Ülésezett a szerencsi képviselő-testület

Szerencs – Szerencs Város Képviselő-testülete 2011. június 23-án tartotta munkaterv szerinti testületi ülését a polgármesteri hivatal nagytanácskozó termében.

Első napirendi pontként a városatyák módosították a 2011. évi munkatervüket, mivel a Szerencsi Ifjúsági Információs Pontról, a nevelési-oktatási intézmények 2010/2011-es tanévben végzett munkájáról, illetve a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. tevékenységéről szóló beszámolókat levették a napirendről, azzal, hogy ezeket a témákat egy későbbi ülésen fogják megtárgyalni.
A testület tagjai ezt követően elfogadták azt a javaslatot, mely a meglévő kamerarendszer fejlesztéséről, illetve új kamerák kihelyezéséről szólt. A napirendet előadó városgazda beszámolt az újfajta, rendszámfelismerésre alkalmas kamerák felszerelésének, újabb megfigyelési pontok kialakításának, valamint a meglévő kamerák fejlesztésének a lehetőségéről. Az új megfigyelő egységeket Szerencs határain, illetve a nagyobb csomópontokban helyeznék el, az ellenőrzést pedig továbbra is a rendőrség látná el.
Hosszas vitát követően Koncz Ferenc polgármester lezárta azt a napirendi pontot, amelynek keretében a város kötvénytörlesztésének átütemezését tárgyalta meg a testület. Ballók Istvánné, a Városgazdasági Osztály vezetője ismertette az átütemezési javaslatot, de szót kapott Fekete Tibor könyvvizsgáló, illetve Sájer István közgazdász is. A Pénzügyi Bizottság előzőleg megtárgyalta az OTP Bank javaslatát, azonban úgy ítélték meg, hogy az kedvezőtlen feltételeket fogalmaz meg a várossal szemben, ezért egybehangzóan elutasították a javaslatot. A vita után a képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy felhatalmazzák a polgármstert tárgyalások folytatására az OTP Bankkal.

A testület döntött a Borsodvíz Zrt.-vel történő megállapodás megkötéséről, melynek értelmében a vállalat ellátja a szennyvízelvezető-rendszeren történő rekonstrukciós feladatokat. Jóváhagyták továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, alapítói okiratának hatályon kívül helyezését, valamint az Európai Mobilitási Hét elnevezésű programhoz való csatlakozást.
Megtárgyalták a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. marketingtervét is, amely a Szerencsi Fürdő- és Wellnessház, illetve a Városi Tanuszoda forgalmának növelését, a szolgáltatások kapcsolásával a létesítmények hatékonyabbá tételét tűzte ki célul.
A testület tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, ezt követően határozatot hozott a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága kérelmének elfogadásáról, amelynek értelmében helyiséget biztosít a szervezet számára a szerencsi ügyfélszolgálat ellátására. Döntöttek az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosításáról, és a helyiségek bérbeadására vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról.
Utolsó napirendi pontként, zárt ülésen bírálták el a városatyák az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett pályázatokat.