatható. Az igazi rezsicsökkentés a panelprogram volt, hiszen 40-50 százalékkal – tartósan – csökkent a rezsijük azoknak, akik ebben részt vettek. Jó lenne, ha ezt folytatná a kormány, a város.”
Kriza Ákos: “A héten döntött a kormány, 3,8 milliárd forint értékben támogatja a panelprogram folytatását.”

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: “Önök idejében volt alkalom rezsicsökkentésre, nem tették meg…”
Tompa Sándor bekiabálta: “Rizsa, rizsa…”

Az alpolgármester folytatta: “Ön is, mint országgyűlési képviselő, mindig a multinacionális cégek mellé állt, amikor a miskolci családok mellé állhatott volna. Tisztelt gyurcsányisták, bajnaisták, önök nem tették meg…”

Jakab Péter (Jobbik): “Támogatjuk a csökkentést, de ne vitassák el azt, hogy legyenek hátsó gondolataink. A Fideszt nem biztos, hogy az emberek sorsa érdekli, hanem, hogy megnyerjék a választást. Ha nem így van, akkor miért nem 2010-ben kezdték el ezt a harcot?”

Kriza Ákos: “A rezsicsökkentésre való előkészületek már 2010-ben, a kormányváltás után elkezdődtek. A folyamat elindult akkor. Most is előkészületek történnek a nagy szolgáltatók közszolgáltatókká válására.”

A polgármester lezárta a vitát, de Tompa Sándor ügyrendit nyomott, de nem kapott szót. A jegyzőt kérdezte, miért, de úgy tűnik, dr. Csiszár Miklós jegyző szerint minden jogszerűen történt.


09.43: Megkezdődött a szeptemberi testületi ülés.

A munkát a sürgősségi javaslatok napirendre vételével kezdték. Ezek között van az a napirend, amely a város hulladékrendszerének átalakításáról szól. Zárt ülésre javasolják azokat a döntéseket, amelyek vállalkozás-fejlesztési támogatások odaítéléséről szól.

A mai testületi ülés zárt üléssel kezdődik majd.

Dr. Tompa Sándor (MSZP-frakció) ügyrendit nyomott. “Az a tapasztalat, a jegyzőkönyvben nem szerepelnek a kérdéseink és az azokra adott válaszok, amelyek elhangzanak a vitában. ” – kezdte.

A polgármester szerint ez nem a napirendhez kapcsolódik, arra kérte a képviselőt, írjon egy levelet és kivizsgálják az ügyet.

“A városvezetés számára legfontosabb a befektetőbarát környezet kialakítása” – kezdte dr. Kriza Ákos. Folytatta: a legutóbbi ülésen nem kis vita alakult ki, hogy közel 3000-el csökkent a munkanélküliek száma. “Örvendetes esemény volt a múlt héten, a Bosch tájékoztatott minket, hogy a cég bővül, újabb 80 embernek teremtenek munkát, 1,5 milliárdos fejlesztésnek köszönhetően. Illetve létrejön egy tanulósziget is, amely a duális képzésben nagyon fontos lépés” – hangsúlyozta. Miskolcon lassan eljutunk oda, hogy aki keres munkát, az találni is fog – fogalmazott a városvezető.

Balog Zoltán miniszter Szabó Sándor lelkészt elismerésben részesítette, ehhez gratulált a testület.

Most zárt ülés következik.


hirdetés


hirdet�s